תיאור

חירות במשיח – פירוש לאיגרתו של שאול השליח אל הגלטים.

הספר עוסק בפרשנות האיגרת אשר עוסקת בנושאים כמו מצוות תורת משה, היחס כלפי המסורת, פרי הרוח

ותפקידה של התורה. הספר מיועד למאמינים במשיח ישוע אשר רוצים להעמיק בלימוד האיגרת.

בהוצאת קהילת ירושלים בית גאולה, 2014.