איגרת יהודה

ספר יהודה כותרת הספר: נשמרים בישוע (מתורות שקר ומורי שקר) שיעור ראשון – פסוקים 1-4. קריאת פתיח: אל הרומים ו' 15-23. משלימי הדרשה: א. הקדמה – מבוא: מי הוא המחבר של האיגרת? (פ. 1-2) ב. אזהרות מכופרים: מה היתה הסיבה המקורית לכתיבת האיגרת ומדוע יהודה שינה את נושא האיגרת? (פ. 3-4) ג. דוגמאות לכופרים (פ. 5-7). ד. מעשי הכופרים בהווה (פ. 8-16) ה. קווים מנחים להימנעות מכפירה (פ. 17-23) ו. ניצחון על הכפירה (פ. [...]