מה זה אומר לדבר בלשונות?

לדבר בלשונות זה לומר אמת מסויימת אודות אלוהים ופועלו, בשפה שהדובר מעולם לא למד, בנוכחות אדם או קהל שאינו נושע, הדובר את אותה שפה (קור"א יד).

מטרת הדיבור בלשונות היא להראות אות, מופת, פעולה על-טבעית שכל תכליתה לאמת את הדובר כשליחו של אלוהים הנושא מסר חשוב וקריטי עבור הנוכחים.

הנתונים הראשונים והמפורטים אודות דיבור בלשונות מתועדים בספר מעשי השליחים ב'.

כאשר המאמינים הראשונים בישוע היו יחדיו באותו חדר בחג השבועות, צלחה עליהם רוח הקודש והאצילה עליהם יכולת על טבעית.

על מנת להציג את המאמינים בישוע כבחירי אלוהים הנושאים מסר של בשורת אמת, רוח הקודש נתנה להם לדבר בשפות השגורות בפי הנוכחים, אמיתות וגבורות הנוגעות לאלוהים.

הנוכחים נדהמו מהאירוע העל טבעי, וביודעם שהדוברים מעולם לא למדו את שפתם, הם הבינו שאלוהים פועל כרגע לנגד עיניהם דרך אותם המאמינים בישוע.

התופעה העל טבעית איפשרה לשמעון פטרוס לפנות לקהל הרב ולפרט את דבר הבשורה של ישוע המשיח.

רבים מן הנוכחים קיבלו את האמת ונושעו. באותו היום נטבלו 3000 אנשים.

באיגרת הראשונה לקורינתיים בפרק יד, שאול השליח מפרט את התנאים לקיום וביטוי מתנת הדיבור בלשונות. כל אירוע שכזה חייב להיבדק ולהיבחן לאור ההנחיות של שאול באותו הפרק.

קיימים בימינו בלבולים רבים בכל הנוגע למתנת רוח זו.

ישנם המבטאים הברות או קולות שאינם שפה כלשהי והם טוענים שהם מדברים בלשונות.

הם טוענים שמדובר בשפת מלאכים (קור"א יג) או באנחות שמונעות על ידי רוח הקודש (אל הרומים ח 26).

א. לאורך כל כתבי הקודש, מלאכים שוחחו עם בני אדם בשפה המובנת לאותו אדם ומעולם לא בשפה זרה כלשהי. לפיכך, ולאור הקונטקסט, שפת מלאכים הינה שפה טהורה וגבוהה.

ב. באיגרת אל הרומים ח 26, שאול מעודד את המאמינים שלמרות שאינם יודעים מה לבקש מאלוהים בעת צרה ומצוקה, אל להם לדאוג. רוח הקודש השוכן במאמין, מפגיע בעדו, ומביא את הבקשה לאלוהים. מכאן, לא מדובר בקול או רעש כלשהו. מהות המילה "הפגעה" היא לעשות דבר בעבור אחר. לכן, הנושע אינו פועל ואינו עושה דבר, אך רוח הקודש עושה בעבורו.

התירוצים השונים כדי להצדיק ביטויים הסוטים מהוראת כתבי הקודש אינם ראויים ואינם מפארים את אלוהים.