התגלות פרק י"ב

"האשה והתנין" – ישראל והשטן

המלאך השביעי תקע בשופר ומכאן והלאה נפתחת הדרך לשבע קערות זעם אלוהים. אך לפני שיוחנן מציין ומתאר את המכות והנגעים שבאים בעקבות שפיכת שבע קערות זעם אלוהים על הארץ, האדון ישוע המשיח מעניק ליוחנן ודרכו לנו מידע חיוני אודות הכוחות הנסתרים הפועלים מאחורי הקלעים של האירועים ההיסטוריים.

פרק י"ב הינו פרק הבהרת נושא!

הפרק מציג לפני הקורא את ההיסטוריה של המאבק בין השטן לאלוהים.

הספר מציג את הדמויות הפועלות לאורך הספר ומטרתן.

פרק י"ב מבהיר לכל בר דעת, שכל האירועים המתרחשים בספר התגלות הינם תוצאה של מלחמה רוחנית עזה בין אלוהים לשטן, שתחילתה בבראשית ושיאה בסוף הצרה.

הבנת הפרק עוזרת להבין ולעכל את מה שקראנו ואת מה שאנו עתידים ללמוד.

 

נא לקרא את פרק י"ב פסוקים 1-5.

 1. "אות גדול נראה בשמים: אשה אשר השמש לבושה, הירח תחת רגליה, ועל ראשה עטרת של שנים עשר כוכבים
 2. הרה היא וזועקת מכאבים וצירי לידה.
 3. גם אות אחר נראה בשמים: והנה תנין גדול, אדום כאש, שבעה ראשים לו ועשר קרניים. על ראשיו שבעה כתרים,
 4. וזנבו סחב שליש מכוכבי השמים והשליכם ארצה. והתנין עמד לפני האשה הקרובה ללדת כדי לבלוע את בנה בעת הלידה.
 5. לאחר שילדה בן זכר, אשר עתיד לרעות את כל הגויים בשבט ברזל, נחטף בנה אל האלוהים ואל כסאו."

יוחנן רואה אות גדול בשמיים. מה היה האות?

יוחנן ראה אשה שהשמש היתה לבושה – כלומר, שהשמש הייתה מסביבה כמו שמלה.

הירח היה תחת רגליה, ועל ראשה "עטרת של שנים-עשר כוכבים".

האשה בהריון – "הרה היא וזועקת מכאבים וצירי לידה."

 

מי היא האשה?

האשה המתוארת בפרק היא – ישראל. –  מדוע?

 1. כבר בספר בראשית ל"ז 1-11, אנו רואים תיאור כמעט זהה ובו כל המשתתפים הינם בני ישראל (חלומו של יוסף ואחיו). שם בחלום של יוסף השמש והירח מסמלים את יעקב ורחל ושנים עשר הכוכבים מסמלים את בני יעקב – שבטי ישראל.

 

 1. בספר ישעיה כ"ו 17-18 עם ישראל מתואר כאשה הנאנקת מצירים וזועקת לאלוהים (ראה גם ישעיה יג 8, כא 3, סא 7-8, סו 7, ירמיה ד 31, יג 21, כב 23, הושע יג 13, מיכה ד' 10, ה 2). כך גם עם ישראל היה תחת שלטון מדכא וחווה סבל בעת בו נולד המשיח ישוע בבית לחם אפרתה.

 

 1. פסוק 5 מציין שהאשה תלד בן שעתיד לרעות את כל הגויים בשבט ברזל.

בספר תהילים פרק ב' פסוק 9,  אנו למדים שהבן הזה הינו ישוע המשיח (ראה ישעיה י"א 4)

ישוע המשיח הינו בן מעם ישראל.

לאור הנתונים הללו ניתן לקבוע בוודאות ש…

–          האשה המתוארת בפרק היא – עם ישראל.

–          והבן שבבטן האשה הוא ישוע המשיח.

 

בפסוק 3 יוחנן אומר שהוא רואה אות נוסף:

"גם אות אחר נראה בשמים: והנה תנין גדול, אדום כאש, שבעה ראשים לו ועשר קרניים. על ראשיו שבעה כתרים".

 

הוא רואה תנין גדול, אדום כאש. לתנין שבעה ראשים ועשר קרניים, על ראשיו שבעה כתרים.

זנבו של התנין סחב שליש מכוכבי השמיים והשליכם ארצה.

 

כעת נכיר את המשתתפים המתוארים באות השני:

מי הוא התנין הגדול?

בפסוק 9 ניתנת לנו התשובה: התנין הגדול הוא השטן בכבודו ובעצמו, האחד אשר מתעה את כל תבל (ראה גם כ 2).

יוחנן מציין שצבע התנין אדום כאש: צבע אדום בכל הנוגע לשטן מציין דם ומלחמות (ראה פרק ו').

לתנין שבעה ראשים ועשר קרניים.

בספר דניאל פרק ז' מתוארות חיות העולות מן הים. אותן חיות מסמלות את האימפריות העתידות לשלוט על העולם (אריה , דוב , נמר בעל 4 ראשים והחיה עם 10 הקרניים)

הסכום הכולל של ראשי החיות וקרניהן זה: שבעה ראשים ועשר קרניים.

 

שבעת הכתרים מציינים סמכות שלטונית.

אנו יכולים להסיק מתוך הנתונים הללו שכל מלכויות הגויים ששלטו ושולטים בעולם בנפרד מאלוהים, מגובים על ידי כוחו והדרכתו של השטן. אלוהים מצפה מכל בני האנוש לקבל את מרותו כריבון ולקבלו כמלך (ראה גם פרק י"ג).

המלכת מלכים בשר ודם נובעת מחוסר אמונה באלוהים וסטיה מתוכניתו המקורית עבור בני האדם והעולם.

 

יוחנן עוד מציין שזנבו של התנין סחב שליש מכוכבי השמיים והשליכם ארצה.

כמו שהתנין מסמל את השטן, הרי שכוכבי השמיים מסמלים דבר כלשהו.

פסוקים 8-9 מלמדים ששליש מכוכבי השמיים שהשטן לקח עימו הם שליש מהמלאכים שברא אלוהים.

 

מתי התרחש הארוע הזה?

בשלב מוקדם בבראשית, לפני חטאם של אדם וחווה, קרה אסון: מלאך רם מעלה, ששמו הילל בן שחר, בעל הדרגה והסמכות הגבוהה ביותר מבין כל המלאכים, חטא בחטא גאווה.

לכן סולק מתפקידו וגורלו נחרץ.

הוא השטן, הילל בן שחר, לקח עימו שליש מכלל המלאכים ואיתם הוא פועל יום ולילה בניסיון להרוס את תוכניתו של אלוהים עבור בני האדם (מלאכי השטן מכונים: שדים).

 

הנתונים הללו לקוחים מספר ישעיה הנביא פרק י"ד 1-23, ויחזקאל הנביא פרק כ"ח 11-19:

ישעיה מנבא על מלך בבל ומוצא בו השוואה לתכונותיו של השטן. כך יחזקאל הנביא מצביע על מלך צור, ומוצא בו תכונות שוות לאלו של השטן. בדרך זו אנו לומדים אודות הארועים הקדומים (ראה ב-פטרוס ב: מלאכים שחטאו)

 

בשלב זה יש לנו שתי דמויות: ישראל והשטן.

מה רוצה השטן מישראל?

התשובה ניתנת מאמצע פסוק 4.

 "..והתנין עמד לפני האשה הקרובה ללדת, כדי לבלוע את בנה בעת הלידה."

כבר למדנו שבנה של האשה (ישראל) זה ישוע המשיח. השטן עומד ומחכה ליד ישראל לרגע שבו המשיח יוולד. ממש באותו הרגע השטן מתכנן להרוג את המשיח ישוע.

 

מתי זה קרה בהסטוריה?

בבשורת מתי פרק ב' מתואר ניסה הורדוס הגדול לרצוח את ישוע התינוק בבית לחם וכל זאת רק כדי לוודא שלא קם לו מתחרה.

מבחינה ארצית ניתן היה לראות מלך המעונין להרוג את כל מתחריו העתידיים, אך מבחינה רוחנית, היה זה השטן שפעל במלך הורדוס הגדול והניע אותו לרצוח את תינוקות בית לחם.

 

מדוע שהשטן ירצה להרוג את ישוע?

מכיוון שישוע הינו האחד המיועד "לכסח" את ראשו של השטן: "ואיבה אשית, בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה. הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב" (בראשית ג' 155).

השטן רוצה להרוג את ישוע כדי שמשפט אלוהים נגדו לא יצא לפועל (התגלות י"ט 11-21)

השטן לא התחיל לפעול נגד אלוהים רק מרגע הולדת ישוע.

מכיון שישוע המשיח נועד להיוולד מתוך עם ישראל, מכוון השטן את כל מרצו וכוחו כדי להשמיד את העם הזה.

פרעה במצרים שרצה להרוג את כל התינוקות הזכרים (שמות א 15-22). המן הפרסי שרצה להרוג את כל היהודים ביום אחד (אסתר ג-ט). אנטיוכוס אפיפנס ששנא את תורת אלוהים והוציא להורג יהודים אדוקים בדתם. הורדוס הגדול שציווה על רצח התינוקות בית לחם מתחת לגיל שנתיים (מתי ב 16) – כל אלו היו מונעים במחשבת השטן כדי להרוס את תוכנית אלוהים ולהציל את עורו של השטן.

מכיוון שהשטן הפסיד במערכה אחת, הוא ממשיך הלאה בנסיונו להשמיד את  ישראל.

אם נבואה אחת אודות ישראל תתבטל בגלל השמדת ישראל, הרי שאלוהים הפסיד והשטן הציל את עורו!

רדיפת ישראל המשיכה בימי הביניים ודרך היטלר ושכנינו בתקופה המודרנית.

 

ראו איזה חסד עושה אלוהים עם עמו!

בכל פעם שמישהו מנסה להשמיד את ישראל, העם יוצא עם חג או ארוע מיוחד.

פרעה – חג פסח,

המן – חג פורים,

אנטיוכוס אפיפנס – חג חנוכה,

היטלר – יום העצמאות.

אנו לא מעונינים בחגים נוספים!

תודה לאל – השטן הפסיד במערכה הקדומה.

בפסוק 5 יוחנן מציין שלאחר שהתינוק של ישראל נולד, לאחר שישוע נולד, הוא נחטף אל אלוהים ואל כסאו.

 1. לאחר שילדה בן זכר, אשר עתיד לרעות את כל הגויים בשבט ברזל, נחטף בנה אל האלוהים ואל כסאו."

 

לפני שנבהיר את כל הנתונים, חשוב כבר בשלב זה לראות:

–          הבן שנולד מישראל הגיע אל כסא אלוהים. רק אלוהים יכול לשבת על כסא זה – ישוע הוא אלוהים

          יוחנן מפרט את משימתו העתידית של הבן, של ישוע, ואומר: הבן "עתיד לרעות את כל הגויים בשבט ברזל." (ראה גם התגלות ב 27, יט 15).

–          על פי דברי דוד המלך במזמור תהילים ב, אנו למדים שאותו בן אלוהים, הוא המשיח, מלך העולם. ועל פי פסוק 12 – הוא אלוהים בכבודו ובעצמו.

מכיוון שבני אדם מצווים לבטוח רק באלוהים (ירמיה י"ז 7) יוצא מכך שישוע המשיח, הינו אלוהים בכבודו ובעצמו.

מפסוק 6 יוחנן מתאר נתונים שיתרחשו בעתיד, אותם נלמד בעזרת השם בשיעור הבא:

 

לסיכום:

א. פרק י"ב מבהיר לכל שתוכניתו של השטן הוא להרוס את ישראל, וכל זאת רק כדי להציל את עורו. השטן משתמש בכל העמים ובכל התכסיסים כדי להשיג את מטרתו.

 

ב. בעוד השטן מוצג כאחד המתעה את כל העמים, ישוע מוצג כרועה. אנא, בדקו בלבבכם אם אתם חלק מהצאן של ישוע המשיח!

 

ג. העולם לא נברא ומתקיים ללא השגחה אלוהית.

ביודעינו שמתנהלת מלחמה רוחנית בין הענקים, כמו השטן ואלוהים, וביודעינו שישוע המשיח הוא המנצח, כדאי לכל אחד מאיתנו להשתייך לישוע, להאמין בו כאדון ומושיע ולחיות על פי רצונו!

"האישה והתנין" – ישראל והשטן (המשך)

התגלות פרק י"ב פסוקים 18-6

"האישה והתנין" – ישראל והשטן (המשך)

מבוא:

פרק י"ב עושה הפסקה במירוץ האירועים המתוארים בספר כדי לסכם את המצב.

פרק י"ב מבהיר, שכל האירועים המתרחשים בספר ההתגלות הינם תוצאה של מלחמה רוחנית עזה בין אלוהים לשטן, אשר החלה בבראשית ושיאה בסוף הצרה.

הבנת הפרק עוזרת להבין ולעכל את מה שקראנו ואת מה שאנו עתידים ללמוד.

 

נא לקרא את פרק י"ב פסוקים 1-17.

 1. "אות גדול נראה בשמים:אשה אשר השמש לבושה, הירח תחת רגליה, ועל ראשה עטרת של שנים עשר כוכבים
 2. הרה היא וזועקת מכאבים וצירי לידה.
 3. גם אות אחר נראה בשמים: והנה תנין גדול, אדום כאש, שבעה ראשים לו ועשר קרניים. על ראשיו שבעה כתרים,
 4. וזנבו סחב שליש מכוכבי השמים והשליכם ארצה. והתנין עמד לפני האשה הקרובה ללדת כדי לבלוע את בנה בעת הלידה.
 5. לאחר שילדה בן זכר, אשר עתיד לרעות את כל הגויים בשבט ברזל, נחטף בנה אל האלוהים ואל כסאו."
 6. והאשה ברחה למדבר, אשר שם הוכן לה מקום מאת האלוהים, כדי שיכלכלוה שם אף ומאתים ושישים יום.
 7. ומלחמה התחוללה בשמים. מיכאל ומלאכיו נלחמים בתנין והתנין נלחם ומלאכיו.
 8. הם לא התגברו וגם מקומם לא נמצא עוד בשמים.
 9. אז הושלך התנין הגדול, הנחש הקדמוני הנקרא מלשין ושטן, המתעה את כל תבל. הוא הושלך ארצה ומלאכיו הושלכו אתו.
 10. ושמעתי קול גדול בשמים אומר: "עתה באה ישועת אלוהינו, גבורתו ומלכותו וממשלת משיחו, כי הושלך שוטן אחינו המקטרג עליהם לפני אלוהינו יומם ולילה.
 11. והם נצחוהו בדם השה ובדבר עדותם, ולא אהבו את נפשם עד מוות.
 12. על זאת שמחו שמים ושוכניהם. אוי לארץ ולים, כי ירד אליכם השטן בחימה גדולה, בידעו כי קצרה עיתו."
 13. כאשר ראה התנין כי הושלך ארצה, רדף את האשה אשר ילדה את הזכר.
 14. אז נתנו לאשה שתי כנפי הנשר הגדול כדי לעוף למדבר אל מקומה אשר תכולכל שם מועד מועדים וחצי מועד מפני הנחש.
 15. הטיל הנחש מפיו נהר מים אחרי האשה, לשטפה בנהר.
 16. אך הארץ עזרה לאשה. פתחה הארץ את פיה ובלעה את הנהר שהטיל התנין מפיו.
 17. קצף התנין על האשה והלך לעשות מלחמה עם שאר זרעה השומרים את מצוות אלוהים ולהם עדות ישוע.
 18. והוא עמד על חול הים.

בשיעור שעבר למדנו את 5 הפסוקים הראשונים:

האשה היא ישראל, והתינוק בבטנה הוא ישוע.

התנין הוא השטן העומד מאחורי שלטון הגויים בעולם, והכוכבים מסמלים את המלאכים.

כשהשטן חטא בבראשית, הוא הצליח למשוך אליו שליש מכמות המלאכים שאלוהים ברא.  (זיכרו שהשטן במקור הוא מלאך רם מעלה)

 

מה רוצה השטן מישראל?

אלוהים חרץ את דינו של השטן ואמר לו כי המשיח ישמידו (בראשית ג' 15).

מאז אותו דין, מנסה השטן להשמיד את העם שממנו יבוא המשיח – את עם ישראל, כדי שהוא עצמו ינצל.

לאחר שהמשיח נולד, פעל בתוך עמו והגשים את תוכנית ישועתו, עלה המשיח לשמיים, לכסא אלוהים.

מאחר שהשטן הפסיד את שלב א', הוא ממקד את כל כוחותיו נגד עם ישראל –  מדוע?

אם אחת מנבואות אלוהים  לגבי ישראל לא תתגשם, יוכל השטן להוכיח שאלוהים אינו מה שהוא טוען להיותו!

וכך השטן ינצח, לא ישפט וימשיך לשלוט בארץ.

פסוק 6:

"…והאשה ברחה למדבר , אשר שם הוכן לה מקום מאת האלוהים, כדי שיכלכלוה שם אף ומאתים ושישים יום."

 

בפסוק 6  אנו למדים שמכל העמים השוכנים בתבל, דווקא עם ישראל (האשה ) ברח למדבר, למקום שאלוהים הכין עבורו. שם אלוהים ידאג לכלכלת עמו במשך 1260 יום כדי להבטיח את קיומו.

מתברר שעם ישראל הינו העם היחידי ברשימת החיסול של השטן – כניסיון להשמדת עם ולא רק בודדים ממנו.

העובדה הזו חייבת להדליק נורה אדומה בראש כל אדם.

הסיבה לרצון השטן לחסל את ישראל טמונה בחשיבות עם ישראל בעיני אלוהים.

דרך עם ישראל אלוהים הביא את המשיח לעולם.

דרך עם ישראל אלוהים מגשים נבואות רבות בכתבי הקודש.

דרך יחסו של אלוהים לעם ישראל אלוהים מלמד את שאר עמי העולם אודות קדושתו וצדקתו – אודות אופיו ותכונותיו.

השטן יודע שאם יצליח להשמיד את עם ישראל, הרי שהוא יוכל לטעון שהוא אלוהים.

אל דאגה – הוא לא יצליח!

מהרגע שהשטן ומלאכיו נזרקו משמיים ארצה, הוא מנצל כל רגע כדי להשמיד את הנאמנים לישוע מבני כל העמים.

 

על איזו תקופה אנו מדברים? מתי יחלו להיספר הימים הללו?

1260 ימים הם 42 חודשים שהם שלוש וחצי שנים.

המספרים הללו מוזכרים בספר דניאל ז 25, ט 27 , פרק י"ב וכמובן בשורת מתי כ"ד.

בכל אותם המקומות ההתיחסות היא לחצי השני – הקשה יותר של צרת יעקב, תקופת "הצרה הגדולה".

בעוד שבשלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה – משיח השקר יציג עצמו כמגינה של ישראל, הרי שבחצי השני, הוא יפר את בריתו, יחלל את בית המקדש וירדוף את עם ישראל במטרה להשמידו.

היכן המקום הזה במדבר, ששארית ישראל תמצא בו מחסה? ואיך אלוהים עתיד לכלכל את עמו שלוש וחצי שנים במדבר? על כך נענה בהמשך…

 

פסוקים 7-12 מפרטים מדוע הרדיפה נגד ישראל בעתיד תעלה למדרגה כה גבוהה. הצרות נגד ישראל ובעולם יגברו בחצי השני של  שבע שנות הצרה מכיוון שהשטן ומלאכיו הרעים יסולקו מהשמיים ויזרקו ארצה.

 

מה עושה השטן היום והיכן הוא נמצא היום, לפני אותו מועד שבו הוא יזרק ארצה?

נכון להיום השטן מחלק את זמנו בשלושה תחומים:

א. הסטת העמים נגד ישראל.

ב. הכשלת עדות המאמינים: "היו ערים ועמדו על המשמר, אוייבכם השטן מסתובב כאריה שואג ומחפש לו לטרוף מישהו" (א-פטרוס ה' 8).

ג. האשמת המאמינים לפני אלוהים בכל דבר וענין: (התגלות יב 10, איוב, זכריה ג).

במילים פשוטות: השטן פועל בארץ כדי להרחיק אותנו מאלוהים, ובשמיים – כדי להרחיק את אלוהים מאיתנו.

תודה לאל שאנו יודעים מראש שהוא יכשל.

 

מהו תחום ואיזור שלטונו של השטן היום?

לאחר שהמלאך הנקרא הילל בן שחר חטא, הוא ירד ממעמדו אצל אלוהים, אך עדיין הוא שולט על תחום שמיימי הנקרא "ספירת הביניים": "…השר אשר לו השלטון בספירת הבניים והוא הרוח הפועלת עתה בבני המרי" (אפסיים ב' 22).  (ישנם שלוש ספירות – שניה לקורינתיים י"ב)

לאור הכתוב בבשורת יוחנן י"ב 31, השטן גם נקרא: "שר העולם הזה" – כלומר שהוא פעיל גם בעולם הפיזי שלנו:

"אל העולם הזה עיוור את שכלם של הבלתי מאמינים לבל יזרח עליהם אור הבשורה של כבוד המשיח אשר הוא צלם האלוהים" (ב-קורינתיים ד' 44).

 

פסוקים 7-12 מתארים מלחמה קשה בין מלאכי אלוהים לבין השטן ושדיו.

לפני שנפרט את הנושא, הבה נתוודע למספר עובדות:

א. קיים מימד רוחני

המימד הזה מתואר להפליא בספר מלכים ב' פרק ו',  דוגמא נוספת היא עלייתו השמיימה של אליהו הנביא וכמובן התיאור הנפלא של דניאל הנביא בפרק י'.

 

ב. התוצאה של המלחמות במימד הרוחני מוקרנות על חיינו פה על פני הארץ.

יוחנן מציין שהמלאך מיכאל ומלאכיו נלחמים נגד השטן ושדיו.

בתנ"ך המלאך מיכאל מוזכר בהקשר להגנת ושמירת ישראל – דניאל י' 13, 20, י"ב 1.

(יהודה 9 – הקרב על גווית משה: "אך מיכאל, שר המלאכים, כאשר רב עם השטן והתווכח על גווית משה, לא העז לחרוץ משפט גידוף, כי אם אמר: יגער יהיה בך").

כתבי הקודש מלמדים שאלוהים מציב מלאכים רמי מעלה, כגון מיכאל, לשמירה על כל הנוגע לישראל. השטן עושה גם כך ומציב מלאכים מטעמו כדי שיפעלו בלב מלכים ושליטים נגד ישראל ונגד תוכניתו של אלוהים (דניאל י).

מכיוון שהמלאך מיכאל מוזכר במלחמה הזו נגד השטן ושדיו, ניתן להבין שגורל עם ישראל תלוי בתוצאת המערכה.

ברור מעל לכל ספק – ככל שמתקרב מועד הקמת מלכות המשיח בארץ, תתעצם התערבותו של השטן למנוע את תוכנית המשיח.

עד לאמצע תקופת צרת יעקב, לשטן הייתה גישה לאלוהים. זאת לאור הכתוב ב: התגלות יב 10, א-מלכים כב 19-22, איוב א 6, 9-11, ב 1, זכריה ג 1).

כעת לאחר שהפסיד השטן למיכאל, אין לשטן יותר גישה לשמיים.

זו לא הפעם הראשונה שהשטן נזרק מפני אלוהים.

ישעיה הנביא בפרק יד 12 מציין את סילוקו של השטן בפעם הרשונה לאחר שנמצא בו חטא.

מתברר שישנם שלבים "בזריקה" של השטן מאלוהים.

שימו לב אילו שמות תואר מייחסים לשטן בפסוק 9.

–          התנין הגדול (THE GREAT DRAGON)

–          הנחש הקדמוני (התגלות כ 2, בראשית ג 1, ב-קורינתים יא 3)

–          מלשין

–          שטן (זכריה ג 1-2, דברי הימים א פרק כא 1,

–          מתעה את כל תבל (יוחנן יג 2, לוקס כב 31, ב-קורינתים ב 11, יא 3, א-טימותיאוס ב 14, האיגרת השניה של יוחנן פסוק 7, התגלות ב 20, יג 14, יח 23, יט 20, כ 3, 8, 100)

כל אחד משמות התואר הללו מתארים את השטן כאישיות רבת עוצה אשר ייטיב כל אדם להתרחק ממנו.

הדרך לעמוד נגד כל תכסיסיו היא רק על ידי "דם השה". על כך בהמשך…

השמחה בשמיים

כתוצאה מסילוקו של השטן ושדיו מהשמיים, פצחו תושבי השמיים בקריאות שמחה והלל.

 

שתי נקודות בקריאות השמחה של הנושעים בשמיים:

 1. מכיוון שהשטן הפסיד, הם כבר מתחילים לחגוג את ממשלת המשיח!

הרעיון: "ממשלת המשיח" כבר טבוע בספר תהילים פרק ב' וזו עוד הוכחה שישוע הוא המשיח היהודי המובטח.

 

 1. בפסוק 11 הנושעים בשמיים מצביעים על הכח שבעזרתו יכולים בני האדם בארץ להתנגד לשטן ואף להביסו – "הם נצחוהו בדם השה ובדבר עדותם". הם, בשמים כבר יודעים הכל!

כלי הנשק היחידי היכול לעמוד נגד השטן בהצלחה, זה דם המשיח – "דם השה".

רבותי, זה לא מטוסים או טנקים, אלא דם הכפרה של ישוע המשיח!

מי שנושע זכאי להגנת המשיח עליו.

זיכרו: רבים יותר עימנו מאשר איתם (מלכים ב' פרק ו 16: "…אל תירא! כי רבים אשר איתנו מאשר אותם".

א-יוחנן ד 4: "שכן הוא אשר בכם גדול מזה אשר בעולם".

בפסוקים 13-17 אנו עדים לתוכניתו הסופית של השטן עבור ישראל

לאחר שהשטן סולק ממעמדו בשמיים (ספירת הביניים), הוא יודע שזמנו קצר ולכן הוא ממקד את כל כוחו בנסיון להשמיד את ישראל (האשה)

בפסוק 14 יוחנן מתאר בדרך ציורית איך עתיד אלוהים להעביר את עמו ישראל ממקום הסכנה למקום המסתור:

"אז נתנו לאשה שתי כנפי הנשר הגדול כדי לעוף למדבר אל מקומה אשר תכולכל שם מועד מועדים וחצי מועד מפני הנחש."

 

יוחנן מציין שניתנו לאשה (ישראל) שתי כנפי הנשר הגדול.

כנפי הנשר הינם סמל. ה' אמר למשה רבינו בספר שמות י"ט 4 כי הוא הוציא את בני ישראל ממצרים על כנפי נשרים:

"אתם ראיתם, אשר עשיתי למצרים. ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אלי".

ידוע לכולנו שנשרים לא הרימו את משה!

הכוונה היא: הוצאתי אתכם במהירות ובכח (ישעיה מ' 31, דברים ל"ב 9-11, תהילים י"ז 8)

 

ישוע המשיח הזהיר את עמו ואמר:

"כאשר תראו את השיקוץ המשומם, כנאמר בפי דניאל הנביא, עומד במקום קדוש – על הקורא להבין – אזי הנמצאים ביהודה, שינוסו…"(בשורת מתי כ"ד 155).

יבוא יום שהמשפט הזה יהיה הרמז והמידע הנדרש שבזכותו יינצלו רבים מעם ישראל.

ריבונותו של אלוהים תאפשר לשארית להימלט והוא יגן עליהם בדרכם למסתור.

יוחנן אומר שבמשך כל תקופת המסתור – 1260 ימים – אלוהים ידאג לכלכל את שארית עמו.

איך? – להלן מספר אפשרויות:

א. אלוהים סיפק לבני ישראל במדבר מן ושלווים: "ורוח נסע מאת יהוה, ויגז שלווים מן הים, ויטוש על המחנה… ויקם העם… ויאספו את השלוו"(במדבר יא 31-322).

 

ב. אלוהים האכיל את אליהו הנביא על ידי עורבים: "והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב. ומן הנחל ישתה" (מלכים א' י"ז 5-66).

אלוהים יכול לפקוד על חיות שיספקו מזון לילדיו.

ג. גויים רבים ישכילו להאמין בישוע, ויבינו כי שארית ישראל הינה בבת עיניו של אלוהים.

אותם גויים – אותם חסידי אומות העולם האמיתיים – יסכנו את חייהם כדי לכלכל  ולהגן על שארית ישראל המסתתרת. על דוגמא כזו של אנשים אומר המשיח בבשורת מתי כה 31-46: "כי רעב הייתי ונתתם לי לאכול, צמא הייתי והשקיתם אותי, עובר אורח הייתי ואספתם אותי, ערום – והלבשתם אותי…"

 

היכן נימצא המקום במדבר שבו עם ישראל עתיד למצא מחסה למשך שלוש וחצי שנים?

לפנינו מספר רמזים המאפשרים לנו להצביע על איזור מסוים:

א. ישעיה פרק ס"ג – המשיח עולה מאדום, מאיזור בצרה, לאחר שהביס את מתנגדיו: "מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבצרה…"

מדוע שיבוא מאדום, מבצרה? מכיוון שעמו מסתתר שם.

ב. ישוע אומר במתי כ"ד 15-16: "אזי הנמצאים ביהודה, שינוסו אל ההרים" – כלומר, הכיוון הוא מזרחה ולא מערבה לים.

 

ג. דניאל בפרק י"א 41 מציין שאיזור אדום, מואב וראשית בני עמון, ימלטו מידיו של צר המשיח כשזה יעבור את ישראל: "ובא בארץ הצבי, ורבות יכשלו, ואלה ימלטו מידו: אדום ומואב וראשית בני עמון".

 

ד. בספר התגלות פרק י"ד 20 נאמר: "הגת נדרכה מחוץ לעיר והדם יצא מן הגת עד רסני הסוסים למרחק של שלוש מאות קילומטר". ובפרק ט"ז 16: "והוא אסף אותם אל המקום הנקרא בעברית הר מגידון."

אנו למדים שאלוהים יכה את העמים הנאספים למלחמה נגד ישראל. דם האוייבים ישפך כנהר מאיזור הר מגידון, עמק יזרעאל, למרחק של כ- 300 קילומטר (284 ק"מ). תוואי הזרימה מעמק יזרעאל דרומה למרחק של כ- 300 ק"מ יביאנו לאיזור אדום.

מסקנה:

ישנם כאלו הבטוחים שמקום המסתור לשארית ישראל יהיה בפטרה אשר באדום.

אך מכיוון שהשם אינו מוזכר, אינני יכול להיות דוגמטי בנושא!

היכן שזה יהיה, דבר אחד ברור: אלוהים ידריך את שארית ישראל, ושם הוא יכלכל אותם למשך כל תקופת הצרה הגדולה – 1260 ימים שהם שלוש וחצי שנים.

מפסוק 15 יוחנן מתאר איך ינסה השטן, כניסיון אחרון, להשמיד את שארית ישראל שזיהו אותו כשטן ונוכל וכעת נסים על נפשם למדבר.

 1. הטיל הנחש מפיו נהר מים אחרי האשה, לשטפה בנהר.
 2. אך הארץ עזרה לאשה. פתחה הארץ את פיה ובלעה את הנהר שהטיל התנין מפיו.
 3. קצף התנין על האשה והלך לעשות מלחמה עם שאר זרעה השומרים את מצוות אלוהים ולהם עדות ישוע.

האם מדובר על תיאור מציאותי או סמלי, איננו יודעים.

הנביא ישעיה משתמש בתיאור דומה בפרק נ"ט 19 כדי לתאר את התערבות כוחו של אלוהים בעבור עמו כאשר האויב (צר) עולה על ישראל בשטף כמו נהר.

השטן ישתמש בכל הכוח שברשותו כדי להפעיל מה שיוכל להשמדת שארית ישראל הנסה ממנו למקום מסתור.

אלוהים עמד לצד נאמניו ופעל כדי להצילם.

הארץ שומעת להוראות אלוהים ופועלת לפיהם.

המלכודת של השטן נכשלה ועם ישראל ניצל!

משהבין השטן כי לא יוכל לשארית ישראל ותכסיסו המתוחכם ביותר נכשל, הוא כעת מנצל כל רגע שנותר לו כדי להילחם ולהשמיד את "שאר זרעה השומרים את מצוות אלוהים ולהם עדות ישוע".

לאיזו קבוצת אנשים הפסוק יכול להתכוון?

א. שאר המאמינים בני אומות העולם

ב. שאר בני ישראל שאינם נושעים

ג. 144000 החתומים מבני ישראל

נראה לי שהתשובה הנכונה ביותר היא: א ו-ג.

לסיכום:

א. פרק י"ב מבהיר שהסיבה לכל המהומות בעולם היא מלחמה רוחנית עיקשת בין השטן לאלוהים.

בנסיונו להציל עצמו ממשפט אלוהים, מנסה השטן להשמיד את עם ישראל והמשיח המובטח.

כל עם או אדם כלשהו המשתתף בדרך זו או אחרת בפעולה אשר תכליתה היא השמדת עם ישראל, עליו לדעת:

 1. הוא כלי ביד השטן
 2. הוא יפסיד, אלוהים עוד ישפוט אותו.

זיכרו: "ואברכה מברכיך, ומקללך אאור" (בראשית יב 3) עדיין בתוקף!

 

ב. אלא שכבר בשמיים, יודעים את כל האמת. הם מעידים:

את השטן ניתן לנצח רק בכח דם השה – "והם נצחוהו בדם השה ובדבר עדותם"

מי שמאמין בישוע כמושיעו – זוכה להגנה של אל שדי. מי שדוחה אותו, נשאר להילחם נגד השטן בכוחות עצמו וכשלונו מובטח (ראה אפסיים פרק ו 10-18.  ד 27, ואיגרת יעקב ד 7).