דניאל פרק א'

דניאל הנביא - פרק א'   צעירים יהודים בתרבות פגנית מסעו הראשון של נבוכדנאצר לירושלים א' 1-2 "בשנת שלוש ליהויקים מלך יהודה בא נבוכדנאצר מלך-בבל ירושלים ויצר עליה: ויתן אדני בידו את-יהויקים מלך-יהודה ומקצת כלי בית-האלהים ויביאם ארץ-שנער בית אלהיו ואת-הכלים הביא בית אוצר אלהיו." במזרח התיכון רעמו תופי המלחמה. מצרים ובבל, שתי מעצמות-העל של שלהי המאה השביעית לפנה"ס, התחרו ביניהן על השליטה בחלק זה של העולם. תוך זמן קצר היו עתידות שתי המעצמות האלו [...]

2017-02-28T14:30:58+02:00

דניאל פרק ב'

דניאל הנביא – פרק ב'   הפגנת שלטונו הריבוני של ה' על מלכויות הגויים דברי הסבר פרקים ב' 4ב' – ז' 28 של ספר דניאל נכתבו בארמית, בעוד ששאר הספר נכתב בעברית. מדוע כתב דניאל, שהיה עברי, חלק נכבד מספרו בארמית? בימיו של דניאל, וגם לאחר מכן, היתה הארמית שפה בינלאומית. שפה זו היתה בשימוש דיפלומטי ועסקי בארצות רבות, והובנה על-ידי נוכרים ויהודים כאחד. מכיוון שפרקים ב' – ז' של ספר דניאל עוסקים בשלטון ה' [...]

2017-02-28T14:33:32+02:00

דניאל פרק ג'

דניאל הנביא – פרק ג'   הפגנת שלטון ה' על עונשי הגויים צלם נבוכדנאצר ג 1-7 "ויעש המלך נבוכדנצר צלם זהב אשר גבהו ששים אמה ורחבו שש אמות ויצב אותו בבקעת דורא במדינת בבל. וישלח המלך נבוכדנצר לאסף את האחשדרפנים, את המושלים, את הפחות, את השופטים, את הגזברים, את חכמי-המשפט, את הדינים ואת כל שלטונות המדינה, למען יבואו אל חנכת הצלם שהקים המלך נבוכדנצר. והנה נאספו האחשדרפנים, המושלים, הפחות, השופטים, הגזברים, חכמי-המשפט והדינים וכל שלטונות [...]

2017-02-28T14:34:51+02:00

דניאל פרק ד'

דניאל הנביא – פרק ד'   הפגנת שלטון ה' על מלכי הגויים   הכרזתו המלכותית של נבוכדנאצר ג' 31-33 "המלך נבוכדנצר אל כל העמים, האומות והלשונות הדרים בכל הארץ. שלומכם ירבה! טוב בעיני לספר את האותות ואת הנפלאות שעשה אתי אל עליון. מה גדולים אותותיו ומה עצומות נפלאותיו! מלכותו מלכות עולם וממשלתו לדור ודור." עקב ההתרחשויות המתועדות בפרק ד', הפיץ נבוכדנאצר כרוז מלכותי בעניין. הוא עשה זאת על-מנת ללמד את עמו את אותו הלקח שאלהים [...]

2017-02-28T14:36:28+02:00

דניאל פרק ה

דניאל הנביא – פרק ה   הפגנת שלטון ה' על אמצעי ההגנה של הגויים רקע היסטורי המלך נבוכדנאצר מת ב-7 באוקטובר בשנת 562 לפנה"ס.[1] שלושה מלכים אחרים מלכו אחריו וירדו מעל במת ההיסטוריה, ואז עלה נבונידוס על כס המלכות של בבל בשנת 556 לפנה"ס.[2] נבונידוס מלך בבבל בעת התרחשות המאורעות המתוארים בפרק ה' של ספר דניאל.   משתה בלשאצר ה 1-4 "ויעש המלך בלשאצר משתה גדול לאלף שריו וישת יין כנגד אלף איש. ויאמר בלשאצר, [...]

2017-02-28T14:37:46+02:00

דניאל פרק ו'

דניאל הנביא – פרק ו'   הפגנת שלטון ה' על חוקי הגויים מעמד דניאל תחת דריוש ו' 2-4 "ויהי טוב בעיניו למנות על הממלכה מאה ועשרים אחשדרפנים שיהיו בכל הממלכה. ולמעלה מהם שלושה משגיחים, ודניאל אחד מהם, אשר להם ימסרו האחשדרפנים האלה דין וחשבון, לבל תבוא רעה על המלך. ויהי דניאל גדול מכל המשגיחים והאחשדרפנים, יען כי היתה בו רוח יתרה, ויחשוב המלך להעמידו על כל ממלכתו." דריוש היה איש מנהל מוכשר. הוא מינה מאה [...]

2017-02-28T14:40:56+02:00

דניאל פרק ז'

דניאל הנביא – פרק ז'   הפגנה נוספת של שלטון ה' על ממלכות הגויים בפרקים ז'-י"ב מתייחס דניאל לחלומות וחזונות שקיבל במהלך שנות חייו האחרונות. חלק מהם ניתנו לו לפני המאורעות המתוארים בפרקים ה' ו-ו'. לפחות אחד מהם ניתן לאחר מאורעות אלו.   חלומו של דניאל ז' 1-14 "בשנה הראשונה לבלשאצר מלך בבל ראה דניאל חלום וחזיונות ראשו באו לו בהיותו על משכבו. אז כתב את החלום ואת ראשי הדברים סיפר. ויען דניאל ויאמר: ראה [...]

2017-02-28T14:43:27+02:00

דניאל פרק ח'

דניאל הנביא – דניאל פרק ח'   אלהים מייסר את ישראל בעתיד הקרוב עתה, לכשנשלם הקטע העוסק בשלטון אלהים על הגויים, דניאל חוזר להשתמש בשפה העברית. לאור החלום, או החזון, המטריד של פרק ז', דניאל נאבק כנראה בשאלה הבאה: אם שלוש ממלכות גויים נוספות עומדות לשלוט בעולם אחרי בבל, מה יעלה בגורלה של ישראל במשך תקופה כה ארוכה? בתשובה לשאלה זו, אלהים נתן לדניאל חזיונות בנוגע לעתידה של ישראל. דניאל תיעד חזיונות אלה בפרקים ח' [...]

2017-02-28T14:45:32+02:00

דניאל פרק ט' – מבוסס על הספר "אל עליון"

דניאל פרק ט – מועד ביאת המשיח   המשיח שנכרת או הופעתו הראשונה של המשיח בארץ לפי הכתוב בתנ"ך פרק ט בספר דניאל מכיל נבואה שהיא מהחשובות שבתנ"ך: היא חוזה מראש את המועד המדויק בו יופיע המשיח עלי אדמות. זוהי אחת ההוכחות החותכות לכך שישוע הנו אֵל שַׁדַּי, המשיח היהודי המובטח. הנבואה היא תשובת אלוהים לתפילת הנביא דניאל בפרק ט 19-1. ראוי ללמוד את תוכן התפילה לפני שמפענחים את הנבואה.   דניאל חוקר בספרים [...]

2018-12-23T10:00:14+02:00

דניאל פרק ט' – המשיח נכרת

דניאל פרק ט' – מועד ביאת המשיח נחמת ישראל וירושלים – משיח נכרת. פרק ט' בספר דניאל מתחיל בנבואה שהיא מהחשובות שבתנ"ך: היא חוזה מראש את המועד המדויק בו ייכרת המשיח עלי אדמות. זוהי אחת ההוכחות החותכות לכך שישוע הנו אֵל שַׁדַּי, המשיח היהודי המובטח. הנבואה היא תשובת אלוהים לתפילת הנביא דניאל בפרק ט' 19-1. ראוי ללמוד את תוכן התפילה לפני שמפענחים את הנבואה. דניאל חוקר בספרים דניאל ט' 2-1: בִּשְׁנַת אַחַת לְדָרְיָוֶשׁ בֶּן־אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ [...]

2018-12-23T10:04:57+02:00

כותרת

עבור למעלה