חזרתו של המשיח ישוע ארצה מוזכרת ומתוארת בכתבי הקודש (זכריה יד 3-4, מע"ש א 10-11). הכוונה למועד בו יחזור האדון ישוע ארצה כשהוא מהודר בכבוד כדי להשמיד את אחרוני מתנגדיו ולהקים את מלכותו הארצית בת אלף השנים (התגלות יט 11 עד כ 4).

בעת חזרתו של המשיח ישוע ארצה תתרחש תקומה מן המתים.

הקמים לתחיה מן המוות באותה עת יהיו האנשים שמתו כנושעים מאז בראשית ועד יום מותו של ישוע המשיח על הצלב, וכן כל אלו שמתו כנושעים לאחר ההילקחות של הקהילה השמיימה (דניאל יב 2, יוחנן ה 28-29).

מניין לנו לקבוע שרק קבוצה זו של אנשים תקום לתחיה בעת שובו של המשיח ישוע ארצה?

כתבי הקודש מלמדים שהאדון ישוע עתיד לקחת אליו השמיימה באירוע הנקרא "הילקחות", את "גופו", הקהילה. ז"א, כלל האנשים שנושעו מאז מותו המכפר על הצלב (תסל"א ד 13-18, קור"א טו 50-58, אל האפסים ב-ג).

כל מי שנלקח השמיימה אל האדון בהילקחות, עתיד לחזור ארצה עם האדון ישוע כדי למלוך עימו (תסל"א ד 13-18, "כל קדושים עימך" – זכריה יד 5).

מכיוון שהקהילה תהיה עם האדון ישוע, יוצא שכל מה שנשאר להקים מן המתים בעת חזרתו של המשיח ישוע ארצה זה את הנושעים שמתו לפני הקמת הקהילה, ואת אלו שנושעו ומתו לאחר ההילקחות.