יוחנן פרק ד' 43-54: ריפוי בן איש הממשל

יוחנן פרק ד' 43-54 ריפוי בנו של איש הממשל בשיעור שעבר למדנו שהבשורה אודות ישוע המשיח הגיעה לשומרונים בעקבות שהייתו של ישוע המשיח בקרבם, עת שהיה בדרכו לגליל. בעוד הפרושים מודאגים מפעולת הלימוד של ישוע ומנסים בכל דרך להאטה ולהפסיקה, השומרונים שנחשבים לטמאים ומרוחקים בעיני היהודים, משכילים לזהות את משיח העולם. יומיים נשארו ישוע ותלמידיו כאורחי העיר בשומרון ובתקופה זו הוא לימד אותם מן הכתוב בדבר אלוהים. לאחר יומיים עזב ישוע את אזור השומרון והמשיך [...]