תיאור

חוברת זו נועדה לכם – הקוראים ששמעו על יהודים שמאמינים בישוע, שפגשו אותם

ושוחחו עמנם – ומצאו את עצמם תוהים על כך בכנות. אם אתם מחפשים בכנות תשובות,

ברצוננו להציע לך כמה כאלה. לאלה ששואפים בכנות ובאמת לדעת, אנו יכולים להציע תשובה מספקת.

אנחנו עושים זאת מתוך הכרה שאלוהים, אלוהי אבותינו, הוא בעצמו יסוד האמת, ואנו שמים

בו את מבטחנו בשעה שאנחנו מתחילים את העיון בספר.

בהוצאת הגפן, 1998.