תפקידו והתנהגותו של הגבר המשיחי

אל האפסים ה 25-33

 

בשיעור שעבר למדנו באופן חלקי אודות תפקידה של הרעיה המשיחית.

היום, בעזרת השם, נלמד אודות תפקידו והתנהגותו של הגבר המשיחי.
לפני שנתמודד עם הפסוקים, עלינו לזכור: איכותה של הקהילה בנויה על איכותו הרוחני של התא המשפחתי. משפחה הבנויה על ידיעת אלוהים וציות לרצונו מהווה יסוד איתן לקהילה וגם לעם.

מסיבה זו, השטן מנסה לערער, בכל דרך וצורה, את היחסים בין הבעל ואשתו.

מכיוון שהשטן הנו האויב שניצב לפנינו – הרי שהדרך היחידה להתמודד עם האתגרים היא על-ידי שימוש בכוחו של אלוהים.

כל כוחו של אלוהים עומד לרשותינו בתנאים הבאים:

א. לקבל את ישוע כאדון ומושיע מן החטא, ובכך להבטיח את שכינת רוח אלוהים בך.

ב. לחיות על פי הדרכת רוח אלוהים המבוססת על דבר אלוהים – התנ"ך והברית החדשה.
בשיעור שעבר למדנו, ששאול השליח מציג אנלוגיה בין ישוע לקהילה ובין הבעל לאשתו:

– האישה צריכה להיות כנועה לבעלה ממש כמו שהקהילה כנועה לרצון ישוע המשיח.

– למדנו שהאישה צריכה לשמח את בעלה ולשאוף לחיי קדושה ממש כמו שהקהילה צריכה לשמח את ישוע המשיח ולשאוף לחיי קדושה.

– למדנו שאנשים צריכים לזהות את אופי ותכונות הבעל לאור התנהגותה של אשתו, ממש כמו שאנשים צריכים לזהות אותנו כמאמינים בישוע המשיח לאור אופן חיינו האישיים.

כל כך הרבה נדרש מהאישה! אינני אומר זאת בציניות או באירוניה – זאת אמת!
ניתן לומר שחצי מהנוסחה המנצחת לנישואים מאושרים היא:

– רעיה כנועה לבעלה.

– אישה המאמצת באמונה את מקומה כפי שקבע אלוהים לפני החטא של אדם וחווה. (ראה שיעור 2)
– נראה שאלוהים דורש מהרעיה להקריב את רצונה וחייה בידי בעלה.

הבה נראה אילו תכונות ומעלות נדרשות מבעל כדי לכבד ולהגן על אשתו, החיה על פי רצון ה':
איגרת אל האפסים פרק ה פסוק 25:

"האנשים, אהבו את נשיכם כשם שגם המשיח אהב את הקהילה ומסר את עצמו בעדה…"

תמורת כניעתה של הרעיה לבעלה, דורש אלוהים שהבעל יאהב את אשתו כמו שישוע המשיח, אל-שדי, אוהב את הקהילה.

עד כמה ישוע המשיח אוהב את הקהילה?

ישוע אלוהים, לבש בשר ודם וירד ארצה על מנת לשלם בדמו את מחיר גאולתינו.

הוא כיפר בדמו על חטאותינו, וכך גאל אותנו; הוא פדה אותנו מקללת החטא.

אהבתו של ישוע המשיח היא אהבה מקריבה; ואהבה שכזו – על הבעלים לתת לנשותיהם.
איך מתבטאת אהבה מקריבה של הגבר לאשתו בחיי הנישואין?

ישוע המשיח היה מוכן לעמוד מושפל לפני כלל העם; הוא ויתר על עונג שמיימי בכדי להיות פה עבורינו; הוא הוריד את הראש על מנת שאנו נוכל לקום; הוא מסר את חייו – כדי שלנו יהיו חיים.

העקרונות הללו צריכים להנחות את הבעל המאמין.
האם אתה מוכן לוותר על מנת שיהיה לאשתך את צורכה?

האם רצונה של אשתך (כאשר זה על פי רצון אלוהים) מהווה מטרה ראשונה בחייך? רגשי וגופני?

האם אתה מוכן לסבול ולהזיע על מנת לרצות את אשתך? האם אתה מקדיש לה זמן?

האם אתה מוכן לעשות את כל זאת ללא כל גמול אישי? מבלי לחשוב: מה יוצא לי מזה?

ראשונה לקורינתים יג 1-8.

אהבה מקריבה היא כזו שצורכי אשתי קודמים לצורכיי.
ישוע מסר את חייו עבור הקהילה למטרה מאוד מיוחדת. ישוע המשיח דורש שאהבתו המקריבה של הבעל עבור אשתו תהיה לאותה מטרה בדיוק.

הבה נקרא את פסוקים 26-27:

"כדי לקדשה ולטהרה על-ידי רחיצת מים, בדברו, למען יעמיד לפניו את הקהילה כשהיא מפוארת בכבוד, ללא כתם וקמט וכדומה, למען תהיה קדושה וללא דופי".
הקרבתו של ישוע עבור הקהילה נועדה להשיג את המטרות הבאות:

א. כפרת המשיח מפרידה את הקהילה מהעולם. הקהילה שייכת לישוע בלבד.

ב. ישוע המשיח ניקה את קהילתו. זה מתחיל בציון סמלי של טבילה במים וממשיך יום יום בלימוד דבר ה', ותוכחת רוח הקודש. כך הקהילה גודלת בידיעת דבר ה', והידמות לישוע.

(יוחנן ג 5; יוחנן טז 8-15; טיטוס ג 5; ראשונה לפטרוס ג 21).

כשהקהילה מתבגרת מבחינה רוחנית, היא מגיעה לשלב שיש כלפיה פחות תלונות, וכך אין בה דופי.
באותה מידה – אהבתו המקריבה של הבעל צריכה להשיג את המטרות הבאות:

א. הנישואין מגדירים מסגרת שבה התחברותה של האישה היא עם בעלה בלבד. הנישואין מפרידים את הבעל ואשתו מכלל הגברים והנשים.
ב. מאמציו והקרבתו של הבעל צריכים להיות בתחומים שיעזרו ויעודדו את אשתו לגדול מבחינה רוחנית ולהגשים את יעודה כרעיה.

  1. בעל נאמן ישאף ללמד באהבה את אשתו אודות אלוהים ויעזור לה לציית.

הדבר הזה דורש מהבעל ללמוד את דבר אלוהים על מנת להיות סמכות רוחנית בעיני אשתו ובביתו.

  1. בעל חייב להיות נאמן מוסרית לאשתו מכיוון שכך הוא מסיר מאשתו חשש ודאגות מיותרים. בדרך זו ,הרעיה יכולה להתמקד בדברים עיקריים ומבורכים.
  2. על הבעל לשאוף ולספק את כל הצרכים הגשמיים של אשתו. לתת לה את הכלים והאווירה שבהם היא יכולה להגיע לרמה הנדרשת ממנה בעיני אלוהים.

הרעיה צריכה למצא בבעלה את המקור לכל סיפוק – בין אם גשמי או רוחני.
במילים פשוטות:

כל הכלים שאני מציב בידי אשתי (זמן, תקציב וכו'), מיועדים לעזור לה ולעודד אותה לגדול באמונה, ולמלא את יעודה כרעיה – בדרך נוחה ומרופדת באהבה.
עד כה התייחסתי רק לחלק החיובי באהבה מקריבה.

לצערי, לעתים קרובות אנו משקיעים ומקריבים מעצמינו ומאמצעינו למטרות לא נכונות.

אהבה הנובעת מרגש, ולא נבחנת בשכל לאור דבר אלוהים, עלולה להביא בזבוז וניצול לא יעיל של אמצעים שהמשיח הפקיד בידנו.

כשאנו מבקשים דבר כלשהו מבן הזוג, הבה נוודא שהבקשה ראויה ומבורכת.

תפקידו של הבעל לספק את רצון אשתו כל עוד הדבר אינו מפר עקרונות שאלוהים מלמד בתנ"ך: צניעות, ענווה, אי כניסה לחובות, אי נתינת מעשר, עמידה בהתחייבויות, התחברות עם גוף המשיח.
אהבה מקריבה, על פי התנאים של המשיח, תניב ברכה רבה – ברכה שתתבטא ביחס בין הבעל לאשתו, וכמובן בין הילדים להוריהם.
מדוע אלוהים דורש כל כך הרבה מהבעל עבור אשתו וגם מהרעיה עבור בעלה?

א. פסוק 31: מכיוון שהבעל והאישה הם "בשר אחד" (בראשית ב 24).

אלוהים דורש מהבעל לתת את כל אשר לו עבור אשתו; ומהרעיה, את כל אשר לה עבור בעלה, על מנת שהגוף האחד הזה ירגיש טוב – יהיה בריא.

לא לשכוח: האישה לא נוצרה מעפר, אלא נלקחה מתוך גופו של הגבר (בראשית ב 21-23).

פגיעה או נכות רוחנית ורגשית באחד מאברי הגוף (זאת אומרת, בבעל או באישה) יגרמו לצליעה ואף עצירה בגדילה רוחנית ובהידמות למשיח ישוע.

על מנת שהמשפחה תגדל לרמה שאותה יעד לה המשיח ישוע, על הבעל לתמוך באשתו, ועל הרעיה לתמוך בבעלה.

ב. לאחר שאלוהים ברא את אדם וחווה, הוא ציווה עליהם את מצוות "פרו ורבו".

גידול ילדים במסגרת לא אוהבת ולא כפי שדבר אלוהים מלמד ולאור דוגמת אהבת המשיח – יביא עלינו דורות של ילדים פורעי חוק וחסרי מוסר הגורמים לעולם להיות מקום שלא נעים להיות בו.

אלוהים דורש שבעל ואישה יהיו כה קרובים זה לזה, כי רק כך ניתן להבטיח שהדור הבא ימשיך לחיות במסגרת ברוכה.

בעלים יקרים,

רשימת התכונות הנדרשת מהבעל נראית ארוכה ובלתי אפשרית.

אנא זיכרו: אלוהים אינו דורש מאיתנו מה שלא נוכל לעשות. אלוהים הבטיח לנו את הדרכתו ואת כל כוחו על מנת שנאהב את רעייתינו כמו שצריך.

עלינו תמיד לזכור:

אלוהים דורש מהרעיה להיכנע לבעלה ולמסור את חייה בידיו!

בעבור התמסרות כזו של רעיה נאמנה, אלוהים מברכה בבעל המקריב את חייו עבורה.

כשאשתך הנה רעיה כנועה על פי הדרכת אלוהים, יקל עליך מאוד לאהבה בדרגה מקריבה.

רוצה רעיה כנועה ומסורה? רק זכור, שרעיה כזו ראויה לבעל המקריב את חייו עבורה.
לסיכום:

  1. ישוע הקריב הכל עבור הקהילה על מנת שהקהילה תוכל להגיע למעמד ולרמה שאלוהים יעד לה: קדושה, טהורה, מייצגת בכבוד את המשיח לעיני כלל העולם, ללא כל דופי.

כך גם הבעל צריך להקריב את כל יכולתו ואמצעיו על מנת להעמיד את אשתו, את ביתו באותה רמה ויעד.
2. הנוסחה המנצחת לנישואים מאושרים היא:

א. רעיה כנועה לבעלה:

אישה המאמצת באמונה את מקומה כפי שקבע אלוהים לפני החטא של אדם וחווה. (ראה שיעור 2)

ב. בעל האוהב את אשתו ברמה של הקרבה אישית:

בעל הממלא באהבה את התפקיד שנתן לו אלוהים כפי שנקבע לפני החטא של אדם וחווה; עליו לאהוב את אשתו ולעשות עבורה את כל שביכולתו (במסגרת רצון אלוהים) כאילו עשה לעצמו.
מיותר לציין שיחסים הרמוניים שכאלו אפשריים רק בעזרת כוח רוח אלוהים. מכאן, ברור לנו יותר עד כמה חשוב להינשא לבן זוג מאמין (שנייה לקורינתים ו 14-18).

בעלים, התפללו עבור נשותיכם.

נשים, אנא התפללו הרבה עבור בעליכן.