האיגרת השלישית של יוחנן

האיגרת השלישית של יוחנן השליח. מעשה בשלושה אנשים: האהוב, הרע והנאמן האיגרת השלישית של יוחנן נכתבה על ידי יוחנן השליח כמכתב אישי לידיד קרוב ואהוב בשם גיוס. לפני שאתייחס לתוכן האיגרת הבה נלמד מעט רקע לכתיבתה ואופן כתיבת האיגרת. האיגרת השלישית והשניה נכתבו כמכתב אישי סטנדרטי התואם לתרבות היוונית רומית של המאה הראשונה.[1] שתי האיגרות כוללות כ 300 מילים ביוונית וכך הותאמו להיכלל בדף פפירוס אחד (ראה פסוק 13). מחבר האיגרת מקובל על כל [...]