צליבתו של ישוע המשיח על עץ הגשימה נבואה המציינת ש: "קללת אלוהים תלוי…". (דברים כא 23).

האדון ישוע המשיח בא לעולם בדמות אדם כדי להושיע בני אדם חוטאים מזעם אלוהים (קור"ב ה 21, אל הגלטים ד 4, אל העברים ב 17). ישוע המשיח, בגלל היותו טהור וללא כל חטא, יכול היה לשמש שה כפרה מושלם בעבור חטאי כל בני האדם. הוא נשא את קללת החטא שלנו עליו. לאלו המאמינים בו כאדון ומושיע מן החטא, הוא העניק את שלומו וצדקתו (ישעיה נג 4-6, אל הרומים ה 1-11, אל הגלטים ג 13).

ישוע ידע למפרע שהוא עתיד למות בצליבה וזאת לאור דבריו לנקדימון בבשורת יוחנן ג 14 (ראה גם ח 28, יב 32-33).

מותו המכפר של ישוע על הצלב הוצג לבני ישראל במדבר בדרך סמלית במקרה נחש הנחושת על העמוד (במדבר כא 4-9). שם למד העם שכל המביט על נחש הנחושת המורם על העמוד – יינצל. באותה מידה, כל אדם חוטא שיביט באמונה לעבר האדון שהפך לקללה במקומו, יינצל מקללת החטא ויזכה לחיי עולם.

ישוע המשיח היה חייב למות בתליה על עץ כדי להגשים את הנבואה שקללת אלוהים תלוי על עץ (אל הגלטים ג 13).