תיאור

בגידה – מילה זו ביטאה את הרגשתו המזועזעת של סטאן טלצ'ין, איש עסקים יהודי מצליח, כשבתו, ג'ודי, הודיעה לו שהיא מאמינה בישוע.

סטאן נדהם מצעדה זה של בתו. הוא ראה בכך מעשה של בגידה המכוון נגד משפחתם, נגד עם ישראל ונגד מורשתנו הלאומית.

משום כך החליט כי, כל עוד נפשו בו, יראה לג'ודי את גודל המשגה שעשתה וכך תאוחד המשפחה מחדש.

בכעס גדול פנה לחקור ולחפש עובדות שיקעקעו את אמונתה של ג'ודי. התהליך ארך מספר חודשים.

ספר זה הוא הסיפור האמיתי של קורות אותם חודשים ומה התרחש אחריהם.

מאת סטאן טלצ'ין, בהוצאת הגפן, 1992.