תיאור

החברה המודרנית כופרת בקיומו של אלוהים ומאמינה שמוצאו של האדם מהקוף.

למרבה הצער, תפיסה הרסנית זו מחלחלת גם לקהילה המשיחית. משיחיים רבים אינם רואים

בתיאור הבריאה של ספר בראשית תיאור מהימן של ההיסטוריה. הם מנסים לשלב בין דבר אלוהים

לבין תורת האבולוציה. ספר זה חושף את הסתירה שקיימת בין תורת האבולוציה לבין מה שנאמר

בדבר אלוהים, ומצייד את המאמין בכלים הדרושים לו כדי לעמוד מול השקר ולדבוק באמת.

מאת קן א' האם, בהוצאת "החותם הוצאה לאור", 2005.