מה זה אומר להתמלא ברוח הקודש?

להימלא ברוח הקודש משמע לחיות ולפעול על פי הנחיית אלוהים באופן מדויק ומלא.

רוח אלוהים שוכן במלואו בכל אדם נושע (אל האפסים א 13-14).

רוח אלוהים מעניק לנושע את ההבנה הרוחנית בכל הנוגע לכתבי הקודש והפנמתם לחייו (קור"א ב 10-15, יוחנן יד-טז).

רוח הקודש גם מעניק לנושע את האמונה באלוהים ודברו והכוח לציית לאלוהים כפי שכתוב בכתבי הקודש.

רוח הקודש השוכן בנושע מעניק לו גם סל תכונות הנקרא: פרי הרוח: "אהבה, שמחה, שלום, אורך-רוח, נדיבות, טוב לב, נאמנות, ענווה, ריסון-עצמי…" (אל הגלטים ה 22-233).

רוח הקודש מעניק לנושע יכולות שירות כגון: הוראה, ניהול, עידוד וכו', דרכן הנושע משרת את האדון במסגרת הקהילה – גוף המשיח (קור"א יב 11, 27-28)

דבר אלוהים גם מצווה על הנושע להימלא ברוח ולא בשיכרות (אל האפסים ה 18).

לפיכך, להימלא ברוח הקודש מתייחס לאדם נושע החי בטוהר וקדושה, משרת את אלוהים על פי התכלית שלשמה אלוהים הושיע אותו (דיבור, פעולה וכו'), ומבטא בשירותו את תכונות האופי של המשיח – פרי הרוח.

[להלן מראי מקומות בהן מצויין אדם שפעל בהשראת רוח הקודש – התמלא ברוח: מרקוס יב 36, מעשי השליחים ד 8, 31, ו 3, 5, ז 55, לוקס א 80, ב 40, 52, מע"ש ב 4, כא 4, אל הרומים ח 14, טימ"ב א 7, אל הגלטים ב 19-20].