לא נשתעמם במלכות אלוהים כי שעמום זה חטא, ובעידן הנצחי לא נחטא ואף לא ישכון החטא בינינו.

אם כן, מה נעשה בכל יום, כל היום?

כשאלוהים ברא את העולם בבראשית, הוא ייעד את האדם לתחזק את הבריאה (בראשית א 28-30) והוא אלוהים היה מלך על כל אשר נברא.

משחטא האדם נהרס הסדר הטוב. מאז החטא, מתקן אלוהים את המעוות ועתיד להחזיר לקדמותו את המצב בו האדם משרתו בבריאה מושלמת חסרת חטא ותוצאות החטא, בטוהר וקדושה.

מכיוון שהחטא לא יהיה קיים יותר במלכות השמים, הקרבה בין אלוהים לאדם תחזור להיות כפי שהיה בין אלוהים לאדם וחווה לפני שחטאו. כה קרובה עד כי כתוב בהתגלות כב 5: "…וימלכו לעולמי עולמים…".

ז"א, נמלוך עם אלוהים לעולם.

אז, בעולם חדש ללא חטא, ובנוכחות אלוהים, נהיה חשופים ונחווה את אהבת אלוהים ומלא חכמתו. כל העת נראה ונחווה עוד מפלאי בריאתו ונשרתו על פי רצונו. זמננו יהיה מלא בעשיה מרתקת המפארת את אלוהים.

למי שתיאור זה נשמע עדיין משעמם ולא מושך, כדאי להזכיר את האפשרות האחרת: אגם האש הבוער בגופרית יחד עם השטן ושדיו (מתי כה 41, התגלות יט 20, כ 10).