תנ"ך בעברית מודרנית

הטקסטים המקראיים מונגשים באתר "הכתובים" (haktuvim.co.il), שהוא האתר ללימוד הכתובים של "החברה לכתבי הקודש בישראל" (biblesocietyinisrael.com).

ספר התנ"ך הוא דברו של אלוהים. אין שום ספר אחר בעולם אשר סופריו יכולים לפתוח את מסרם במילים "כה אמר ה'!" התנ"ך משקף את טבעו, אופיו וקדושתו של אלוהים, ובו נראה תכניתו ורצונו של הבורא עבור עם ישראל, עבור העולם כולו ועבור כל אדם במישור האישי. מן התנ"ך נלמד מצבו האבוד של הגזע האנושי – ובתוכו עם ישראל – מרגע נפילתו של האדם הראשון בחטא, אך התנ"ך מצייר גם את קווי תכנית הישועה של אלוהים, הן עבור עמו והן עבור האנושות כולה – תכנית ישועה שבמרכזה עומד המשיח. על מנת לעודד את הקריאה בתנ"ך ולהקל על הקורא הפחות בקי בשפה המקראית, אנו מציגים בגרסה המחשב שתי גרסאות: את נוסח המסורה בעמודה הימנית, ובמקביל גרסה בעברית מדוברת בעמודה השמאלית (בגרסת הטלפון הסלולרי תוצג גרסת העברית המודרנית בלבד).

הטקסטים המקראיים מונגשים באתר "הכתובים" (haktuvim.co.il), שהוא האתר ללימוד הכתובים של "החברה לכתבי הקודש בישראל" (biblesocietyinisrael.com).