תיאור

ספר התנ"ך הוא הספר היחידי שבו אלוהים עצמו מגלה לנו את תכונותיו ואת רצונו.

הוא הספר היחידי שמחבריו יכולים להגיד בסמכות: " כה אמר ה'", ושסמכותם אכן

זוכה לאישורו של אלוהים בכך שכל דבריהם ונבואותיהם מתקיימים במלואם.

הספר עוסק נושאים כגון: אופי של אלוהים, ביאת המשיח, נבואות משיחיות וכו'.

בהוצאת קהילת ירושלים בית גאולה, 2013.