תיאור

כתבי הקודש הם דבר אלוהים שנכתב בלשון בני אדם ובהשראה אלוהית כדי שאפשר יהיה להבינם.

לכן הינם התגלות אלוהים עבור בני אדם. דרכם אלוהים לא רק נותן אפשרות להכיר אותו ואת מרכז רצונו,

אלא למצוא את הדרך בחזרה אליו. באמצעות חוברת זו, ברצוננו להציג לפניך הקורא/ת, את לב ליבו של דבר אלוהים.

הספר מציג את הנבואות המשיחיות בתנ"ך ואת התגשמותן בספר הברית החדשה.

בהוצאת "החברה לכתבי הקודש בישראל", 2011.