תיאור

החיים מלאים בהפתעות, ולא תמיד נעימות. כולנו נתקלים בקשיים שלעיתים מביאים אותנו

לידי ייאוש, אבל עלינו להודות שהם אינם נובעים רק מגורמים חיצוניים אלא גם מתוכנו.

אנחנו רוצים לפעול נכון, אבל התוצאה הפוכה. אנחנו רוצים להשתנות ולהיות טובים יותר,

אבל זה לא קורה. אנחנו מבטיחים לעצמנו הבטחות, אבל איננו מצליחים לקיים אותן.

הבעיה היא שבכוחות עצמנו לא נוכל לשנות באופן מהותי את עצמנו או את המצב.

אנחנו זקוקים לכח עליון שישנה אותנו מבפנים. דע לך שיש תקווה!

בארצנו הקטנה ובכל רחבי העולם יש אנשים שאלוהים שינה את חייהם. הספר הזה יסייע לך

למצוא את אלוהים שמסוגל ורוצה לתת גם לך חיים חדשים ותקווה חדשה.

בהוצאת הגפן, 2007.