חברים – מהי חברות מועילה?

 

לפני קריאת השיעור, אני מבקש מן הקורא לחשוב:

כמה חברים יש לך? זכור את המספר!

שלמה המלך כבר כתב בקוהלת ד 9-10 אודות היתרון שבשניים, ולא רק בנוגע לנישואין.

"טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם.

כי אם יפולו, האחד יקים את חברו, ואילו האחד שיפול… ואין שני להקימו".

בשני פסוקים אלו יש לנו את התשתית לחברות ברוכה ומועילה.

 1. חברות טובה ומועילה נועדה להבטיח שנפעל ונתמיד בהליכה ועשייה של הטוב – כי אז לחיים שכאלו מגיע שכר טוב מאלוהים.
 2. אם אחד מאיתנו ייכשל בגלל חולשה או חוסר עירנות רוחנית, כי אז יש לי חבר שיפעל מיד להקים אותי ולהחזירני לנתיב המבורך.
 3. אם אין לי חבר שכזה, קיימת הסכנה שנפילה כלשהי תהיה קשה מדי עבורי ולאחריה ייכתמו חיי.

איך אנו יודעים לבחון מהי חברות טובה ומועילה?

כל פעולה או חברות בחיינו חייבת לעזור לנו להגשים את תכלית חיינו בעבור שם המשיח ישוע.

ומהי תכלית חיינו?

 1. שאול השליח אומר באיגרת אל האפסים ד 11-16 את התכלית שלשמה קבע האדון את הרועים והמורים בקהילה:
 2. כדי להכשיר את הקדושים לעבודת השירות, לבנית גוף המשיח,

13, עד כי נגיע כולנו אל אחדות האמונה ואחדות ידיעת בן האלוהים, אל האדם השלם, אל שיעור קומתו המלא של המשיח.

 1. וכך לא נהיה עוד ילדים נידפים ומטלטלים ברוח של כל תורה המופצת על ידי בני אדם בעורמה ובתרמית כדי להטעות,
 2. אלא נדבר את האמת באהבה ונגדל בכל דבר אליי המשיח, אשר הוא הראש,
 3. ועל ידיו כל הגוף מורכב ומתחבר באמצעות כל קשר מסייע, בהתאם לפעולה המיועדת לכל איבר ואיבר, כדי שיגדל הגוף ויבנה באהבה."

לפי הנלמד מפסוקים אלו, בגרות רוחנית מתבטאת בגדילה באמונה ושירות האדון על פי מתנות הרוח שקיבלנו במסגרת הקהילה.

 1. באיגרת שאול אל האפסים ב 10 ואיגרתו לטיטוס ב 14-15 נאמר שנושענו, אך כדי שנפעל את מעשיו הטובים של האדון.
 2. "שהרי מעשה ידי אלוהים אנחנו, ברואים במשיח ישוע למעשים טובים אשר אלוהים הכינם מקדם למען נחיה בהם."

טיטוס ב 14-15:

 1. "…אשר נתן את עצמו בעדנו כדי לפדות אותנו מכל עוול ולטהר לו עם סגולה שוקד על מעשים טובים.
 2. את הדברים האלה תדבר. האץ והוכח במלוא הסמכות. איש אל יבוז לך."

מכאן ישועתנו היא תשתית בסיסית למען נוכל להיות כלים של רוח הקודש לעשות את רצון אלוהים בעולם.

לפיכך, כל חברות חייבת לעזור לנו להגשים את הייעוד שלשמו נושענו.

חברות כלשהי הפועלת נגד התכלית הזו, אינה חברות מועילה ולא תניב ברכה לנו ולא כבוד לאדון שהושיענו.

ביודענו את המטרה – התחנה הסופית של ייעודנו, נוכל לבחון טוב יותר מהי חברות מועילה ומכבדת את שם האדון ישוע.

מהי התשתית והתנאי ההכרחי וראשוני לחברות מועילה המכבדת את האדון?

א. שותפות רוחנית מוחלטת: ב-קורינתיים ו 14-18.

 1. אל תרתמו לעול אחד עם הבלתי מאמינים. כי איזו שותפות לצדקה עם עוולה? ומה רעות יש לאור עם חושך?
 2. ומה הסכמה יש למשיח עם בלייעל? או מה חלק למאמין עם מי שאינו מאמין?
 3. ומה קשר יש להיכל אלוהים עם אלילים? הן אנחנו היכל אלוהים חיים, כפי שאמר אלוהים:

"ושכנתי בתוכם". והתהלכתי בתוככם". והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם"

 1. על כן "צאו מתוכם והיברו, נאום יהוה, וטמא אל תיגעו". ואני אקבל אתכם.
 2. והייתי לכם לאב ואתם תהיו לי לבנים ולבנות, נאום יהוה צבאות.

איך מתבטאת חברות טובה?

יישום מתי יח 15-20 – ביקורת בונה, מתקנת

חברות טובה אינה מטאטאת את החטא מתחת לשטיח אלא עוזרת כדי להתוודות על חטא ולהתרחק מן הרע על כל צורותיו (א-יוחנן א 9, א-תסלוניקים ה 22, מתי ה 23-24)

אל הגלטים ו 1-5 – תיקון בענווה העוזר לאמץ את העיצה והיישום.

דוגמאות לחברות טובה:

א. דויד ויהונתן (שמואל א פרק כ)

יהונתן הבין שאלוהים בחר את דויד על פני אביו שאול ובחר להיות לצד בחירת אלוהים.

יחסי דויד ויהונתן הועילו לשניהם להישמר ברצון אלוהים.

ב. מספר בני נוער ממספר קהילות החליטו להיפגש פעם בשבועיים במרכז הארץ להתחברות.

בפגישתם הם שרו, הללו את אלוהים, למדו מן הכתובים ועודדו זה את זה להמשיך לחיות בדרך קדושה וטוהר.

מפגשים שכאלו וחברויות שכאלו הן מתנה מאלוהים ועל כולנו לעודד זאת.

איך אני מודד חברות טובה היום?

 1. האם אני מתקרב לאלוהים ולידיעתו דרך כתבי הקודש בכל פעם שאני עם החבר הזה?
 2. האם אני חוטא יותר או מתעסק בפסול או בחטא כאשר אני בחברת החבר הזה?
 3. האם החבר הזה עוזר לי להתקרב אל האדון?
 4. האם הוא תומך בי לנטוש את החטא ולאמץ קדושה?
 5. האם אני רוצה להיות טוב יותר, ממש כמוהו? האם הוא מהווה לי דוגמא חיובית?
 6. האם החברות עימו מעודדת אותי להשתתף באסיפות הקהילה?
 7. האם הוא מעודד אותי ומהווה דוגמא לאדם המבטא את מתנות הרוח בשירות בגוף המשיח?

ניתן ללמוד אודות חיים משיחיים אמיתיים לאור הכתוב באיגרת שאול אל האפסים ד 17 עד סוף האיגרת. כמו כן א-טימותיאוס וכן איגרות אל הקולוסים ואל הפיליפים.

מהו סימן רגשי ומחשבתי טוב לחברות טובה?

תהילים קלג.

"הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.

כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון, שיורד על פי מידותיו.

כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה יהוה את הברכה, חיים עד העולם."

דוד המלך מתענג על המחשבה בה הוא נמצא בין אחים המהללים את אלוהים.

ההתחברות הקדושה הזו מזכירה לו את הברכה, שלווה ושמחה המלווה אותו כשהוא בבית המקדש.

שם בבית המקדש האוויר מלא בניחוח הבושם המיוחד והיחודי לבית אלוהים.

בספר שמות פרק ל אלוהים ציווה בני ישראל לייצר בושם מיוחד רק לשימוש בבית המקדש. מי שייצר את הבושם הזה וישתמש בו מחוץ לבית המקדש – ימות.

מדוע?

כך אלוהים מקשר ריח מיוחד עם התחברות מיוחדת.

ולכן ההתחברות הנפלאה של דוד עם אחים נאמנים מזכירה לו את ריח המקדש.

אחים יקרים

לא תמיד אלוהים מפקיד בחיינו אח בוגר מבחינה רוחנית.

לעיתים אנו צריכים להיות אלו המושכים את החלש קדימה. כן, גם אם אנו עדיין לא בוגרים מאוד מבחינה רוחנית.

הדבר טומן בחובו סכנות.

יש סיכוי שהחבר החלש יותר מבחינה רוחנית יסיט אותי מדרך אלוהים.

מה עושים?

 1. מרחיבים את מעגל החברות ומכניסים לתוכו חבר בוגר מבחינה רוחנית, או מספר חברים בוגרים מבחינה רוחנית כדי לוודא משקל סגולי חיובי לכיוון הטוב. מספר רב יותר ודומיננטי של חברים מאמינים בוגרים.
 2. אני מאמין בלב שלם שכל קבוצת חברים חייבת לכלול בתוכה אחד מזקני הקהילה או, אח בוגר ברוח וגם בגיל. זאת למען ישמרו זה על זה ויבטיחו הליכה מתמדת בכיוון של בגרות רוחנית ושירות בגוף המשיח.

הבה נבחן מספר מקרים בכתבי הקודש בהם הייתה לחברים השפעה שלילית.

א. החברים של רחבעם בנו של שלמה – מלכים א פרק יב.

החברים הצעירים של רחבעם היו אלו שהציעו לו לדחות את עצת העם ולהקשות על העם אף יותר.

זקני העם הזהירו את רחבעם מן התוצאה ההרסנית של עצת חבריו אך הוא דחה את עצתם ואימץ את עצת חבריו בני גילו.

עצת החברים לא תאמה לרצון אלוהים. היא כללה נקמה וניצול ולכן גם הובילה במהרה למרד וחלוקת ממלכת ישראל.

החברים של רחבעם היו חברים רעים שהובילו אותו ואת עם ישראל לצרות צרורות.

ב. קבוצת הילדים שרדפה אחר הנביא אלישע – מלכים ב פרק ב 23-25.

מדובר על ילדים שיצאו מן העיר וגידפו ולעגו לנביא אלוהים.

אותם ילדים היו חייבים להיות בחזקת הוריהם ולא להיות מודרכים על ידי ילדים בני גילם חסרי כל יכולת ביקורת והבחנה ראויים.

העונש הכבד והקשה שאלוהים הטיל על אותם ילדים מוכיח שמעשיהם היו רעים ונפשעים.

החברות של אותה קבוצת ילדים היתה להם לרועץ. לו היה ביניהם אדם בוגר ומשפיע לטובה, חייהם היו ניצלים.

במקרה הזה האשמה הגדולה היא על הוריהם שלא חינכו אותם לכבד את אלוהים ואת משרתיו.

לא רק הילדים נענשו אלא גם הוריהם, באובדן ילדיהם.

האם חברות ראויה מבטיחה מצב שבו אחד מגן על השני בכל מצב?

חיפוי על חטא או פשע?

לא!

המטרה שלנו היא להידמות לאדון ישוע.

המטרה שלנו היא לקדם כל אחד מאיתנו לבגרות רוחנית.

חברות טובה אינה מאפשרת לחטא להתקיים לאורך זמן ללא הפסקת החטא והתוודות על החטא.

זיכרו:

מעט שאור מחמיץ את כל העיסה.

השלל שלקח עכן ביריחו היה לרועץ עבור כל העם.

חברות טובה היא כזו המעודדת את האח להפסיק את חטאו ולהתרחק ממנו.

גם אם התהליך עשוי להיות קשה, הוא לטובת האח. בסוף התהליך הוא עתיד להודות לחבריו הטובים שלא התפשרו ופעלו על פי הנחיית האדון בכתבי הקודש.

חברות טובה עוזרת לאח לא להיות במצב בו קל לו לחטוא.

האם "פעם חבר תמיד חבר"?

חברות טובה יכולה להתקיים כל עוד כל הצדדים מאפשרים לאדון להיות מרכז חייהם.

אם אחד מהחברים משנה את המאזן הזה, אינו חבר יותר.

עלינו לזכור שלעיתים אלוהים בכוונה מאפשר קשיים או אתגרים בחיינו כדי לבחון את אמיתות אמונתנו.

דווקא במבחנים שכאלו אנו יכולים לדעת מי באמת נושע ומי אינו נושע (א-יוחנן ב 18-19).

בכל מצב שכזה עלינו להעדיף את קרבתנו לאדון ישוע על פני קרבתנו לחבר בשר ודם.

מה ראוי שתכלול פגישת חברים?

תפילה, הלל, עדות אישית, לימוד משותף, שיתוף אירועים או אתגרים רוחניים בחיים האישיים, עזרה הדדית, וכן, יש גם מקום למשחקים, כאלו שיכולים לחזק את הקשר בינינו ואת ההתחברות שלנו זה עם זה.

את הדוגמא להתחברות אני לוקח מהכתוב במעשי השליחים ב 42-47.

ראוי לכולנו לזכור שפגישת חברים חייבת להתמקד ולהתבסס על האמונה שלנו בישוע כאדון ועל הציות לדברו ושירות בגוף המשיח.

אנו לא מועדון חברים

אנו לא חוג משחקים

אנו אברי גוף המשיח אשר חייבים בכל עת ומקרה להציג את האדון ולפעול בשמו ולמענו (א-פטרוס פרק ב).

כעת, לאחר שלמדנו מספר מילים אודות חברות טובה, יחשוב הקורא שוב וישאל עצמו:

כמה חברים טובים יש לי?

האם יש שינוי מהמספר שבתחילת השיעור?