10 משפטים המסכמים את תכלית התנ"ך

 

קורא יקר,

לפניך 10 משפטים המסכמים את תכלית התנ"ך

  1. אלוהים ברא את אדם וחווה כשהם מושלמים

בראשית א 31: "וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד…"

 

  1. חטאם של אדם וחווה הרס את הקשר של כל בני האדם עם אלוהים והביא את המוות לעולם.

בראשית ב 17: "…ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות"; בראשית ג 19: "בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ואל עפר תשוב".

 

  1. אלוהים אוהב את בני האדם, ולכן לימד את אדם, את חווה ואת צאצאיהם שחידוש הקשר איתו אפשרי רק על ידי העלאת קורבנות דם.

בראשית ד 3-5: "ויהי מקץ ימים , ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה. והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלבהן. וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו. ואל קין ואל מנחתו לא שעה…"; ויקרא יז 11: "כי נפש הבשר בדם היא ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם. כי הדם הוא בנפש יכפר". זהו עיקרון חשוב ביותר: חיים תמורת חיים.

 

  1. מאז ומתמיד, בני האדם הוצדקו על סמך אמונה כנה באלוהים ובחזרה בתשובה כנה. אמונה כנה מובילה למעשים טובים ורצויים בעיני אלוהים.

בראשית ו 9: "…נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח";  בראשית טו 6: "…והאמין ביהוה, ויחשבה לו צדקה"; חבקוק ב 4: "..וצדיק באמונתו יחיה".

 

  1. אלוהים בחר בעם ישראל על מנת להבהיר דרכו לכל עמי העולם שהוא קיים, לגלות את זהותו ואת תוכניתו להושיע את כל בני האדם.

שמות יט 5-6: "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש…"; דברים ז 6-8.

 

  1. אלוהים נתן לישראל תורה ומצוות כדי:

א. שנדע עד כמה הוא קדוש (ויקרא יט 2; דברים ו 4-5);

ב. שנדע עד כמה כולנו חוטאים (דברים כז 26; קוהלת ז 20);

ג. שנבין שישועתנו מהגיהנום תלויה בחסד אלוהים בלבד, וכי היא ניתנת לנו רק על סמך אמונה כנה. (שמואל א טו; חבקוק ב 4; בראשית טו 6; במדבר כא 4-9).

ד. לשמור את יחודיותו וקדושתו של עם ישראל; שכן דרכו יתגשמו הנבואות אודות המשיח המובטח משבט יהודה (בראשית מט 10; מיכה ה 1).

ה. ללמד את עם ישראל מהי תוכנית הישועה דרך המשיח, וזאת באמצעות סמלים כגון חגים, קורבנות וכו'.

 

  1. רק מי שמכיר במשיח ומאמין בו יכול להיוושע, ולכן אלוהים נתן בפי נביאיו את הנתונים שעל פיהם נוכל לזהות את המשיח האמתי:

א. המשיח יבוא משבט יהודה (בראשית מט 10);

ב. ייוולד בבית לחם אפרתה (מיכה ה 1);

ג. ייוולד לבתולה (ישעיהו ז 14);

ד. יהיה צאצא למשפחת דוד המלך (ישעיהו ט 5-6; ירמיה כג 5-6);

ה. יכנס לירושלים רכוב על עיר בן אתונות (זכריה ט 9);

ו. ימות מוות אלים (ייכרת) לפני חורבן בית שני (חג פסח של שנת 32 לספירה), (דניאל ט 24-27).

 

  1. הדמות היחידה בהיסטוריה שהגשימה את כל הנבואות הללו היא ישוע המשיח. התנ"ך מלמד שהמשיח הוא אלוהים בכבודו ובעצמו. ישוע המשיח הוא אל שדי, אלוהים אשר לבש דמות אדם ובא לעולם כדי לשלם את מחיר הגאולה שלי ושלך.(דוגמאות למקרים נוספים שבהם הופיע בדמות אדם: בראשית יח; שמות לג 111).

ישוע המשיח נצלב, מת ונקבר. הוא קם מן המתים ביום השלישי; ולאחר מותו נראה לעיני עדים רבים. תקומתו הוכיחה את נצחונו על המוות והבטיחה תקומה לכל אלו שמאמינים שהוא המושיע והאלוהים שלהם.

 

  1. אלוהים קבע מחיר לכפרת חטאים. דם כפרה – דמו שלו.

אלוהים קבע מחיר כזה שאף אדם לא יוכל לשלמו בכוחות עצמו. אלוהים קבע מחיר יקר כך שכולנו, ללא הבדל מין וגזע, נצטרך לכרוע ברך לפניו ולבקש את חסדו.

 

  1. אלוהים רוצה שתחיה; אך הדרך היחידה לכפר על חטאיך ולהינצל ממוות נצחי, היא בחזרה בתשובה מחטאיך וקבלת ישוע כמושיע מן החטא.

התפלל ובקש מאלוהים שיפקח את עיני לבבך, ויסיר את חטאיך בקורבן דמו.

רק כך תוכל לחוות את שלום אלוהים בחייך.

רק עם ישוע תוכל להיות בטוח שנפשך תשכון לנצח עם אלוהים.