תיאור

אירועים העתידים להתרחש לאור הנבואות בכתבי הקודש.

מה יהיה בסוף? האם יהיה שלום? האם עתידים לבוא עלינו אסונות נוספים?

כתבי הקודש עונים בהרחבה על שאלות אלו. בחוברת זו מסוכמים האירועים העתידים

להתרחש בעולם על פי סדר הופעתם. כל אירוע מתואר בקיצור, באופן ברור ומגובה

בפסוקים מכתבי הקודש. ובכן מה יהיה בסוף? הסוף אכן טוב – אך רק לאלו הקוראים בשם ישוע.

בהוצאת "קהילת ירושלים בית גאולה", 2009.