חתונת השה ומשתה חתונת השה

 

החתונה ומשתה חתונת השה (התגלות יט 7-9)

הקדמה

היכן תשהה הקהילה – גוף המשיח – במהלך שבע שנות צרת יעקב שהן השבוע האחרון בנבואת דניאל מפרק ט 24-27?

מספר עובדות הנמצאות בספר ההתגלות מציינות שהקהילה תהיה בשמיים עם המשיח ישוע במהלך שבע שנות צרת יעקב.

מה תעשה הקהילה עם ישוע – בשמיים – במהלך שבע שנות צרת יעקב?

אנו ניווכח שהקהילה תהיה עסוקה בין היתר בחתונה עם השה – ישוע, ומיד לאחר מכן במשתה חתונת השה.

פסוקים לייחוס:

בספר ההתגלות יט 7 יוחנן מציין ששמע קול גדול בשמיים כקול המון רב אומר (פסוקים 1,6):

"נגילה ונשמחה וניתן לו כבוד, כי באה חתונת השה ואשתו הכינה עצמה…"

יוחנן ממשיך לציין בנוגע לאשתו של השה (פסוקים 8-9):

"וניתן לה ללבוש בוץ טהור וצח, כי הבוץ הוא צדקות הקדושים.

אמר אליי: כתוב: "אשרי הקרואים אל משתה חתונת השה…".

 

מי הוא השה?

לימוד ספר התגלות פרקים ה-ז, יב-טו, יז, יט, כא-כב מבהיר לנו שהשה הוא ישוע המשיח, מלך המלכים ואדון האדונים, אשר שפך את דמו בכדי לטהר חוטאים.

מי היא הכלה, אשת השה?

ב-קורינתים יא 2, אל האפסים ה 22-33 ואל הרומים ז 4, מציינים בבירור שאשת השה היא הקהילה, הכוונה לכלל המאמינים בישוע כאדון ומשיח מן החטא, יהודים וגויים כאחד.

קור"ב יא 2: "…כי הארשתי אתכם לאיש אחד, למשיח, כדי להציגכם בתולה טהורה לפניו…"

לאור הכתוב במקומות שציינתי, מוכח שהכתוב על ידי יוחנן בספר ההתגלות יט 7-9 מתייחס לחתונה של ישוע המשיח לקהילה ולמשתה החתונה שבה מיד אחרי החתונה.

שאלות ודיעות הקשורות לחתונת השה ולמשתה חתונת השה.

הכתוב בהתגלות יט 7-9 מעלה שתי שאלות עיקריות:

היכן ומתי יתקיימו חתונת השה ומשתה החתונה?

לשאלות אלו ישנן לפחות שלוש תשובות פופולאריות.

א. חתונת השה תתרחש בשמיים בסמוך לחזרתו של ישוע ארצה בסיום תקופת צרת יעקב, לאחר שהקהילה תילקח השמיימה לפגוש את ישוע,  ומשתה חתונת השה ייתקיים בארץ במהלך מלכות אלף השנים של ישוע המשיח בארץ.

ב. חתונת השה תתקיים בשמיים לאחר שהקהילה תילקח השמיימה לפני שבע שנות צרת יעקב, ומשתה החתונה ייערך בארץ במהלך מלכות אלף השנים של ישוע בארץ.

ג. חתונת השה תתקיים בשמיים לאחר שהקהילה תילקח השמיימה לפני שבע שנות צרת יעקב, ומשתה החתונה ייערך גם כן בשמיים במהלך  שבע שנות צרת יעקב שיתרחשו בארץ.

ההבדל בין סעיפים א ו-ב לבין סעיף ג הוא שבשני הראשונים משתה חתונת השה מתקיים בארץ ובסעיף ג חתונת השה ומשתה חתונת השה מתרחשים בשמים.

הקשר והיחס בין הכתוב בספר ההתגלות יט 7-9 למנהגי הנישואין היהודיים.

ישנן סיבות טובות להאמין שהאפשרות השלישית היא הנכונה, אך לפני שנבחן את הדיעות השונות, עלי לציין שתי נקודות.

א.      המונחים "חתונה" "ומשתה חתונה" בהתגלות יט מתייחסים למנהגים יהודיים בעת הקדומה

ב.      חתונה יהודית מורכבת משלושה "חלקים" :

  1. אירוסין: ביסוס ברית הנישואין הקושרת את הגבר והאשה כבעל ורעיה (מלאכי ב 14, מתי א 18-19).
  2. לקיחת הכלה על ידי החתן מביתה לבית אבי החתן (מתי כה 1-8). כל ה"מהומה" והרעש הקשור לחתונה מתבצע במהלך לקיחת הכלה מבית אביה לבית החתן או לבית אבי החתן. האירוע הזה מתרחש במהלך הערב והלילה עד כשנה לאחר הסכם האירוסין.

באותו הערב החתן והכלה מתייחדים בבית שאליו הובאה הכלה. הערב הזה הינו ערב הנישואין (מתי כב 2-13, כה 10). לפיכך, המאורע הזה הוא "חתונת השה" כפי שכתוב בספר ההתגלות יט 7.

  1. החלק השלישי היה משתה החתונה שאליו מוזמנים האורחים שהוזמנו וכבר התאספו בבית אבי החתן – במקום החתונה.

לאחר שהחתן והכלה מתייחדים, כל האורחים חוגגים עם החתן והכלה. יש ומשתה החתונה – לפי יכולתו של אבי החתן – נמשך לאורך שבעה ימים – שבוע שלם (בראשית כט 21-23, 27-28, שופטים יד 1-2, 10-12, 17), והדבר תואם לנאמר בהתגלות יט 9.

לאור הנאמר הבה נשווה בין מנהגי הנישואין היהודיים לחתונת ישוע המשיח עם הקהילה.

  1. תקופת האירוסין של ישוע המשיח עם הקהילה היא העת בה אנו חיים היום. אדם נכנס לאירוסין עם ישוע המשיח כאשר הוא מאמין בישוע כאדון ומושיע מכפר חטאים (ב-קורינתים יא 2)
  2. בעתיד, ישוע המשיח ייקח את כלתו, הקהילה מן העולם הזה אל בית אביו שבשמיים. האירוע הזה נקרא – הילקחות (יוחנן יד 2-3, א-תסלוניקים ד 13-18). אירוע זה נקרא – "חתונת השה".
  3. לאחר הילקחות הקהילה "משתה החתונה של השה" יתקיים יחד עם כל שאר האורחים שנקראו ואשר כבר נמצאים בשמיים.

עדויות לאמיתות הדיעה השלישית.

להזכירנו, הדיעה השלישית טוענת ש:

חתונת השה תתקיים בשמיים לאחר שהקהילה תילקח השמיימה לפני שבע שנות צרת יעקב, ומשתה החתונה ייערך גם כן בשמיים במהלך שבע שנות צרת יעקב שיתרחשו בארץ.

א. החתונה או משתה החתונה אינו מתקיים בבית הכלה. עלינו לזכור שהמינהג המקובל היה לערוך את הנישואין בבית החתן או בבית הוריו.  החתן מביא את הכלה לביתו, שם כבר מוכנים שולחן הכבוד והיכל – אוהל – חדר ההתייחדות.

בהקבלה למנהג זה, ישוע המשיח הצהיר בבשורת יוחנן יד 2-3 שהוא עולה למרום כדי להכין מעונות לקהילה בבית אביו.

ישוע ציין שלאחר שייסים את בניית המעונות בבית אביו, הוא עתיד לחזור ולאסוף אליו את הקהילה. לאחר שישוע המשיח יאסוף את הקהילה השמיימה, הקהילה כל הזמן תהיה היכן שישוע נמצא (תסל"א ד 13-18).

ישוע לא אמר שהוא יחזור כדי להיות עם הקהילה בארץ…

מנהגי הנישואין היהודיים והלימוד של ישוע המשיח אודות חתונת השה ומשתה החתונה תואמים להפליא.

לפיכך, הילקחות הקהילה וחתונת השה לא ייתרחשו בחזרתו של ישוע ארצה לאחר צרת יעקב, זאת מכיוון שאז ישוע המשיח אינו חוזר לבית אביו שבשמיים.

לכן, ההילקחות של הקהילה וחתונת השה חייבים להתבצע לפני חזרתו של ישוע המשיח ארצה.

ההילקחות וחתונת השה הם אירועים נפרדים לחלוטין מחזרתו של ישוע המשיח ארצה בסיום צרת יעקב.

ב. בעת הקדומה, חתונה נחשבה לאירוע משמח, חגיגה של ממש.

איסוף הכלה על ידי החתן התאפיין בחגיגיות רבה (ירמיה ז 34, טז 9, כה 10, לג 11).

ישוע הבהיר עיקרון זה כאשר אמר שאסור לערבב את שמחת החתונה עם אבלות הלוויה (מתי ט 15, מרקוס ב 19, לוקס ה 34).

עלינו לזכור שמצב הרוח ביום חזרתו של ישוע המשיח ארצה לאחר צרת יעקב בת שבע השנים יהיה ההיפך מחגיגת נישואין.

הפסוקים בספר ההתגלות יט מתארים את ישוע המשיח לא כחתן עליז הבא לאסוף את כלתו לבית אביו, אלא כמלך לוחם עז הבא עם צבאות שמיים לשפוט ולהביא מוות על אנושות מורדת (ראה גם זכריה יד).

מנהגי הנישואין הקדומים כללו משתה עליז ושמח לכל המוזמנים.

בחזרתו של ישוע ארצה לאחר צרת יעקב יתרחש דבר אחר – כל גופותיהם של המורדים באלוהים יוגשו כמטעמים לעופות השמיים וחיות הארץ (התגלות יט 17-18, 21).

מכיוון שישוע עצמו לימד שאין לערבב את שמחת הנישואין באבלות על המת, ומכיוון שחזרתו של ישוע המשיח ארצה תניב משפט מוות על אנושות מורדת, עלינו לקבוע שחתונת השה לא תתרחש בעת חזרתו ארצה של ישוע המשיח בסיום צרת יעקב.

הילקחות הקהילה וחתונת השה חייבים להתרחש מתישהו לפני חזרתו של ישוע המשיח ארצה בסיום צרת יעקב. שני אירועים אלו – ההילקחות  וחתונת השה הינם אירועים נפרדים לחלוטין מחזרתו של ישוע המשיח ארצה בסיום צרת יעקב.

ג. נהוג שמשתה החתונה יתקיים בבית החתן או בבית הוריו ולא בבית הכלה.

במזמור תהילים מה 14 כתוב: "…לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה, מובאות לך…"

ז"א שהכלה מובלת יחד עם חברותיה…לבית החתן או לבית הורי החתן כדי לערוך את המשתה (התגלות יט 9).

משתה החתונה הוכן ונעשה על ידי הורי החתן! ראה מתי כב 1-4.

כאמור מיקום המשתה היה בבית הורי החתן.

לאור מנהגי הנישואין היהודיים המקובלים בעת הקדומה, משתה חתונת השה ייתקיים בבית של אלוהים האב בשמים, ולא במקום מושבה של הכלה – בארץ.

קביעה זו גם חורצת את הגורל וההחלטה שמשתה החתונה ייתקיים בשמיים ולא בארץ.

ד. משתה החתונה התחיל באותו הערב – לילה, בו החתן הביא את הכלה לביתו או לבית הוריו ושם התייחד עם כלתו. לאחר ההתייחדות, החתן מודיע לרעיו הסובבים את החופה שנישואיו "נחתמו" (תהילים יט 6, יוחנן ג 299). ההכרזה מושמעת לכל המוזמנים הנמצאים במשתה שבבית האב. כעת כל המוזמנים מתחילים לחגוג.

לפיכך, משתה החתונה החל מיד לאחר שהחתן הביא את הכלה לבית הוריו.

לאור הנאמר ונלמד ממסורת הנישואין היהודית הקדומה:

משתה חתונת השה חייב להתחיל מיד לאחר שישוע המשיח אוסף ומביא את הכלה – הקהילה לבית אביו שבשמים בעת ההילקחות.

מאחר, כפי שצויין קודם, שההילקחות של הקהילה וחתונת השה יתרחשו לפני חזרתו ארצה של ישוע, ומאחר שמלכות אלף השנים של ישוע תחל רק לאחר שישוע המשיח יחזור ארצה בסיום צרת יעקב (התגלות יט-כ), יוצא מכך שמלכות אלף השנים לא תתחיל מיד לאחר שישוע לוקח את כלתו השמיימה לבית אביו (ההילקחות), ומשתה החתונה של השה לא יתקיים במהלך מלכותו הארצית בת אלף השנים של ישוע בארץ.

ה. התנ"ך מלמדנו שבמהלך מלכות אלף השנים של המשיח ישוע בארץ יתקיים משתה נוסף, אחר, שונה ממשתה חתונת השה שהתקיים בשמיים.

משתה נישואין זה שיתרחש במהלך מלכות אלף השנים של ישוע בארץ מתייחס לחידוש הנישואין של אלוהים האב עם עמו ישראל.

הנביא ישעיה בפרק כה 6 מתאר את המשתה שאלוהים האב יערוך במהלך מלכות המשיח בארץ:

"…ועשה יהוה צבאות לכל העמים בהר הזה משתה שמנים משתה שמרים שמנים ממוחיים שמרים מזוקקים…"

מדברי הנביא ישעיה אנו מסיקים שאורחי המשתה הם כל בני האדם החיים בעת ההיא במלכות המשיח בארץ.

מהו הרקע למשתה הזה?

כתבי הקודש – התנ"ך מלמדים שאלוהים לוקח לו לאשה את עם ישראל, זאת דרך הברית שכרת עם משה בסיני (ירמיה ב 2, יחזקאל טז 8).

עם ישראל לעומת זאת הפר את הברית עם אלוהים לעיתים קרובות דרך ניאוף רוחני – עבודת אלילים (ירמיה ג 1-3, 6-9, 20, יחזקאל טז 32, 59, הושע א 2, ב 4, 7, ג 1, ד 12, 18, ה 3-4, ו 7, 10, ז 4, ח 1, ט 1) —– באנגלית שים לב הושע ב 2, 5.

אלוהים גרש את ישראל אך לא לצמיתות (ישעיה נ 1, נד 7-8, ירמיה ג 12).

אלוהים מעולם לא סיים את יחסו עם עם ישראל לצמיתות (ירמיה ג 14).

אלוהים שפט בחומרה את עמו ישראל בעבור הניאוף הרוחני (יחזקאל טז 38).

דרך התוכחה והמשפט על ישראל, העם יזוקק וייטוהר. בדרך זו יחזיר אלוהים את זעמו ולא יעניש יותר את עמו (יחזקאל טז 41-42).

כאשר עם ישראל יחזור בתשובה כנה למשיח ישוע, במועד חזרתו של המשיח ארצה לאחר צרת יעקב (הושע ג 5, ה 15 – ו 1, זכריה יב 10-14), אלוהים יזקק את עם ישראל (זכריה יג 1), יאהב את עמו (הושע יד 1-4), ויארסיה לו לעולם (הושע ב 18-25).

עם ישראל הנושע יקרא לאלוהים: "אישי" במקום "בעלי" ולו משום הקונוטציה השלילית של המילה "בעל" בכל הקשור לעבודת אלילים (הושע ב 188).

אלוהים ימסד קשר זה בברית נצחית (ישעיה נה 3, סא 8, ירמיה לב 40, נ 4-5, יחזקאל טז 60-62, לז 21-28).

ישראל תחווה כבוד ויופי ככלה (ישעיה סא 10). אלוהים יתענג בישראל וישמח בירושלים כחתן השמח ליד כלתו, וארץ ישראל גם כן תינשא לאלוהים (ישעיה סב 1-5).

לכן, לאחר שישוע המשיח חוזר ארצה ומקים את ממלכתו הארצית בת אלף השנים, עם ישראל עתיד לחוות אירוסין ונישואין מחודשים עם אלוהים האב, ואז יתקיים משתה החתונה שישעיה הנביא מתאר (כה 6).

שימו לב!

יש הבדל מהותי בין חתונת השה [ישוע המשיח עם הקהילה – המאמינים הנושעים], לבין חתונת אלוהים האב.

בחתונת אלוהים האב הכלה היא שארית עם ישראל הנושעים לאחר צרת יעקב

בחתונת השה [אלוהים הבן, ישוע המשיח] הכלה היא הקהילה המורכבת מיהודים וגויים נושעים.

ברור אם כן שבשני החתונות הללו קיימים חתנים שונים.

בחתונת השה – החתן הוא ישוע המשיח. שימו לב שבתנ"ך אין פסוק המציין את המשיח כחתן.

בחתונת ישראל עם אלוהים שתתרחש במלכות אלף השנים של המשיח בארץ, החתן הוא אלוהים האב ולא אלוהים הבן.

מכיוון שיש לנו שני חתנים שונים ושתי כלות שונות, מן ההכרח שיהיו שתי חתונות שונות.

מכיוון שיש שתי חתונות שונות ובמועדים שונים, מן הסתם יש גם שני משתים שונים.

משתה חתונת השה יתקיים בשמיים ומשתה חתונת האב יתקיים בארץ.

מסקנות

מכל מה שלמדנו עד כה ניתן לומר בוודאות שחתונת השה ומשתה חתונת השה יתקיימו בשמיים כאשר בארץ תתרחש צרת יעקב בת שבע השנים.

בספר ההתגלות יט חתונת השה מוזכרת לאחר משפט הזונה הגדולה ולפני חזרתו של ישוע המשיח ארצה.

מיקום ציון חתונת השה ומשתה חתונת השה תואם לכל הנאמר עד כה.

יש לשים לב לנתון הבא:

בספר ההתגלות יט 9 כתוב שהקרואים מוזמנים למשתה חתונת השה. מכיוון שאורחי החתונה אינם הכלה עצמה, חייבים לקבוע שהאורחים, הקרואים למשתה חתונת השה אינם חלק מהכלה – הקהילה  של המשיח ישוע.

אבל מכיוון שקרואים אלו יהיו נוכחים במשתה המתקיים בשמיים, עליהם להיות אנשים שחוו ישועה ושוכנים בשמים (התגלות כ 6).

העובדה שהאורחים יהיו מאמינים, אך לא חלק מן הקהילה, מחייבנו לקבוע שלא כל המאמינים בני כל הזמנים שייכים לקהילה.

לראיה, שימו לב לדבריו של יוחנן המטביל בבשורת יוחנן ג 28-30:

"אתם עצמכם עדים לי שאמרתי, אינני המשיח, אלא שלוח אני לפניו".

זה אשר לו הכלה הוא החתן, אבל ידיד החתן העומד ושומע אותו שמוח ישמח לקול החתן. זאת שמחתי וכעת היא שלמה.

מן ההכרח שהוא ילך ויגדל ואני אקטן."

לאלוהים קבוצות אנשים שונות מן הקהילה.

נפשות קדושי התנ"ך (אלו שמתו נושעים לפני שישוע מת על הצלב, כגון יוחנן המטביל…) נמצאות בשמיים כאשר הקהילה מגיעה לשם בהילקחות וחתונת השה.

קדושים אלו (הנושעים שנפטרו לפני צליבתו של ישוע) הינם האורחים המוזמנים למשתה חתונת השה עם כלתו – הקהילה, בבית האב שבשמיים.

האם אנו הנושעים היום מתכוננים כל יום להימצא נקיים וטהורים למעמדנו ככלה המקושטת לבעלה?