מדוע יש רוע בעולם אם אלוהים הוא אל אוהב?

אמת היא שאלוהים הוא אל אוהב הרוצה שלא יעונה רע לאף אדם (מיכה ז 18-20: רב חסד וסולח. יוחנן ג 16: מקריב עצמו למען ילדיו. יוח"א ד 7-9: אלוהים הוא אהבה, והאהבה ממנו היא). עובדה, אלוהים ברא את האדם הראשון באווירה של חוסר חטא, שם לא היה כל רע, שום מחלה, פגע או כאב (בראשית א-ב). לאחר שאדם הפר את הוראתו הברורה של אלוהים לא לאכול מפרי עץ הדעת (ברא. ב 17), נכנס החטא [...]

2019-05-08T13:03:51+03:00

הראשונה ליוחנן פרק ג'

ראשונה ליוחנן פרק ג'  מבוא מפרק ב פסוק 18 ועד סוף פרק ג ניתן ללמוד איך לזהות את מתנגדי המשיח ואיך להתגונן מפניהם. יוחנן ציין את שלושת האפיונים והתכונות של "צוררי ישוע המשיח" (דהיינו שונאיו ומתנגדיו): א.        צוררי המשיח אינם אוהבים את ההתחברות עם ילדי אלוהים (ב 19). ב.        צוררי המשיח דוחים את אלוהותו של ישוע אשר בא בבשר (ב 22-23, ד 1-6). ג.         צוררי המשיח ינסו להסיט אתכם מדרך האמת (ב 26, ראה גם [...]

2017-03-09T12:18:14+02:00

הראשונה ליוחנן פרק א'

הראשונה ליוחנן פרק א' מבוא: מחבר האיגרת, נושא כללי, רקע היסטורי, מטרת האיגרת, המסר התיאולוגי/ פרק א' פסוקים 4-1: מחבר האיגרת: ישנן שלוש איגרות הנקראות "איגרות יוחנן", אף־על־פי שלא צוין בהן שם מחבר. באיגרת השנייה והשלישית הכותב מציג את עצמו כ"הזקן", ובראשונה אין כלל ברכת פתיחה. אם כן איך אנחנו יודעים שהמחבר הוא יוחנן השליח? א. בכתביהם של אבות הכנסייה הראשונים קיימות עדויות מהימנות שמשייכות את האיגרות ליוחנן השליח: אירניוס — 203-140 לספירה; קלמנט מאלכסנדריה — [...]

2017-03-09T12:15:37+02:00

כותרת

עבור למעלה