איגרת יוחנן השניה

אירוח מסוכן: מגבלות האהבה האיגרת השניה והשלישית נכתבו כמכתב אישי סטנדרטי התואם לתרבות היוונית רומית של המאה הראשונה.[1] שתי האיגרות כוללות כ 300 מילים ביוונית וכך הותאמו להיכלל בדף פפירוס אחד (ראה פסוק 12). האיגרת השניה של יוחנן נכתבה על ידי יוחנן השליח כמכתב אישי לגברת יקרה שיוחנן הכיר ושהקהילה התאספה בביתה. לפני שאתייחס לתוכן האיגרת הבה נלמד מעט רקע לכתיבת האיגרת. מחבר האיגרת מקובל על כל הפרשנים והחוקרים שהמחבר הינו יוחנן השליח, בן [...]