שדים הם מלאכים שהצטרפו לשטן (הילל בן שחר) ויחד עימו הם פועלים נגד תוכנית אלוהים להושיע את בני האדם והעולם מקללת החטא. השטן וכל מלאכיו מנסים למנוע מאלוהים להחזיר את השלטון בעולם לידיו. כך הם חושבים שיצליחו למנוע את גזר הדין שקבע להם אלוהים (מתי כה 41, התגלות כ 1-3, 7-10). [ראה שאלות: מאיפה הגיע השטן? מי הם המלאכים?].

שד, הינו שם תואר למלאך חוטא אשר שוכן בגוף אדם, ושולט על נפש אותו אדם עד כדי שליטה מוחלטת במעשיו. השד, ויתכן גם שדים רבים ששוכנים באותו אדם, גורמים לו לפגוע בגופו, לומר דברי נאצה נגד אלוהים ואנשים, מונעים ממנו לשמוע את דבר בשורת הישועה וגורמים לו לפעול בכוח נגד אלו הנושאים את מסר בשורת אלוהים.

להלן מראי מקומות בהם מצוינים אנשים אחוזי שד והתנהגותם (מתי ח 28-33, ט 32-33, טו 22, מרקוס א 34, לוקס ד 35, ט 42, יוחנן ו 70, ח 44, יג 27).

האם קיימים שדים גם בימינו?

כן, גם היום ישנם אנשים אחוזי שד או שדים הפועלים בדיוק כפי שפעלו אחוזי השדים המתוארים בספרי הבשורה.

פעולת השדים תימשך עד ליום בו אלוהים יזרוק אותם לאגם האש (מתי כה 41, התגלות כ 1-3, 7-10).

האם מאמין נושע יכול להיות אחוז שד?

לא!

למרות שמלאכי השטן יכולים להטריד ולאמלל את חייו של אדם נושע, הם אינם יכולים לשכון בו. בגוף הנושע שוכן רוח אלוהים בלבד (קור"א 16-17, אל האפסים א 13-14).

האם המאמין יכול להתמודד בהצלחה נגד התקפות של מלאכי השטן?

בוודאי. אלוהים העניק לנו את כל כלי הנשק שבהם נוכל בהצלחה להדוף את כל מתקפותיו של השטן ומלאכיו (אל האפסים ו 10-18, יעקב ד 7-10).

האם ניתן לגרש שד מגוף אדם שאינו נושע?

כן, ממש לפי ההנחיות שבספרי הבשורה. ניתן להתגבר על שדים אלו ולגרשם מגוף אדם אחוז שד בתפילה בשם האדון ישוע המשיח (מרקוס טז 17, לוקס י 17).