תיאור

ספר פרשנות משיחית לספר דניאל מאת ד"ר רנלד א. שטראוס