תיאור

מזמורי ספר תהילים הם מקור נפלא לנחמה וכלי עזר יחיד במינו לתפילותיהם של דורות

רבים של בני אדם נכל רחבי העולם לבוראם. הציפייה וההשראה היהודית אודות מלך המשיח,

תפקידו וזהותו כמושיע בן דוד, שאובה בחלקה הגדול ממזמורי התהילים.

במהדורה זו סומנו באדום פסוקים נבחרים אשר לפעמים באופן ישיר ולפעמים במרומז, מתייחסים

למשיח ומתגשמים בו. תקוותנו ותפילתנו שהוא יתגלה לפניך בעזרת ספר תהילים זה.

הוא מקור הישועה, התקווה והשלום האמיתיים של אלוהים לבני האדם.

בהוצאת "החברה לכתבי הקודש בישראל", 2009.