התגלות פרק ט' (הקדמה)

בשיעור שעבר למדנו את פרק ח' פסוקים 6-13 אך בדרך יחודית.

במקום לחרוש את האירועים הקשים שנוחתים על העולם בתקיעת כל שופר, למדנו אודות קדושתו, צדקתו וחסדו של אלוהים כפי שהדבר התגלה במשפטיו לאורך התנ"ך.

מדוע עשינו זאת?

בלומדינו אודות משפטי אלוהים לאורך התנ"ך זכינו לראות שאלוהים הינו קדוש. אין בו כל חטא ואינו מתחבר לחטא. אלוהים מזהיר לפני שהוא מעניש, הוא מציג את חסדו לפני שהוא מראה את צדקתו. אלוהים חייב לשפוט בצדק מכיוון שכך הבטיח וכך דורשת קדושתו וצדקתו.

למדנו שבכל משפט עלינו לבדוק היכן אשמתנו ולבקש את סליחת אלוהים.

לאחר שארבעת המלאכים בפרק ח' תקעו בשופרות והמכות נחתו על הארץ, נותרו עוד שלושה מלאכים וביד כל אחד מהם שופר.

לפני ששלושת המלאכים הללו תוקעים בשופרות, (פרק ט' ואילך) יוחנן מתאר נשר מעופף באמצע השמיים ואומר בקול גדול: "אוי, אוי, אוי ליושבי הארץ מיתר קולות השופר ששלושת המלאכים עתידים לתקוע" (פרק ח' 13). המשפט המקדים הזה מציין שעוצמת שלושת המכות הבאות אינה פחותה מקודמותיה אלא כואבת יותר.

המכות הבאות המתוארות בפרק ט' שונות מהקודמות בכך שהן מתארות פעילות של מלאכי השטן בארץ כחלק מעונש אלוהים על עולם הדוחה את המושיע.

על מנת להבין את הפסוקים בפרק ט', ראוי שנלמד את הרקע לבריאתם ונפילתם של השטן ומלאכיו. לימוד אודות מלאכים הינו דבר ראוי מאוד מכיוון שהמילה מלאכים הינה המילה הפופולארית ביותר בספר ההתגלות. לאחר שנלמד את המידע אודות המלאכים, (בעיקר אלו שחטאו, מלאכי השטן), יהיה קל וברור יותר להבין את המשך הפסוקים.

א.  מתי נבראו כל המלאכים?

בפסוקים הראשונים בספר בראשית אנו לומדים על סדר הבריאה.

בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. השמיים היו הדבר הראשון שברא אלוהים.

בבראשית א' 31 כתוב שאלוהים ברא את הבריאה בשישה ימים.

בספר שמות כ' 11 שוב נאמר שכל הבריאה נעשתה בשישה ימים. אני מאמין שמדובר בימים בני 24 שעות ביממה.

מכיון שהשמיים היו הדבר הראשון שנברא, הרי שהמלאכים נבראו לאחר בריאת השמיים.

באיזה יום מתוך ששת ימי הבריאה נבראו המלאכים?

 1. איוב ל"ח 4-6: אלוהים אומר לאיוב: היכן היית כשבראתי את הארץ? כשקבעתי את מידותיה? כשהנחתי את הארץ במקומה? כשעשיתי זאת, המלאכים הריעו.

ז"א – המלאכים נבראו לפני שאלוהים ברא את הארץ.[1]

2.. נחמיה ט' 6: במהלך תפילת הודיה, הלוויים מפארים את אלוהים אך יחד עם זאת מציינים את סדר הבריאה:

אתה עשית את השמים, את שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה…

לאורך התנ"ך צבא השמיים מציין את המלאכים. צבא זה גוף הממלא הוראות ונלחם. ראה התגלות י"ט 19. תהילים קמ"ח 2.

על פי נחמיה ט' 6, נראה שהמלאכים נבראו מיד לאחר בריאת השמיים ושמי השמיים

מסקנה:

המלאכים נבראו ביום הראשון מיד לאחר בריאת השמים ולפני בריאת הארץ.

(קולוסיים א' 16; תהילים קמ"ח 2-4)

ב. מתי חטא השטן?

בספר בראשית א' 31 כשאלוהים סיים את מלאכת הבריאה הוא אמר:  והנה טוב מאוד.

בפרק ג' פסוק 1 אנו פוגשים את הנחש (שטן) המנסה לפתות את חווה.

ז"א, התרחש אסון בין פרק א' 31 לבין פרק ג' 1. בין סיום מלאכת הבריאה ועד פיתוי חווה בגן עדן על ידי השטן.

מה היה חטאו של השטן?

הנביא ישעיה בפרק י"ד 4-23 והנביא יחזקאל בפרק כ"ח 11-19 מנבאים על מלך בבל ועל מלך צור בהתאמה.

מכיוון שהתנהגותם המתנשאת של מלכי בבל וצור דמתה והשתוותה לזו של השטן, הנביאים ישעיה ויחזקאל תיארו את מעשיו של השטן וכך הקרינו על מעשי המלכים שעליהם דיברו.

מבחינתנו, זכינו לדעת סודות ונצורות, את שמו המקורי של השטן ואת חטאו.

שמו – הילל בן שחר –  (לוציפר) ישעיה י"ד 12.

במקורו השטן הוא כרוב – מלאך רם מעלה הקרוב ביותר לאלוהים. יחזקאל כ"ח 15.

הוא נברא טהור וללא חטא. היפה והחכם מכולם – יחזקאל כ"ח 12.

אך השטן רצה להיות אלוהים בעצמו ולכן נמצאה בו גאווה – הוא חטא.

הוא סולק ממעמדו ודינו נחרץ. הוא יישלח לאגם האש והגופרית לנצח נצחים – ישעיה י"ד 15; ספר ההתגלות כ' 10.

על פי הכתוב בספר ההתגלות י"ב 1-10 אנו לומדים ששליש מכלל המלאכים צידדו בשטן והלכו עימו. מאז השטן ואותם מלאכים פועלים ביחד נגד אלוהים.

המילה שטן הינה מילת תואר המציינת את פעולתו של הילל בן שחר (לוציפר).

הוא מקטרג עלינו לפני אלוהים ומעמיד מכשולים ופיתויים לפנינו כדי להרוס את עדותינו עבור האדון ואת חיינו (לוקס ד'; זכריה ג'; חזון יוחנן י"ב; אפסיים ו'; איוב; פטר"א ה' 8).

ג. מהו איזור מלכותו של השטן ומלאכיו?

המילה שמיים מופיעה בתנ"ך בגוף רבים.

שאול השליח מציין כי הכיר אדם שעלה לרקיע השלישי. שם במקום משכנו של אלוהים, שמע אותו איש, מילים מיוחדות. שניה לקורינתיים י"ב 2-4.

ז"א – הרקיע השלישי הינו מקום משכנו של אלוהים.

שאול השליח אומר באיגרת אל האפסיים ב' 2 ובפרק ו' 12 כי השטן שולט בספירת הביניים, בממשלת האויר – במילים אחרות – בחלל שבין הרקיע השלישי והארץ.

ישוע מתיחס אל השטן ומכנה אותו בשם: שר העולם הזה. ז"א שתחום פעילותו והשפעתו היא גם בארץ (יוחנן י"ב 31; שניה לקורינתיים ד' 4).

מכיוון שקיימים שלושה רקיעים, וממשלת אלוהים הינה ברקיע השלישי, הרי שהשטן ומלאכיו נמצאים ברקיעים 1 ו- 2.

חיזוק לכך נימצא בספר נחמיה ט' 6 ששם נאמר: "…אתה עשית את השמיים, שמיי השמיים.."

ז"א, שקיימים מספר רקיעים ולכל רקיע יש שמיים וכך הלאה שלושה רקיעים.

מה תפקידם המקורי של המלאכים כאשר נבראו טהורים?

 • לשרת ולהלל את אלוהים.
 • להוציא לפועל את רצונו בבריאתו (תהילים ק"ג:20-21; מלכים א' כ"ב 19…התגלות י"ב 7.)

כמו שכבר למדנו, אותם מלאכים שהתחברו לשטן המרו את רצון אלוהים. פרק ט' מתאר את פעילויותיהם של מלאכי השטן בארץ.

על מנת לבוא מוכנים יותר לפרק ט', הבה נלמד אודות ארוע המתואר בספר בראשית פרק ו'.

ספר בראשית פרק ו' פסוקים 1-4.

"ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר. והיו ימיו מאה ועשרים שנה. הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם."

הפסוקים מתארים את בני האלוהים לוקחים נשים מבנות האדם, ככל שחפצו.

אלוהים ראה את המעשים והחליט: תוך 120 שנה הוא שופט את החוטאים.

מי הם אותם בני האלוהים?

בספר איוב א' 6, ב' 1, 'בני האלוהים' מתיחס למלאכי השטן. ובפרק ל"ח 7 מתיחס לכלל המלאכים לפני חטאו של השטן.

מה בדיוק היה האופי של חטאם ואיך העניש אותם אלוהים?

בברית החדשה, באיגרת יהודה, בפסוקים 6-7 כתוב שמלאכים חוטאים עזבו את מעונם וקיימו יחסי מין עם יצורים אחרים. על מנת שנבין את הסטיה שביחסים, יהודה מציין את עונשם של סדום ועמורה. אנשי סדום ועמורה ניסו לאנוס את אורחיו של לוט. שני המלאכים שבאו לחלצו. (בראשית י"ט).

בספר השניה לפטרוס ב' 4-7, פטרוס מציין שאלוהים כבל את המלאכים החוטאים והורידם לתחתית התהום, לשמרם למשפט. גם פטרוס מזכיר את משפט אלוהים על אנשי סדום ועמורה.

לאור נתונים אלו ניתן להסיק שבספר בראשית ו' 1-4 מתוארים מלאכי השטן המקיימים יחסי אישות עם בנות האדם.

מה כל כך מיוחד בחטא הזה ומדוע אני מזכיר זאת כעת?

א. בספר בראשית ג' 15 אלוהים העניק תקווה לאדם וחווה: זרע האשה יכה בראש הנחש.

על מנת להרוס את המין האנושי וכך לבטל את תוכנית הישועה של אלוהים עבור האדם, החלו מלאכי השטן לטמא את זרע האנושות. אלוהים חישב כי משימתם תימלא תוך 120 שנה.

נוח, אישתו, בניו ונשותיהם לא נטמאו בזרע מושחת. אלוהים מחק במבול את אלו שנטמאו ואלו שדחו את ישועת אלוהים.

ב. מלאכי השטן יכולים להופיע כאנשים. יש להם את הכח ללבוש דמות העולה על רוחם כדי לבצע את מזימתם.

הנתונים הללו מאוד חשובים כשאנו פונים ללמוד את פרק ט'.

את מי כתבי הקודש מכנים שדים?

השדים הם חלק ממלאכי השטן אשר שוכנים ושולטים על חייו של אדם שאינו נושע. כמו כן, השדים גם יכולים לשכון בתוך חיה (מתי ח' 30-32; מרקוס ה 11-16; לוקס ח 32-33; מתי ט 32-33; טו 22; לוקס ד 35; ז 33; ט 42 ועוד).

כאמור, שד או שדים אינם יכולים לשכון בגוף אדם נושע, אך הם בהחלט יכולים לתקוף, לתמרן ולהקשות על כל נושע. הדרך להתמודד איתם ולנצחם היא על ידי תפילה והיצמדות לדבר אלוהים.

לסיכום:

השיעור היום מהווה הקדמה לפרק ט'.

יוצא שלמדנו רבות אודות מלאכי השטן וכוחם הרב.

מכיוון שמלאכי השטן פועלים גם היום ובכל מקום, חשוב שנדע איך מתמודדים נגדם.

א. אם תאמין שישוע הוא המשיח אשר שילם בדמו על חטאיך, הרי שרוח אלוהים תשכון בגופך, תחתום אותך לישוע  וכך השטן לא יוכל לשכון שם יותר.

אפסיים א' 13-14; ראשונה ליוחנן ה' 18; ראשונה לקורינתיים ג' 16-18.

ב. למרות שהשטן אינו יכול לשכון בגוף אדם מאמין, הרי שהוא מנסה להכשיל אותנו ולהרוס את עדותינו.

ישוע המשיח הראה לנו דוגמא להתמודדות נגד השטן – לוקס ד'. – היצמדות לציות דבר אלוהים.

אפסיים ו' מלמדינו כי היצמדות לדבר אלוהים ובטחון בכוח אלוהים יאפשרו לנו לעמוד איתנים ומצליחים נגד התקפות השטן.

שאלוהים יברך אותנו להתמקד בישוע כדי שנוכל להמשיך לשרת את אלוהינו.

התגלות פרק ט' פסוקים 1-11.

גיהנום עליי אדמות[2]

מכיון שפרק ט' מתאר פעילות של מלאכים בקרב בני אדם, הקדשתי את השיעור שעבר ללימוד אודות מלאכים באופן כללי, וזאת כהכנה להבנה מעמיקה יותר של פרק ט'.

מלאכים נבראו ביום הראשון לבריאה. הם נבראו תמימים.

לאחר הבריאה חטא הבכיר שבמלאכים (הילל בן שחר). כתוצאה מחטאו הוא סולק מתפקידו ויחד עימו סולקו שליש מכלל המלאכים שבחרו ללכת עימו.

ה' גזר את דינו של השטן ומלאכיו לאגם האש.

על מנת להכשיל את תוכניתו של אלוהים, משתמש השטן בכל תכסיס אפשרי שבכוחו לעשות. לאור הכתוב בבראשית פרק ו' 1-4, ביכולתם של מלאכי השטן להופיע בגוף אדם ולבצע מעשים נבזים.[3]

מדוע למדנו כל זאת? מכיוון שבפרק ט' השטן ומלאכיו שוב לובשים חזות פיזית ופועלים בארץ בעוצמה שלא היתה כדוגמתה, כדי להרוס את תכנית הישועה של אלוהים, וכך לנסות להציל את עורם מדין נצחי באגם האש. רק ראו מה עולל השטן לאיוב, שנקרא צדיק הדור (איוב א).

מכיוון שעם ישראל נמצא במרכז תכנית הישועה של אלוהים, והמשיח ישוע בא מקרב עם ישראל, השטן מן הסתם ימשיך למקד את התקפותיו על השארית מעם ישראל (ראה רומיים ט 5; דברי הימים א פרק כא; התגלות י"ב). לא רק עם ישראל נמצא על הכוונת של השטן ושדיו אלא גם כל ילדי אלוהים הנושעים מקרב הגויים (מתי י"ג 38-39; קור"ב ד' 4; לוקס ח' 12; פטר"א ה' 8).

לאור הכתוב בפרט ט' בספר ההתגלות, אלוהים עתיד לשחרר את השטן ושדיו להתקפה נוספת ואיומה בתקיעת השופר החמישי.

ציון הנשר הקורא בשמיים "אוי, אוי, אוי, מרמז שעוצמת ואפקט שלושת המכות הבאות תהיה לא קטנה אלא גדולה מארבעת המכות שניחתו על יושבי הארץ בארבעת השופרות הראשונים.

אנא שימו לב שקריאת הנשר המתריע על המשך זעם אלוהים היא חלק מהבישור שאלוהים מאפשר בתקופת שבע שנות הצרה. ליושבי הארץ אין כל תירוץ לומר "לא ידענו". האשמה רק בהם ולא באלוהים.

נא לקרא את פרק ט' פסוקים 1-2.

 1. "המלאך החמישי תקע בשופר וראיתי כוכב נופל מן השמים ארצה וניתן לו מפתח בור התהום.
 2. הוא פתח את בור התהום ועשן עלה מן הבור, כעשן כבשן גדול, והשמש והאויר חשכו מעשן הבור".

להזכירנו – כשהחותם השביעי והאחרון נפתח, שבעה מלאכים העומדים לפני אלוהים קיבלו שבעה שופרות. כל מלאך שתקע בשופר בתורו, ציין מכה שנחתה על העולם כעונש מאלוהים בעבור חוסר אמונה.

אנו בשופר החמישי. כשהמלאך החמישי תקע בשופר, התרחשו האירועים הבאים. כוכב נפל מן השמיים לארץ וניתן לו מפתח בור התהום.

משלימי הדרשה

 1. מי הוא הכוכב הנופל משמיים ארצה? (פ. 1)
 2. מהו בור התהום ומי נמצא שם? (פ. 2)
 3. איך נראים אותם שדים שיוצאים מהתהום ואיך הם עתידים לפגוע ביושבי תבל? (פ. 3-11)
 1. מי הוא הכוכב הנופל משמיים ארצה? (פ. 1)
  א. מה מסמל הכוכב?

הכוכב מסמל אישיות כלשהי מכיוון שניתן לו מפתח בור התהום.

על פי פרק י"ב ניתן לקבוע שבהקשרנו כוכבים מציינים מלאכים.

ב. מהי זהותו של המלאך? האם הוא מלאך טוב או מלאך של השטן? או השטן בעצמו?

ידוע לנו שהוא נופל ושהוא מקבל את מפתח בור התהום. ז"א שהמפתח לא היה ברשותו מלכתחילה.

בכתובים, תיאור של מלאך נופל מצביע על השטן או אחד ממלאכיו.

(לוקס י' 18 – השטן.  ישעיה י"ד 12 – השטן. התגלות י"ב 9 – השטן ומלאכיו, יוחנן י"ב 31 – השטן)

בהתגלות כ' 1, מתואר מלאך היורד מהשמים שמפתח כבר בידו. קיים הבדל בתיאור, ובמקרה הזה הכוונה למלאך "טוב".

מכאן ניתן להסיק שהכוכב הנופל מסמל את השטן או את אחד ממלאכיו הבכירים.[4]

יוחנן מציין שמפתח בור התהום ניתן לאותו מלאך שנפל מהשמיים ארצה.

בפרק א' 18 אנו לומדים שישוע הוא האחד האוחז במפתחות לשאול ולמוות.

מכאן ניתן לומר שאותו מלאך "רע" קיבל את המפתח לבור התהום מאלוהים, וזאת כדי להוציא לפועל את אחת מהמכות שאלוהים הכין לאלו היודעים אודות קיומו ובוחרים להתעלם מרצונו.

מהו באר התהום? מי נמצא שם? מה הם עתידים לעשות? את זאת נלמד בהמשך. אך לפני כן אני רוצה לחבר מספר נתונים כדי להציג מסקנה מאוד חשובה.

מכיוון שהכוכב הנופל הינו מלאך שטני או השטן בעצמו, ומכיוון שהוא נופל משמיים ארצה, הרי שניתן לשער בדיוק גבוה את המועד המדויק שפרק ט' מתאר.

בפרק י"ב 7-9 למדנו שבדיוק במחצית תקופת 7 השנים, תתרחש מלחמה בשמים בין מלאכי אלוהים בראשות המלאך מיכאל לבין השטן ומלאכיו הרעים. המלאך מיכאל ינצח, ובעקבות זאת ייזרקו השטן וכל מלאכיו מהשמיים ארצה.

לאחר סילוקם, לא יהיה מקומם יותר בתחום השמיים, כמו שהיה לאחר חטאם הראשון בבראשית (ראה איוב א-ב), אלא כל עיסוקם ופעילותם של השטן ומלאכיו תהיה בארץ. לא לחינם דניאל הנביא בפרק ז' 25 וישוע המשיח בספר מתי פרק כ"ד 15 מציינים עלית מדרגה חריפה ביותר בכוחו ופעילותו של צר המשיח בדיוק באמצע 7 שנות הצרה.

וכעת למסקנה חשובה:

א. פרק י"ב קובע שהשטן ומלאכיו נזרקים משמיים ארצה במחצית שבע שנות הצרה.

ב. פרק ט' מציין נפילת השטן משמיים ארצה.

מכיוון שלאחר נקודת האמצע של הצרה לא יימצאו השטן ומלאכיו בשמיים אלא רק בארץ, ניתן לשער בסבירות גבוהה שהשופר החמישי המתאר את נפילת השטן מהשמיים ארצה יתרחש בנקודת האמצע של 7 השנים.

כעת נחזור ללימוד האירוע המתרחש בעקבות תקיעת השופר החמישי. פרק ט' פסוק 2.

יוחנן מציין שהשטן קיבל את מפתח בור התהום. הוא פתח את הבור, ומהבור יצא עשן שהחשיך את השמש והאויר. העשן לא היה הדבר היחידי שיצא מהבור.

מבור התהום יצאו ארבה, אך מסוג מיוחד במינו ולמטרה מאוד מכאיבה.

 1. מהו בור התהום, ומי נמצא שם?

בור התהום הינו מקום כבילתם ומאסרם של השדים, של מלאכי השטן שביצעו עבירות חמורות. בין היתר, אותם מלאכי השטן שטימאו את בנות האדם בספר בראשית פרק ו' כבולים שם למשפטם (פטר"ב ב' 4; יהודה פסוק 6; התגלות ט' 2, 11; יא 7; יז 8).  השטן עצמו ייכלא שם במשך 1000 שנות מלכות ישוע בארץ – התגלות כ' 1-3. השד שיפעל בצר המשיח בא משם: י"א 7.

בספר לוקס ח' 31, השדים שנכנסו לאותו האיש, התחננו לפני ישוע שלא יצווה עליהם לרדת אל התהום. ישוע ציווה עליהם להיכנס לתוך עדר החזירים שרץ לתוך הים וטבע.

לאור פחדם של השדים להיזרק לבור התהום, ניתן לקבוע שבור התהום הינו מקום מפחיד ומגביל וששם שוכנים שדים.

בהיתקע השופר החמישי, לאחר שניתן מפתח בור התהום למלאך הרע, ישוחררו השדים ששוכנים בבור התהום מאז בראשית פרק ו' כדי לפגוע ביושבי הארץ.

רבותי, כשאנו קוראים ולומדים את הנתונים הללו, עלינו לכרוע ברך לפני ישוע שהציל אותנו ממקומות אפלים שכאלו. בתור ילדי אלוהים מובטח לנו לשכון בממלכתו לנצח ולא לבקר מקומות אפלים וכואבים כתהום או אגם האש (התגלות כ' 10, 13-14).

יוחנן מציין שכשהמלאך פתח את בור התהום, יצא ממנו עשן כעשן כבשן גדול והשמש והאויר חשכו מעשן הבור.

לא מדובר בעשן טהור המציין את תפילות הקדושים (ח' 4; ט"ו 8), אלא בעשן המציין את חומרת האירוע העתיד לבוא על יושבי הארץ (ט 17-18; י"ד 11   יח 9, 18; יט 3; ראה גם בראשית יט 28; לד 10; יואל ב 30; נחום ב 13). העשן החשיך את אור השמש וזיהם את האויר, ללמדנו שאפקט שלושת המכות הללו לא זיהם רק את התהום אלא כעת גם יזהם את הארץ.

 1. איך נראים אותם שדים שיוצאים מהתהום ואיך הם עתידים לפגוע ביושבי תבל? הבה נקרא את פסוקים 3-11.

3‏ מִן הֶעָשָׁן יָצָא אַרְבֶּה עַל הָאָרֶץ וְנִתַּן לָהֶם כֹּחַ כַּכֹּחַ אֲשֶׁר לְעַקְרַבֵּי הָאָרֶץ. 4‏ נֶאֱמַר לָהֶם שֶׁלֹּא לְהַזִּיק לְעֵשֶׂב הָאָרֶץ, אַף לֹא לְכָל יֶרֶק וְכָל עֵץ, אֶלָּא לָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר אֵין לָהֶם חוֹתַם אֱלֹהִים עַל מִצְחוֹתֵיהֶם. 5‏ לֹא נִתַּן לָהֶם לַהֲרֹג אוֹתָם, אֶלָּא לְעַנּוֹתָם חֲמִשָּׁה חֳדָשִׁים; וְעִנּוּיָם הוּא כָּעִנּוּי שֶׁגּוֹרֵם עַקְרָב בְּעָקְצוֹ אָדָם. 6‏ בַּיָּמִים הָהֵם יְחַפְּשׂוּ בְּנֵי הָאָדָם אֶת הַמָּוֶת וְלֹא יִמְצְאוּ אוֹתוֹ, וְיִתְאַוּוּ לָמוּת וְהַמָּוֶת יִבְרַח מֵהֶם.
7‏ בְּצוּרָתָם דּוֹמִים חַגְבֵי הָאַרְבֶּה לְסוּסִים עֲרוּכִים לְמִלְחָמָה; עַל רָאשֵׁיהֶם כַּעֲטָרוֹת דּוֹמוֹת לְזָהָב וּפְנֵיהֶם כִּפְנֵי בְּנֵי אָדָם; 8‏ שֵׂעָר לָהֶם כִּשְׂעַר נָשִׁים וְשִׁנֵּיהֶם כְּשִׁנֵּי אַרְיֵה;
9‏ שִׁרְיוֹנִים לָהֶם כְּשִׁרְיוֹנֵי בַּרְזֶל וְקוֹל כַּנְפֵיהֶם כְּקוֹל מַרְכְּבוֹת סוּסִים רַבִּים הָרָצִים לַמִּלְחָמָה; 10‏ זְנָבוֹת לָהֶם כְּזַנְבוֹת עַקְרַבִּים, עִם עֳקָצִים, וּבְזַנְבוֹתֵיהֶם כֹּחַ לָהֶם לְהַזִּיק לִבְנֵי אָדָם חֲמִשָּׁה חֳדָשִׁים. 11‏ וְיֵשׁ לָהֶם מֶלֶךְ עֲלֵיהֶם, מַלְאַךְ הַתְּהוֹם, אֲשֶׁר שְׁמוֹ בְּעִבְרִית אֲבַדּוֹן ובִיוָנִית שְׁמוֹ אַפּוֹלְיוֹן.

לא רק עשן יצא מבור התהום אלא גם אותם שדים איומים שכעת לובשים גוף הדומה לארבה.

א. איזה סוג ארבה מציין יוחנן?

לארבה שיצא מבור התהום יש זנב עם עוקץ וארס כמו לעקרבים.

הארבה הזה תוקף בני אדם ולא צמחיה.

מכת הארס של הארבה הזה מענה למשך חמישה חודשים אך לא הורגת את האדם שנפגע.

חזות אותו ארבה מאוד שונה מהארבה שאנו מכירים בטבע.

לארבה הזה יש מנהיג, מלך. מלאך התהום אשר שמו – המשחית (יוחנן י' 10 – השטן.)

ספר משלי ל' 27 מלמדנו שלארבה בטבע אין מנהיג. ("מלך אין לארבה..")

יוצא מכך שמבור התהום ייצאו שדים בחזות ובהתנהגות כארבה.

אל לנו להתפלא – הרי כבר למדנו ששדים מסוגלים ללבוש חזות המתאימה לפעולתם הזדונית (ראה גם ט"ז 13).

ב. מה אותם שדים בחזות של ארבה עתידים לעשות? ולכמה זמן?

פסוקים 4-6 מציינים את האמת הבאה.

אותם שדים יזיקו ליושבי תבל הלא מאמינים.

מכת הארס תכאיב מאוד אך לא תהרוג. אנשים יחפשו את המוות, אך לא ימותו בשלב זה.

יוחנן מציין שארס השדים יכאיב למשך חמישה חודשים. הנתון מענין מכיוון שחמישה חודשים הינם בדרך כלל אורך חיי הארבה.

יוחנן מציין שאותם שדים לא יוכלו לפגוע במאמינים החתומים על ידי אלוהים.

בפרק ז' 1-3 למדנו שאלוהים חותם 144000 יהודים מאמינים. אותם חתומים מחוסנים מפני אותם שדים.

לסיכום

 1. ראוי לזכור כי מכת ארבה היתה אחת מעשר המכות שנחתו על מצרים בגלל חוסר אמונתם וציותם לאלוהים.

מכיוון שבני האדם לא ישתנו, הרי שעונש אלוהים עליהם עתיד לחזור.

ביודעינו את התופת המחכה לחסרי אמונה, עלינו לנצל כל רגע לבשר על מנת להציל את יקירינו ושכנינו.

 1. הפרק מלמדינו אודות חסדו של אלוהים כלפי ילדיו הנאמנים.

א. את הקהילה ישוע לקח מן העולם לפני הצרה.

ב. גם במהלך הצרה, המאמינים החדשים החתומים על ידי אלוהים, יזכו להגנה וחסד ממושיע העולם, ישוע המשיח, אל-שדי. אין זה אומר שלא יסבלו, אלא שיחוסנו ממוות בעת ההיא.

כשאנו בידו של המושיע, אפילו כל השדים והשטן בראשם אינם יכולים לפגוע בנו. רק כשאנו בידו של ישוע.

ג. ישוע המשיח הוא זה האוחז בידו את מפתחות החיים והמוות.

ביודעינו את סמכותו ואהבתו אותנו, ראוי שלא נדחה שום ציות לדברו.

הבה נעשה ניקיון פסח בליבותינו ובחיינו. נסיר כל חטא ונעמוד כשרים לפני מושיענו.

התגלות פרק ט' פסוקים 12-21.

בשיעור שעבר למדנו מפרק ט'. נוכחנו לדעת שהמועד שבו השופר החמישי נשמע זה אמצע השבוע השבעים והאחרון בנבואת דניאל.

כשהשטן ומלאכיו נזרקים משמיים ארצה, מתגברת פעילות מלאכי השטן בארץ. אותם שדים שישוחררו מבור התהום ילבשו חזות של ארבה תוקפני שיתקוף ויענה את בני האדם למשך חמישה חודשים. היחידים שיחוסנו מפגיעת אותם שדים יהיו 144000 החתומים מבני ישראל.

אותם שדים בחזות של ארבה יהיו מודרכים על ידי מלך הנקרא מלאך התהום ששמו המשחית והוא לא אחר מאשר השטן בכבודו ובעצמו.

מדוע שאלוהים יעשה דבר כה כואב לבני האדם?

כל סדרת המכות המתוארות בספר התגלות נובעת מסיבה אחת: המרדנות והדחיה של בני האדם נגד אלוהים והמשיח ישוע (תהילים ב).

הכמות הרבה של המכות עומדת ביחס ישר לגודל המרדנות. כשהדחיה תיפסק ובני האדם יכנעו לבוראם, יפסקו המכות. אלוהים בריבונותו יודע למפרע שיהיה צורך בכל סדרת החותמות כדי לשבור את מרדנות יושבי תבל.

פעילות השדים בחזות של ארבה מתקיימת לאורך חמישה חודשים. בסיום השופר החמישי מתכונן המלאך השישי לתקוע בשופר. אויי שני עומד לנחות על יושבי העולם.

משלימי הדרשה:

 1. אילו אירועים עתידים להתרחש בתקיעת השופר השישי? (פ. 12-14)
 2. מהו נפח הנזק של השופר השישי? (פ. 15)
 3. איך נראה צבא השדים הזה? (פ. 16-19)
 4. מהי תגובת יושבי תבל לתופת העולמית? (פ. 20-21).
 1. אילו אירועים עתידים להתרחש בתקיעת השופר השישי? (פ. 12-14)

"אוי אחד חלף, הינה עוד אוי ועוד אוי באים אחרי כן.

"המלאך השישי תקע בשופר ושמעתי קול אחד מאת ארבע קרנות מזבח הזהב אשר לפני האלוהים, אומר למלאך השישי המחזיק בשופר: "התר את ארבעת המלאכים האסורים על הנהר הגדול נהר פרת."

בפרק ח' 13, אנו למדים ששלושת השופרות האחרונים מכונים שלושת ה- אוי.

אוי – הינה הברה המציינת מכה כואבת, בלתי נעימה.

השופר החמישי הינו האוי הראשון וכעת אנו לומדים אודות האוי השני – השופר השישי.

האוי השלישי ממש אוי גדול מכיוון שהוא כולל את שבעת קערות הזעם.

יוחנן אומר ששמע קול אחד מאת ארבע קרנות המזבח שלפני אלוהים (ח' 3).

המזבח עומד ממש לפני כסא אלוהים ולכן הקול ששמע יוחנן, נבע ממלאך כלשהו או מאלוהים עצמו, בכל מקרה, הקול השמיע הוראות הנובעות מרצון אלוהים. ניתן לומר – השופר השישי כמו שאר החותמות והשופרות נובע מיד אלוהים.

ההוראות שנשמעו מקרנות המזבח היו: "התר את ארבעת המלאכים האסורים על הנהר הגדול נהר פרת."

מי הם ארבעת המלאכים האסורים?

לאורך כל התנ"ך, תיאורים של מלאכים אסורים, כבולים או נופלים, מתיחסים למלאכיו של השטן ולשטן עצמו. (שניה לפטרוס ב' 4, יהודה 6, התגלות כ' 2).

מכאן, ארבעת המלאכים האסורים הינם מלאכי השטן.

על איזה נהר פרת מדובר?

אני מאמין שההתיחסות היא לנהר פרת שקיים בעירק, באיזור בבל.

נהר הפרת הינו גבול הנחלה שאלוהים יעד לישראל (בראשית ט"ו 18) אך גם המקום שבו החלה המרידה נגד אלוהים – בבל. (בראשית י"א).

בשיעור שעבר למדנו שבאמצע תקופת הצרה, לאחר תקיעת השופר החמישי, יושלכו השטן ומלאכיו מהשמיים ארצה. לאחר נקודת אמצע הצרה אין יותר מלאכים רעים בממלכת השמיים וכל פעילותם מתרכזת על פני כדור הארץ.

יוצא מכך שחלק מהמלאכים הרעים הללו אסורים על נהר פרת ארצי וגשמי ומחכים למלא תפקיד מסוים ברגע שאותו יקבע אלוהים.

 1. מהו נפח הנזק של השופר השישי? (פ. 15)

"אז הותרו ארבעת המלאכים המוכנים לשעה וליום ולחודש ולשנה, כדי שיהרגו שליש מבני האדם"

יוחנן מציין בדרך מופלאה את ריבונות אלוהים בכל הנוגע לנעשה על פני כדור הארץ.

למרות כוחם הרב של אותם מלאכים רעים. הם היו כבולים ולא יכלו לעשות דבר שלא על פי תוכנית אלוהים. זיכרו: ראשונה ליוחנן ד' 4 – זה שבכם חזק מזה שבעולם.

בדיוק במועד שאלוהים קבע, לא דקה לפני, ולא דקה אחרי, שוחררו אותם מלאכי השטן כדי להשלים את עונש אלוהים על עולם שנחשף לאור אלוהים אך בחר את החושך על פניו.

יוחנן אומר כי התוצאה של השופר השישי היא מותם של שליש מכלל בני האדם על פני תבל.

אני אחזור לנתון הזה בהמשך!

 1. איך נראה צבא השדים הזה? (פ. 16-19)

בפסוקים 16-19 יוחנן מתאר את חזות היצורים ומספרם.

"ומספר צבאות הפרשים עשרים אלף רבבות; שמעתי את מספרם. כך ראיתי את הסוסים בחזון: לרוכביהם יש שריונות של אש ולשם וגפרית; וראשי הסוסים כראשי אריות ומיפיהם יוצאים אש ועשן וגפרית. שליש בני האדם מתו בשלוש המכות האלה, באש ובעשן ובגפרית היוצאים מפיהם; שכן כוחם של הסוסים הוא בפיותיהם וגם בזנבותיהם, כי זנבותיהם דומים לנחשים בהיות להם ראשים, ובהם יזיקו."

יוחנן אומר כי שמע את מספר הפרשים בצבאם של ארבעת המלאכים הרעים.

יוחנן אומר ביוונית (שפת המקור): פעמיים רבבה כפול רבבה, או רבבות על רבבות (δισμυριάδες μυριάδων).

המילה ביוונית לרבבה משמע – מספר עצום שגדול מכדי לספור.

ולכן משמעות המספר שנותן יוחנן הינו – עצום ורב, גדול מכדי לספור.

מפסוק 17 יוחנן מתאר את חזות היצורים הללו – הסוסים בחזון.

להזכירנו, בשופר החמישי שפתח את פרק ט' אלו היו ארבה עם עטרות כמו זהב, שיניים כמו לאריה, שיער כשער נשים וזנב עם עוקץ כמו לעקרב. בכוחם לענות חמישה חודשים.

בשופר השישי לעומת זאת המתחיל מפסוק 13 יוחנן מתאר סוסים עם ראש הדומה לאריה, עם זנבות הדומים לנחשים ובהם הם מזיקים. מפי הסוסים יוצאים אש, עשן וגופרית.

על הסוסים רוכבים, לרוכבים שריונות של אש, לשם וגופרית.

(זה נשמע כואב, אך עוד בחייהם יטעמו שונאי אלוהים את טעם הנצח שלהם – כ' 10, כ"א 8, י"ט 20).

למרות שהיצורים אינם זהים, הרי שיש דמיון ביניהם.

יוחנן מתאר יצורים שאינם ידועים לנו. ישנם הטוענים שיוחנן מתאר צבא אנושי עם כלי נשק מודרנים שלא היו ידועים ליוחנן ולכן התקשה לתארם במדויק אלא בידיעתו המוגבלת. אני זוכר שבילדותי היו אלו שטענו שמדובר במסוקי קוברה…

באופן אישי כאחד המקבל את הכתוב כפי שהוא בפרט כשמדובר בתיאור כל כך מפורט, אני משער שמדובר ביצורים קיימים, אך עדיין אינם ידועים לנו. מכיוון שהשדים המתוארים בפרק באים כולם מהתהום, אני נוטה להאמין שאותם יצורים גם נובעים מאותו המקום.

בפרק ט"ז 14-16 קיים תיאור של מלחמה אנושית קשה. אך אני מאמין שבפרק שלנו אנו עדים למכות שבהם מעורבים מלאכי השטן (שדים) הלובשים חזות כמתואר מפי יוחנן.

אל לנו להתפלא מאחר שיוחנן אומר לנו במפורש שבנקודת אמצע הצרה כל פעילות השטן ומלאכיו מתעצמת בעולם (ראה גם פרק י"ב).

כעת אני חוזר לנתון הקשה.

המכה הנוכחית תמית שליש מכלל בני האדם בעולם (ט' 15). מכיוון שהחותם הרביעי הביא למות רבע (ו' 8) והשופר השישי למות שליש, הרי שבסיום השופר השישי נותרים בחיים רק חצי מכלל בני האדם. זה כמו לאבד ארבעה מיליארד בני אדם תוך כ- 4 שנים.

 1. מהי תגובת יושבי תבל לתופת העולמית? (פ. 20-21).

איך מגיבים הנותרים בחיים? איך מגיבים ארבעה מיליארד בני אדם שהינם עדים למות ארבעה מיליארד אחרים?

 1. "שאר האנשים אשר לא נהרגו במכות האלה, בכל זאת לא שבו ממעשי ידיהם ולא נמנעו מהשתחוות לשדים ולאלילי זהב וכסף ונחושת ואבן ועץ אשר אינם יכולים לראות, אף לא לשמוע ולהלך.
 2. ולא שבו מרציחותיהם אף לא מכישופיהם, מתזנותם ומגנבותיהם."

הנתונים כל-כך כואבים. אפשר היה לחשוב שהנה אחרי מכה שכזו העולם ירד על ברכיו ויבין טעה ופשע באלוהים.

החצי הנותר לא יכנע לאלוהים בשלב זה אלא יעשה את ההיפך.

בני האדם ימשיכו להשתחוות לשדים ולעבוד אלילים. ראו את האבסורד.

בני האדם ימשיכו לבקש עזרה וימשיכו להשתחוות לפני אלו שהורגים אותם.

במקום לחזור לעצת אלוהים ולכבד את מצוותיו, העולם במפגיע ממשיך להשתחוות לאלילים, לרצוח, לכשף, לזנות ולגנוב.

במילים אחרות: במקום להיכנע לאלוהים ולחיות, הם ממשיכים להפר את עשרת הדברות שהם תכונות האופי הקדוש של אלוהים.

רבותי, אל תחשבו שבני האדם לא ידעו ממי באים כל המכות, הם ידעו טוב מאוד.

בפרק ו' 16-17 בני האדם כבר מודעים לעובדה שמלחמתם היא נגד אלוהים.

הם ממשיכים בעקשנותם מכיוון שעדיין פועל בליבם הלך מחשבתו של השטן – יש לנו סיכוי עוד לנצח. עוד נראה לו שאנו יכולים..

המסקנות מאוד ברורות:

התעקשות בני האדם להמשיך במרידתם נגד אלוהים רק מוכיחה שהעונש שאלוהים הנחית עליהם היה מוצדק ונבע ממשפט צדק.

בשופר החמישי, כשבני האדם עונו על ידי ארס הארבה, הם חיפשו את המוות במקום את ההתוודות על החטא.

אלוהים שמע את בקשתם וכך עשה.

לסיכום

 1. מאמצע תקופת הצרה ישחרר אלוהים את כל השדים האסורים בתהום מאז בראשית כחלק מזעמו על עולם הממשיך לזלזל בו ובדם בנו ישוע.
  למרות המכה הקשה על בני האדם, הם ימשיכו להפר את רצון אלוהים וכך יוכיחו שעונש אלוהים עליהם היה מוצדק.
 1. ומה איתך?

איך אתה מגיב כשאלוהים מכה כדי לחנך? האם אתה מבין שחינוך נובע מאהבה?

האם אתה מעדיף את הסבל והמוות על פני חזרה בתשובה והתוודות על חטא בענווה?

 1. אלוהים כל יום מחנך אותנו דרך דברו ודרך ההתחברות והקשר של ילדיו.

אנא, הבה נהיה רגישים ורכים לתוכחה ולחינוך כדי שקדושת אלוהים תיראה דרך חיינו.

[1] Ryrie, Charles C. Basic Theology, A Popular Systematic Guide to Understanding Biblical Truth.

(Chicago: Moody, 1999). Pg. 141.

[2] MacArthur, John. The MacArthur New Testament Commentary, Revelation 1-11. (Chicago: Moody,

1999). Pg. 253.

[3] Ibid., 254.

[4] Ibid., 256. MacArthur says that the fallen star is Satan (Isaiah 14:12-15).