לוח כרונולוגי -אירועים ותאריכים בספרים: חגי, זכריה, עזרא, נחמיה, דניאל, יחזקאל

 

ציון תאריכים בספרים: חגי, זכריה, עזרא, נחמיה, דניאל, יחזקאל, אסתר

ספר חגי:

תאריך מראה מקום תיאור האירוע
שתיים לדריווש

בראשון לחודש השישי 1 אלול.

אוגוסט 520 לפנה"ס.

א 1 דבר ה' לראשי העם: זרובבל בן שאלתיאל הפחה וליהושוע בן יהוצדק, הכוהן   הגדול: הגיע העת לבנות את בית אלוהים
שתיים לדריווש 24 לחודש השישי – אלול.

אוגוסט\ספט. 520 לפנה"ס

א 15 במהלך 23 ימים התנהלו הדיונים והויכוחים איך להוציא לפועל את תחילת   המלאכה בבית ה'.
בעשרים ואחד לחודש השביעי.

21 בתשרי 520 לפנה"ס. (ספט\אוקט)

ב 1 נאומו השני של חגי לראשי העם, זרובבל בן שאלתיאל ויהושוע בן יהוצדק   הכוהן הגדול. הנביא מעודד את הפועלים במלאכה שלא ירפו ידיהם למרות שהמקדש הנוכחי   אינו מהודר כמקדש שלמה אשר נהרס רק לפני 67 שנים וחלק מהנוכחים ראו אותו במו   עיניהם.
24   לתשיעי – כסלו

דצמבר 520 לפנה"ס

ב 10 חגי מבהיר לעם שטומאתם מטמאת את כל אשר ידם נוגעת בו ולכן, על מנת   להבטיח שקורבנותיהם על המזבח החדש יהוו זבח ראוי לאלוהים, עליהם מיד לחזור   בתשובה.

סיכום חגי:

  1. חגי הנביא ניבא מהיום הראשון בחודש השישי (אלול) ועד היום ה- 24 בחודש התשיעי (כסליו), ז"א סך ימי שרותו של הנביא חגי הינם 114 ימים. [אוגוסט – דצמבר 520 לפנה"ס].
  2. הנביא חגי מעודד את בני יהודה שחזרו מן הגלות להתחיל מיד ולסיים את בנית בית אלוהים. הנביא מזהיר את בני יהודה לבל ישתמשו בתירוצים נלוזים כדי לדחות את סיום בנית המקדש. אלהים ריבון ובידו כל הכלים לסיום בנית ביתו.

ספר זכריה:

תאריך מראה מקום תיאור האירוע
שנת שתיים לדריווש, בחודש השמיני – חשוון.

אוק\נובמב. 520 לפנה"ס

א 1 דבר ה' אל זכריה בן ברכיה בן עידו.

זכריה מתחיל את פעולתו כחודשיים לאחר הנביא חגי.

24   לחודש האחד עשרה – שבט. בשנת שתיים לדריווש.

ינו\פבר 519 לפנה"ס

א 7 תחילת חזיונותיו של הנביא זכריה. ה' מעניק לנביא 8 חזיונות בהם הוא   מפרט את מהלך הפעולות של אלוהים בעולם ובעמו ישראל עד שיחזור לשכון בתוך עמו והם   ישרתוהו ככוהנים כפי שיעד להם בתחילה
שנת ארבע לדריווש. 4 בחודש התשיעי – כסלו.

דצמבר 518 לפנה"ס

ז 1 הנביא זכריה מוקיע צום שאין עימו כנות. הנביא מעודד את העם לחזור   בתשובה כנה המבוססת על אמונה כנה, שכן בה טמונה כל ברכת אלוהים.

סיכום זכריה:

  1. הנביא זכריה החל לפעול כחודשים לאחר הנביא חגי. מכאן, העיר ירושלים ובני יהודה "זכו" לחוות שני נביאים בעת ובעונה אחת.
  2. המסר המרכזי שבפי הנביא זכריה נועד לעודד את בני יהודה שאלוהים לא שכח אותם אלא נחוש כמו תמיד לקיים את כל שהבטיח לעמו ולאבותיהם מאז בראשית. כל שעל העם לעשות זה לחזור בתשובה כנה ולחוות את מלא ברכותיו של אלוהים.

ספר עזרא:

תאריך מראה מקום תיאור האירוע
שנת אחת לכורש מלך פרס.

אביב 538 לפנה"ס.

א 1 כורש כובש את בבל בתשרי 539 לפנה"ס.

מתחילת ניסן החלו למנות ברצף את שנות מלכותו.

בשנה זו – 538 – התיר המלך כורש להקים את המקדש בירושלים.

תחילת החודש השביעי.

1 בתשרי.

ג 1-7 בנית מזבח ה' וחגיגת מועדי תשרי.

כסף ניתן לפועלים להביא את חומרי הבנין הדרושים לבנית בית ה'.

בשנה השנית לבואם, בחודש השני – אייר.

אפריל\מאי 536-.

ג 8-9 ראשי העם בוחרים את הלווים לנהל את מלאכת בנית בית ה'. המועד תואם   לאותה תקופה בשנה בה שלמה המלך החל בבנית בית ה' (מל"א ו 1).
שתיים למלכות דריווש.

אוגוסט\ספטמבר 520-

עזרא. סוף פרק ד צרי יהודה שולחים מכתב שטנה למלכי פרס ובכל פעם מתארים את בני יהודה   כעם מורד אשר עתיד לסכן את שלום מלכות המלך לו יעלה בידם לבנות את ירושלים   והמקדש. עבודת בנית המקדש נעצרת למשך 16 שנים
אוג\ספט 520- עזרא פרק ה חגי וזכריה מתנבאים בירושלים ומעודדים את בני יהודה להמשיך ולסיים את   בנית בית אלוהים. מלאכת הבניה הסתיימה בשנת 516-.
3   אדר שנת שש למלכות דריווש.

מרץ 516-

עזרא ו 15 מלאכת בנית בית ה' הושלמה. חנוכת בית המקדש

לפי חגי א 15 הבניה החלה ב- 24 באלול (אוג\ספט 520-)

לפיכך הבניה נמשכה כארבע וחצי שנים

14   ניסן 516- עזרא ו 19 חגיגת הפסח הראשון בבית המקדש החדש
בראשון לחודש הראשון – ניסן, שנת 7 לארתחשסתא

מרץ\אפר 458-

ז 7-8 עזרא עולה מבבל לירושלים יחד עם קבוצת עולים
בראשון לחודש החמישי (אב), שנת 7 לארתחשסתא.

אוגוסט 458-

ז 9 עזרא והעולים אשר עימו מגיעים לירושלים לאחר 4 חודשי מסע מבבל.

ע"פ נחמיה ב, שנת ה-20 לארתחשסתא היא 5\444-.

12   ניסן 458-

מרץ\אפר 458-

ח 31 היום בו יצא עזרא למסע לירושלים לאחר שנאלץ להמתין 11 ימים עד שקבוצת   לוויים תצטרף למסע (ח 15)
4   אב 458-

אוגוסט 458-

ח 32 שלושה ימים לאחר שעזרא והעולים הגיעו לירושלים, הכוהנים שוקלים וסופרים   את האוצר שהביאו עימהם מבבל ומתעדים את הכבודה.
20   בחודש התשיעי.

דצמבר 458-

י 9 עזרא קורא לעצרת עם בו העם נדרש לחזור בתשובה על כך שנישא לנשים   נוכריות
ינואר עד מרץ\אפריל 457-

מהחודש העשירי עד החודש הראשון

י 16-17 בחודש ינואר 457- קיבלו הנהגת העם את ההחלטה לשלח את הנשים הנוכריו.   המועד האחרון שניתן לבני יהודה ובנימין להסיר מתוכם את הנשים הנוכריות היה ניסן   (מרץ\אפריל) 457-

ספר נחמיה:

כסלו שנת עשרים לארתחשסתא

דצמ\ינואר 445-

א 1 משלחת מיהודה מגיעה לפרס.

המשלחת מציינת את מצבם העגום של תושבי יהודה תחת לחץ האוייבים. יתכן   שהם מציינים את האירועים המתוארים בספר עזרא ד 7-23.

ניסן שנת עשרים לארתחשסתא

מרץ\אפריל 445-

ב 1 נחמיה מציג למלך ארתחשסתא את בקשתו לעלות ליהודה ולבנות את העיר   והחומה. המלך מאשר לנחמיה לעלות ליהודה ומעניק לו חומרים ופרק זמן של 12 שנים   למלוי המשימה (ראה נחמיה ה 14)
לפחות ארבע חודשים בהליכה, אך אם נחמיה הגיע ברכיבה, כי אז יכל להגיע   ליהודה ביולי 445- ב 11-17 מועד הגעתו של נחמיה לירושלים. פרק הזמן של הגעת משלחת מבבל ליהודה   בהליכה הינו 4 חודשים. ראה עזרא ז 9.
ספטמבר 445- ג 38 נחמיה משלים את בנית החומה עד מחצית הגובה
25   אלול שנת העשרים לארתחשסתא

ספטמבר 444-

ו 15 הבונים משלימים את בנית החומה
ניסן 445- עד 433- ה 14 פרק הזמן בן 12 השנים בהן נחמיה פעל ביהודה ולאחרי כן חזר לתקופה קצרה   לפרס כפי שהבטיח לארתחשסתא בפרק ב 6.
יולי-אוגוסט 433- ה 14 נחמיה חוזר לפרס לאחר 12 שנים ביהודה כפי שהבטיח למלך ארתחשסתא בפרק ב   6.
חג התרועה. הראשון לחודש תשרי.

ספט.אוקט 443-

ז 72-ח 2 עזרא קורא מספר התורה בעצרת עם בחג התרועה בירושלים
15   תשרי (ספט\אוקט) 443- ח 14-18 תושבי יהודה חוגגים את חג הסוכות וביום השמיני את חג העצרת כפי שכתוב   בספר ויקרא כג.
24   תשרי (ספט\אוקט) 443- ט 1-3 בני יהודה חוזרים בתשובה ונבדלים מבנות ניכר אשר נישאו להם עת היו   בגולה
שנת 32 לארתחשסתא, ככל הנראה לאחר חגי ניסן,

מאי 432-.

יג 6-7 נחמיה חוזר לפרס לאחר 12 שנותפעילות ביהודה כפי שהבטיח למלך ארתחשסתא   בפרק ב 6.

לאחר שהות קצרה בפרס, חזר נחמיה ליהודה ונאלץ לפעול שוב למגר את   המושחתים מבית המקדש.

לאחר תיקוניו, חזרה עבודת הכוהנים במקדש לתיקונה.

ספר דניאל:

שנת שלוש למלכות יהויקים מלך יהודה

605- (זו גם השנה הראשונה למלכות נבוכדנאצר מלך בבל)

א 1 נבוכדנאצר מלך בבל עולה בפעם הראשונה על יהודה ומגלה את עילית העם   ליהודה – דניאל ורעיו יוצאים לגלות
שנת שתיים למלכות נבוכדנאצר 604- ב 1 חלום נבוכדנאצר – הצלם
סוף שלטונו של בלשאצר מלך בבל

שנת 539-

ה 1 נפילת בבל לפרסים
דריווש המדי בן 62 שנים. 539- ו 1 לאחר נפילת הבבלים, ממנה כורש הפרסי את דריווש לנהל את החלק שנכבש מידי   הבבלים
השנה הראשונה לבלשאצר מלך בבל

553-

ז 1 חלום ארבעת החיות. החלום הזה מקביל לחלום הצלם שבפרק ב
שנת 3 לבלשאצר מלך בבל

551-

ח 1 חזון דניאל על האיל וצפיר העיזים. הנבואה על נפילת פרס ומדי לאלכסנדר   הגדול מלך יוון.
השנה הראשונה לדריווש בן אחשוורוש מזרע מדי (לא אחשוורוש מספר אסתר)   538 או 539- ט 1 תפילת דניאל עבור עמו ישראל והעיר ירושלים.

הנבואה אודות מועד הופעתו של המשיח וכריתתו.

שנת 3 לכורש מלך פרס. 537- י 1 חזון דניאל על שפת החידקל
השנה הראשונה לדרייוש המדי

538- או 539-

יא 1 נבואות דניאל על מלך הדרום ומלך הצפון וכן אודות צר המשיח ופעולותיו   באחרית הימים

מגילת אסתר:

תאריך מראה מקום תיאור האירוע
שנת שלוש למלכות אחשוורוש

3\484-

א 1-3 מועד קיום המשתה של אחשוורוש שערך 180 ימים
טבת שנת שבע למלכות אחשוורוש

דצמבר 479- או ינואר 478-

ב 16 אסתר מובאת לאחשוורוש ומתחילה את כהונתה כמלכה
ניסן שנת 12 למלך אחשוורוש.

מרץ\אפריל 474-

ג 7 המן מחליט להשמיד את היהודים עד סוף אותה שנה.
13   ניסן שנת 12 למלך אחשוורוש.

13 מרץ\אפר 474-

ג 12 המלך אחשוורוש חותם על צו בו נתיני הממלכה יכולים להשמיד את כל היהודים   ביום ה- 13 באדר שנת 473-.
13   אדר (פבר\מרץ) 473- ג 13 נתיני הממלכה יכולים להשמיד את כל היהודים ביום אחד
23   בסיוון שנת 12 למלך אחשוורוש

23 מאי\יוני 474-

ח 8-13 המלך אחשוורוש חותם על מנשר המאפשר ליהודים בממלכה להגן על עצמם מהתקפת   השמד של הגויים בממלכה ביום 13 באדר.
ביום ה- 13 בחודש השניים עשר – אדר,

פבר\מרץ 473-

ט 1 יום המאבק בין גויים ליהודים בממלכת פרס. היהודים מתגברים על הגויים   שבחרו לתקפם ועומדים במאבק בחסד אלוהים

מאז, יום זה, יג באדר הינו חג הפורים

ספר יחזקאל

תאריך מראה מקום תיאור האירוע
היום החמישי בחודש הרביעי (תמוז) בהיות יחזקאל בן 30 שנה, בשנה החמישית   לגלות יהויכין.

יוני\יולי 593-

א 1-2 גלות יהויכין החלה בשנת 597-.

בהיותו בן שלושים, החל יחזקאל לפעול כנביא בשירות אלוהים

בשנה השישית ביום החמישי בחודש השישי. 5 אלול.

אוג\ספט 592-

ח 1 חזון הנביא יחזקאל על תועבותיה של ירושלים
בשנה השביעית, ביום העשירי של החודש החמישי  – אב.

יולי\אוג. 591-

כ 1 פגישת יחזקאל הנביא עם זקני ישראל. בפגישה יחזקאל מפרט את חטאי ישראל   אל מול חסדי אלוהים
בשנה התשיעית ביום העשירי של החודש העשירי – טבת.

דצמ\ינואר 588-

כד 1 יום 10 בטבת שהפך ליום צום ואבל. היום בו החל המצור על ירושלים. ראה   מלכים –ב כה 1, ירמיה נב 4.

א. משל הסיר הרותח

ב. מות אשת יחזקאל

בשנה האחת-עשרה

בראשון לחודש.

586-. ככל הנראה לקראת סוף השנה

כו 1 הנבואה על צור.

יחזקאל מבקר את לעגה של צור על חורבן ירושלים ואומר לה שגורלה יהיה קשה   לא פחות.

ירושלים נלכדה ב-9 לתמוז ונהרסה ב- 10 באב

השמועה הגיעה ליחזקאל ב-5 בטבת (ראה לג 21)

בשנה העשירית 12 בחודש העשירי.

טבת -דצמ\ינואר 587-

כט 1 נבואת יחזקאל על מצרים.

העת בו יצא חיל מצרים לעזרת יהודה וצבאות בבל הסירו לזמן מה את המצור   על ירושלים. מאורע שנתן תקווה בלב אנשי יהודה. ירמיה הנביא טען שזו תקוות שווא   (ירמיה לז 7-8)

בשנת העשרים ושבע, ביום הראשון בחודש הראשון (ניסן).

מרץ\אפר 570-

כט 17 המשך הנבואה על מצרים.

התאריך המאוחר ביותר המצויין בספר יחזקאל

השנה האחת עשרה ביום השביעי בחודש הראשון – ניסן.

מרץ\אפר 587-

ל 20 4 חודשים לפני חורבן בית המקדש בירושלים
בשנה האחת עשרה ביום הראשון של החודש השלישי – סיוון.

מאי\יוני 587-

לא 1 גורל פרעה ובני עמו

חודשיים לפני חורבן בית המקדש בירושלים

בשנה השתיים עשרה ביום הראשון בחודש השניים עשר – אדר

פבר\מרץ 585-

לב 1 השנה הראשונה לאחר חורבן בית המקדש בירושלים.

חודשיים לאחר שיחזקאל שמע על חורבן הבית

הנביא יחזקאל מנבא חורבן וקינה על פרעה ומצרים

בשנה השתיים עשרה ביום ה-15 בחודש.

ע"פ תרגום השבעים – בחודש הראשון – ניסן.

אפריל 586-

לב 17 נבואה על מצרים
בשנה השתיים עשרה, ביום החמישי לחודש העשירי -טבת.

דצמבר 586-

לג 21 יחזקאל מקבל לראשונה את הבשורה אודות חורבן ירושלים והמקדש
בשנה העשרים וחמישה לגלות יהויכין

ביום העשירי בחודש הראשון – ניסן.

ארבע עשרה שנים לאחר חורבן ירושלים.

אפריל 573-

מ 1 חזון יחזקאל על בית המקדש העתידי.

מקדש מלכות 1000 שנים של המשיח בארץ.

ניסן (1) [מרץ-אפריל], אייר (2) [אפריל-מאי], סיוון (3) [מאי-יוני], תמוז (4) [יוני-יולי], אב (5) [יולי – אוגוסט], אלול (6) [אוגוסט – ספטמבר], תשרי (7) [ספט – אוקטובר], חשוון (8) [אוקט – נובמבר], כסלו (9) [נובמבר-דצמבר], טבת (10) [דצמ. – ינואר], שבט (11) [ינואר-פברואר], אדר (12) [פברואר-מרץ]

מנו ראה טבלה דומה בתנך אן איי וי בעמוד 671.

לוח אירועים כרונולוגי לאור ציון התאריכים בספרים: דניאל, יחזקאל, חגי, זכריה, אסתר, עזרא, נחמיה

תאריך מראה מקום תיאור האירוע
שנת שלוש למלכות יהויקים מלך יהודה

605- (זו גם השנה הראשונה למלכות נבוכדנאצר מלך בבל)

דניאל

א 1

נבוכדנאצר מלך בבל עולה בפעם הראשונה על יהודה ומגלה את עילית העם   ליהודה – דניאל ורעיו יוצאים לגלות

[1]

שנת שתיים למלכות נבוכדנאצר 604- דניאל ב 1 חלום נבוכדנאצר – הצלם [2]
היום החמישי בחודש הרביעי (תמוז) בהיות יחזקאל בן 30 שנה, בשנה החמישית   לגלות יהויכין.

יוני\יולי 593-

יחזקאל א 1-2 גלות יהויכין החלה בשנת 597-.

בהיותו בן שלושים, החל יחזקאל לפעול כנביא בשירות אלוהים [3]

בשנה השישית ביום החמישי בחודש השישי. 5 אלול.

אוג\ספט 592-

יחזקאל    ח 1 חזון הנביא יחזקאל על תועבותיה של ירושלים

[4]

בשנה השביעית, ביום העשירי של החודש החמישי  – אב.

יולי\אוג. 591-

יחזקאל כ 1 פגישת יחזקאל הנביא עם זקני ישראל. בפגישה יחזקאל מפרט את חטאי ישראל   אל מול חסדי אלוהים [5]
בשנה התשיעית ביום העשירי של החודש העשירי – טבת.

דצמ\ינואר 588-

יחזקאל כד 1 יום 10 בטבת שהפך ליום צום ואבל. היום בו החל המצור על ירושלים. ראה   מלכים –ב כה 1, ירמיה נב 4.

א. משל הסיר הרותח

ב. מות אשת יחזקאל  [6]

בשנה העשירית 12 בחודש העשירי.

טבת -דצמ\ינואר 587-

יחזקאל כט 1 נבואת יחזקאל על מצרים.

העת בו יצא חיל מצרים לעזרת יהודה וצבאות בבל הסירו לזמן מה את המצור   על ירושלים. מאורע שנתן תקווה בלב אנשי יהודה. ירמיה הנביא טען שזו תקוות שווא   (ירמיה לז 7-8) [7]

השנה האחת עשרה ביום השביעי בחודש הראשון – ניסן.

מרץ\אפר 587-

יחזקאל ל 20 4 חודשים לפני חורבן בית המקדש בירושלים

[8]

בשנה האחת עשרה ביום הראשון של החודש השלישי – סיוון.

מאי\יוני 587-

יחזקאל לא 1 גורל פרעה ובני עמו

חודשיים לפני חורבן בית המקדש בירושלים

[9]

בשנה השתיים עשרה ביום ה-15 בחודש.

ע"פ תרגום השבעים – בחודש הראשון – ניסן.

אפריל 586-

יחזקאל לב 17 נבואה על מצרים

[10]

בשנה השתיים עשרה, ביום החמישי לחודש העשירי -טבת.

דצמבר 586-

יחזקאל לג 21 יחזקאל מקבל לראשונה את הבשורה אודות חורבן ירושלים והמקדש

[11]

בשנה האחת-עשרה

בראשון לחודש.

586-. ככל הנראה לקראת סוף השנה

יחזקאל כו 1 הנבואה על צור.

יחזקאל מבקר את לעגה של צור על חורבן ירושלים ואומר לה שגורלה יהיה קשה   לא פחות.

ירושלים נלכדה ב-9 לתמוז ונהרסה ב- 10 באב

השמועה הגיעה ליחזקאל ב-5 בטבת (ראה לג 21) [12]

בשנה השתיים עשרה ביום הראשון בחודש השניים עשר – אדר

פבר\מרץ 585-

יחזקאל לב 1 השנה הראשונה לאחר חורבן בית המקדש בירושלים.

חודשיים לאחר שיחזקאל שמע על חורבן הבית

הנביא יחזקאל מנבא חורבן וקינה על פרעה ומצרים

[13]

בשנה העשרים וחמישה לגלות יהויכין

ביום העשירי בחודש הראשון – ניסן.

ארבע עשרה שנים לאחר חורבן ירושלים.

אפריל 573-

יחזקאל מ 1 חזון יחזקאל על בית המקדש העתידי.

מקדש מלכות 1000 שנים של המשיח בארץ.

[14]

בשנת העשרים ושבע, ביום הראשון בחודש הראשון (ניסן).

מרץ\אפר 570-

יחזקאל כט 17 המשך הנבואה על מצרים.

התאריך המאוחר ביותר המצויין בספר יחזקאל

[15]

השנה הראשונה לבלשאצר מלך בבל

553-

דניאל ז 1 חלום ארבעת החיות. החלום הזה מקביל לחלום הצלם שבפרק ב. [16]
שנת 3 לבלשאצר מלך בבל

551-

דניאל ח 1 חזון דניאל על האיל וצפיר העיזים. הנבואה על נפילת פרס ומדי לאלכסנדר   הגדול מלך יוון. [17]
סוף שלטונו של בלשאצר מלך בבל

שנת 539-

דניאל ה 1 נפילת בבל לפרסים

[18]

דריווש המדי בן 62 שנים. 539- דניאל ו 1 לאחר נפילת הבבלים, ממנה כורש הפרסי את דריווש לנהל את החלק שנכבש מידי   הבבלים [19]
השנה הראשונה לדריווש בן אחשוורוש מזרע מדי (לא אחשוורוש מספר אסתר)   538- או 539- דניאל ט 1 תפילת דניאל עבור עמו ישראל והעיר ירושלים.

הנבואה אודות מועד הופעתו של המשיח וכריתתו.

[20]

השנה הראשונה לדרייוש המדי

538- או 539-

דניאל יא 1 נבואות דניאל על מלך הדרום ומלך הצפון וכן אודות צר המשיח ופעולותיו   באחרית הימים [21]
שנת אחת לכורש מלך פרס.

אביב 538 לפנה"ס.

עזרא א 1 כורש כובש את בבל בתשרי 539 לפנה"ס.

מתחילת ניסן החלו למנות ברצף את שנות מלכותו.

בשנה זו – 538 – התיר המלך כורש להקים את המקדש בירושלים. [22]

שנת 3 לכורש מלך פרס. 537- דניאל י 1 חזון דניאל על שפת החידקל [23]
תחילת החודש השביעי.

1 בתשרי.

עזרא ג 1-7 בנית מזבח ה' וחגיגת מועדי תשרי.

כסף ניתן לפועלים להביא את חומרי הבנין הדרושים לבנית בית ה'. [24]

בשנה השנית לבואם, בחודש השני – אייר.

אפריל\מאי 536-.

עזרא ג 8-9 ראשי העם בוחרים את הלווים לנהל את מלאכת בנית בית ה'. המועד תואם   לאותה תקופה בשנה בה שלמה המלך החל בבנית בית ה' (מל"א ו 1). [25]
שתיים למלכות דריווש.

אוגוסט\ספטמבר 520-

עזרא. סוף פרק ד צרי יהודה שולחים מכתב שטנה למלכי פרס ובכל פעם מתארים את בני יהודה   כעם מורד אשר עתיד לסכן את שלום מלכות המלך לו יעלה בידם לבנות את ירושלים   והמקדש. עבודת בנית המקדש נעצרת למשך 16 שנים

[26]

אוג\ספט 520- עזרא פרק ה חגי וזכריה מתנבאים בירושלים ומעודדים את בני יהודה להמשיך ולסיים את   בנית בית אלוהים. מלאכת הבניה הסתיימה בשנת 516-. [27]
שתיים לדריווש

בראשון לחודש השישי 1 אלול.

אוגוסט 520 לפנה"ס.

חגי א 1 דבר ה' לראשי העם: זרובבל בן שאלתיאל הפחה וליהושוע בן יהוצדק, הכוהן   הגדול: הגיע העת לבנות את בית אלוהים
שתיים לדריווש 24 לחודש השישי – אלול.

אוגוסט\ספט. 520 לפנה"ס

חגי א 15 במהלך 23 ימים התנהלו הדיונים והויכוחים איך להוציא לפועל את תחילת   המלאכה בבית ה'.
בעשרים ואחד לחודש השביעי.

21 בתשרי 520 לפנה"ס. (ספט\אוקט)

חגי ב 1 נאומו השני של חגי לראשי העם, זרובבל בן שאלתיאל ויהושוע בן יהוצדק   הכוהן הגדול. הנביא מעודד את הפועלים במלאכה שלא ירפו ידיהם למרות שהמקדש הנוכחי   אינו מהודר כמקדש שלמה אשר נהרס רק לפני 67 שנים וחלק מהנוכחים ראו אותו במו   עיניהם.  [28]
שנת שתיים לדריווש, בחודש השמיני – חשוון.

אוק\נובמב. 520 לפנה"ס

זכריה א 1 דבר ה' אל זכריה בן ברכיה בן עידו.

זכריה מתחיל את פעולתו כחודשיים לאחר הנביא חגי.

[29]

24   לחודש האחד עשרה – שבט. בשנת שתיים לדריווש.

ינו\פבר 519 לפנה"ס

א 7 תחילת חזיונותיו של הנביא זכריה. ה' מעניק לנביא 8 חזיונות בהם הוא   מפרט את מהלך הפעולות של אלוהים בעולם ובעמו ישראל עד שיחזור לשכון בתוך עמו והם   ישרתוהו ככוהנים כפי שיעד להם בתחילה
24   לתשיעי – כסלו

דצמבר 520 לפנה"ס

חגי ב 10 חגי מבהיר לעם שטומאתם מטמאת את כל אשר ידם נוגעת בו ולכן, על מנת   להבטיח שקורבנותיהם על המזבח החדש יהוו זבח ראוי לאלוהים, עליהם מיד לחזור   בתשובה. [30]
שנת ארבע לדריווש. 4 בחודש התשיעי – כסלו.

דצמבר 518 לפנה"ס

זכריה ז 1 הנביא זכריה מוקיע צום שאין עימו כנות. הנביא מעודד את העם לחזור   בתשובה כנה המבוססת על אמונה כנה, שכן בה טמונה כל ברכת אלוהים. [31]
3   אדר שנת שש למלכות דריווש.

מרץ 516-

עזרא ו 15 מלאכת בנית בית ה' הושלמה. חנוכת בית המקדש

לפי חגי א 15 הבניה החלה ב- 24 באלול (אוג\ספט 520-)

לפיכך הבניה נמשכה כארבע וחצי שנים [32]

14   ניסן 516- עזרא ו 19 חגיגת הפסח הראשון בבית המקדש החדש [33]
שנת שלוש למלכות אחשוורוש

3\484-

אסתר א 1-3 מועד קיום המשתה של אחשוורוש שערך 180 ימים

[34]

טבת שנת שבע למלכות אחשוורוש

דצמבר 479- או ינואר 478-

אסתר ב 16 אסתר מובאת לאחשוורוש ומתחילה את כהונתה כמלכה

[35]

ניסן שנת 12 למלך אחשוורוש.

מרץ\אפריל 474-

אסתר ג 7 המן מחליט להשמיד את היהודים עד סוף אותה שנה.

[36]

13   ניסן שנת 12 למלך אחשוורוש.

13 מרץ\אפר 474-

אסתר ג 12 המלך אחשוורוש חותם על צו בו נתיני הממלכה יכולים להשמיד את כל היהודים   ביום ה- 13 באדר שנת 473-.

[37]

23   בסיוון שנת 12 למלך אחשוורוש

23 מאי\יוני 474-

אסתר ח 8-13 המלך אחשוורוש חותם על מנשר המאפשר ליהודים בממלכה להגן על עצמם מהתקפת   השמד של הגויים בממלכה ביום 13 באדר. [38]
13   אדר (פבר\מרץ) 473- אסתר ג 13 נתיני הממלכה יכולים להשמיד את כל היהודים ביום אחד

[39]

ביום ה- 13 בחודש השניים עשר – אדר,

פבר\מרץ 473-

אסתר ט 1 יום המאבק בין גויים ליהודים בממלכת פרס. היהודים מתגברים על הגויים   שבחרו לתקפם ועומדים במאבק בחסד אלוהים

מאז, יום זה, יג באדר הינו חג הפורים [40]

בראשון לחודש הראשון – ניסן, שנת 7 לארתחשסתא

מרץ\אפר 458-

עזרא ז 7-8 עזרא עולה מבבל לירושלים יחד עם קבוצת עולים [41]
בראשון לחודש החמישי (אב), שנת 7 לארתחשסתא.

אוגוסט 458-

עזרא ז 9 עזרא והעולים אשר עימו מגיעים לירושלים לאחר 4 חודשי מסע מבבל.

ע"פ נחמיה ב, שנת ה-20 לארתחשסתא היא 5\444-.

[42]

12   ניסן 458-

מרץ\אפר 458-

עזרא ח 31 היום בו יצא עזרא למסע לירושלים לאחר שנאלץ להמתין 11 ימים עד שקבוצת   לוויים תצטרף למסע (ח 15)

[43]

4   אב 458-

אוגוסט 458-

עזרא ח 32 שלושה ימים לאחר שעזרא והעולים הגיעו לירושלים, הכוהנים שוקלים וסופרים   את האוצר שהביאו עימהם מבבל ומתעדים את הכבודה. [44]
20   בחודש התשיעי.

דצמבר 458-

עזרא י 9 עזרא קורא לעצרת עם בו העם נדרש לחזור בתשובה על כך שנישא לנשים   נוכריות [45]
ינואר עד מרץ\אפריל 457-

מהחודש העשירי עד החודש הראשון

עזרא י 16-17 בחודש ינואר 457- קיבלו הנהגת העם את ההחלטה לשלח את הנשים הנוכריו.   המועד האחרון שניתן לבני יהודה ובנימין להסיר מתוכם את הנשים הנוכריות היה ניסן   (מרץ\אפריל) 457- [46]
כסלו שנת עשרים לארתחשסתא

דצמ\ינואר 445-

נחמיה א 1 משלחת מיהודה מגיעה לפרס.

המשלחת מציינת את מצבם העגום של תושבי יהודה תחת לחץ האוייבים. יתכן   שהם מציינים את האירועים המתוארים בספר עזרא ד 7-23. [47]

ניסן שנת עשרים לארתחשסתא

מרץ\אפריל 445-

נחמיה ב 1 נחמיה מציג למלך ארתחשסתא את בקשתו לעלות ליהודה ולבנות את העיר   והחומה. המלך מאשר לנחמיה לעלות ליהודה ומעניק לו חומרים ופרק זמן של 12 שנים   למלוי המשימה (ראה נחמיה ה 14) [48]
לפחות ארבע חודשים בהליכה, אך אם נחמיה הגיע ברכיבה, כי אז יכל להגיע   ליהודה ביולי 445- נחמיה ב 11-17 מועד הגעתו של נחמיה לירושלים. פרק הזמן של הגעת משלחת מבבל ליהודה   בהליכה הינו 4 חודשים. ראה עזרא ז 9. [49]
ספטמבר 445- נחמיה ג 38 נחמיה משלים את בנית החומה עד מחצית הגובה [50]
25   אלול שנת העשרים לארתחשסתא

ספטמבר 444-

נחמיה ו 15 הבונים משלימים את בנית החומה [51]
חג התרועה. הראשון לחודש תשרי.

ספט.אוקט 443-

נחמיה ז 72-ח 2 עזרא קורא מספר התורה בעצרת עם בחג התרועה בירושלים [52]
15   תשרי (ספט\אוקט) 443- נחמיה ח 14-18 תושבי יהודה חוגגים את חג הסוכות וביום השמיני את חג העצרת כפי שכתוב   בספר ויקרא כג. [53]
24   תשרי (ספט\אוקט) 443- נחמיה ט 1-3 בני יהודה חוזרים בתשובה ונבדלים מבנות ניכר אשר נישאו להם עת היו   בגולה [54]
ניסן 445- עד 433- נחמיה ה 14 פרק הזמן בן 12 השנים בהן נחמיה פעל ביהודה ולאחרי כן חזר לתקופה קצרה   לפרס כפי שהבטיח לארתחשסתא בפרק ב 6. [55]
יולי-אוגוסט 433- נחמיה ה 14 נחמיה חוזר לפרס לאחר 12 שנים ביהודה כפי שהבטיח למלך ארתחשסתא בפרק ב   6.  [56]
שנת 32 לארתחשסתא, ככל הנראה לאחר חגי ניסן,

מאי 432-.

נחמיה יג 6-7 נחמיה חוזר לפרס לאחר 12 שנותפעילות ביהודה כפי שהבטיח למלך ארתחשסתא   בפרק ב 6.

לאחר שהות קצרה בפרס, חזר נחמיה ליהודה ונאלץ לפעול שוב למגר את   המושחתים מבית המקדש.

לאחר תיקוניו, חזרה עבודת הכוהנים במקדש לתיקונה.

[57]