תיאור

הן לא ניתנות בחבילות שי, הן לא עטופות בנייר צבעוני וסרטים מבריקים – מתנות רוח הקודש

הן מתנות מסוג אחר. ספר זה נועד לספק תשובות ברורות, על יסוד דבר אלוהים הכתוב לשאלות:

מהן מתנות רוח הקודש? מה אינו נמנה עימן? לאיזו מטרה הן ניתנות? איך מקבלים אותן?

מהי הטבילה ברוח הקודש? מי נטבל ברוח ומי נטבל באש? האם ישנם בימינו שליחים ונביאים?

ואיך ניתן להבדיל בין האמיתי למזוייף בתחום מתנות רוח הקודש?

הספר מיועד למאמינים בישוע על סמך כתבי התנ"ך והברית החדשה.

בהוצאת "קהילת ירושלים בית גאולה" , 2015.