תיאור

"בן פאנדרה", "פלוני", "התלוי", "ישו הנוצרי", "האיש ההוא"….

כיום הישראלי הממוצע אינו יודע אפילו את שמו האמיתי, ואך מעט אודות חייו ותורתו של היהודי

הנודע ביותר, ישוע מנצרת. כל הידוע לנו מצטמצם לעיתים קרובות לשמועות ואגדות, שאינן מסוגולות

להסביר את ההשפעה העצומה שהשפיעו חייו ואישיותו של "האיש ההוא" לשינוי ההיסטוריה.

האם ישוע מנצרת באמת בתכוון לייסד דת חדשה, או שהיה יהודי נאמן שהנוצרים עיוותו את דמותו?

האם המסורת היהודית מציגה תמונה נאמנה שלו? ספר זה עונה על השאלות שלא העזת לשאול,

בהסתמך על ספרות חז"ל, מקורות רומיים, חיבורי יוסף בן מתתיהו והברית החדשה.

מאת נועם הנדרן ובהוצאת ספרי קרן אור, 1999.