יחזקאל פרק ל"ה

יחזקאל הנביא פרק לה   יחזקאל פרק לה – דבר אלוהים על אדום ספר יחזקאל מבוא מה הקשר בין דברי שאול השליח באיגרת אל הרומים ט–יא לבין דברי הנביא יחזקאל בפרקים לה–לט? בשני המקומות כתבי הקודש מלמדים כי : א.       אלוהים מגן על צדקתו, קנאי לאמת דברו, ולא נטש את עמו ישראל למרות   דחייתם אותו. ב.       לאלוהים תכנית מפוארת עבור עם ישראל (צאצאי אברהם, יצחק ויעקב) בעתיד. מה הסיבה שאלוהים ממשיך להגשים תכנית זו עבור [...]