תיאור

בחינת טיעוניו של ישוע מנצרת לאור כתבי הקודש וספרות חז"ל.

מאת הרלד פולש ובהוצאת החברה לכתבי הקודש בישראל, 2010.