הפסוק הברור ביותר העונה לשאלה זו נמצא במזמור תהילים ק"י 1:

"לדוד מזמור. נאום יהוה לאדוני שב לימיני, עד אשית אויביך הדום לרגליך".

א. ישוע המשיח בעצמו ציין שפסוק זה שנאמר על ידי דוד המלך מתייחס אליו – לישוע (מתי כב 41-46). לכן, המשיח ישוע יושב כעת לימינו של אלוהים האב בשמיים.

ב. עד מתי ישב המשיח ישוע לימין אלוהים האב?

כתבי הקודש מציינים שכל עמי העולם עתידים להיכנע לאדון ישוע, אך הדבר ייעשה בסוף תקופת צרת יעקב, ממש לפני חזרתו של המשיח ארצה כדי למלוך על העולם מבית המקדש החדש שהמשיח יקים בירושלים (תהילים ב, התגלות יט – כ).

נכון לעתה, העולם פועל על פי הנחייתו של שר העולם הזה – השטן, ולכן המשיח ישוע עדיין יושב לימין אלוהים האב בשמיים.

ג. המשיח ישוע עתיד לשבת בבית המקדש החדש שיקים בירושלים לאחר שיחזור ארצה, ומשם ישלוט על העולם במשך 1000 שנים (ישעיה ב 1-4, מיכה ד 1-6, התגלות כ 1-4). לאחר תקופה זו ייהרס העולם כפי שאנו מכירים אותו ואלוהים יברא עולם חדש נטול כל חטא וסימניו שייתקיים לעולמי עולמים (פטר"ב ג 10-13, התגלות כא-כב).