התגלות פרק י"א פסוקים 1-14

שני העדים

עד כה למדנו אודות האירועים המתרחשים בעולם כאשר ישוע המשיח פותח את שבע החותמות מהמגילה, שהיא כתב הבעלות שלו על העולם ויושביו (פרק ו').

למדנו שבעקבות פתיחת ארבעת החותמות הראשונות, נחתו על העולם שלום שווא, מלחמות, רעב, מחלות ומוות שגרמו למותם של רבע מיושבי תבל.

בפתיחת החותם החמישי היינו חשופים לאירוע שמיימי בו תפילות הנושעים שנרצחו בעקבות אמונתם בישוע באות לפני אלוהים והוא עונה לתחינותיהם.

החותם השישי נפתח ומכות טבע איומות נוחתות על יושבי תבל.

לפני שהאדון ישוע פתח את החותם השביעי, חתם אלוהים 144000 בחירים מבני ישראל, שניים-עשר מכל שבט. חותם אלוהים על הבחירים הללו העניק להם חיסיון ממוות על ידי פעולת השטן בעולם, וגם הבטיח שארית חיה מעם ישראל שדרכה אלוהים יגשים את כל שהבטיח לאברהם בבראשית י"ב וכן למשה וכלל העם במעמד הר סיני (בראשית י"ב; שמות י"ט 5-7).

החותם השביעי נפתח וממנו יצאו שבעה שופרות אשר כל אחד מהם ציין אירוע קשה וכואב הניתח על יושבי תבל.

סיכום חלקי של בקרת הנזקים: מתחילת הצרה ועד סיום אירועי השופר השישי, נכחדו כחצי מכלל יושבי תבל. מדובר על כארבעה מיליארד בני אדם. (האו"ם פרסם בדצמבר 2022 שאוכלוסיית העולם היא 8 מיליארד). יושבי תבל עתידים עוד לחוות את מכות שבעת צלחות הזעם (פרק ט"ו).

יוחנן הציג לפנינו שתי תגובות לפועל אלוהים בעולם:

 1. 1. מפי ילדי אלוהים שנטבחו בגלל עדותם ושנפשותיהם נמצאות מתחת למזבח אלוהים בשמיים.
 2. 2. מפי יושבי הארץ המתסתתרים מזעמו של ישוע.

בעוד חסרי האמונה ממשיכים לברוח מישוע, להתנגד לרצונו ועל כך הם ממשיכים לסבול, הרי שילדי אלוהים זועקים ומצפים לראות את כבוד אלוהים – המשיח, מולך על בריאתו בצדק, קדושה וטוהר.

תיאור זה מסכם את גודל ההשפעה שיש לרוח אלוהים בחיי המאמין.

המאמין אינו מאשים את אלוהים או מסתתר ממנו אלא נכנע לרצון אלוהים ומקווה לנצחונו.

לפני תקיעת המלאך השביעי בשופר, גילה אלוהים ליוחנן מספר אירועים מהממים שעתידים להתרחש בירושלים ובעולם.

אירועים אלו מצביעים על נאמנות ואהבת אלוהים לבני האדם שאותם הוא בחר מקדם ועתיד להושיע במהלך הצרה.

הבה נקרא את פרק י"א פסוקים 1-4.

 1. "ניתן לי קנה דומה למטה, ונאמר לי: "קום מדוד את היכל אלוהים ואת המזבח ואת המשתחווים בו.
 2. אבל את החצר אשר מחוץ להיכל השאר בחוץ ואל תמדוד אותה, כי נתנה לגויים וימסו את עיר הקודש ארבעים ושנים חודשים.
 3. ואתן לשני עדי וינבאו אלף ומאתיים ושישים ימים כשהם לבושי שקים.
 4. אלה הם שני הזיתים ושתי המנורות העומדים לפני אדון הארץ." 

משלימי הדרשה:

 1. מהי המשמעות של מדידת איזור המקדש? (פ. 1-2)
 2. מדוע שני עדים? מהי עדותם וזהותם? (פ. 3-4)
 3. איזו סמכות העניק אלוהים לשני העדים הללו? (פ. 5-6)
 4. מה יעלה בגורל שני העדים? (פ. 7-8)
 5. איך יגיבו יושבי תבל למות שני העדים ומדוע? (פ. 9-10)
 6. אילו אירועים יתרחשו לאחר מות שני העדים ומה יהיה גורלם של המתנגדים לעדים? (פ. 11-14)
 1. מהי המשמעות של מדידת איזור המקדש? (פ. 1-2)

יוחנן מצטווה למדוד את היכל אלוהים, את בית המקדש, את המזבח והמשתחווים בו, אך לא למדוד את האיזורים שמחוץ להיכל.

מדוע, ומה המשמעות?

לפני שנברר את המשמעות, אנא חישבו. יוחנן הרי קיבל את החזון כ- 25 שנים לאחר חורבן המקדש שהרע בשנת 70 לספירה. והנה בחזון, המקדש עומד וקיים. איזה עידוד – הדבר מציין עבורו שהוא רואה נתונים המגשימים את נבואת דניאל בפרק ט'.

שימו לב! יוחנן אינו מציג מספרי מדידה.

אין צורך במדידה מטרית של ההיכל וחדריו מכיוון שהנתונים הללו כבר כתובים בספר יחזקאל. כל בניה של המקדש תיעשה על ידי הנחיות אלו.

ולכן משמעות המדידה לקבוע ריבונות וחלוקה למטרות ענישה. (ראה זכריה ב' 1-3; יחזקאל מ'-מ"א; שמואל-ב' ח' 2; מלכים-ב' כ"א 13).

חשוב להתייחס להקשר של הטקסט.

פרק י' מסתיים בפסוק 11 במילים הבאות: "אז אמרו לי: "עליך עוד להינבא על עמים ואומות ולשונות ומלכים רבים."

מכאן, אכן המדידה והחלוקה מציינת מעשה של ריבונות אלוהים על האירועים העתידים לבוא.[1]

 

והחלוקה היא –

א. היכל אלוהים, המזבח והמשתחוים בו בצד אחד (הקודש, קודש הקודשים וכו).

ב. החצר אשר מחוץ להיכל – חצר הגויים. חלק זה (הכולל את ירושלים העיר)  ניתן ביד הגויים, למרמס למשך שלוש וחצי שנים (42 חודשים = שלוש וחצי שנים = 1260 ימים).

תקופת הצרה רק באמצע. החלק הקשה עוד עתיד לבוא. עד החצי, צר המשיח הגן על ישראל במסגרת ברית ההגנה שלו, ובחצי השני של הצרה הוא רודף את ישראל, את נאמני אלוהים עד חורמה.

מכיוון שהמצב עתיד להחמיר, אלוהים מציג מידע מעודד לפני יוחנן.

היכל אלוהים, המזבח והמשתחווים בו מהווים איזורי עבודה של הכהנים, נציגי אלוהים, משרתיו ושגריריו.

האיזורים האחרים הינם המקומות שבהם מורשים כלל האנשים להלך.

מכאן – אלוהים אומר: בעוד העונש נועד ועתיד לבוא על כל העולם, עיני פקוחה וידי שומרת את ביתי ואלו השייכים לי. נוכחנו לדעת זאת בפרק ז'.

בנוסף, ישנה פרשנות נוספת וסבירה הטוענת שהחלוקה דווקא מציינת את חלוקת שבע שנות הצרה כך שבחצי הראשון עם ישראל (יהודים) אכן ישלטו או ישרתו במקדש ובחצי השני, בעקבות רדיפת צר המשיח, המקדש יהיה תחת שליטה גויית מוחלטת. [2]

איזו הבטחה נפלאה בעת שבר ושואה עולמית.

למרות האירועים האוניברסליים המשפיעים על כל עם ויבשת בעולם, אלוהים ריבון לשמור על כל אדם אשר אותו בחר מקדם.
לראיה, בספר יהושוע י' 11 אלוהים הטיל ברד שירד רק על אוייבי ישראל וזאת בשדה קרב צפוף…

אלוהים ציין לפני יוחנן כי רמיסת הגויים את ירושלים תיארך 42 חודשים (שלוש וחצי שנים).

המספר תואם את נבואת דניאל בפרק ט' 26-27 ואת דברי ישוע בספר מתי כ"ד 15. שם כבר נובא כי צר המשיח יפר את בריתו באמצע השבוע בן 7 השנים.
באמצע הצרה שארית ישראל תשכיל להבין שהיושב בהיכל אינו המשיח אלא צר המשיח. שארית ישראל יברחו למדבר ושם אלוהים ישמור עליהם ויבטיח את קיומם. בה בעת רוח אלוהים יפקח את עיני ליבם להכיר את ישוע ולחכות לו באמונה (הושע ב 14-18; ירמיה ל"א 1-2).

כל יום של קרב ורדיפה הינו יום קשה, אך תודה לאל שברוב חסדו הוא מגביל את זמן הצרה. כי אחרת לא היה נשאר איש בחיים. כמה טוב לדעת שאלוהים נשאר ריבון גם בצרה.

 1. מדוע שני עדים? מהי עדותם וזהותם? (פ. 3-4)

בפסוקים 3-4 יוחנן מציג לפנינו שני אנשים הנקראים עדים, המנבאים בירושלים ולבושי שקים.

שני העדים ינבאו במשך 1260 ימים שהם 42 חודשים שהם שלוש וחצי שנים.

לפי הבנתי חלק עיקרי של שירותם ייעשה בחצי הראשון וחלקו יגלוש לחצי השני של הצרה, מסיבה פשוטה. ככל שמתקרבים לסיום שבע שנות הצרה, עוצמת הרדיפות של צר המשיח נגד הנושעים תגבר ועוצמת זעם אלוהים על יושבי תבל תעצים (ראה שבע קערות הזעם בפרק ט"ו). מדובר במלחמות הרסניות, מכות טבע איומות שאינן מאפשרות לשום קהל בשום מקום לחגוג וחלק משלוח מנות איש לרעהו או לנהל אירועים שמחים כלשהם.[3]

הבה נכיר את שני העדים הללו מקרוב.

א. מדוע שני עדים?

התורה מציינת שעדות שני אנשים במשפט, הינה ראיה קבילה כדי לחרוץ גורל ולקבוע אשמה. דברים י"ט 15: "על פי שני עדים, או על פי שלושה עדים יקום דבר." (ראה גם דברים י"ז 6; במדבר ל"ה 30; אל העברים י' 28; מתי י"ח 16; יוחנן ח' 17; קור"ב י"ג 1; טימ"א ה' 19).

אותם שני עדים ראו, או שמעו את האמת ואותה (את האמת) הם מודיעים.

בדרך זו אלוהים מוודא:

 1. שידיעת האמת והבשורה תגיע לכל אוזן.
 2. שמי שלא יציית להם יורשע כדין.

ב. איזו עדות יש בפי שני העדים הנקראים נביאים? מהי הבשורה שבפיהם?

כששאול השליח כתב לגלטיים הוא אמר להם: "אך אם מישהו, אפילו אנחנו או מלאך מן השמים, יבשר לכם בשורה שונה מזו שבישרנו לכם, חרם יהיה! אני חוזר ואומר מה שאמרנו קודם לכן: אם מישהו ישמיע לכם בשורה שונה מזו שקבלתם, חרם יהיה!" (אל הגלטיים א' 8-9).

כלומר, המסר בפי שני העדים הנה הבשורה שאנו גם היום אומרים כפי שכתובה באיגרת אל הרומים י 9-10:

– ישוע הוא המשיח,

– ישוע הוא אלוהים שלבש בשר וירד ארצה כדי לשלם בדמו את מחיר כפרת החטאים שלנו.

– ישוע מת וקם לתחיה ביום השלישי.

– ישוע עלה למרום רוכב על ענני השמים.

– מי שמאמין בישוע כאדון ומושיעו מן החטא – נושע!

מכיוון ששני האנשים נקראים עדים ניתן להסיק את המסקנה הבאה:

הם ראו ושמעו במו עיניהם ואוזניהם את מה שהם אומרים.

שימו לב!
1. מי היה נוכח בתקומתו של ישוע? שני אנשים.

– בשורת יוחנן כ' 12: "…שני מלאכים";

– לוקס כ"ד 4: "…שני אנשים."
בבשורת יוחנן כתוב מלאכים אך משמעות המילה היא גם שליחים. אילו היו מלאכים עם כנפיים, הרי שמרים היתה מגיבה אחרת.

 1. 2. בעת עליתו של ישוע השמיימה בענן לנגד עיני תלמידיו, עמדו שם שני אנשים לבושי לבן ואמרו לתלמידים (מע"ש א' 9-11): "…אחרי שאמר את הדברים האלה נישא מעליהם בעודם מסתכלים, וענן נטל אותו מנגד עיניהם. עודם מביטים השמימה בעלייתו, והנה שני אנשים לבושי לבן נצבו לידם ואמרו: אנשי הגליל, למה אתם עומדים ומסתכלים אל השמיים? ישוע זה אשר נישא מעליכם השמיימה – בוא יבוא באותו אופן שראיתם אותו עולה לשמים."

אפשר לומר בביטחון ששני האנשים המתאימים ביותר להיקרא "עדים" במקרה זה הם אותם השניים מאירוע התחיה והעליה למרום בענן של ישוע.

ומדוע הם נקראים נביאים?

 1. מכיוון שכך כתבי הקודש מכנים אותם, וכתבי הקודש נכתבו בהשראת רוח אלוהים. לפיכך הם היו גם נביאים. מדובר ברמז המצביע על זהותם.2. נביאים באו עם מסר מאלוהים הנוגע לעתיד, אך יחד עם זאת עם מסר של חזרה בתשובה.

זה בדיוק מה ששני העדים הנביאים הללו יעשו. ראה יונה..

הם באו לומר מה הם ראו ושמעו על מנת שכל נבחרי אלוהים יוושעו. מי שידחה את עדותם, ידע בדיוק מה צפוי לבוא עליו.

ג. מדוע יוחנן מתאר אותם כ"שני הזיתים ושתי המנורות העומדים לפני אדון כל הארץ?"

המשפט הזה לקוח מספר זכריה ד', ושם הוא מתייחס לזרובבל המנהיג של ישראל ויהושוע הכהן הגדול, ששרתו את אדון כל הארץ.

כלפי זרובבל ויהושוע אמר אלוהים לזכריה: את השניים משחתי לתפקיד ההנהגה של ישראל.
1. שמן זית – שמן משיחה לתפקיד בשם אלוהים.

 1. מנורות – עדותם תאיר את האמת אודות אלוהים ותוביל את העם להכיר את אלוהים ולבטוח בו. בדרך זו עזרת אלוהים לישראל תובטח. (הם יאירו לעבר אלוהים כמו שהמנורה מאירה את הדרך לקודש הקודשים)

באותה מידה שפעלו זרובבל ויהושוע, כך פועלים שני העדים נביאים.

 1. אלוהים קבע את שני העדים לתפקידם. אלוהים משח אותם לתפקיד.
 2. עדותם של שני העדים נביאים תאיר את הדרך לעבר אלוהים כך שלאור עדותם אנשים יוכלו להיוושע.
 3. פעילותם ברישוי מלא של אלוהים, ולכן נאמר: "העומדים לפני אדון כל הארץ."

הערה חשובה: אינני אומר ששני העדים בספר ההתגלות הם זרובבל ויהושוע הכוהן הגדול. המטרה היא לציין שבשני המקרים העדים נמשחים באותה מידה לתפקידם על ידי אלוהים בכבודו ובעצמו.

ד. מדוע בכלל שאלוהים ישלח את שני העדים הללו לבשר?

בישור הוא ביטוי של אהבת אלוהים את העולם.

מי שאינו מבשר, אינו אוהב מספיק.

שאול השליח אמר: "אך כיצד יקראו אל מי שלא האמינו בו? וכיצד יאמינו בזה אשר לא שמעו אותו? וכיצד ישמעו באין מבשר? כיצד יבשרו אם לא ישלחו? הן כתוב: מה נאוו רגלי מבשר טוב!" (אל הרומיים י' 14-15).

אלוהים שלח את יונה לאנשי נינווה הרשעים כדי להראות את קיצוניות אהבתו.

אלוהים ישלח את שני העדים ואיתם עוד רבים אחרים כדי לבטא ולהוכיח את אהבתו לעולם (ראה גם ישעיה נ"ב 7; מתי כ"ח 18-20; קור"ב ה' 18-21).

ואיך אנו היום מבטאים את אהבת אלוהים כלפי הבלתי נושעים? כלפי שכנינו?

האם אהבת אלוהים דוחקת בנו? (קור"ב ה' 14).
הבה נתעודד ונחדש את מחויבותינו למצוות ישוע – לכו ובשרו לעולם – זאת אהבה.

בשיעור הבא נלמד אודות הכלים והסמכות שאלוהים יפקיד בידי שני העדים כדי למלא את משימתם, וכן את תוצאת עדותם. כל אלו יעזרו לנו לקבוע את זהותם.

התגלות פרק י"א פסוקים 5-14

שני העדים

בתקופה הכי עגומה על פני כדור הארץ הנקראת "צרת יעקב", אלוהים מציג את אהבתו וחסדו בכך שהוא מאפשר לשני עדים, נביאים, להציג את הבשורה ליושבי ירושלים והעולם.

א. אלוהים ישלח שני עדים מכיוון שעדות אמת של שניים, מספיקה כדי לקבוע דין ולחרוץ גורל (דברים י"ט 15).

ב. על מנת להיחשב עדים, עליהם להיות אלו שראו, שמעו או מיששו ועדותם הינה עדות בגוף ראשון.

מכיוון ששני העדים מעידים את הבשורה – הרי שהם היו צריכים להיות נוכחים בעת מותו, תחיתו ועליתו למרום של ישוע.

בבשורת יוחנן כ' 12 נאמר "שני מלאכים" (שליחים), ובלוקס כ"ד 4: "שני אנשים". שני מלאכים שהם שני שליחים היו נוכחים בתקומתו של ישוע. במעשי השליחים א' 9-11 שני אנשים עדים לעליתו השמיימה.

אני מאמין ששני העדים המתאימים ביותר לתפקיד, הינם אותם השניים.

 

הבה נמשיך בלימוד פרק י"א. אך נלמד מפסוק 5.

 1. "ואיש אם ירצה להרע להם, תצא אש מפיהם ותאכל את אוייביהם. מי שירצה להרע להם, בדרך זאת מות יומת.
 2. יש להם הסמכות לעצור את השמים כדי שלא ירד גשם בימי נבואתם, וסמכות להם על המים להפוך אותם לדם ולהכות את הארץ בכל מכה שירצו.
 3. כאשר יגמרו את עדותם, החיה העולה מן התהום תעשה עימהם מלחמה, תנצח אותם ותהרגם.
 4. גויותיהם תהיינה ברחוב העיר הגדולה הנקראת באופן רוחני סדום ומצרים, אשר שם גם נצלב אדונם.
 5. ומן העמים והשבטים והלשונות והאומות יראו את גויותיהם במשך שלושה ימים וחצי, ולא ירשו להניח את גויותיהם בקבר.
 6. יושבי הארץ ישמחו עליהם ויעלזו, וישלחו מנות איש לרעהו, שכן שני הנביאים האלה הכאיבו ליושבי הארץ.
 7. אחרי שלושה ימים וחצי באה בהם רוח חיים מאת האלוהים. הם קמו על רגליהם ופחד גדול נפל על רואיהם.
 8. אז שמעו קול גדול מן השמים אומר להם: "עלו הנה!", והם עלו בענן השמיימה לעיני אויביהם.
 9. אותה שעה התחוללה רעידת אדמה גדולה. עשירית העיר נפלה ושבעת אלפים אנשים, לשמותיהם, נהרגו ברעידת האדמה. והנשארים נחרדו ונתנו כבוד לאלוהי השמים.
  14. אוי שני חלף; הנה אוי שלישי בא מהר"

משלימי השיעור.

 1. איזו סמכות העניק אלוהים לשני העדים הללו? (פ. 5-6)
 2. מהי זהותם של שני העדים? (פ. 5-6)
 3. מה יעלה בגורל שני העדים? (פ. 7-8)
 4. איך יגיבו יושבי תבל למות שני העדים ומדוע? (פ. 9-10)
 5. אילו אירועים יתרחשו לאחר מות שני העדים ומה יהיה גורלם של המתנגדים לעדים? (פ. 11-13)
 1. איזו סמכות העניק אלוהים לשני העדים הללו? (פ. 5-6)

בפסוקים 5-6 יוחנן מציין את הכלים והסמכות שאלוהים הפקיד בידי שני העדים כדי למלא את משימתם.

א. הם יוכלו להוציא אש מפיהם כדי לפגוע באלו החפצים להרע להם

ב. בידם לעצור גשמים

ג. בסמכותם להפוך מים לדם ולהכות את הארץ בכל מכה.

עוצמת הכלים שאלוהים הפקיד בידם מצביעה על עוצמת ההתנגדות שתעמוד מולם.

מן הסתם אלוהים העניק לאותם שני עדים כוחות על טבעיים כי משימתם היא משימה על טבעית.

השלכות ומסקנות ביניים:
רבותי, אלוהים אינו שולח אותנו לשדה קרב רוחני או בכלל ללא כלים המתאימים למלא את המשימה שהוא יעד לנו.

אלוהים שומר עלינו ונותן לנו את כל הכלים הדרושים על מנת למלא בהצלחה ובשלמות את המשימה שלשמה נשלחנו  – זה מעודד ביותר (אפסים ו' 10-18). אלוהים תמיד שולח אותנו עם ההבטחה לניצחון.

 1. מהי זהותם של שני העדים?

הסמכות שניתנה לשני העדים מזכירה לנו שני אישים, נביאים בתנ"ך שפעלו באופן זהה.

א. משה (נציג התורה): משה הפך מים לדם והכה את מצריים במכות (שמות ז' 14-18).

ב. אליהו (נציג הנביאים):  אליהו עוצר טל ומטר (מלכים א' פרק י"ז 1).
במלכים ב' פרק א' 1-14, אליהו מוריד אש משמיים המאכלת את רודפיו.

האם שני העדים הם משה ואליהו?

יוחנן אינו מציין זאת במפורש ולכן אין חובה להיות דוגמטי.

באופן אישי אני חושב כי השניים הם משה ואליהו.[4]
א. בספר מלאכי פרק ג' 23-24 כתובה הבטחה מאלוהים להופעתו של אליהו לפני בוא המשיח. "הנה אני שולח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם; פן אבוא והכיתי את הארץ חרם".

ב. משה ואליהו היו נוכחים עם ישוע המשיח בהר ההשתנות בספר מתי י"ז 3: "לפתע נראו אליהם משה ואליהו כשהם מדברים איתו".

אם כן, האותות והמופתים שייעשו בידי שני העדים נועדו לאמת את המסר שבפיהם, וכן לאמת את זהותם מול הקהל שלהם. הרי עם ישראל מכבד בפיו את משה רבנו ואת אליהו הנביא. האם ימשיכו לכבדם לאחר שימשעו מפיהם שישוע הוא המשיח האמיתי בן האלוהים?

הערה חשובה:

ישנם האוחזים בדיעה ששני העדים הם חנוך ואליהו הנביא, מכיוון ששניהם נלקחו השמיימה ללא מוות (בראשית ה' 24; מלכים-ב' ב' 11). לדעתם, מכיוון שכתוב באיגרת אל העברים ט' 27 שנגזר על בני האדם למות פעם אחת, יוצא מכך ששני אלו – חנוך ואליהו, הם המועמדים הראויים ביותר.
ישנה בעיה בפירוש זה מכיוון שכל המאמינים החיים בעת ההילקחות לא יטעמו מוות פיזי. הם יילקחו בהרף עין השמיימה אל האדון ישוע המשיח (תסל"א ד' 13-18; קור"א ט"ו 51 ואילך). הנושעים מן הצרה אשר ייכנסו בגופם למלכות השמים גם כן לא יטעמו מוות פיזי.

לכן, הכתוב באיגרת אל העברים ט' 27 נועד לציין עובדה כללית. כמו שבני אדם מתים פעם אחת ולאחר מכן המשפט – דגש על פעולה אחת ולא כזו שחוזרת על עצמה עוד ועוד, כך גם המשיח מת כקורבן חטאים שלנו פעם אחת ולתמיד. הדגש באיגרת אל העברים הינו על כפרתו וקורבנו החד פעמי והנצחי של האדון ישוע שנעשה פעם אחת, ממש כפי שבני אדם נועדו באופן כללי למות פעם אחת.

 1. מה יעלה בגורל שני העדים? (פ. 7-8)

לאחר ששני העדים פעלו שלוש וחצי שנים, החליט אלוהים כי משימתם תמה.

אלוהים יאפשר לחיה העולה מן התהום לנצח ולהרוג את שני העדים.

בשיעורים קודמים כבר למדנו שהחיה העולה מן התהום מסמלת את צר המשיח (י"ז 8) ואת כוח שלטונו. השטן בכבודו ובעצמו יאציל על צר המשיח את כוחו וסמכותו.

שני העדים יטרידו מאוד את צר המשיח מכיוון שהם ידעו במדויק את זהותו ותוכניותיו.

רצונו, זהותו וזממו יהיו שקופים לעיני שני העדים ולכן צר המשיח ימקד את כוחו כדי להיפטר מן השניים.

אלוהים יאפשר לו להרגם.

בפסוק 8 אנו למדים אודות אופיו של צר המשיח ואופי שאר יושבי תבל.

גוויותיהם של שני העדים לא יושמו בקבר.

צר המשיח יוכיח את עליונותו ויספק את יצר נקמתם של יושבי תבל בכך שיניח את גוויות שני העדים ברחובות העיר (ראה תהילים ע"ט).

בדרך זו, הוא ושאר יושבי תבל, כולל יהודים רבים, יציגו את דחייתם והבוז שהם רוחשים כלפי שני העדים ודבר עדותם. היחס לשני העדים היה מבחן האמונה של אותם אלו הטוענים שהם "רק מאמינים למשה"… (ראה יוחנן ה' 45-47; ח' 19, 42).

באיזו עיר ייהרגו שני העדים? פסוק 8

א. יוחנן אומר שבעיר הזו נצלב אדונם – ישוע נצלב בירושלים (יוחנן י"ט-כ').

ב. ישעיה הנביא בספר ישעיה בפרק א' 10 מציג את ירושלים כסדום ועמורה כדי לציין את גודל חטאתה וריחוקה מאלוהים.

גוויותיהם של שני העדים יונחו ברחובות ירושלים כך שכל יושבי תבל יראו ויהנו..

 1. איך יגיבו יושבי תבל למות שני העדים ומדוע? (פ. 9-10)

כמה זמן ימשך התענוג המפוקפק של יושבי תבל?

מפסוק 9 יוחנן מציין שיושבי הארץ לא רק ישמחו בליבם על מות שני העדים, אלא אף יחגגו את המאורע וישלחו מנות איש לרעהו.

יוחנן מציין כי יושבי תבל יראו את המחזה.

בעידן של טלוויזיה, לווינים ותקשורת מתקדמת – הנבואה הזו אפשרית כבר בימינו.

כל כך עצוב שרוב בני האדם לא יבחנו את דברי העדים ובמקום לחזור בתשובה, הם יעמיקו את שנאתם כלפי נציגי אלוהים. (התגשמות הכתוב באיגרת השניה לתסלוניקים פרק ב' 8-12)

כיהודים, אנו שולחים מנות איש לרעהו בחג פורים.

בחג הזה אנו זוכרים איך אלוהים הציל אותנו מרשעתו של המן.

הנה יבוא יום שעיוורונם של בני האדם יהיה כה עמוק, עד כי יחגגו את מות נציגי אלוהים כאילו היו רשעים כהמן.
כך מרגישים רבים מקרב בני ישראל הדתיים כלפי היהודים המאמינים בישוע. אך יבוא היום שרוח אלוהים יפקח את עיני לבבם ויבינו שטעו. כך קרה לרבים עד היום וכך קרה גם לשליח שאול כפי שמתואר בספר מעשי השליחים בפרק ט.

הנתונים הללו מעניקים לנו רמז בכל הקשור למועד שירותם ומותם של שני העדים.

אנו יודעים שככל שמתקרבים לסיום תקופת הצרה, תשתיות רבות ברחבי תבל ייהרסו עקב מלחמות, רעידות אדמה ומגיפות.

לפיכך, דיי ברור והגיוני שיושבי תבל לא יוכלו לחגוג ולשלוח מנות איש לרעהו בעומק החצי השני של הצרה.

מכאן, שירותם של שני העדים יחל בחצי הראשון של הצרה ויתכן ויגלוש לחצי השני אך לא הרבה מעבר לכך.

יתרה על כך, עם ישראל נוהג לשלוח מנות בחג פורים. חג פורים נחוג בחודש אדר. נראה שמות שני העדים יחול בסמוך לחג פורים או במהלך פורים.

רבותי, שימו לב!

המצב היום אינו שונה. מי שמבשר ברחוב, רואה ומרגיש את השנאה והרצון להיפטר מאנשים האוחזים בעדות של ישוע.

רבותי – התעודדו!

כך היה מתמיד, וכך יהיה עד שהמשיח יחזור וימלוך על עולמו וילדיו.

זיכרו –  אלוהים מגן עלינו. אזרחותינו בשמיים.

שם אוהבים אותנו מאוד ושם אנו מלאי זכויות.

 1. אילו אירועים יתרחשו לאחר מות שני העדים ומה יהיה גורלם של המתנגדים לעדים? (פ. 11-14)

האם אלוהים יאפשר לגוויות שני העדים להישאר ברחובות ירושלים?

בפסוק 11 יוחנן מציין: "אחרי שלושה ימים וחצי באה בהם רוח חיים מאת האלוהים. הם קמו על רגליהם…"
לאחר שלושה וחצי ימים, שני העדים שהיו מתים "מאוד" – יקומו לתחיה.

הם יעמדו על רגליהם… קול גדול ישמע מהשמיים אומר להם: "עלו הנה!", והם עלו בענן השמיימה לעיני אוייביהם."

מכיוון שתמונת הגוויות תהיה האטרקציה התקשורתית בכל העולם, הרי שתחייתם תהיה ההלם התקשורתי הגדול ביותר.

בכל העולם, רבים שיביטו ישפשפו את עיניהם ויבינו כי כל מה ששני העדים אמרו – היה אמת. בעוד שרבים ידחו את האמת המופיעה לנגד עיניהם, יהיו כאלו שליבם יתרכך וימסרו את חייהם לידי מושיעם – ישוע המשיח.

שימו לב!

מדוע שהעדים יקומו לאחר שלושה וחצי ימים?
ככל הנראה כדי להבדילם מאדונם אשר קם לתחיה לאחר שלושה ימים ושלושה לילות.

שני העדים יאמרו את הבשורה, והיא מותו, תחיתו ועליתו למרום של ישוע.

אלוהים יאפשר את מותם, תחייתם ועליתם לשמיים בענן כדי להוכיח את אמיתות עדותם.

מה שהם אמרו – כך אלוהים עשה בחייהם כדי לאמת את בשורתו.

בפסוק 13 יוחנן מציין שהילקחותם של שני העדים תלווה ברעידת אדמה גדולה בירושלים.

כשאלוהים מציג אמת – הוא דורש תגובה.

"אותה שעה התחוללה רעידת אדמה גדולה. עשירית העיר נפלה ושבעת אלפים אנשים, לשמותיהם, נהרגו ברעידת האדמה. והנשארים נחרדו ונתנו כבוד לאלוהי השמים."

עשירית מהעיר תיהרס, ו- 7000 אנשים לשמותיהם ייהרגו – ז"א כאלו שאלוהים ציין במיוחד לעונש הספציפי.

המספר 7000 כבר מוזכר בתנ"ך בהקשר מאוד מיוחד. כאשר אליהו הנביא נס מפני המלך אחאב, הוא חשב שלא נותרו עוד מבני ישראל שנשארו נאמנים לאלוהים מלבדו.

אלוהים הוכיח את אליהו הנביא ואמר לו שנותרו 7000 מבני ישראל אשר לא כרעו לבעל (מל"א י"ט 18).

נראה על פניו שבמקרה של שני העדים, אלוהים הרג דווקא את 7000 האנשים אשר מכרו את נפשם לצר המשיח, בעוד הם מציגים עצמם כנאמנים ביותר לאלוהים.

הסיכול הממוקד בהם יבהיר לשאר יושבי ירושלים כי אין מדובר בצירוף מקרים או ב"מזל-ביש" של אותם אנשים אלא שיד אלוהים בדבר. עדותם היתה שקרית ועדות שני העדים הינה האמת. בעקבות זאת, רבים יחזרו בתשובה ויאמינו בישוע.

לסיכום:

 1. אלוהים ישלח את שני העדים לבשר בירושלים, כחלק מחסד ואהבה כדי להושיע אנשים, אך יחד עם זאת להוות כלי הרשעה נגד הדוחים את הבשורה.

אני מאמין ששני העדים הם משה ואליהו.

 1. אלוהים תמיד שולח את ילדיו עם הכלים והכח הנדרשים כדי למלא את משימתם.

אם אלוהים קורא לנו למלא משימה, הוא גם מצייד אותנו בכלים המתאימים לאותה משימה. אם איננו מצליחים זה בגלל חוסר אמונתנו ולא כשלונו של אלוהים.

 1. גם היום יושבי ירושלים ברובם שונאים את המבשרים.

כך היה מתמיד, וכך יהיה עד שהמשיח יחזור וימלוך על עולמו וילדיו.

זיכרו –  אלוהים מגן עלינו. אזרחותינו בשמיים. שם אוהבים אותנו מאוד ושם אנו מלאי זכויות.

 1. כשאלוהים מציג אמת – הוא גם דורש תגובה.

אלו שראו, שמעו וזלזלו בעדותם של שני העדים – מצאו את מותם וריחוקם מאלוהים.

אלו שהגיבו בלב פתוח וביקשו מחילה ממושיעם – זכו לכפרת חטאים וחיי נצח עם אלוהים.

אני מתפלל שזו תהיה התגובה לפועל אלוהים בינינו.

התגלות פרק י"א פסוקים 15-19.

אנו לומדים אודות האירועים שיתרחשו בעולם בתקופת 7 שנות הצרה לפני חזרתו של ישוע המשיח ארצה.

לאחר שהאדון ישוע לקח את הקהילה אליו השמיימה, הוא מטיל את עונשו במשך שבע שנים על עולם אשר דוחה את אור האלוהים.

בשיעור שעבר למדנו אודות האירועים המתרחשים בעולם בעקבות התקיעה בשופר השישי.

השופר השישי כמו קודמיו מציין תופת הבאה על העולם ואשר מתבצעת ע"י מלאכי השטן.

אותם שדים ילבשו חזות של יצורים מוזרים ותוקפניים ויביאו למותם של שליש מכלל יושבי תבל.

היחידים שלא יפגעו מאותם מכות הם 144000 החתומים מבני ישראל. לעומת זאת, אנשים שיקבלו את ישוע כמושיע במהלך תקופת שבע השנים יהיו חשופים לתופת הבאה על העולם. במקרה של אלו, מותם רק יביאם לידי אביהם שבשמיים (פרקים ו' ז').

למדנו נתון מדהים: למרות התופת והסבל, ולמרות שיושבי תבל ידעו שהסבל נובע מהתנגדות לאלוהים, הם לא יחזרו בתשובה אלא ימשיכו ללכת בדרך הרעה. במקום להיכנע לאלוהים, הם ימשיכו בדרך האלילות וכך הם מצדיקים את העונש שאלוהים הביא עליהם.

היום נלמד אודות השופר השביעי, השופר האחרון. בשלב זה, נותרו בחיים רק מחצית מיושבי תבל.

גם הפעם, לפני שמתחילה סידרה חדשה וקשה של עונשים על העולם, אלוהים עושה אתנחתה קצרה כדי להבהיר ליוחנן ולנו שוב פעם את הסיבה לכל הצרות. (פרקים ד'-ה' לפני תחילת החותמות. פרק ז' לפני שבעה השופרות. פרק י' וי"א 15-19 לפני שבע הקערות).

העונש ממשיך מכיוון שיושבי תבל עדיין מסרבים להיכנע לאלוהים. יושבי תבל עדיין דוחים את ישוע המשיח, את בעל הבית של כדור הארץ.

נא לקרא את פרק י"א פסוקים 15-19.

 1. "המלאך השביעי תקע בשופר וקולות גדולים נשמעו בשמים – אומרים: היתה ממלכת תבל לממלכתו של אדוננו ושל משיחו והוא ימלוך לעולמי עולמים."
 2. עשרים וארבעה הזקנים, היושבים על כסאותיהם לפני האלוהים, נפלו על פניהם והשתחוו לאלוהים
 3. באומרם: "מודים אנחנו לך, יהוה צבאות אשר הווה והיה, (ויבוא), כי לבשת עוזך הגדול ותמלוך.
 4. הגויים קצפו, ובא קצפך ועת לשפוט המתים ולתת שכר לעבדיך הנביאים ולקדושים וליראי שמך, לקטנים ולגדולים, ולהשחית את משחיתי הארץ."
 5. אז נפתח היכל אלוהים בשמיים וארון בריתו נראה בהיכלו. ברקים וקולות ורעמים התחוללו, ורעידת אדמה וברד כבד."

משלימי השיעור:

 1. איזו בשורה נשמעת בתקיעת השופר השביעי והאחרון? (פ. 15)
 2. איך מגיבים 24 הזקנים לבשורה ששמעו? (פ. 16-17)
 3. איך מגיבים יושבי תבל לבשורת אלוהים? (פ. 18א)
 4. מהי תגובת אלוהים ליראיו ולמתנגדיו? (פ. 18ב – 19)
 1. איזו בשורה נשמעת בתקיעת השופר השביעי והאחרון? (פ. 15)

כשהמלאך השביעי תקע בשופר, נשמעו קולות גדולים בשמיים אומרים: "היתה ממלכת תבל לממלכתו של אדוננו ושל משיחו והוא ימלוך לעולמי עולמים"

ז"א – השופר השביעי והאחרון הינו העונש האחרון שיגרום לשארית בני האדם להיכנע לרצון אלוהים.

יוחנן מציין שבסיום השופר השביעי – ממלכת תבל תהיה של אדוננו ומשיחו לעולמי עולמים.

א. תחת שליטתו של מי נמצאת היום ממלכת תבל?

העולם נחשב היום לממלכתו של השטן (בשורת יוחנן י"ב 31, י"ד 30, ט"ז 11 התגלות י"ג 7-8). ז"א שהעולם אינו מונחה וממושמע לרצון אלוהים אלא הולך בדרכו והנחייתו של השטן. השטן הינו שר העולם הזה.

ב. לאיזה פרק בתנ"ך דומה פסוק 15?

בספר תהילים פרק ב' אנו לומדים איך עתיד אלוהים לקחת בחזרה את השליטה על ממלכות תבל לעולמי עולמים (ראה גם דניאל ב', תהילים כ"ד 1, לוקס א' 31-32).

במזמור ב' נאמר ששליטי העולם מתנגדים לאלוהים ולמשיחו.

שליטי העולם אינם רוצים את שלטונו עליהם. אלוהים קובע שרצונו יהיה ואף אומר להם שהמשיח נועד להיות מלך תבל. מי שיעמוד נגדו – ימוט!

לעומת זאת: מי שיבטח במשיח, בן האלוהים – יזכה לברכה.

כמו בפסוק שלנו בהתגלות, כך במזמור ב' אנו עדים לעבודת הצוות של אלוהים האב עם אלוהים הבן, ולכן אומר הפסוק – "..ממלכתו של אדונינו ושל משיחו..".

לאור הנתונים הללו ניתן להבין את הנאמר בהתגלות פרק י' פסוק 7:

יוחנן מציין את דבריו של אחד המלאכים: "אולם בימי קול המלאך השביעי, בעומדו לתקוע בשופר, גם יושלם סוד האלוהים, כמו שבישר לעבדיו הנביאים"

מכיוון שאנו לומדים היום אודות השופר השביעי, הרי שעלינו להבין טוב יותר את סוד האלוהים.

מהו סוד האלוהים?

לאור הכתוב באיגרת אל האפסיים א' 10 – התוכנית לקבץ את הכל במשיח במלאת העיתים, את מה שבשמיים ואת מה שבארץ –  (ראשונה לקורינתיים ב' 7, אל הקולוסיים ב' 2)

ז"א – שפיטת החוטאים והקמת ממלכת המשיח הנצחית.

ניתן לומר שבסוף השופר השביעי תתגשם משאלת ליבם של מליוני מאמינים לאורך ההיסטוריה: "אבינו שבשמיים, תבוא מלכותך…" מתי ו' 10. והנה היא תבוא.
זו הבשורה הנפלאה שהשופר השביעי נועד להכריז.

 1. איך מגיבים 24 הזקנים לבשורה ששמעו? (פ. 16-17)
 2. "עשרים וארבעה הזקנים, היושבים על כסאותיהם לפני האלוהים, נפלו על פניהם והשתחוו לאלוהים
 3. באומרם: "מודים אנחנו לך, יהוה צבאות אשר הווה והיה, (ויבוא), כי לבשת עוזך הגדול ותמלוך."

עשרים וארבעה הזקנים שהם הגוף המייצג של כלל הנושעים בשמים, שבדרך כלל יושבים לפני האלוהים, נופלים על פניהם ומשתחווים לאלוהים.

תגובתם מראה שהנושעים מודים לאלוהים על מעשיו, כי כל מעשיו הינם צדק וקדושה.

בפועל, מעשי אלוהים הם תשובה לזעקת הנושעים שבשמיים – להביא צדק על אלו אשר שפכו דם צדיקים לחינם (ראה ו' 10-11).

תגובת עשרים וארבעת הזקנים משלימה את מרכיבי התפילה שהאדון לימד את תלמידיו – "תבוא מלכותך…" (מתי ו' 10).

אותם נציגי כלל ילדי אלוהים הנושעים מקווים ליום בו כל העולם יפעל על פי תורת אלוהים, קדושתו וצדקתו.

אותם עשרים וארבעה הזקנים מאמצים באהבה את מצוות אלוהים והוראותיו. מסיבה זו, הם שמחים לראות את היום בו ישוע המשיח ישלוט על העולם ללא כל חטא וסימן של קללת החטא.

יישום:

ואיך את ואתה מגיבים לפעולת אלוהים בחייך ובעולם?

האם את ואתה מיד משתחווים לפני אלוהים ומודים לו או מחמיצים פנים?

האם את ואתה מחכים ליום בו כולנו נחיה על פי טוהר וקדושת אלוהים?

האם היום את ואתה מאמצים את ענוות אלוהים וצנעתו בהתנהגות, לבוש, דיבור בכל תחומי החיים?

האם את ואתה מתפללים מכל הלב שמלכות אלוהים תבוא בהקדם?

עשרים וארבעה הזקנים מהווים לנו מופת לתגובה הראויה של כל פועלי אלוהים.
כך נראים חיי מופת של הבוטחים באלוהים ומאמינים שכל מעשיו נכונים וראויים לנו גם אם הם מכאיבים לעיתים.

 1. איך מגיבים יושבי תבל לבשורת אלוהים? (פ. 18א)

"הגויים קצפו…"
שימו לב שכך נפתח מזמור ב.

מדוע הגויים יקצפו?

מכיוון שהם חיים כדי לממש את תאוותיהם.

מכיוון שהם מרגישים כאסירים ומוגבלים תחת מצוות אלוהים הדורשות מוסר גבוה, קדושה וטוהר. הרגשתם והתנהגותם זהה לזו של השטן בכבודו ובעצמו. הם מתנהגים ממש כפי האחד המניע את מחשבותיהם ומעשיהם.

הגויים רוצים להיות אדונים לעצמם ובטח לא להיות משרתים של אדון קדוש.

כמו שגנב אינו אוהב את האור, כך יושבי תבל אינם אוהבים את קדושתו וצדקתו של אלוהים, כי היא חושפת את חטאיהם.

 1. מהי תגובת אלוהים למתנגדיו וליראיו? (פ. 18ב – 19)

א. תגובת אלוהים למתנגדיו:

 1. "הגויים קצפו, ובא קצפך ועת לשפוט המתים ולתת שכר לעבדיך הנביאים ולקדושים וליראי שמך, לקטנים ולגדולים, ולהשחית את משחיתי הארץ."
 2. אז נפתח היכל אלוהים בשמיים וארון בריתו נראה בהיכלו. ברקים וקולות ורעמים התחוללו, ורעידת אדמה וברד כבד."

 

שימו לב שהשנאה כלפי אלוהים תימשך עד לשובו של ישוע לעולם. הגויים ממשיכים לקצוף במקום לחזור בתשובה ולהיכנע לבוראם.

פרק ט"ז מציין שכל צבאות העמים ייאספו כדי להילחם את מלחמתם האחרונה באיזורינו. כשטעם הנצחון בפיהם, וכל שנותר לכבוש זה מקום קטן וזניח כמו ירושלים, יופיע מלך תבל כדי למחוק את זכרם מעל האדמה. (זכריה י"ד)

בחזרתו, ישוע המשיח ישחית את משחיתי הארץ.
הנביא ישעיה פירט את התופת שיחוו יושבי תבל בפרק ס"ג 1-6.
משפט אלוהים יהיה כה נחרץ עד כי לא יישאר זכר מכל מתנגדיו המזלזלים בדם הכפרה של בן האלוהים, ישוע המשיח.

המילים הללו מאוד חשובות כדי ללמדינו שעונש אלוהים אינו נוחת על מסכנים "שאינם יודעים" או על תמימים, אלא על משחיתי הארץ.

משחיתי הארץ מתיחס לאלו ההורסים ומשחיתים את יקומו של אלוהים עם חטאיהם וחוסר ציותם לבוראם. מדובר על אנשים העושים בכוונה נגד רצון אלוהים וכך מבטיחים שאלוהים יעניש את העולם. אנו נלמד אודות המשפט הזה בפרקים ט"ז, י"ט ו- י"ד.

בואו של ישוע הינו עת משפט על חסרי אמונה. מותם הפיזי אינו משפטם האחרון. אודות משפטם האחרון של חסרי האמונה נלמד בפרק כ' 11-15.

ב. תגובת אלוהים ליראיו:
1. הסרת המשחיתים מעל פני תבל היא בהחלט תגובת אלוהים לתפילות יראיו.

במקום בו מופחת מספר הרשעים, גוברת קדושה, טוהר וצדק.

 1. אלוהים מבטיח גמול ליראיו.

פסוק 18-19: "……ולתת שכר לעבדיך הנביאים ולקדושים וליראי שמך, לקטנים ולגדולים…..

…אז נפתח היכל אלוהים בשמיים וארון בריתו נראה בהיכלו…."

בעוד שחזרתו של ישוע ארצה מביאה מוות לשונאיו, הרי שהיא משנה חיים ומעניקה נצח לאוהבי הופעתו.

 1. אלוהים העניש ונקם ברוצחים ובפושעים וכך מילא את תחינתם ותפילתם של ילדיו שנרצחו בעבור אמונתם. (ו' 9-10).
 2. המשיח מעניק שכר לילדיו, לכולם! לכל אחד כפי פועלו וגודל אמונתו (כ"ב 12). ראה גם שניה ליוחנן 8; מרקוס ט' 41; ראשונה לקורינתיים ג' 8; מתי ה' 12, י' 41; חזון ה' 10.

 

ומהו הפרס של המשיח לילדיו?

א. לחיות בממלכתו הנצחית שבה לחטא לא יהיה מקום, חיים בשלום, בלי דמעה, צער, חולשה או זקנה (פרקים כ"א-כ"ב).

ב. שותפים בנחלתו.

אלוהים מכנה אותנו יורשים השותפים בכל אשר לו. ככאלו, ילדי אלוהים נועדו לטפל ולקבל אחריות על נחלת אלוהים. קולוסיים ג' 24; התגלות כ"ב 5.

ג. המשיח יעניק עטרות ל:

 1. אוהבי הופעתו – עטרת צדקה. ראשונה לטימותיאוס ד' 8. האם אנו מחכים לכך כל יום? אם כן, הרי שנתנהג באופן שלא יבייש אותנו בפגישה פתאומית…
 2. העומדים בנסיון – עטרת החיים. יעקב א' 12; התגלות ב' 10. אנא עימדו        בנסיונות הבאים עליכם. איחזו בכוח אלוהים העומד לרשותינו. הרי העמידה בנסיונות הינה חלק מהוכחת כוח רוח הקודש בתוכינו…
 3. רועי קהילה נאמנים – עטרת כבוד. ראשונה לפטרוס ה' 4. ישנם בינינו גברים עם פוטנציאל לשרת כזקני קהילה.
  האם אתם מתפללים ושואפים לכך? זיכרו! אלוהים אינו מחלק פרסים בחינם. ולזקני הקהילה אני פונה – האם אנו כל יום מודעים לאחריות המוטלת עלינו?
 4. מבשרים עטרת תהילה – לאלו המביאים אחרים לאמונה. ראשונה לתסלוניקים ב' 19-20.
 5. חיי קדושה – ראשונה לקורינתיים ט' 25.

ד.  ההבטחה המוזכרת בפסוק 19 מאוד מיוחדת.

היכל אלוהים נפתח בשמיים וארון בריתו נראה בהיכלו.

ארון הברית שכן בבית המקדש מאחורי הפרוכת. רק הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים פעם בשנה ביום כיפור.

והנה, פה אנו רואים שארון הברית מוצג לעיני כל.

מה המשמעות?
ילדי אלוהים יזכו להתחברות קרובה וקדושה עם אלוהים. לא יותר פרוכת מסתירה או מתווכים, אלא בסופו של דבר – פנים אל פנים. התגלות כ"ב 4.  ראשונה לקורינתיים י"ג 12.

לארון הברית ישנה משמעות רבה: אל העבריים ט' 4.

כוס של מן היה בו – לציין כי אלוהים מספק את כל צורכינו

מקל (שבט) אהרון – כדי לציין את ריבונות אלוהים

לוחות הברית – להזכיר שאנו חיים על פי ולאור חוקי ומצוות אלוהים.

איזו שמחה ותגמול רב מחכה לילדי אלוהים ביום חזרתו של ישוע למלוך על תבל.

לא לחינם אמר ישוע: "בואו אליי כל העמלים והעמוסים ואני אמציא לכם מנוחה…." מתי י"א 28-29.

לסיכום:

 1. השופר השביעי הינו השלב האחרון בעונש שאלוהים הטיל על העולם בגלל דחייתם את ישוע המשיח.

המטרה של עונש אלוהים היא להשחית את אלו שבחטאיהם השחיתו את בריאתו של אלוהים והתכלית היא להכין את היקום לבואו של המלך ישוע.

 1. שובו של ישוע הינה תשובה לתפילת ילדי אלוהים מאז בראשית. "אבינו שבשמיים תבוא מלכותך…"

בשובו נהיה עימו ולידו ללא מתווכים. בשובו התחברותינו תהיה שלמה יותר.

בשובו, כל אחד מאיתנו ישרת אותו בגוף מושלם על פי מידת נאמנותינו לדברו ורצונו.

הבה נקפיד על חיים קדושים, גדילה בידיעה וציות לדבר אלוהים כדי שבהופעתו לא נתבייש.

[1] Thomas, Robert L. Revelation 8-22. An Exegetical Commentary. (Chicago: Moody, 1995). Pg. 80-

81.

[2] Levi, David M. Revelation, Hearing the Last Word. (N.J.: F.O.I, 1999). Pg. 128.

[3] Faithful commentators hold different opinions concerning which half of the Tribulation the witnesses will serve.

[4] David Levi (pages 128-129), MacArthur (300-301), Thomas (88) and Walvoord (179) hold that the two witnesses are probably Moses and Elija. Lehman Strauss holds that the two witnesses are Elija and Enoch (215-216)