ויקרא פרק י'

ספר ויקרא פרק י – שיעור מס' 6 – נדב ואביהוא   ויקרא פרק י 20-1 חטאם של נדב ואביהוא, בניו של אהרון   מבוא  הנושא של פרקים ח-ט: אהרון וארבעת בניו, נדב, אביהוא, אלעזר ואיתמר, מוקדשים לכהונה. הכוהנים לבושים בבגדי שרד מיוחדים המעידים על תפקידם. בכך הם נפרדים משאר בני ישראל. הטכס כולל העלאת קורבנות ונערך במשך שבוע שלם. במהלכו הכוהנים לומדים טוב יותר על אודות קדושתו וטוהרו של אלוהים. ביום השמיני מוקרבים קורבנות [...]