הראשונה ליוחנן פרק א'

הראשונה ליוחנן פרק א' מבוא: מחבר האיגרת, נושא כללי, רקע היסטורי, מטרת האיגרת, המסר התיאולוגי/ פרק א' פסוקים 4-1: מחבר האיגרת: ישנן שלוש איגרות הנקראות "איגרות יוחנן", אף־על־פי שלא צוין בהן שם מחבר. באיגרת השנייה והשלישית הכותב מציג את עצמו כ"הזקן", ובראשונה אין כלל ברכת פתיחה. אם כן איך אנחנו יודעים שהמחבר הוא יוחנן השליח? א. בכתביהם של אבות הכנסייה הראשונים קיימות עדויות מהימנות שמשייכות את האיגרות ליוחנן השליח: אירניוס — 203-140 לספירה; קלמנט מאלכסנדריה — [...]