תיאור

ספר תהילים פרק ב' מיושם למאה ה-21. פרק זה בתהילים בא לציין ולהדגיש את השלטון

של המשיח, משיח ה', על העולם, אך הוא פותח בתיאור קרוב מאוד למה שאנחנו חווים בימיניו:

עם ישראל מוקף על ידי אויבים תוקפניים אשר נשבעו להטבי את אומה הקטנה הזו בתוך הים התיכון.

איומים שכאלה יוצרים בצדק דאגה רבה במחשבותינו וגורמים לנו לשאול שאלות חשובות כגון

מה ישראל עשתה שמגיע לה יחס כה מעוות, עוין ולא הוגן מצד האומות המאחודות, ארגון אשר

אמור לחתור לשלום עולמי? מה יקרה אם יגיע יום שבו כל אויבי ישראל יאחדו כוחות וילחמו נגדה?

על כך ועל שאלות נוספות בחוברת זו. בהוצאת "קהילת ירושלים בית גאולה", 2016.