שטן זה שם תואר של מלאך בדרגה הגבוהה ביותר (כרוב) אשר חטא לאלוהים ונענש.

שמו המקורי היה "הילל בן שחר".

השטן, מתוקף היותו מלאך, נברא יחד עם כל שאר המלאכים ביום הרביעי של הבריאה, יחד עם כל שאר גרמי השמים. "צבא השמיים" הינו שם הכולל את הכוכבים והמלאכים (ראה נחמיה ט 6, דברים יז 3, מל"א כב 19).

המלאכים היו עדים לשאר פעולות הבריאה של אלוהים ביום החמישי והשישי. בספר איוב לח 7 נאמר שהם הריעו לאלוהים כשהיו עדים לנפלאות הבריאה.

הנתונים אודות חטאו של השטן כתובים בספר יחזקאל כח 13-16, וכן בספר ישעיה יד 12-17.

בשני המקומות הנביאים מציינים את עונש אלוהים על מלכי בבל (ספר ישעיה), וצור (ספר יחזקאל).

מכיוון שמלכי בבל וצור אימצו את תכונותיו השפלות של השטן ודמו לו בהתנהגותם, ציינו הנביאים ישעיה ויחזקאל את התנהגותו של השטן ומשפטו הנחרץ כדוגמא לעומד להתרחש למלכים רעים אלו.

לאור הנתונים מישעיה ויחזקאל ניתן ללמוד ש:

שמו המקורי של השטן היה "הילל בן שחר".

תפקידו היה להלל את אלוהים בשחרו של כל יום. דרגתו היתה כרוב. הדרגה הגבוהה ביותר בסולם דרגות המלאכים, כמו זו של גבריאל ומיכאל (דניאל ח 16, ט 21, י 21, יב 1, התגלות יב 7, יחזקאל כח 14).

חטאו של השטן היה חטא הגאווה. הוא לא הסתפק בתפקיד הרם שקבע לו אלוהים אלא שאף לדרגתו של אלוהים בכבודו ובעצמו.

בגלל שחטא, הענישו אלוהים וגזר את דינו לאגם האש לנצח נצחים (התגלות כ 7-10).

אולם השטן יחל לרצות את עונשו הנצחי רק באחרית הימים.

שליש מכלל המלאכים שברא אלוהים הצטרפו לשטן במרידתו נגד אלוהים (התגלות יב 4-10).

עד שיסולק לאגם האש לנצח נצחים, אלוהים מאפשר לשטן לפעול בעולם:

השטן נקרא שר העולם הזה (אל האפסים ב 2, יוחנן יב 31, יד 30, טז 11, קור"ב ד 4).

רוחו והשפעתו פועלים בחיי אלו הדוחים את אלוהים (יוחנן ח 42-47).

לאור הכתוב בכתבי הקודש, השטן מקטרג נגד יקיריו של אלוהים: (זכריה ג).

השטן מנסה להפר את תוכניתו של אלוהים: (לוקס ד 1-15).

השטן מנסה להרוס את עדותם של ילדי אלוהים ולמנוע משאר בני האדם את האפשרות לשמוע את הבשורה ולקבלה באמונה (איוב א-ב).

כאשר ישוע המשיח יחזור כדי להקים את ממלכתו הארצית בת אלף השנים, הוא יאסור את השטן בתהום לאותם אלף שנים (התגלות כ 1-3). בתקופה זו החטא בעולם יהיה מרוסן (ישעיה יא 1-9).

בסיום מלכות המשיח בת אלף השנים, יתיר אלוהים את השטן מכלאו בתהום כדי שיבצע את פעולתו האחרונה, אשר תוביל לזריקתו הנצחית לאגם האש (התגלות כ 7-10).