נבואה – יראה ופחד מהעתיד או תקווה לעתיד?

 

נבואה – יראה ופחד מהעתיד או תקווה לעתיד?

לפני שאענה על השאלה החשובה, ראוי שנלמד מהי ההגדרה של המילה נבואה על פי הכתוב במילון תנ"כי.

נבואה:

מסר הבא מאלוהים לבני אדם בנוגע לעתיד לבוא ונאמר מפי משרת אלוהים.

מה בנבואה?

הנבואה כוללת נתונים ברורים ומדוייקים אודות אירוע או אירועים העתידים להתרחש כך שהאדם או העם להם ניתנה הנבואה יכולים למדוד את דיוקה ולוודא שמוצאה מפי אלוהים.

נבואה מאלוהים חייבת להתאים לכל שנאמר בכתבי הקודש, ז"א, שנבואה כלשהי אינה יכולה לסתור עיקרון או הוראה או נבואה אחרת שאמר אלוהים (דברים יג, יח 15-22, א-מלכים יג).

מטרת הנבואות?

להודיע את תוכנית אלוהים לאדם למען זה ישכיל להתמיד ללכת ברצון אלוהים.

בראשית יח 17: "ויהוה אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה?"

עמוס ג 7: "כי לא יעשה אדוני יהוה דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים."

בלומדנו את הנבואות בכתבי הקודש ואירועי התקופות בהן ניתנו, אנו יכולים להסיק שמטרתן הייתה להזהיר את השומעים מעונש קרוב הבא עליהם ולעודדם לחזור בתשובה (ראה זכריה א, יואל וכו).

לאור זאת, הבה נבחן מספר נבואות המהוות דגימה לנבואות רבות או כולן בכתבי הקודש והתשובה לשאלה תצוף מאליה על פני השטח.

א.      נבואות המציינות את הופעתו של האדון ישוע המשיח לאסוף אליו את בחיריו. [לציין במספר מילים בודדות את המסר בכל אחד מהנבואות המוזכרות מטה]

 1. א-תסלוניקים א 9-10,
 2. א-תסלוניקים ד 13-18
 3. יוחנן יד 1-3
 4. א-יוחנן ג 1-3.
 5. אל הפיליפים ד 5.
 6. אל הפיליפים ג 20-21.
 7. יוחנן יא 25-26.

נבואות המציינות את סגנון החיים בעולם בעת מלכות המשיח ישוע בארץ

 1. ישעיה ב
 2. ישעיה יא
 3. ישעיה סה-סו
 4. מיכה ד 1-6

המכנה המשותף לכל הנבואות המוזכרות מעלה הוא שהן מנבאות עתיד מבורך ומלא תקווה עבור אלו שקיבלו באמונה את כפרת החטאים של אלוהים שניתנה בדם ישוע המשיח.

ב.      נבואות המציינות את עונש אלוהים על בני האדם שדחו את כפרת החטאים בדם ישוע המשיח. [לציין במספר מילים את התוכן של כל אחת מהנבואות המוזכרות מטה.

 1. התגלות ו-יט
 2. ישעיה סג 1-6.

המכנה המשותף לנבואות הללו הוא שהן מנבאות חורבן, מוות, סבל, צער וריחוק נצחי מאלוהים לכל אלו הדוחים את כפרת החטאים שאלוהים העניק לכל דורש בדם ישוע המשיח.

לסיכום:

נבואות אלוהים נועדו להציג את תוכנית אלוהים, רצונו ותכליתו לבני האדם.

לאור הבנת רצון אלוהים ותוכניותיו, כל אדם יכול היה לדעת מה יהיה עתידו.

אם אתה מכיר את אלוהים באופן אישי, הרי שתדע מי הוא ישוע המשיח (יוחנן ח 19, 42).

אם ישוע הוא לך אדון ומושיע, הרי שתוכל לקרא לאלוהים – אבא אבינו.

מכאן,

בעבור האדם הנושע, המכיר את ישוע כאדון ומושיע מן החטא: נבואה היא מקור לשמחה ועידוד גם אם היא מנבאת אירוע כואב. ילדו של אלוהים אינו נהנה מכאב, צער או סבל בחייו או בחיי אחרים, אך שמחתו ושלומו נובעים מקרבתו ושייכותו הנצחית לאדון ישוע המשיח. שייכותי לאדון והבטחתו להיות עימי לנצח מעניקים לי שמחה לחיות את רצונו בכל מצב.

 

במידה ואינך מאמין כי חטאיך מרחיקים אותך מאלוהים ואינך נכנע לישוע כאדון ומושיע, הרי שעתיד לבוא עליך כל מה שבנבואות שאלוהים ניבא אודות חסרי הישועה.

לפיכך:

אותה נבואה שהיא מקור לעידוד, שמחה ושלום עבור הילד של אלוהים, היא מקור לפחד ואיום עבור האדם שדוחה את אהבת אלוהים בישוע המשיח.

אלוהים אינו חפץ בהשמדת אנשים אלא בישועתם מקללת החטא (יוחנן ג 16).

אלוהים אינו חפץ בריחוק מבני אדם אלא בחיים נצחיים עימהם.

אלוהים נשף באדם את רוח החיים למען יחיה עימו ולא ישלח לריחוק נצחי ממנו.

הבה נקבל בלב חפץ את רוח החיים של אלוהים שניתן לנו במחיר יקר של דם שה האלוהים – האדון ישוע המשיח.