התגלות פרק י"ג מפסוק 1-4

כותרת השיעור: השילוש הלא קדוש

כאמור, פרק י"ב מהווה פרק תיאור כללי של המלחמה הרוחנית המתרחשת בעולם וביטויה על פני תבל והיושבים עליה. הפרק מעניק לנו הסבר ותכלית לאירועים הקשים המתוארים בספר ההתגלות.

בפרק י"ב יוחנן השליח מבהיר את עוצמת כוחו ופעולתו של השטן בתבל נגד תכניתו של אלוהים לישועת העולם.
מכיוון שהמשיח ישוע עתיד לבוא מעם ישראל, ניסה השטן להשמיד את עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה.

ומכיוון שאלוהים הציב אתגר בו מי שישמיד את עם ישראל מוכיח כי הוא ריבון מאלוהים (ירמיה לא 34-37), השטן מנסה להשמיד את עם ישראל בכל דרך אפשרית. רק כך יוכל השטן, אם יצליח, לקבע את ריבונותו וסמכותו על הבריאה.

פרק י"ב מסתיים עם המילים הללו: "והוא עמד על חול הים." (י"ב 18) בהתייחסו לשטן. ופרק י"ג מתחיל במלים: "ראיתי חיה עולה מן הים…"

פרק י"ג מעניק לנו את כל הפרטים הנחוצים אודות אותה החיה העולה מן הים, פעולותיה ושותפותיה למשימה השטנית.

נא לקרא מפרק י"ג את פסוקים 1-4.

 1. "ראיתי חיה עולה מן הים, עשר קרניים לה ושבעה ראשים. על קרניה עשרה כתרים ועל ראשיה שמות גידופים.
 2. והחיה אשר ראיתי הייתה דומה לנמר, רגליה כרגלי דוב ופיה כפי אריה. והתנין נתן לה את כוחו ואת כסאו וסמכות רבה.
 3. אחד מראשיה היה כטבוח למוות, אך מכת המוות אשר לה נרפאה וכל הארץ השתוממה על החיה.
 4. הם השתחוו לתנין מפני שנתן את השלטון לחיה, והשתחוו לחיה באומרם: "מי כמו החיה? ומי יכול להילחם עימה?"

משלימי הדרשה:

א. מהי הזהות של אותה החיה העולה מן הים בעלת שבעת הראשים ועשר הקרניים? (פסוקים 2א – 1).

ב. מדוע הכתרים על עשר הקרניים ולא על שבעת הראשים כמו בפרק י"ב? (פסוק 1ב)

ג. מי הוא התנין ומדוע העניק לחיה את כוחו, כסאו וסמכות רבה? (2ב)

ד. מהי התכלית של פציעתה האנושה – מכת המוות של החיה והחלמתה? (3)

ה. מדוע יושבי הארץ השתחוו לתנין? (פ. 4)

א. מהי הזהות של אותה החיה העולה מן הים בעלת שבעת הראשים ועשר הקרניים? (פסוקים 2א – 1)

יוחנן אומר כי הוא רואה חיה עולה מתוך הים. יש לחיה עשר קרניים ושבעה ראשים. על קרניה עשרה כתרים. על ראשיה שמות גידופים. החיה דומה לנמר, רגליה כרגלי דוב, פיה כפי האריה.

כמו שעשינו בעבר, גם כעת נבדוק היכן בתנ"ך הופיעו תיאורים אלו לראשונה וכך נוכל לפרש את הסמלים בספר התגלות בדרך בטוחה.

דניאל הנביא בפרקים ב', ז', ט'  ו- י"א  מתאר ומציין את מלכויות הגויים העתידות לקום אחת אחר השניה ולשלוט על העולם מתקופתו של נבוכדנאצר מלך בבל, ועד חזרתו של המשיח.

אני מסכם את התמונה הכללית שדניאל מציג.

א.  בבל המתוארת כאריה: ראש הדמות העשוי זהב.

ב.  פרס ומדי המתוארת כדוב: הבטן והידיים מכסף

ג.  יוון המתוארת כנמר בעל ארבעה ראשים: הירכיים העשויים נחושת

ד.  רומא – המתוארת כחיה ללא שם בעלת עשרה קרניים (דניאל ז'), רגליים ו- עשר אצבעות הרגליים (דניאל ב').

שימו לב: לכל המלכויות ביחד יש שבעה ראשים.

דניאל ציין כי בעוד לכל ממלכה תהיה הופעה אחת, הרי שמלכות רומא, הרביעית, תקום מחדש בצורה שונה. ז"א אותה חיה, רק הופעה מחודשת בתפאורה שונה.

ההופעה המחודשת העתידית של מלכות רומא תתבטא באיחוד עשרה מלכים. אלו הם עשר הקרניים שיוחנן מציין בפסוק 1.

מהאיחוד (האימפריה) הזה יקום מנהיג נוסף, מיוחד, (הקרן הקטנה – דניאל ז') שישלוט על כולם. שאר המנהיגים לא יוכלו למנהיג החדש מכיוון שאת כוחו וסמכותו הוא מקבל ישירות מהשטן בכבודו ובעצמו.

בפרק י"ט בפסוקים 19-20 יש לנו ההוכחה שהחיה המדוברת היא צר המשיח, והחיה האחרת המוזכרת בפרק, זו העולה מן הארץ היא נביא השקר.

"וראיתי את החיה ואת מלכי הארץ וצבאותיהם נאספים לעשות מלחמה ביושב על הסוס ובצבאו. החיה נתפסה ואיתה נביא השקר שעשה את האותות לפניה והיתעה באמצעותם את מקבלי תו החיה ואת המשתחווים לצלמה. השניים הושלכו חיים אל אגם האש הבוער בגפרית…".

מהי הזהות הלאומית של אותו מנהיג עולמי רשע? אותו צר משיח?

דניאל ציין כי אותו מנהיג עולמי רשע (צר-המשיח) יבוא מאותו עם שהרס את בית המקדש השני (ט' 26). ז"א שצר המשיח עתיד להיות גוי ובעל לאומיות של האימפריה הרומית המתחדשת. הכוונה, אזרח לא ישראלי 😊

שימו לב! בעוד דניאל מציין ממלכה אחר ממלכה בסמלי חיות, הרי שיוחנן רואה חיה אחת בעלת שבעה ראשים. הכוונה שהחיה הזו, צר המשיח, מאחד בתוכו את כל השאיפות והתכונות של כלל המלכויות בעולם שהתנגדו לאלוהים וניסו למלוך בעולם.

מה משמעות הדבר?

שאופיים, תכונותיהם ושאיפותיהם של כל מלכויות העבר הינם אופיו, תכונותיו ושאיפותיו של צר המשיח, אלא רק בהבלטה קיצונית. מה שהיה להם כדגימה, יש לדמות הנקראת: החיה, 'כמנה עיקרית'. כי הוא האישיות שאמורה להוציא לפועל את תכנית השטן בעולם.

צר המשיח הינו הראש לדרך הטוענת כי לאלוהים אין מקום בממלכת האדם,

וכי האדם רוצה לשלוט בעצמו על חייו.

הגישה הזו אומצה על ידי כלל יושבי תבל בבבל בבראשית פרק י' ותסתיים בהתגלות י"ט – כ'.  (ראה גם תהילים ב')

החיה העולה מן הים ינהיג את האמפריה שתקום לשלוט בעולם והוא הוא צר המשיח שיעמוד בראשה.

יוחנן אומר כי ראה את החיה עולה מן הים. למה הכוונה?

התנ"ך מציג שני אפשרויות אשר ניתן גם לחברן:

 1. בפרק י"ז הים מציין את עמי העולם י"ז 1,15. וכן ישעיה י"ז 12-13 ונ"ז 20.
 2. בפרקים י"א 7, י"ז 8, מצוין שהחיה באה מן התהום, שזה מקום משכנם של השדים ולשם תיזרק בסוף. (תהום – מקומם של השדים ט' 1)

חיבור שתי האפשרויות מתארות את צר המשיח כאדם בעל לאום של גוי ושליבו ונפשו מכורים לשטן – או במילים אחרות – אדם אחוז בשטן וזוכה למלוא כוחו של השטן כדי למלא את רצון השטן בעולם.

(דניאל ציין כי אותו מנהיג עולמי רשע יבוא מאותו עם שהרס את בית המקדש השני. ט' 26.)

יישום לקחים:
כל מי שחושב שתכלית חייו היא להגשים את שאיפותיו ותאוותיו, דומה בהלך מחשבתו לשטן ולמשרתיו.

אתה ואת כנושעים, נקראים ילדי אלוהים (רומים ח 15; גלטים ד 6; יוח"א ג 1).

ככאלו אתה ואת מתתם לעצמכם וכעת אתם חיים בכל יום עבור המשיח ישוע (גלטים ב 19-20).

מסיבה זו אנו נקראים: אזרחי שמיים (פיליפים ג 20), שגרירי המשיח (קור"ב ה 20) ואיגרת כתובה של האדון ישוע (קור"ב ג 2-3).

תכלית חייך היא להגשים את הייעוד שאלוהים העניק לך (אל הפיליפים ב 12).

רק חיים המוקדשים לאלוהים (רומיים יב 1-2) הם חיים המפארים את אלוהים וזוכים למלוא ברכתו.

וכאלו חיים אנו שואפים לחיות. האם כך נראים חייך?

ב. מדוע הכתרים על עשר הקרניים ולא על שבעת הראשים כמו בפרק י"ב? (פסוק 1ב)

יוחנן מתאר את החיה העולה מן הים ואומר כי על עשר קרניה ישנם עשרה כתרים.

התיאור הזה שונה מהתיאור שבפרק י"ב ששם לחיה יש שבעה כתרים, אחד על כל ראש.

מדוע בפרק י"ג הכתרים על הקרניים ובפרק י"ב 3 הכתרים על הראשים?

הראשים מסמלים את הממלכות ששלטו על העולם בעבר.

הקרניים מסמלות את המלכים שישלטו על העולם בעתיד.

בפרק י"ב מתוארת ההסטוריה ולכן הכתרים נמצאים על הראשים המתארים את ממלכות העבר.

בפרק י"ג מתואר העתיד ואז עשרת המלכים המרכיבים את האימפריה הרומית המתחדשת יהיו השלב הפעיל ולכן הכתרים הינם על הקרניים.
הכתרים מציינים את השלב הפעיל במלכות הגויים על העולם!

 

ג. מי הוא התנין ומדוע העניק לחיה את כוחו, כסאו וסמכות רבה? (2ב)

יוחנן אומר כי התנין נתן לחיה את כוחו, כסאו וסמכות רבה.

א. מי הוא התנין?

התנין הוא השטן בכבודו ובעצמו. ראה פרק י"ב 9: "אז הושלך התנין הגדול, הנחש הקדמוני הנקרא מלשין ושטן, המתעה את תבל כולה…" (ראה גם פרק כ 1-3, 7, 10).

ב. את מי השטן ניסה בעבר לפתות בהאצלת סמכות רבה והוא סרב? (לוקס ד' 5-8).

לאחר שישוע נטבל, הוליכה אותו רוח אלוהים למדבר במשך 40 יום.

שם השטן ניסה אותו  – הוא העלה אותו למקום גבוה והראה לו ברגע אחד את כל ממלכות תבל.

השטן אמר לישוע – "אתן לך את כל השלטון הזה וגם את כבוד הממלכות האלה – כי לי נמסר השלטון, ואני נותן אותו לכל מי שאני רוצה. (אל האפסיים ב' 2)

לכן אם תשתחווה לפני, לך יהיה הכל"

ישוע, אלוהים, לא חטא ואמר – "לאדוני אלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד."

מתברר שהאיש המכונה צר המשיח לא עמד בפיתוי.

הכח והסמכות קסמו לו ועל מנת לקבל זאת, הוא היה חייב למסור נפשו לשטן.

הוכחה לכך ניתן לראות בפסוקים הבאים:

בפרק י"ב פסוק 3 השטן הוא בעל שבעה הראשים והקרניים ובפרק י"ג החיה היא זו, זאת הוכחה להעברת סמכות וכח.

רבותי:

את הפיתוי הזה ודומים לו, השטן מעמיד לפנינו כל יום ויום.

הפיתוי יכול להיות קבלת כוח בדרך פסולה, גניבה, חוסר נאמנות, וכל חטא אחר אשר באמתחתו הרגעית הנאה כזו או אחרת. בסוף אותה הנאה יבוא סבל לנו ולסובבים אותנו.

ישוע לימד אותנו איך לעמוד בפיתוי של השטן – זיכרו את דבר אלוהים ואת הבטחותיו. בליבי צפנתי אימרתך למען לא אחטא לך. תהילים קי"ט 11, וכן אל האפסיים ו' 10-18.

ד. מהי התכלית של פציעתה האנושה – מכת המוות של החיה והחלמתה? (3)

בפסוק 3 יוחנן מציין "שאחד מראשי החיה היה כטבוח למוות, אך מכת המוות אשר לה נרפאה וכל הארץ השתוממה על החיה".

מכיוון שהחיה מסמלת את האימפריה העולמית העומדת לקום והראשים מסמלים את ראשי מדינות האיחוד, ניתן לומר כי אחד מראשי האיחוד יפגע בצורה אנושה אך יבריא או יתאושש ממכתו בדרך הנראית על טבעית.

מדוע אחד מראשי החיה נראה כטבוח למוות?

רבותי, זיכרו שמטרת השטן היא לחקות את אלוהים. להציג שילוש שיקרי.

בפרק ה' יוחנן ראה את ישוע כשה טבוח! והנה – צר המשיח גם כן מתיימר להיות מוצג כאחד שקם כביכול מן המתים. (י"ג: 12,14 –  לעיתים מלך וממלכתו מוצגים כשם וכתואר נרדף).

כמו שישוע מת וקם לתחיה, בדרך דומה עתיד השטן להציג את צר המשיח.

אני מאמין שצר המשיח יוכה מכה אנושה והעולם עתיד לראות אותו מתאושש ממנה בדרך על טבעית. – משהו שיראה כמו תחיה..

בדרך זו השטן יציג את צר-המשיח כמשיח שהעולם מצפה לו, כמנהיג בעל יכולות על טבעיות ובדרך זו יבסס את שלטונו החובק עולם.

כל העולם יביט עליו. הוא יהיה מוקד עיניהם של כלל יושבי תבל. הם יביטו עליו כשפיהם פעור ומשתהה.

יישום ולקחים:

מאז 2000 שנים ילדי אלוהים הנושעים מבשרים וטוענים שישעיה הנביא בפרק נ"ג מתייחס למשיח ישוע.

מאז נערותי, השתמשתי בפסוק מישעיה כדי להוכיח שישוע הוא המשיח שישעיה מתאר ושישוע הוא אלוהים בכבודו ובעצמו – הוה צדקנו.

לאורך כל אותם שנים, יהודים דתיים טענו בתוקף ואף בלגלוג שבלתי אפשרי שפסוקים אלו מישעיה מתייחסים לישוע שהרי לא יתכן שאדם יהיה אלוהים.

והנה, לאחר מותו של הרבי מילובביץ, תחנות האוטובוס בירושלים היו מלאות בפוסטרים ענקיים עם תמונתו של הרבי מילובביץ ומתחת תמונתו:

משיח צדקנו – יהוה צדקנו.

כמו בעבר, גם בעתיד, השטן ישתמש בפסוקים היקרים והקדושים אך יסלף את משמעותם והקשרם כדי להטעות רבים.

ההגנה שלנו כילדי אלוהים היא להיצמד לכתוב ולהבין היטב את משמעות הפסוקים בהקשר הנכון.

האמת היא ההגנה הטובה ביותר נגד שקריו של השטן.

זיכרו! כאשר משה בא אל פרעה וניסה להוכיח לו שאלוהים שלחו, הוא הפך את מטהו לנחש.

איך הרגיש משה כאשר המכשפים והקוסמים של פרעה עשו את אותו הקסם?

בוודאי שמשה פחד ונרתע.

מה עודד את משה והפחיד את פרעה? שהנחש של משה אכל את הנחש של החרטומים.

ומה זה אומר לנו? לכוחות השקר והרשע יש כוח רב ועוצמתי שנראה לנו כבני אדם, כח על טבעי אין סופי.

בבקשה להיזהר. לא כל על-טבעי מקורו מאלוהים.

כל פעולה ואירוע על-טבעי חייב למקד את עינינו בישוע ולגרום לנו ללכת בקדושה וטוהר התואמים את הכתוב בכתבי הקודש.

כל דבר אחר אינו מאלוהים ועלינו להתרחק מזה.


ה. מדוע יושבי הארץ ישתחוו לתנין? (פ. 4)

בפסוק 4 אנו מגלים שהדרך מהתפעלות להשתחוויה מאוד קצרה.

מכיוון שצר המשיח יציג כח אלוהי, יושבי תבל יראו בו כאחד הראוי לשרותם ויכנעו למרותו.

איזה אסון – יושבי תבל יחשבו שהם משתחווים ומשרתים את נציג אלוהים ונותנים לו כבוד בעוד הם מוסרים את חייהם לידי השטן בכבודו ובעצמו.

איך יתכן שכלל יושבי תבל יפלו בשקר שכזה? הרי התנ"ך לא היה סוד עבורם.

העיוורון וההליכה אחר השקר הינם חלק מעונש אלוהים על יושבי התבל אשר ידעו את כל הנתונים אודות אלוהים ולמרות זאת דחו אותו ופנו למלא את רצון ליבם!

בשניה לתסלוניקים ב' 5-12 אלוהים אומר כי הוא יציג לפני העולם חסר האמונה, מכשולים כה רבים עד כי יהיה הדבר כמעט בלתי אפשרי עבורם לדעת את האמת. וזאת רק בגלל שהם דחו את האמת כאשר היא היתה לנגד עיניהם.

כך עשה אלוהים לפרעה – הקשה את ליבו בגלל עקשותו וכך עתיד להיות לאלו שדוחים את עדות אלוהים הברורה לנגד עיניהם.

מה עתיד השטן לעשות בעולם דרך צר המשיח כאשר הכח יהיה בידו?

את זה נלמד בשיעור הבא!

לסיכום!

א. צר המשיח הוא אדם שיקדיש חייו כקורבן חי למילוי רצונו של השטן בעבור סיפוק רגעי, בעבור סיפוק תאוותיו. סופו שיבלה באגם האש לנצח נצחים.

לעומתו, אתה ואני מוסרים את חיינו לכבוד אלוהים, לחיות בקדושה וטוהר כי נפדנו מזעם אלוהים וקללת החטא בדמו הקדוש והטהור של ישוע המשיח, בן האלוהים. סופנו שנבלה עם אלוהים לנצח נצחים.

האם אתה בטוח שתבלה את הנצח עם אלוהים? אם לא, קרא בשם ישוע המשיח כעת לכפרת חטאים.

ב. השטן יודע היטב מה מושך את רוב בני האדם – אותות, ניסים ומופתים.

אלו שאינם בוררים ומוודאים את מקור הכוח, נופלים היום ויפלו בעתיד בכל תכסיסי השטן.

לכן, ההגנה הטובה ביותר בחיינו היא ההצמדות לאמת. לכתבי הקודש ולישוע. לשמור את ההתחברות שלנו בקהילה עם משפחת המאמינים הנאמנים.

האם דבר אלוהים והקהילה הם החברים הקרובים ביותר שלך? הם מקום הבילוי הפופולארי שלך?

ג. ישנם רבים בקהילות המשיחיות הדוחים את קיום השילוש באלוהים האחד.

לאלה אני אומר – ראו איך השטן מחקה את אלוהים: הוא מציג שילוש שקרי.

מי שדוחה את השילוש הקדוש, עתיד למסור חייו לשילוש הלא קדוש.

הדרך היחידה להשתחוויה המפארת את אלוהים ומבטיחה ישועה היא על ידי קבלה באמונה את האלוהים האחד אשר בו שלוש הוויות: אב, בן ורוח הקודש.

איזה אלוהים חרוט על ליבך? חיקוי שקרי או האמת המושיע?

התגלות פרק י"ג פסוקים 5-10.

השילוש הלא קדוש (המשך)

אנו לומדים את פרק י"ג בשלב זה מכיוון שהפרק מתאר את זהותו, תכונותיו ופועלו של משיח השקר העתיד לשלוט בעולם בעתיד.

משיח השקר הינו דמות אנושית שהשטן מעניק לה את כוחו והשפעתו כדי להסיט את בני האנוש מאלוהים – אליו, כדי שהוא עצמו יראה כאלוהים.

לאור הכתוב בספר דניאל ז, בעתיד, האמפריה הרומית תקום מחדש אך כאיחוד של 10 מדינות. מהאיחוד הזה יקום מנהיג שאותו אנו מכנים בשם צר המשיח – משיח שקר.

מכיוון שאותו אדם יקבל את כוחו של השטן וסמכותו, אף אדם לא יוכל לו.

המנהיג הזה נקרא משיח השקר מכיוון שהוא יציג עצמו כמביא השלום ונציג אלוהים (תסל"א ה 1-3).

בני אדם רבים יותעו, ישתחוו לו וימסרו את חייהם בידיו.

אנשים רבים יכרעו ברך לפניו בחושבם שהם משרתים את משיח העולם ונותנים כך כבוד לאלוהים.

איך יתכן שמשיח השקר יצליח לשכנע בשקריו את רוב האנשים בעולם?

משיח השקר יהיה בעל כח על טבעי לעשות אותות ומופתים. יוחנן מציין שהוא יראה כאחד שנרפא ממכת מוות.

מי שאוזנו אינה קשובה לדבר ה', וליבו אינו חתום ברוח הקודש, עתיד ליפול בשקרים של השטן.

נא לקרא מפרק י"ג את פסוקים  5-10.

 1. "ניתן לה פה מדבר גדולות ונאצות ונתנה לה סמכות לפעול ארבעים ושנים חודשים.
 2. היא פתחה את פיה בנאצות כלפי האלוהים, לנאץ את שמו ואת משכנו, את השוכנים בשמים.
 3. ניתן לה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחם, וניתן לה שלטון על כל שבט ועם ולשון ואומה,
 4. וישתחוו לה כל יושבי הארץ אשר לא נכתבו שמותיהם בספר החיים של השה הטבוח מהיווסד תבל.
 5. מי שאוזן לו, ישמע נא!
 6. המיועד לשבי ילך בשבי, והמיועד להרג בחרב יהרג בחרב. בזה סבלנות הקדושים ואמונתם."

לפני שנלמד כל פסוק – הבה נתאר איך תיראה אותה תקופה.

א. דניאל הנביא אומר בפרק ט' 26-27 שמשיח השקר יהיה המנהיג שיצליח להוציא לפועל ברית שתבטיח הגנה לישראל וכך יביא שלום ובטחון לאזורינו.  (ראה את פירוט שלום השווא בספר יחזקאל ל"ח וכן תסל"א ה 1-3).

משיח השקר יצליח במקום שבו כל שאר השליטים כשלו וכך נבנית דמותו ככל יכול וכגדול מכולם.

ובעיני עם ישראל – מי שמביא שלום ובטחון לישראל, בניית בית המקדש, עליית יהודים לארץ ישראל וחזרה לקיום מצוות התורה – הריהו המשיח! לפחות כך חושבים רוב היהודים שאני מכיר.[1]

ב. בית המקדש יבנה! כן! נוף חדש עתיד להיות על הר הבית.

אנו יודעים זאת מדברי דניאל ט' 27, דברי ישוע בספר מתי כ"ד 15, שניה לתסלוניקים ב' 4.

מכיוון שמשיח השקר עתיד להיכנס למקדש באמצע הצרה, המקדש חייב להיבנות לפני כן.

ג. חוקי ההלכה עתידים להיות בתוקף רב יותר, יתכן במיוחד בירושלים או בכלל ישראל – מתי כ"ד 20.
האדון ישוע מציין את הקושי במנוסה בשבת. משמע שקיום המקדש אינו למטרת יופי סמלי אלא יעודד חזרה לקיום מצוות תורת משה וחיים על פי ההלכה.
סביר ביותר שבתקופה ההיא רוב יהודי העולם אם לא כולם ישבו בישראל – יחזקאל ל"ח – ל"ט.

ד. הבישור בארץ ובעולם יהיה מאוד אינטנסיבי. יהודים שרק החלו להאמין יבשרו בכוח רב ובהגנת אלוהים (חתומים בחותם אלוהים), כך שהמתנגדים להם לא יוכלו להורגם (ראה התגלות פרק ז).

שני אנשים מיוחדים הנקראים שני העדים יהיו בירושלים. הם יעידו על ישוע ויעשו ניסים המזכירים את ניסיהם של משה ואליהו. באמצע התקופה הם ייהרגו, ולאחר שלושה וחצי ימים הם יקומו לתחיה ויעלו לעיני כל השמיימה (פרק י"א).

רעידת אדמה קשה תתרחש ותגרום להרס עשירית מירושלים ולמותם של 7000 אנשים (יא 13).

ה. למרות המצב המדיני השפיר באזורינו, אלוהים ימשיך להעניש את יושבי תבל במכות טבע קשות (ראה פרק ו' והלאה).

משלימי הדרשה:

א. אילו נתונים מעידים שהחיה – צר המשיח הוא כלי ביד השטן, ומדוע תקופת סמכותו של צר המשיח על כלל יושבי תבל מוגבלת לארבעים ושניים חודשים? (פ. 5-6)

ב. מדוע צר המשיח ימקד מלחמתו נגד הקדושים, ומדוע שאלוהים יאפשר לצר-המשיח לנצח אותם? (פ. 7, 10)

ג. מי הם העתידים להשתחוות לצר-המשיח? (פ. 8)

ד. איזה מסר מיוחד טמון בפסוק 9?

א. אילו נתונים מעידים שהחיה – צר המשיח הוא כלי ביד השטן, ומדוע תקופת סמכותו של צר המשיח על כלל יושבי תבל מוגבלת לארבעים ושניים חודשים? (פ. 5-6)

 1. "ניתן לה פה מדבר גדולות ונאצות ונתנה לה סמכות לפעול ארבעים ושנים חודשים.
 2. היא פתחה את פיה בנאצות כלפי האלוהים, לנאץ את שמו ואת משכנו, את השוכנים בשמים."

כולנו מכירים את הביטויים: 'התפוח אינו נופל רחוק מן העץ', רק בפסוקים שלנו מדובר במובן השלילי ביותר.

מכיוון שמלאכי השטן הם השוכנים בתוך גופו של צר המשיח ומניעים את מחשבתו ומעשיו, אין להתפלא שמה ששוכן בליבו יצא גם מפיו, שהרי הפה מבטא את מה ששוכן באדם (יעקב ג 5-12).

וכמו שהשטן הינו רברבן, שקרן ומגדף, כך עתיד להיות משיח השקר (דניאל ז' 8 ,20; דניאל י"א 36; ישעיה י"ד 14).

מתברר שאחת מכשרונותיו הבולטים של משיח השקר תהיה לשונו החלקלקה. בפיו ובשפתיו הוא יצליח לרכוש את לב רבים.

כמו שהשטן בלבל את חווה והכשיל אותה בגן עדן (בראשית ג 1-6), כך בדיוק יפעל צר-המשיח בתקופת הצרה.

אחים ואחיות,

השקרים לא ימלאו את העולם רק בעתיד. שקרים ושקרנים ממלאים את תבל גם בימינו.

ומדוע כל כך רבים נוהרים אחרי השקרנים הללו וכך ינהרו גם בעתיד אחרי צר המשיח שהוא משיח השקר?

כי כל מי שמתרחק מהאמת שבכתבי הקודש, ומתרחק מהתחברות קדושה עם מאמינים אחרים, גוזר על עצמו במו ידיו ליפול בשקרים של השטן ומשרתיו. מי שמתרחק מאלוהים, בין אם הוא מודע לכך או לא, הריהו מתקרב לשטן…

יישום ולקחים:

 1. איך הסובבים אותנו יוכלו לדעת שאתה ואת תלמידי ישוע ולא תלמידי השטן? על סמך מה הילדים שלנו יכולים להיות בטוחים שאנו ההורים אכן נושעים?

על סמך הפרי בחייך. משמע, התנהגותך ומוצא פיך.

מכיוון שרוח הקודש שוכן ופועל בתוך גופך, עליך לחיות בפועל ולדבר בדרך התואמת לרצון אלוהים בדברו.

כבר בדרשה על ההר אמר האדון ישוע: "בפירותיהם תכירו אותם… עץ טוב איננו יכול לעשות פרי רע ועץ נשחת איננו יכול לעשות פרי טוב… לכן בפרותיהם תכירו אותם." (מתי ז 16-20; ראה גם אל הגלטים ה 22-23).

ולכן, כאשר אנשים בוחנים את חייך, כאשר ילדיך בוחנים את טיב הנישואין שלכם, האם הם רואים ושומעים דמות הדומה לישוע?

האם הם רואים את ענוות ישוע? את הכניעה המוחלטת של ישוע לדבר אביו שבשמיים? האם הם רואים את האהבה והסליחה שאיפיינה את ישוע? את פרי הרוח…

לכולנו יש במה להשתפר, אך לאף אחד מאיתנו הקוראים לעצמם ילדי אלוהים, אין רשות להידמות לשטן או לשדיו.

אם מישהו רוצה לבחון את עמידתו בישוע, אז שיבחן את התנהגותו ומוצא פיו.

אלוהים קורא לבבות, אך לנו לא ניתן אלא לקרא מעשים ומילים.

על פי הפרי נדע את טיב העץ.

 1. הדרך היחידה להימנע מליפול בשקר היא להיצמד לאמת ולהולכים באמת.

אנא, הקפידו לבדוק כל לימוד על פי הכתוב בדבר אלוהים וודאו שהקרובים אל ליבכם הם אלו השואפים להיצמד לאותה אמת. מה ממלא את חייך? דבר אמת וחברים נושעים בוגרים באמונה או דברים אחרים?

הבה נמשיך:

דניאל הנביא מציין כי ניתנה לחיה (משיח השקר וממלכתו) סמכות לפעול 42 חודשים.

א. 'ניתנה לחיה' מציין כי ה' עדיין שולט והוא מאפשר לדברים להתרחש. החיה – (צר המשיח) אינה עצמאית ואינה ריבונית.

למרות כל החופש לפגוע במאמינים החדשים, משיח השקר יוכל לעשות רק את מה שאלוהים מאפשר לו לעשות. זיכרו את המגבלות שהשטן היה כפוף להן בספר איוב.

לאורך כל תקופת התופת בצרה, אלוהים נשאר ריבון ואחראי על כל מעשה.

חשוב גם לנו לזכור זאת היום.

חלקינו חווים חיים לא קלים ולעיתים מרגישים כאילו אלוהים איבד שליטה על מקרים בחיינו.

אז אלוהים אומר בקול רם: אני שולט ואני יודע הכל. הקפידו למקד את ליבכם באלוהים, בישועתו ובדברו, כדי שתגיבו כמו חבקוק – בשירת הלל, הודיה ושבח לאלוהים גם בעת קושי ולחץ. כי אלוהים תמיד נאמן לילדיו (חבקוק ג 17-19).

ב. האם מדובר ב- 42 חודשים שהם בדיוק שלוש וחצי שנים (1260 ימים), או שמא מדובר במספר סמלי, מטאפורי?

לאור הכתוב בספר דניאל בפרק ט 24-27, אנו יכולים להסיק בבטחון מושלם שכוונת הכתוב היא מילולית. זאת אומרת שמדובר בארבעים ושניים חודשים, שהם 1260 ימים.

הוכחה: דניאל הנביא בפרק ט ציין שאלוהים קבע תקופה של שבעים שבועים על עמו ישראל.

שבעים השבועים חולקו על ידי המלאך גבריאל לשלושה חלקים.

 1. שבע שבועים = 49 שנים.
 2. שישים ושניים שבועים = 434 שנים.
 3. שבוע אחד (שבע שנים) שיתחיל להתגשם בעתיד ברגע שצר המשיח יגביר ברית עם רבים.

הנביא ציין את התנאי הנדרש לתחילת הנבואה – ההצהרה לבנית העיר ירושלים על הגנותיה. הצהרה שכזו ניתנה על ידי המלך ארתחשסתא בספר נחמיה ב. וכך שנת ההתחלה של הנבואה היא 445 לפני הספירה.

חלק ראשון ציין את התקופה בה תיבנה העיר ירושלים על הגנותיה, ואכן התהליך ארך כמעט חמישים שנה.

בסיום חלק ב, בשנת 32 לספירה, אכן נכרת המשיח ישוע על הצלב וזה בדיוק לפי החישוב המילולי המתמטי.

לפיכך, מכיוון ששני החלקים הראשונים של הנבואה התגשמו באופן מילולי, גם החלק הנותר, השלישי מחוייב להתגשם באופן מילולי.

לכן, השבוע האחרון בנבואת דניאל הינו שבע שנים, וחצי השבוע הינו תקופה של שלוש וחצי שנים שהם 42 חודשים או 1260 ימים.

מדוע אלוהים מגביל את פעולתו ההתקפית של משיח השקר (צר המשיח) ל- 42 חודשים בלבד?

42 החודשים המתארים את הרדיפה בפסוק 7 הם החצי השני של הצרה.

ישוע המשיח אמר שאם התקופה הזו היתה ארוכה יותר, לא היה נשאר אדם אחד בחיים (מתי כ"ד 22). ציון הזמן מעניק בין היתר תקווה ועידוד לבני התקופה כדי שידעו בדיוק מתי היא תסתיים והמשיח יחזור.

מכאן, עלינו להבין שלא לחינם החצי השני של הצרה נקרא: הצרה הגדולה.

זיכרו!

הצרה הגדולה מתחילה באמצע שבע שנות הצרה, מיד לאחר שהשטן וכל מלאכיו השדים ירדו משמיים ארצה (ראה פרק י"ב 7-9).

כמו שנוכחות אלוהים היא ברכה וחיים, הנוכחות של השטן ושדיו היא מוות, סבל וכאב. השטן לא יפסיק להרוס ולהשמיד כל עוד הוא יכול. לכן, אם השטן היה מקבל אפשרות לפעול מעבר ל-42 חודשים, לא היה נותר אדם חי בעולם.

מיד בסיום החצי השני של הצרה, המשיח ישוע יחזור ארצה, ישמיד את כל מתנגדיו ויקים את מלכותו הארצית למשך 1000 שנים.

ב. מדוע שצר המשיח ימקד מלחמתו נגד הקדושים, ומדוע שאלוהים יאפשר לצר-המשיח לנצח אותם? (פ. 7, 10)

 1. ניתן לה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחם, וניתן לה שלטון על כל שבט ועם ולשון ואומה,
 2. המיועד לשבי ילך בשבי, והמיועד להרג בחרב יהרג בחרב. בזה סבלנות הקדושים ואמונתם."

 

 1. כדי להבין טוב יותר את פסוק 7, ראוי שנחזור לבראשית. מה ניסה השטן לעשות כאשר פיתה את חווה ואדם?

הוא הצליח לקחת מידיהם את השלטון על כל שבט, עם, לשון ואומה… , תכלס, את הסמכות על כל אשר בבריאה – את כל שאלוהים הפקיד בידי אדם וחווה.

בבראשית א 26-28 אלוהים מכריז שאת כל אשר בבריאה הוא שם תחת ידיהם של אדם וחווה. באחריותם לעבד ולשמור את בריאת אלוהים.

כאשר אדם וחווה חטאו, השטן לקח מידיהם את הסמכות הזו, ומאז הוא משתמש בכוח רב שניתן לו, לזמן קצוב, כדי להרוס את תכניתו המושלמת של אלוהים. לא לחינם השטן נקרא שר העולם הזה (יוחנן יב 31, יד 30, טז 11; אל האפסים ב 2).

השטן יפעל בעוצמה רבה יותר דרך צר המשיח בשקרים וכל כלי אפשרי כדי לרכוש את אמונם של כלל יושבי תבל ולשלוט על כל אשר בבריאה הארצית לאחר שסולק מהשמיים (ראה פרק יב 9).

 

 1. השטן הינו אלוף החיקויים. מטרתו להוכיח שצר-המשיח הוא המשיח המובטח והאמיתי. ולכן, צר-המשיח יפעל בכוח השטן גם להגשים את מזמור ב. ז"א שהוא מלך על כל הגויים ואחוזתו אפסי ארץ… (מזמור ב 8).

 

ומי מקלקל לשטן את התוכנית?

הנושעים החדשים! המאמינים החדשים מתקופת הצרה שכעת מזהים לחלוטין את פרצופו האמיתי של צר המשיח, ואינם חדלים מלהזהיר אחרים מפי שקריו ותכניותיו ההרסניות לעולם.

חשוב לזכור שבאמצע הצרה צר המשיח יחלל המקדש וידרוש השתחוויה.

רבים מבני האדם יבינו כי טעו!
רבים מבני ישראל יבינו שמדובר במשיח שקר, צר-משיח, יסרבו לקבלו כאל וינוסו מפניו אל המדבר, ממש כפי שמתואר בספר מתי כד מפסוק 15.

ומה יעשה צר-המשיח למאמינים החדשים המסרבים להיכנע לסמכותו ומרותו?

הוא יטען שהוא מגשים בסמכות אלוהים את שניתן למשיח לעשות נגד מתנגדיו – ממש כפי שכתוב במזמור תהילים ב פסוק 9:

"תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם…"

פסוק דומה נמצא גם בישעיה יא 4.

רבים בעולם יאמינו לצר-המשיח ויתמכו בו ובפעולותיו נגד המאמינים כשהם בטוחים שהמאמינים בישוע הם הרשעים המונעים את השלום והשלווה בעולם.

בשקריו, צר המשיח יצליח לשכנע רבים שהמאמינים בישוע המסרבים להיכנע לו, הם הם החוטאים והבוגדים שבגללם כלל העולם סובל מחוסר שלום ופגעים.

כך, שאם המאמינים בישוע ייכחדו, ייטב לכלל יושבי תבל.

הטבח בקדושים (המאמינים החדשים) מפורט בפרקים ו 9-11, ז 9-17, יא 7, יז 6.

המידע הזה לא היה בגדר סוד, מכיוון שדניאל הנביא כבר ניבא על הטבח שיחולל צר-המשיח בספר דניאל פרק ז 25: "…וידבר דברים נגד העליון ויענה קדושי עליונים. הוא יחשוב לשנות מועדים ומשפט, והם יינתנו בידו עידן ועידנים וחצי עידן."

(אלוהים העניק לדניאל הנביא את האמת הזו שמתארת את האירועים שיתרחשו בעולם במהלך החצי השני של הצרה.)

כאמור, צר-המשיח ימקד את הרדיפה שלו נגד המאמינים מאמצע הצרה, מיד לאחר שיפר את הברית עם ישראל (דניאל ט 27), ויעמיד צלם הגורם לחילול המקדש וידרוש השתחוויה כאל (דניאל ט 27; יא 31; יב 11; מתי כד 15; קור"ב ב 3-4).

מדוע אלוהים יאפשר לצר המשיח לטבוח בקדושים ולנצחם?

חשוב לציין שהניצחון של צר המשיח על הקדושים הוא רק ניצחון פיזי אך לא ניצחון רוחני.

אותם קדושים יכלו להינצל לו היו מקבלים את תו החיה, אך הם בחרו למות מאשר להתכחש לאמונתם בישוע.

מות הקדושים של אלו מהווה עדות לאמיתות הבשורה עבור אלו שעדיין לא נושעו.

במות הקדושים בעבור אמונתם, רבים אחרים יחזרו בתשובה וייוושעו.

לאלוהים הזכות להשתמש בחיי כל אחד מילדיו למען שמו.

לרגע אל תחשבו שהקדושים הללו שמסרו חייהם על שם ישוע מפסידים משהו.

אף לא אחד מהם נשכח או נעזב על ידי אלוהים. (התגלות י"ד 9-13).

אלוהים עתיד למלא את ליבם בכוח, שלווה וביטחון כי שום דבר לא יפריד אותם או אותנו מאהבת אלוהים שבמשיח ישוע. ראו את הדוגמא מחיי סטפנוס (מע"ש ז; קור"א י 13; אל הרומים ח 38-39).

המאמין בישוע יודע היטב כי מותו הפיזי הינו דבר זמני, והוא עתיד לקום לתחיה ולחזור עם ישוע כדי למלוך עימו לנצח נצחים (התגלות ג 5; איוב יג 15; יוחנן י 27-29).

בעוד לנו המוות נחשב לדבר איום, הרי שלאלוהים מבט אחר: "יקר בעיני יהוה המוותה לחסידיו." (תהילים קטז 15). כי ילדי אלוהים יחיו גם אם ימותו.

השלכות ויישום:

אתם רואים? אלוהים משתמש גם בסבל שלנו כדי להפיץ את אמת הבשורה. אחרים רואים את בטחוננו בישוע גם בסבל ולומדים על אמיתות הבשורה.

ג. מי הם העתידים להשתחוות לצר-המשיח? (פ. 8)

 1. וישתחוו לה כל יושבי הארץ אשר לא נכתבו שמותיהם בספר החיים של השה הטבוח מהיווסד תבל.

בפסוק 8 אנו למדים שכל יושבי הארץ ששמם אינו כתוב בספר החיים של ישוע – ישתחוו למשיח השקר.

בספר ההתגלות הביטוי – "יושבי הארץ" תמיד מתיחס ללא מאמינים (ג' 10, י"ג 12,14, ו' 10, ח' 13, י"א 10, י"ז 2,8). יוצא אם כן, שאם אינך חתום בספר החיים, אתה:

א. עיוור רוחני ואינך מסוגל להבחין בין אמת ה' לשקרי השטן.

ב. אתה כלי זול וזניח בידי צר המשיח ועתיד למכור את נשמתך לשטן.

רבותי, יושבי תבל שאינם כתובים בספר החיים יכולים להאשים רק את עצמם.

הם היו חשופים לאמת ובמו ליבם דחו את הבשורה:

כך מתאר אותם שאול השליח באיגרת השניה לתסלוניקים ב 10-12:

"ובכל תרמית רשע המיועדים לבני האבדון, וזאת מפני שלא קיבלו את אהבת האמת אשר יכלו להיוושע בה; על כן אלוהים שולח להם מדוחים להטעותם להאמין לשקר, למען יידונו כל אשר לא האמינו לאמת אלא חפצו בעוולה."

ישנם כאלו שיטענו שזה מאוד לא הוגן שבעוד המאמינים נטבחים בידי צר המשיח, שאר יושבי תבל הלא נושעים זוכים לחיות…

זה לא מדויק.

אותם לא נושעים ימשיכו לחיות שלוש וחצי שנים במקרה הכי טוב, רק עד חזרתו של ישוע המשיח. כי בחזרתו, האדון ישוע ישמיד את כל הדוחים אותו. וכל מי שמת כחסר כפרת חטאים, עתיד לבלות את הנצח באגם האש.

הקדושים שנטבחו לעומת זאת, יחזרו יחד עם ישוע כשהם חיים מאוד ובעלי גוף חדש, טהור ונצחי (ראה פרק יט מפסוק 11 וכן זכריה יד 1-5).

אבל, פסוק 10 מציין כי המאמינים החדשים, אלו הכתובים בספר החיים של ישוע יסבלו רבות. חלקם ילקחו בשבי (מאסר) ואף יומתו.

אז אם כן, איך מתבטא יתרונם של המאמינים החתומים בספר החיים של השה?

א. חתימה בספר החיים משמע – ה' בחר בהם וחי בהם ומעניק להם הבנה לדעת בין אמת לשקר. גבורתו האלוהית שומרת על נוכחותם בספר החיים (רומיים ח 29-30; פטר"א א 3-7). ז"א לחוות את כוח ה' בדרך שלא חווית בעבר.

ב. חתימה בספר החיים משמע – קבלת כוח לעמוד איתן מול הצרה והלחץ גם במבחן של חיים ומוות (ראשונה לקורינתיים ב' 10-16 ו- י' 13).

אלוהים הבטיח לא להעמיד אותך ואותי, ילדיו הכתובים בספר החיים של השה במבחנים גדולים מיכולתם אלא יתן חסד להתגבר!

החסד ניתן לילד העומד במבחן ולא לזה המביט עליו.

כשסטפנוס נסקל, הוא ראה את ישוע מולו – לא השאר (מעשי השליחים ז' 56).

אני יודע ששמי חתום בספר החיים של השה כי קבלתי באמונה ואהבה את ישוע כאדון ומושיע מכפר חטאיי ואדון על חיי.

מה איתך?

ד. איזה מסר מיוחד טמון בפסוק 9?

יוחנן אומר: "מי שאוזן לו, ישמע נא!"

משפט דומה שמענו במכתבים לקהילות בפרקים ב'-ג' (ב 7, 11, 17, 29; ג 6, 13, 22; אך ההבדל הוא שפה חסרות המילים מה שהרוח אומרת לקהילות! ("מי שאוזן לו, ישמע נא מה שהרוח אומרת לקהילות")

מדוע?

מכיוון שהקהילה נלקחה לפני הצרה.

המשפט הקצר שאינו כולל את איזכור הקהילה קיים גם בספרי הבשורות (מתי יא 15; יג 9, 43; מרקוס ד 9, 23; לוקס ח 8; יד 35).

והנה גם שם הקהילה אינה מוזכרת ובצדק.

מדוע?

מכיוון שהקהילה אינה קיימת אז!

מכאן ניתן להסיק בוודאות שהקהילה אכן נלקחה השמיימה לפני הצרה כמו שאלוהים הבטיח – "אשמור אתכם מהנסיון העתיד לבוא על כל יושבי תבל, לנסות את יושבי הארץ". (ג' 10).

ראו איך אלוהים דואג לך ולי, ילדיו הכתובים היום בספר החיים של ישוע.

לסיכום:

א. אופיו ותכונותיו, זהותו הרוחנית של אדם נקבעים גם על פי מוצא פיו.

באופן ודרך שאתה מדבר על ישוע, על נושאי התפקידים בקהילה יראי האלוהים ועל המאמינים בישוע, מוכיח באחת מי שוכן בליבך ומניע אותך – השטן או אלוהים.

האם כל אדם הרואה ושומע אותך יכול מיד לזהות אותך כתלמידו הנאמן של ישוע?

ב. מותו או סבלו של הנושע אינם הוכחה לחולשתו וכשלונו של אלוהים.
אדרבה, אלוהים משתמש בסבלנו וקשיינו כעדות והוכחה לאמיתות הבשורה.
בדוק את יציבות אמונתך ואמיתותה:

האם את או אתה מהללים את אלוהים גם בעת סבל ומצוקה?

האם קיים מבחן כלשהו שיגרום לך להתכחש לישוע, או שאמונתך יצוקה בו בכל תנאי?

ג. האם אתה בטוח ששמך כתוב בספר החיים של השה?

רק מי שקורא בשם ישוע המשיח לכפרת חטאים וצדקה, נושע!

רק הנושעים כתובים בספר החיים של ישוע.

אני יודע ששמי שם!

אם יש לך ספק, אנא הסר ספק ובוא מיד להתפלל ולבקש את הכפרה והצדקה שניתנים בשם ישוע.

התגלות פרק י"ג פסוקים 11-18.

כותרת: השילוש הלא קדוש (המשך)

עלילות נביא השקר

 

כאמור, פרק י"ג מתאר את זהותו, תכונותיו ופועלו של משיח השקר (צר-המשיח) העתיד לשלוט בעולם בעתיד.

משיח השקר הינו דמות אנושית שהשטן מעניק לו את כוחו והשפעתו כדי להסיט את בני האנוש מאלוהים – אליו! כדי שהוא עצמו יראה כאלוהים.

מתי יתרחשו האירועים המתוארים בפרק י"ג?
כל האירועים הכתובים בפרקים ו-יח יתרחשו בעתיד במהלך תקופה של שבע שנים, שהם השבוע האחרון בנבואת דניאל בפרק ט 24-27.
בעתיד, האמפריה הרומית המתחדשת תקום כאיחוד של עשר מדינות. מהאיחוד יקום מנהיג שאותו אנו מכנים בשם צר המשיח – משיח שקר.

מהרגע שאותו משיח שקר יגביר ברית לרבים, כפי שניבא דניאל הנביא, הקהילה תילקח השמיימה לפגוש את האדון ישוע. אז תחל מניית שבע השנים האחרונות של נבואת דניאל. בסופן יחזור המשיח ישוע ארצה להסיר את שארית מתנגדיו מעל פני תבל, ולהקים את ממלכתו הארצית למשך 1000 שנים.

מכיוון שהשטן יאציל את כוחו על משיח השקר (צר-המשיח), אף אדם לא יוכל לו.

המנהיג הזה נקרא משיח השקר מכיוון שהוא יציג עצמו כמשיח המובטח מכתבי הקודש בעוד שאינו כזה.
המנהיג הזה נקרא צר-המשיח מכיוון שהוא ישתמש בכל כוחו כדי להרוג ולהשמיד את אלו שפנו באמונה לישוע ודוחים את אותו משיח השקר.

בגלל כוחו ויכולותיו העל טבעיות שהואצלו לו מהשטן, בני אדם רבים יוטעו, ישתחוו לו וימסרו את חייהם בידיו.

מאז ומתמיד השטן רוצה להיות אלוהים! לשם כך הוא תמיד מתחזה לאלוהים.

מכיוון ששלמות האלוהות בנויה מאב, בן ורוח הקודש, מנסה השטן להציג שילוש שקרי כדי להטעות את בני האדם.

השילוש השקרי מורכב מ:

 • השטן (חיקוי של אלוהים האב),
 • הבן (צר-המשיח כחיקוי של ישוע),
 • נביא השקר (כחיקוי של רוח הקודש).

לאור זאת, אל נתפלא כשהשטן ינסה בכל כוחו לקבוע את בית המקדש בירושלים כביתו הארצי. על כך ועוד, בהמשך.

בשיעורים שעברו תיארנו איך השטן מציג עצמו כאל, וכן איך משיח השקר מציג עצמו כאילו הוא בן האלוהים האמיתי.

מפסוק 11 יוחנן מתאר לנו את הדמות השלישית בשילוש השקרי – את נביא השקר.

נביא השקר השטני יעשה דברים מקבילים ודומים לתפקיד רוח הקודש.

נא לקרא מפרק י"ג את פסוקים  11-18.

 1. "ראיתי חיה אחרת עולה מן הארץ. היו לה שתי קרניים דומות לקרני שה והיא דברה כתנין.
 2. את סמכות החיה הראשונה היא מוציאה אל הפועל לפניה, ומאלצת את הארץ ויושביה להשתחוות לחיה הראשונה אשר מכת המוות שלה נרפאה.
 3. היא עושה אותות גדולים, אפילו עד כדי הורדת אש מן השמים ארצה לעיני בני אדם,
 4. ומתעה את יושבי הארץ על ידי האותות אשר ניתן לה לעשות לנוכח החיה, באומרה ליושבי הארץ לעשות צלם לחיה אשר הוכתה מכת חרב וחייתה.
 5. גם ניתן לה לתת רוח לצלם החיה באופן שצלם החיה גם ידבר, ואף יגרום לכך שיומתו כל אשר אינם משתחווים לצלם החיה.
 6. והיא גורמת לכך שהכול, הקטנים והגדולים העשירים והעניים, החופשיים והעבדים, ישימו להם תו על יד ימינם או על מצחם,
 7. כדי שלא יוכל איש לקנות או למכור – אלא מי שיש לו את התו, שם החיה או מספר שמה.
 8. בזאת החכמה. מי שבינה לו, יחשב נא את מספר החיה, כי מספר אדם הוא ומספרו שש מאות ושישים ושש."

לפני שנלמד כל פסוק – אני אתאר בקיצור איך תיראה אותה תקופה בעתיד.

א. מכיוון שזעם אלוהים על יושבי תבל מתחיל מפתיחת החותם הראשון, ומכיוון שזעם אלוהים אינו מיועד לצדיקים אלא רק לרשעים, הקהילה של ישוע המשיח נלקחה השמיימה לפני תחילת שבע השנים האחרונות של נבואת דניאל בפרק ט 24-27 (התג. טו 1; ירמיה כג 19; ל 23; תסל"א ה 9).

ב. דניאל הנביא אומר בפרק ט' 26-27 שמשיח השקר יהיה המנהיג שיצליח להוציא לפועל חוזה שיבטיח הגנה לישראל וכך יביא שלום ובטחון לאזורינו ( יחזקאל ל"ח).

ג. בית המקדש יבנה! נוף חדש עתיד להיות על הר הבית.

ד. חוקי ההלכה עתידים להיות בתוקף רב יותר, יתכן במיוחד בירושלים או בכלל ישראל – בשורת מתי פרק כ"ד פסוק 20. ישוע מציין את הקושי במנוסה בשבת…

ה. הבישור בארץ ובעולם יהיה מאוד אינטנסיבי. יהודים שרק החלו להאמין יבשרו בכוח רב ובהגנת אלוהים.

שני אנשים מיוחדים הנקראים שני העדים יהיו בירושלים, יעידו על ישוע ויעשו ניסים כפי שעשו משה ואליהו. באמצע התקופה הם ייהרגו, גופותיהם יונחו ברחובות ירושלים שלושה וחצי ימים, ואז שני העדים יקומו לתחיה ויעלו לעיני כל השמיימה. פרק י"א.

ו. במקביל, העולם חווה את זעם אלוהים דרך מלחמות, מגפות, רעידות אדמה ושלל פגעים.

עם נתונים אלו ברקע, הבה נלמד את פסוקים 11-18.


משלימי הדרשה:

 1. מי זו החיה העולה מן הארץ? (פ. 11)
 2. אילו סמכויות יינתנו לנביא השקר? (פ. 12-14)
 3. אילו פעולות עתיד לנקוט נביא השקר כדי להכריח את יושבי תבל להשתחוות לצר המשיח? (פ. 15-18)
 4. מה מיוחד במספר 666 של החיה? (פ. 18)
 5. מי זו החיה העולה מן הארץ? (פ. 11)
 6. "ראיתי חיה אחרת עולה מן הארץ. היו לה שתי קרניים דומות לקרני שה והיא דברה כתנין."

בפסוק 11 יוחנן מצרף לאירועים חיה נוספת.

א. החיה הזו עולה מן הארץ.

שימו לב! פרק י"ג מתחיל עם חיה שעולה מן הים וכבר למדנו שהחיה העולה מן הים הוא משיח השקר – צר-המשיח. לאור הכתוב בדניאל ט 26-27, צר-המשיח יהיה גוי (הוכח בשיעור שעבר).

החיה העולה מן הארץ, לאור הכתוב בפרקים ט"ז 13, י"ט 20, כ' 10, היא נביא השקר ("החיה נתפסה ואיתה נביא השקר שעשה את האותות לפניה והתעה באמצעותם את מקבלי תו החיה ואת המשתחווים לצלמה. השניים הושלכו חיים אל אגם האש הבוער בגופרית." – י"ט 20).

מכיוון שהשייכות הלאומית של החיה העולה מן הים – צר-המשיח, היא לא ישראלית, גויית (דניאל ט 26), ניתן לקבוע בבטחון רב שהחיה העולה מהארץ – נביא-השקר, היא בעלת זהות לאומית ודתית ישראלית יהודית, אדם מתוך עם ישראל. מכאן, ניתן לקבוע בבטחון רב שנביא השקר יהיה יהודי.
(עוד נראה שהוא יתימר להחשב אליהו הנביא, ולשם כך זהות יהודית חשובה מאוד. התנ"ך הרי מסתיים עם התקווה וההבטחה לשובו של אליהו הנביא. ואיך יזהו את אליהו הנביא אם לא על פי אותו סוג של אותות ומופתים?! (מלאכי ג 23-24).

ב. יוחנן מציין שלחיה השניה יש שתי קרניים דומות לקרני שה והיא דיברה כתנין.

 1. התנין זה השטן – פרק י"ב 9.
 2. קרניים בדרך כלל מציינות כוח וסמכות, אשר אותם נביא השקר יקבל מהשטן. לנביא השקר רק שתי קרניים, ולא עשר כמו לצר-המשיח. משמע, שכוחו של נביא השקר יהיה פחות מכוחו של צר-המשיח.[2]

שימו לב לתיאור של נביא השקר: הוא נראה כשה תמים, אך פיו מדבר את דברי השטן.
בעוד צר המשיח מתואר בדמות חיות טרף מלאות עוצמה (אריה, דוב, נמר וכו, יג 2), נביא השקר מתואר כשה תמים שאינו מסוגל לפגוע באדם.

נביא השקר הינו התגלמות הביטוי – זאב בלבוש כבש! בהופעתו החיצונית הוא "כובש לבבות" אך בפיו הוא הורג נפשות!

מסיבה זו כתוב שנביא השקר ידבר כשטן – כתנין.

לא משנה איך נקרא את הפסוקים, זה ממש לא נשמע טוב כאשר שה מדבר כמו תנין! משהו פה מאוד מסריח…

יישום:

גם היום פיתויי השטן והשקרים שלו אינם מגיעים עם שלט אזהרה בצבע אדום.

מאז בראשית ועד יומו האחרון, השטן ועושי דברו ישתמשו בשפה חלקה, נעימה, ונשמעת הכי נכון, כדי להסיט את לב בני האדם מאלוהים ודברו.

אם כן, איך התמודדו יראי אלוהים בעבר עם פיתויי השטן? איך עליך ועלייך לעמוד בהצלחה מול פיתויי השטן?
מאז בראשית ועד היום הכלים היחידים להגנה מתחבולות השטן הם:

 • ישועה המבטיחה את נוכחות רוח הקודש בגופך. כי בכוח רוח הקודש אנו נשמרים, זוכרים את דבר אלוהים ומתמלאים באמונה וגבורה לאחוז באמת (יוחנן יד-טז). ראה את דוגמתו של ישוע כאשר השטן ניסה לפתותו (לוקס ד 1-15). ישוע ענה מדבר אלוהים.
 • היצמדות לאמת של דבר אלוהים – ללא היסוס וללא ספקות.
 • תפילה לחכמה וכוח לציות לכל הוראות דבר אלוהים.
 • התחברות בריאה עם נושעים בוגרים באמונה.
 • התחברות קהילתית קבועה ובריאה. מאמין ללא התחברות קהילתית בריאה הוא מטרה קלה לשטן.

אסור לוותר או להחליש אף לא אחת מחוליות אלו! המחיר האישי יהיה גבוה!

 1. אילו סמכויות יינתנו לנביא השקר? (פ. 12-14)
 2. "את סמכות החיה הראשונה היא מוציאה אל הפועל לפניה, ומאלצת את הארץ ויושביה להשתחוות לחיה הראשונה אשר מכת המוות שלה נרפאה.
 3. היא עושה אותות גדולים, אפילו עד כדי הורדת אש מן השמים ארצה לעיני בני אדם,
 4. ומתעה את יושבי הארץ על ידי האותות אשר ניתן לה לעשות לנוכח החיה, באומרה ליושבי הארץ לעשות צלם לחיה אשר הוכתה מכת חרב וחייתה."

לפני שאפרט את מעלליו של נביא השקר ואת הזהות שהוא ילבש, הבה נזכור שנביא השקר הינו החוליה השלישית בשילוש השקרי של השטן.

מכיוון שנביא השקר ינסה לחקות את רוח הקודש, הוא יפעל כפי שרוח הקודש פועל בעולם.

תפקידי רוח הקודש לאור בשורת יוחנן י"ד-ט"ז ואיגרת אל האפסיים ד', זה בעיקר לכוון את לב המאמינים אל המשיח ישוע. (ראה טבלה בסוף השיעור).

ומה יעשה נביא השקר?

יפעל בכוח על טבעי כדי לכוון את לב יושבי תבל להשתחוות לצר-המשיח כאילו היה בן האלוהים.

כעת נחזור למעלליו של נביא השקר (פ. 12).

ביכולתו העל טבעית שקיבל ישירות מהשטן, נביא השקר יאלץ את יושבי הארץ לציית לכל הפקודות והציוויים שצר המשיח מצווה.

לאור הכתוב באיגרת השניה לתסלוניקים ב 4, צר-המשיח ירומם עצמו מעל כל, ויחשיב עצמו לאל. הוא ידרוש השתחוויה מכלל יושבי תבל.

האדון ישוע המשיח הזהיר בבשורת מתי כד מפסוק 15, שברגע שצר המשיח יציב במקדש את השיקוץ שיגרום לחילולו, על כולם לברוח להרים… למדבר.

נתונים אלו תואמים גם לדברי הנביא דניאל בפרק ט 26-27.

מה יגרום לצר המשיח להחשיב עצמו לאל?

נראה סביר והגיוני שהנצחונות של צר-המשיח על עמי האיזור וההשמדה העל-טבעית של גוג מארץ המגוג וצבאותיו, יעניקו לצר-המשיח את ההרגשה שהכל נעשה בכוחו הריבוני, ובשל כך הוא ידרוש השתחוויה כאל.

דבר אלוהים מלמדנו שאלוהים יהיה זה אשר ישמיד את צבאות גוג מארץ המגוג ולא צר-המשיח וצבאו (יחזקאל ל"ח 18-23). אך צר-המשיח יזקוף זאת לעצמו.

יתרה על כך, צר-המשיח ייפצע באופן אנוש בדרך כלשהי. למעשה, יהיו כאלו שיחשיבו את החלמתו לתקומה מן המתים. עצם העובדה שהוא יחלים תיחשב לנס על טבעי שיוסיף לתחושה שלו שהוא אכן אל.

איך נביא השקר יצליח לשכנע את יושבי תבל להשתחוות לצר-המשיח כאילו היה אל?

בפסוקים 13-14 נביא השקר מרמה את בני האדם בדרך מאוד מתוחכמת.

הרי ברור לכולם שהוא לא ילך עם שלט על ראשו המגלה את זהותו האמיתית.

בכוח השטן אשר הואצל עליו, נביא השקר יבצע אותות על טבעיים בדומה לאלו שעשה אליהו הנביא. הורדת אש מן השמים (ראה מלכים-א י"ח 36-38).

מדוע שנביא השקר יציג עצמו כאליהו הנביא ויפעל אותות כפי שעשה אליהו הנביא?

הנביא מלאכי בפרק ג 23-24 מנבא שבאחרית הימים, כהכנה להופעת המשיח, יבוא אליהו הנביא:

"הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא. והשיב לב-אבות על-בנים ולב בנים על-אבותם, פן אבוא והכיתי את-הארץ חרם."

עם ישראל כבר מאות רבות של שנים מחכה לנביא אליהו בכל חג פסח.

בכל חג פסח כל בית יהודי מעמיד כיסא ריק לאליהו הנביא.

ואיך ידעו שאותו אדם הוא אכן אליהו?

האם יאמינו רק למילותיו?

לא! עם ישראל ידרוש אות, ויקבל אות, את האותות של אליהו הנביא אך בכוח השטן. הורדת אש מן השמים, ממש כפי שעשה אליהו הנביא בספר מלכים א פרק יח. שם התחרה אליהו עם נביאי הבעל והוכיח שהוא נביא אמת בהורידו אש מן השמים.

במקרה אחר, בספר מלכים ב בפרק א, אליהו הנביא מוריד אש מן השמים והאש מאכלת את אלו המבקשים לעצרו.

ומה יעשה צר המשיח לכל מי שיסרב להיכנע לו? להשתחוות לו כאל?

יהרגו!, הרי זה כתוב…

בנוסף לכך, נביא השקר וצר המשיח יאמצו נבואות שנאמרו על ישוע המשיח, בן האלוהים האמיתי ויזקפו את אותן נבואות לעצמם.

צר-המשיח ישתמש בהחלמתו ממכתו האנושה להוכיח שהוא זה אשר מגשים את הניצחון על המוות. לא ייפלא אם צר-המשיח יאמר שהוא מגשים את הנבואה של ישעיה הנביא בפרק נג…

אגב, מיד לאחר מותו של הרב מנחם שניאורסון בשנת 1994, אשר הוכרז על ידי חסידי חב"ד שהוא המשיח, פירסמה תנועת חב"ד בפוסטרים גדולים המכסים את דפנות תחנות האוטובוסים בירושלים את תמונותיו של הרבי מנחם שניאורסון תחת הכותרת: "משיח צדקנו", ובתחתית ציטוט ישעיה נ"ג 6…

אחים ואחריות יקרים,

אלוהים אינו משאיר את הזירה ריקה עבור נביא השקר.

שני העדים מפרק י"א גם יפעלו בירושלים.

שני העדים אשר להבנתי הם באמת משה ואליהו, שהרי אליהו הנביא בכל מקרה חייב לחזור, יעשו גם הם אותות כפי שעשו משה ואליהו הנביא. (עצירת גשמים, הפיכת מים לדם וכו'). התחרות לא תהיה קלה.

במי יבחרו יושבי תבל? בשני העדים שהם נביאי אמת או בנביא השקר ומשיח השקר?

אלוהים מאפשר לצר המשיח ונביא השקר להרוג את שני העדים, את משה ואליהו האמיתיים. למרות שאלו יקומו לתחיה לעיניהם לאחר שלושה וחצי ימים, רוב בני האדם יעדיפו לאחוז בשקר במקום באמת.

בדרך זו הוא יוכל לומר שהוא חזק יותר מכיוון שאלוהים עימו.

במילים אחרות, נביא השקר יאמר: "הם נביאי שקר ואני נביא אמת מכיוון שהצלחתי להורגם".

בנצחונותיו אלו יצליח נביא השקר לרכוש את ליבם של רבים! זה חלק מעונש אלוהים על בני אותה תקופה (תסל"ב ב 9-11).

ניסיו וכוחו של נביא השקר ימשיכו לפעול ולהטעות.

לאחר שנביא השקר יגבר על שני העדים של אלוהים, יונחו גויותיהם בחוצות ירושלים במשך שלושה וחצי ימים!

כל העולם יהיה עד לעליונות כוחו של נביא השקר ורבים יאמינו לו שהוא אליהו הנביא.

לאחר שלושה וחצי ימים, שני העדים יקומו לתחיה ויעלו השמיימה! מסר הבשורה ששני העדים הכריזו יוכח כנכון!

נביא השקר בבעיה! איך נביא השקר וצר המשיח יצליחו להתגבר על הנס הזה של תקומה מן המתים של שני העדים?

לפני שנפרט את פסוקים 15-18, הבה נלמד איך ראוי ליישם היום לקחים מפסוקים 12-14.

 

יישום:

בספר דברים י"ג אלוהים מזהיר שהוא עתיד לנסות את נאמנות עם ישראל אליו בתגובתם ויחסם לנביאי שקר.

נביאי שקר ובעלי החלומות הללו יכולים לחולל אותות ומופתים, אך אינם מאלוהים. זיכרו שגם המכשפים במצרים פעלו כשפים כפי שעשה משה (שמות ד).

אלוהים ציווה על עמו לבחון את דברי אותם נביאים וחולמים. אם נבואותיהם סותרות את דבר אלוהים, על העם לדחות את אותם אנשים ולהענישם.

נפילה לידיהם של נביאי השקר מהווה הוכחה שהאדם לא העמיד את אלוהים ואת דבר אלוהים כעליון בחייו, ומכאן גם עונשו מוצדק.

בימינו ישנן קהילות משיחיות רבות המכורות לנבואות שקריות ואותות שכוחן אינו מאלוהים.

אין לנו כל סמכות חוקית לפגוע בנביאי שקר, אך יש לנו האחריות להתרחק מההשפעה השטנית של הלימוד שלהם.

שכל אחד מאיתנו יבחן אם הוא חשוף לשקר ולהשפעה שטנית של נביאי שקר וחולמי חלומות.

ההגנה הטובה מן השקרים היא ידיעת האמת שבכתבי הקודש, הצמדות לאמת המוחלטת של אלוהים והתחברות עם השותפים לאותה קדושה.

 1. אילו פעולות עתיד לנקוט נביא השקר כדי לחייב את יושבי תבל להשתחוות לצר-המשיח? (פסוקים 15-18) 
 2. "גם ניתן לה לתת רוח לצלם החיה באופן שצלם החיה גם ידבר, ואף יגרום לכך שיומתו כל אשר אינם משתחווים לצלם החיה.
 3. והיא גורמת לכך שהכול, הקטנים והגדולים העשירים והעניים, החופשיים והעבדים, ישימו להם תו על יד ימינם או על מצחם,
 4. כדי שלא יוכל איש לקנות או למכור – אלא מי שיש לו את התו, שם החיה או מספר שמה.
 5. בזאת החכמה. מי שבינה לו, יחשב נא את מספר החיה, כי מספר אדם הוא ומספרו שש מאות ושישים ושש."

הערה: הנתונים הבאים מתרחשים מאמצע הצרה!

בפסוק 15 נביא השקר מקבל כוח לתת רוח לצלם של צר המשיח שעומד בבית המקדש. (דניאל ט' 26-27; שניה לתסלוניקים ב' 2-4; מתי כ"ד 15).

הצלם יוכל לדבר ואף לגרום למותם של אלו שיסרבו להשתחוות לצלם של צר המשיח המוצב במקדש.

נביא השקר יעשה תכסיס שיראה כאילו יש בידו לתת חיים.

בדרך זו הוא ישכנע רבים כי אלוהים פועל דרכו והוא אומנם אליהו הנביא.

ומכיוון שרבים יאמינו לו, הרי שהם ישתחוו לפני משיח השקר בהאמינם שהוא המשיח המיוחל.

כך נביא השקר יכוון את יושבי תבל להאמין שצר המשיח הוא המשיח המובטח וראוי לאמונתם.

נביא השקר לא סיים את הופעתו!

כמו שאלוהים חתם את נאמניו כדי שלא ייפגעו מזעמו בירושלים, כפי שמתאר יחזקאל הנביא בספר יחזקאל פרק ט 4, כך ובדיוק כך יפעלו נביא השקר וצר המשיח.

שימו לב איך פעל אלוהים בעת חורבן ירושלים בתקופת יחזקאל:

"ויאמר יהוה אליו עבור בתוך העיר בתוך ירושלים, והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה…".

גם משה רבנו ציין בספר שמות י"ג 9 אות על יד ימין ובין העיניים – המצח:

"והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת יהוה בפיך כי ביד חזקה הוציאך יהוה ממצרים."

נביא השקר יסלף כל פסוק ובמילים חלקות ישכנע רבים שהוא המגשים את נבואות אלוהים, והוא התקווה בת אלפי השנים של עם ישראל והעולם.

מי שאינו חתום ברוח הקודש, יהיה טרף קל לנביא השקר וצר המשיח – אך זה גם יהיה חלק מהעונש של אלוהים על אותם אנשים.

נביא השקר עתיד לשכנע רבים שהתומכים בו ובמשיח השקר הם הקדושים, והדוחים אותם הם הם הרשעים הראויים למוות והחרמות.

נביא השקר וצר המשיח יעשו בדיוק כפי שכתוב: הם ישימו תו על יד ימין או במצח של כל התומכים בהם.

מי שמאמין שנביא השקר הוא הוא אליהו הנביא ומאמין שצר המשיח הוא המשיח המובטח, יזכה לתו על יד ימין או על מצחו.

הסימן (שם החיה או מספר שמה) יאפשר לבעליו לקנות ולסחור כדי לחיות.

כל מי שלא יכנע לחיה ולנביא השקר, יסבול קשות. ימנע ממנו לקנות ולסחור וכך רבים יעמדו במבחן קשה ביותר:

רעב עד מוות אך חיים עם אלוהים או כניעה לצר המשיח.

 1. מה מיוחד במספר 666 של החיה? (פ. 18)
  בפסוק 18 יוחנן מציין כי מספר החיה הוא שש מאות שישים ושש.

תיאוריות רבות נכתבו אודות מספר החיה.

נראה שבני הדור אשר יחיו בעולם בעת ההיא יוכלו לחבר את הנתונים הגלויים באותה עת כדי להבין טוב יותר את משמעות המספר וזהותו של צר-המשיח.[3] אינני יודע את משמעות המספר ברמה שאוכל להציג תוכן אחראי, אך דבר אחד אני כן יודע.

לאורך הכתובים שלמותו של אלוהים מתבטאת במספרים המבטאים שלמות: 7 וכן הלאה.

פסוק 18 מציין שמספר החיה הוא מספרו של אדם, זאת אומרת, דמות נחותה מאלוהים. מכיון שהשטן ונציגיו מסתכמים במספר הקטן משלמות, השטן ומשרתיו אינם אלוהים ואינם ריבונים. אלוהים ינצח! אני שליו!

לסיכום:

א. ההשתחוויה היחידה המקובלת על אלוהים היא זו הכוללת את השילוש הקדוש: אלוהים האב, ישוע המשיח אלוהים הבן ורוח הקודש.

השטן המחקה את אלוהים, יציג שילוש שקרי בו הוא האב, צר-המשיח הוא הבן ונביא השקר הוא הצלע השלישית של השילוש השקרי.
עובדה זו מוכיחה כי אלוהים אחד ובו שלוש הוויות זה לימוד תנכ"י יהודי בסיסי ולא לימוד זר לאוזן היהודית.

אם את או אתה מוטרדים מהמילה שילוש, יש לכם בעיה רצינית עם הכרת אלוהי האמת של התנ"ך.

ב. קהילות משיחיות גם בימינו מלאות בנביאי שקר וחולמי חלומות המסיטים את ילדי אלוהים מן האמת, והופכים אותם טרף קל למשרתי השטן.

האם את או אתה ממוקדים באמת אלוהים או מתלהבים רק מאותות ומופתים?

האם אתה או את מוודאים שההתחברות הרוחנית שלכם היא רק עם נושעים בוגרים באמונה?

ג. למרות שתו החיה יהיה רלוונטי ממחצית תקופת הצרה, ראוי שכל אחד מאיתנו, המציג עצמו כנושע בישוע המשיח, יהיה מוכן להקריב את כל כולו ולא להתכחש לאמונתו בישוע.

הבט בליבך ובחן עצמך…

לו היית במצב הזה היום, האם היית עומד בישוע במחיר חייך, או מתכחש לישוע ומקבל את תו החיה?

ואז, פעל כדי לתקן ולחזק את אמונתך!

השוואה בין רוח הקודש לנביא השקר

נביא השקר רוח הקודש
א. מדריך את בני האדם אל משיח השקר (התגלות י"ג 12) א. מדריך את בני האדם אל ישוע (יוחנן טו 26)
ב. חלק מהתגלות השטן (התג. יג 11) ב. חלק מהתגלות אלוהים (יוחנן טו 26)
ג. חותם את הלא נושעים (יושבי תבל) עם מספר של משיח השקר (התג. יג 16) ג. חותם את הנושעים, המאמינים בישוע עבור אלוהים (רוח הקודש שוכן במאמין (אל האפסים א 13)
ד. בונה את מלכות צר המשיח (התג. יג 13) ד. בונה את גוף המשיח (אל האפסם ד 12)
ה. מרמה ומסית את יושבי הארץ בעזרת אותות וקסמים (התג. יג 13) ה. מאיר את בני האדם עם אמת (יוחנן טז 8-15)

The parallel between the false prophet and the Holy Spirit

Holy Spirit False Prophet
a. Points people to Christ (Jn 15:26) a. Points people to Antichrist (Rev. 13:12)
b. Instrument of divine revelation (Jn 15:26) b. Instrument of satanic revelation (Rev 13:11)
c. Seals believers to God (Eph. 1:13) c. Marks unbelievers with the number of Antichrist (Rev 13:16-17).
d. Builds the body of Christ (Eph 4:12) d. Builds the empire of Antichrist (Rev 13:16-17)
e. Enlightens mankind with truth (Jn 16:8-15) e. Deceives mankind by miracles (Rev 13:13)

[1] https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97

[2] MacArthur, John. The MacArthur New Testament Commentary Revelation 12-22. (Chicago: Moody,

2000), pg. 58-59.

[3] Thomas, Robert L. Revelation 8-22. An Exegetical Commentary. (Chicago: Moody, 1995). Pg. 183-

185.