מתי פרק ט"ו 21-28: אמונתה של אישה כנענית

מתי פרק ט"ו 21-28 אמונתה של אישה כנענית פסוקים מקבילים: מרקוס ז' 24-30 לאחר שישוע המשיח ביצע את נס הלחם והדגים והאכיל את ההמון (היהודי) ליד הכינרת (יוחנן ו), ההמון רטן עליו והתרחק ממנו. מיד לאחר מכן התרחש המפגש בין סופרים ופרושים שבאו מירושלים לבין ישוע. באותו מפגש האשימו הפרושים והסופרים את תלמידי ישוע בכך שהם עוברים על מסורת הזקנים ואוכלים ללא נטילת ידיים. ישוע ענה: אי נטילת ידיים אינה מטמאת את האדם אלא המחשבות [...]