תנאי שימוש ופרטיות

תקנון שימוש באתר yeshua.co.il

 • אתר אינטרנט זה מופעל על ידי עמותת"דעו וחיו" ע"ר מס' 580299758 (להלן: "העמותה"). האתר מציג חומר חינוכי בנושאי האמונה המשיחית של קהילת ירושלים בית גאולה הפועלת תחת העמותה ומאפשר הזמנה של חומר לימודי, בנושאי האמונה המשיחית, בחינם וללא התחייבות מצד המזמין. כל שימוש שייעשה באתר האינטרנט על ידי הגולש, לרבות הזמנת חומר לימודי, מהווה את הסכמתו של המשתמש בו לנהוג בכפוף לתקנון זה ולפיו.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע:

העמותה מכירה בחובתה לשמור על פרטיות הגולשים והמזמינים באתר. אנו מבטיחים כי העמותה לא תעביר את פרטי המזמינים לאף גורם שלישי, מלבד הנדרש לצורך משלוח ההזמנות מהאתר.

 • אנא מלאו את פרטיכם האישיים באופן מלא ומדויק, מילוי פרטים כוזבים בטופס ההזמנה או מתן פרטים שגויים בזדון מהווים עבירה פלילית. מזמין או גולש באתר שיעבור עבירה זו עשוי לעמוד בפני הליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 • העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה הבלעדית. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ירושלים בלבד.
 • בעת השימוש באתר, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקראת ו/או צרכת דרך האתר ונתוני כתובת האינטרנט(IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע זה לצרכיה בלבד, לרבות פילוחו לנתונים סטטיסטיים לשם ייעול השימוש וחווית המשתמש באתר.
 • אתר העמותה עושה שימוש בקבצי"עוגיות" (cookies) לצורך פעילותו השוטפת ואבטחת המידע בו ולצורך שיפור חווית המשתמש בו, על ידי התאמתו להעדפות הגולשים. ה"עוגיות" הן למעשה קבצי טקסט המיוצרים על ידי הדפדפן דרכו מתבצע השימוש באתר והם מכילים מידע אודות נתוני הגלישה של כל משתמש באתר. כמו כן, ייתכן ובאתר ייעשה שימוש בקבצי "עוגיות" שמקורם בצדדים שלישיים כמו גוגל ופייסבוק. חשוב לדעת כי ניתן לנטרל את שמירת "העוגיות" על ידי שינוי הגדרות בדפדפן איתו מבוצעת הגלישה. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי נטרול אופציה זו עלולה לפגום בחוויית הגלישה באתר ולגרום לכך ששירותים מסוימים באתר לא יהיו זמינים או פעילים (באתרנו ו/או באתרים אחרים).
 • אנו מייחסים חשיבות עליונה לשמירה על המידע של גולשי האתר ועושים כמיטב יכולתנו לשמור עליו. יחד עם זאת, אין אנו יכולים להבטיח באופן מוחלט שהמידע יהיה חסין לחלוטין מכל פריצה ו/או שימוש בלתי מורשה ולכן איננו יכולים להתחייב לכך. לכן, בעת שימוש באתר הגולש מאשר כי הוא מבין זאת ומסכים לכך.
 • על אף האמור בסעיףלעיל, העמותה תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, רק במקרים שלהלן – אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי העמותה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי העמותה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לנו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העמותה ו/או מי מטעמה;
 • אם העמותה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שהעמותה תשנה את המבנה המשפטי שלה, לרבות במקרה בו תעבור פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי– העמותה תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;
 • על–פי בקשתך המפורשת.

כללי:

 • אם אינך מסכימה לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר האינטרנט של העמותה.
 • אני מאשר שגילי הוא לפחות18 שנים, שקראתי את התקנון במלואו ואני מסכים לפעול על פיו,  על פי מדיניות האתר ומדיניות הפרטיות המצוינת בו.
 • כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

קהילת ירושלים בית גאולה

אתם מוזמנים  לפנות אלינו בכל שאלה הקשורה לכתבי הקודש, הנבואות המשיחיות, פעילות הקהילה וכו'. פרטיכם ישמרו במערכת ולא יועברו לשום גורם אחר.