כולם, אך למטרה שונה.

א. כל בני האדם שמתו כלא נושעים עתידים להופיע לפני כס המשפט הלבן והגדול של אלוהים (התגלות כ 14-15) כתוב: "…המוות והשאול הושלכו אל אגם האש. זהו המוות השני – אגם האש. ומי שלא נמצא כתוב בספר החיים, הושלך אל אגם האש."

בסוף אלף שנות מלכות המשיח בארץ ייתקיים משפט הכסא הלבן והגדול של אלוהים.

משפט זה מיועד רק לאלו שמתו כלא נושעים (התגלות כ 7-15).

אלו אשר במהלך חייהם על פני הארץ דחו את כפרת החטאים שאלוהים הציע ונתן בדם המשיח ישוע, ומתו, נותרו אשמים לפני אלוהים ולכן לעולם לא יוכלו לחזור לנוכחותו (פטר"א ג 18).

זיכרו: מה שהרחיק את האדם מאלוהים היה החטא, ולכן מה שמחזיר את האדם לקרבת אלוהים זה כפרת חטאים.

מכיוון שמעולם לא בקשו את סליחת החטאים שאלוהים הציע בדם הכפרה של ישוע, שמם לא נכתב בספר החיים של אלוהים.

כל אלו קמים ועומדים לפני כס המשפט של אלוהים במשפט שיערך בסיום מלכות אלף השנים של המשיח בארץ.

כל אחד מהם יזכה לראות את כל חטאיו רשומים בספרי אלוהים. כלא נושעים, חטאיהם מעולם לא נמחקו!

בעבור חטאיהם, ומכיוון שמעולם לא בקשו את סליחתו של אלוהים בדם המשיח ישוע, יישפט כל אחד מהם לאגם האש ושם ישאר לנצח נצחים.

מה יעשו שם כל הנפשות של הלא נושעים?

אני משוכנע שאגם האש (חרפות ודראון עולם) הינו מקום ללא אהבת אלוהים, המלא בסבל וצער נצחיים.

ב. גם כל הנושעים עתידים לעמוד למשפט, אך לנושעים זה משפט כס המשיח ישוע:

קור"ב ה 10: "…כי כולנו חייבים להראות לפני כס המשפט של המשיח, למען יקבל כל אחד כפי המעשים שעשה בעת היותו בגוף, אם טוב ואם רע." [ראה גם קור"א ג 10-15].

משפט הנושעים אינו חורץ את גורלם ל-"גן עדן או גיהנום", אלא קובע את אשר יקבלו מן האדון בעבור ציותם לדברו במהלך חייהם בעולם.

כפרת החטאים שקיבלנו עקב אמונתנו בישוע המשיח ביטלה את שטר החוב שהיה לנו עם אלוהים (אל הקולוסים ב 14). מאז ישועתנו אלוהים מתייחס אלינו כילדיו ומטפל בנו בהתאם.

בעת משפט כס המשיח ישוע יבחנו כל מעשינו.

באותו מעמד קובע האדון אילו עטרות הוא מעניק לילדיו אשר צייתו לדברו (ראה פירוט חמשת העטרות: טימ"ב ד 8, קור"א ט 24-25, תסל"א ב 19, יעקב א 12 ו-התגלות ב 10, פטר"א ה 2-4).

במילים פשוטות: ציון עבור רמת תלמידותינו.

תוצאת משפט כס המשיח קובע גם איזה תפקיד ימלא כל אחד מילדי אלוהים בממלכת המשיח.

לסיכום:

כולם עתידים לעמוד למשפט לפני אלוהים.

הלא נושעים כדי להראות להם שהם נשפטים לאגם האש בצדק.

הנושעים יעמדו למשפט המשיח כדי להעניק להם כפי שצייתו לאדון בעת היותם חיים בעולם.