תיאור

ספר דניאל נכתב בחלקו (פרקים ב' – ז') בשפה הארמית (במהדורה זו פרקים אלו מתורגמים לעברית).

הפרקיפ כוללים נבואות המתייחסות לאירועים הקשורים לעמי הגויים. אלוהים בחסדו מסר נבואות אלו

בשפה השגורה בפיהם של כל העמים כדי שגם הגויים יזכו להכירו כאל עליון השולט על כל מהלכי האנושות.

הספר גם כולל את האחת הנבואות המשמעותיות ביותר בכתבי הקודש – מועד הופעתו של משיח ישראל והריגתו.

בהוצאת קהילת ירושלים בית גאולה, 2007.