בשיעור הנוכחי אתייחס לשאלות הבאות:

 • אילו אירועים עתידים להתרחש בארץ ישראל בעת חזרתו של המשיח ישוע?
 • מה יקרה לשארית עם ישראל ולשארית מכלל אומות העולם בעת שובו של המשיח ישוע ארצה ותחילת מלכותו הארצית?
 • אילו שינויים עתידים להתרחש בתבל בחיי האדם ובטבע בעת מלכות המשיח?

נא לזכור שהתשובות מאוד קצרות וכוללות מספר מצומצם של פסוקים להקלת הלימוד.

שאלה ראשונה:
אילו אירועים עתידים להתרחש בארץ ישראל בעת חזרתו של המשיח ישוע?

לפני שאפרט אילו אירועים עתידים להתרחש בעולם בעת חזרתו של המשיח ישוע ארצה, חשוב מאוד לדעת איך ייראה העולם בסוף הצרה הגדולה ממש לפני שובו של האדון ישוע?

רקע:

במהלך שבע שנות הצרה,[1] יחווה העולם מלחמות, מגפות ופגעי טבע שישנו ללא היכר את פני העולם מבחינה טופוגרפית, דמוגרפית ומדינית.
רעידות אדמה לא יותירו אבן על אבן. התשתיות בכל הארצות בתבל ייהרסו, יושמדו ואת כולן יהיה צורך לבנות מחדש.

מבחינת האוכלוסייה, כשני שליש מכלל יושבי תבל ימותו במהלך שבע השנים הקשות הללו (התגלות ו' 4, 14; ח', ט' 18; י"א 13, 19; י"ד 15-20, ט"ז; י"ח 19-13). יהיו עמים שלא ישרדו את הצרה.
כשיחזור המשיח ארצה, העולם יהיה במצב הדורש שיקום יסודי, שיקום בראשיתי.

ובכן, איך תסתיים צרת אחרית הימים?

בסיום שבע שנות הצרה יחזור המשיח ישוע כשרגליו על הר הזיתים. הנבואה הזו נאמרה מפי זכריה הנביא בפרק י"ד 4 ומקבלת גיבוי מהכתוב בספר מעשי השליחים א' פסוק 11: "…ישוע זה אשר נישא מעליכם השמימה – בוא יבוא באותו אופן שראיתם אותו עולה לשמים." מכיוון שהאדון ישוע עלה לשמיים מהר הזיתים, הוא עתיד לשוב ארצה על הר הזיתים. ממש כפי שהנביא זכריה כתב.
הנביא זכריה מוסיף ואומר שכאשר ייגעו רגליו של המשיח בהר הזיתים, ההר ייבקע לשניים. הגיא שנוצר "רץ" מכיוון מזרח לכיוון מערב. תזוזת שני חצאיי ההר תהיה – חצי צפונה וחצי דרומה. מן הסתם, שינוי טופוגרפי שכזה ישנה את פני העיר ירושלים וסביבתה ללא היכר. יחזקאל הנביא מוסיף בפרק מ"ז ואומר, שנהר מים חיים שיצא מהר-הבית יזרום גם לכיוון ים-המלח וירפא את ים-המלח כך שתהיה בו דגה רבה. יחזקאל מציין את עין-גדי ככפר דייגים. מי שמצליח לדמיין היטב את התיאור של יחזקאל, מגיע למסקנה שירושלים תיראה מאוד דומה לעדן בסיפור בראשית, שם יצאו הנהרות מעדן החוצה.[2]

דבר אלוהים גם מעניק לנו נתונים הקשורים למועד חזרתו של ישוע המשיח ארצה בסיום הצרה.
מכיוון שארבעת מועדי יהוה הראשונים (פסח, חג-המצות, הנפת העומר וחג השבועות – ויקרא כ"ג) התקשרו במדויק עם הופעתו הראשונה של המשיח ישוע,[3] ניתן לומר בוודאות שארבעת מועדי יהוה האחרונים (זיכרון-תרועה, יום-הכיפורים, חג סוכות ושמיני עצרת) קשורים בחזרתו של המשיח ישוע. לא לחינם הם נקראים: מועדי-יהוה.

מסיבה זו ניתן לומר בביטחון רב שחזרתו של המשיח ישוע ארצה תתרחש ביום זיכרון תרועה.[4]

הדבר הראשון שהמשיח ישוע יעשה בעת חזרתו זה להסיר את אויביו ומתנגדיו מעל פני תבל (התגלות י"ט 11-21; זכריה י"ד 1-15; ישעיה ס"ג 1-6).

הסרת האויבים כוללת את השלכת צר-המשיח ונביא השקר לאגם האש לנצח נצחים, ואת כליאת השטן בשאול לאלף שנים. בהמשך ארחיב על כך…

הדבר השני, המשיח יאסוף את שארית עם ישראל בחזרה לנחלתם ויתקבל על ידי כל ישראל כאדון ומושיע מכפר חטאים. הנביא זכריה בפרק י"ב מפסוק 10 מתאר במילים מהממות את ישועת שארית עם ישראל. באותו היום תתגשם הנבואה של שאול השליח מאיגרת אל הרומים י"א 26: "וכל ישראל ייוושע".
בחודש הראשון שבו יחזור המשיח ישוע ארצה, שארית עם ישראל תחגוג את כל חגי תשרי כנושעים.

הנביא דניאל בפרק י"ב בפסוקים 11-12 מציין שני מועדים הקשורים לחזרתו של ישוע המשיח.

יא וּמֵעֵת הוּסַר הַתָּמִיד וְלָתֵת שִׁקּוּץ שֹׁמֵם, יָמִים אֶלֶף מָאתַיִם וְתִשְׁעִים.  יב אַשְׁרֵי הַמְחַכֶּה וְיַגִּיעַ לְיָמִים אֶלֶף שְׁלֹשׁ מֵאוֹת שְׁלֹשִׁים וַחֲמִשָּׁה."

דניאל הנביא מציין שני מועדים שמתחילים מאמצע צרת שבע השנים. אנו יודעים שמדובר באמצע הצרה, כי רק אז צר המשיח יציב את הצלם בקודש וידרוש השתחוויה. כך גם מוזכר בבשורת מתי כ"ד 15 וכן בספר דניאל פרק ט' 27.

לפיכך, ישנם 1260 ימים מאמצע הצרה עד סופה. בספר ההתגלות י"ב וי"ג שלוש וחצי השנים הללו מצוינים ב-42 חודשים או 1260 ימים.

מכאן, המועד הראשון שדניאל הנביא מציין מסתיים 30 ימים לאחר שובו של המשיח ישוע ארצה.

מה יתרחש בארץ ישראל בחודש הזה? עם ישראל יפגוש את מושיעו ישוע, יקבלו באמונה ויחגוג עימו את חגי תשרי.

הנביא דניאל מציין מועד נוסף – 1335 ימים. המועד הזה גם כן מתחיל מאמצע הצרה ולכן יסתיים כ 75 ימים לאחר חזרתו של המשיח ישוע ארצה.

דניאל הנביא אף מציין שמי שמחכה ליום הזה ויגיע אליו, הריהו מבורך, אשרהו.

וכעת נשאלת השאלה: מה מיוחד במועד הזה?

מתברר ש-75 ימים לאחר חזרתו של המשיח ישוע ארצה, בהתבסס על חזרתו של ישוע במועדי תשרי, מביאנו לפתחו של חג החנוכה.

אם כן ניתן לשער בביטחון רב שבמועד הזה בית המקדש החדש יעמוד על תילו, ותחל מלכותו הארצית של המשיח ישוע לאלף שנים.

שאלה שניה:
מה יקרה לשארית עם ישראל ולשארית מכלל אומות העולם בעת שובו של המשיח ישוע ארצה ותחילת מלכותו הארצית?

 

א. כאשר האדון ישוע המשיח ישוב לעולם בסוף הצרה, הוא לא ישוב לבד. כל קהילת הנושעים עתידים לחזור עם האדון ישוע בגוף חדש (זכריה י"ד 5; תסל"א ד' 13-18; התגלות י"ט 14).
כמו כן, לאור הכתוב בספר דניאל י"ב 2-3, כאשר המשיח ישוע יחזור ארצה, תתרחש תקומה מן המתים של קדושי הצרה. ז"א, אלו שנושעו במהלך הצרה ונרצחו, יקומו לתחיה בחזרתו של ישוע ארצה בסיום הצרה.

במילים פשוטות, כאשר יחזור האדון ישוע ארצה לאחר הצרה, יחיו במלכות המשיח כל הנושעים מאז בראשית והם עם גוף שמימי חדש.
הקהילה החוזרת עם ישוע בגוף חדש ושמימי עתידה לנהל עימו את מלכותו הארצית (למלוך עימו, התגלות כ"ב 5).
הנושעים החוזרים עם גוף חדש ונצחי, לא יוכלו לחטוא וכל פעולותיהם תהיינה מושלמות. ממלכת המשיח ישוע תתאפיין בחוסר שחיתות, בצדק וניהול מושלם. מסיבות אלו, ממלכת המשיח תהיה ממלכת צדק (ישעיה י"א 1-10).

כאמור, בשובו של האדון ישוע המשיח, כל אלו שייוותרו בחיים לאחר משפט העמים יהיו השארית הנושעת מכלל העמים (מתי כ"ה 31-46).

שימו לב!
במהלך מלכותו הארצית של המשיח, יהיו בעולם שני סוגים של אנשים:
– הנושעים שחזרו עם ישוע מן השמים וכעת עם גוף שמיימי חדש. גוף שאינו חוטא אך גם אינו מתחתן ואינו מוליד ילדים.
– שארית ישראל ושארית מהגויים שימשיכו לחיות עם גופם הארצי הרגיל. רק אנשים אלו ימשיכו להתחתן ולהוליד ילדים.

ב. בנוגע לעם ישראל:
בשובו של המשיח ישוע כל שארית עם ישראל תיוושע. לפיכך עם ישראל יוכל למלא את הייעוד לשמו נקרא – ממלכת כוהנים, כפי שכתוב בספר שמות י"ט 5-6: "וְעַתָּה, אִם-שָׁמוֹעַ תִּשְׁמְעוּ בְּקֹלִי, וּשְׁמַרְתֶּם, אֶת-בְּרִיתִי, וִהְיִיתֶם לִי סְגֻלָּה מִכָּל-הָעַמִּים, כִּי-לִי כָּל-הָאָרֶץ. וְאַתֶּם תִּהְיוּ-לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים, וְגוֹי קָדוֹשׁ". ראה גם זכריה ח' 23.

עם ישראל לא יכול היה לשרת ככוהנים עבור אלוהים כל עוד העם דחה את הכוהן הגדול שלו, ישוע המשיח. כעת כנושעים, עם ישראל משרת את שאר העמים ככוהנים בממלכת המשיח הארצית.

ארץ ישראל המובטחת תחולק לחלקים מקבילים וכל שבט יקבל נחלה. כן, עם ישראל עתיד לשבת בארץ על פי מפתח שבטי. ירושלים והסביבה יהיו קודש לאלוהים ושם ישכנו הכוהנים (יחזקאל מ"ז-מ"ח; זכריה י"ד 16-21).

לאור הכתוב בספר ישעיה ב', מיכה ד', תהילים ב' וזכריה ו' 12, המשיח עתיד להקים את מקדש המלכות בירושלים ומשם למלוך על כל תבל. דוד המלך שיקום לתחיה עתיד לשרת כנשיא ישראל (יחזקאל ל"ד 23-24, ל"ז 24-25).

אם כן, בחזרת המשיח ישוע ארצה, יתרחשו הפעולות הבאות:

 • הקהילה תחזור ארצה עם המשיח ישוע כשהיא עם גוף שמימי חדש.
 • הנושעים במהלך הצרה שנרצחו, יקומו לתחיה
 • כל שארית ישראל תיוושע.
 • המשיח ישוע ישמיד את כל אויביו וישליך לאבדון את צר המשיח, נביא השקר ואת השטן.
 • עם ישראל יקבל מהמשיח ישוע את כל נחלתו הארצית, וזו תחולק על פי חלוקה שבטית לאור המתווה הכתוב בספר יחזקאל מ"ז-מ"ח.
 • המשיח ישוע יקים את בית המקדש וימלוך על כל תבל.
 • עם ישראל ישרת את המשיח ככוהנים בממלכתו הארצית.
 • הגויים יעלו לירושלים לחגוג את חג הסוכות ויביאו עימם את מנחותיהם וכך יממנו את עבודת הכוהנים ושיקום ארץ ישראל.

ג. בנוגע לשארית מן העמים:

כאמור, צרת שבע השנים תותיר את אומות העולם מזועזעים ומפורקים. אובדן יותר מחצי מכלל יושבי תבל יביא לכך שיהיו עמים שיפגעו עד חורמה.

מאוד יתכן שעמים דוברי אותה שפה יחליטו להתאחד ולו כדי להקל על מלאכת השיקום.
הנביא יחזקאל בפרקים כ"ט-ל' מציין שמצרים תהיה שממה למשך 40 שנה, וחלק מתושביה יפוצו בין העמים. סביר להניח שמצריים תחווה הרס כה מסיבי בגלל פעולותיה נגד עם ישראל לפני ובמהלך שבע שנות הצרה. הנביא ישעיה בפרק י"ט מציין לעומת זאת שמצרים גם תזכה למזור ושיקום. חמש ערים במצרים ידברו עברית ותיסלל מסילה ממצרים לירושלים ומשם לאשור, כדי לאפשר לבני העמים לעלות בקלות לירושלים להשתחוות למשיח היושב בציון.

הנביא ישעיה בפרקים ס'-ס"ה מציין את יחס העמים כלפי עם ישראל במלכות המשיח. כל העמים יביאו את מנחותיהם ומעשרותיהם לירושלים כדי לכלכל את הכוהנים הנאמנים, הלא הם שארית עם ישראל, וכן כדי לממן את שיקום ארץ ישראל.

מכיוון שהמשיח ימלוך בתבל וניהול העולם יתבצע על ידי בני הקהילה שחזרו עם ישוע בגוף שמיימי חדש, שום עם לא יתווכח או יחלוק על החלטה ושיפוט של משרתי המשיח. כל החלטה של המשיח תתקבל בהכנעה על ידי כל בני העמים. מסיבה זו, ממלכת המשיח הארצית תיהנה משלום עולמי אמיתי.

שאלה שלישית:
אילו שינויים עתידים להתרחש בתבל בעת מלכות המשיח ולאחריה?

עלינו לזכור שבמהלך שבע שנות הצרה העולם יחווה מלחמות, מגפות ופגעי טבע שישנו ללא היכר את פני העולם מבחינה דמוגרפית וגיאוגרפית.

מלכות המשיח תחל שהאוכלוסייה הרגילה של העולם (לא כולל בני הקהילה שחזרו עם המשיח ישוע), תהיה פחות מחצי ממה שהייתה שבע שנים לפני כן.

השנים הראשונות לאחר הצרה מן הסתם יוקדשו לשיקום העמים וארצותיהם.

החדשות הטובות הן שההתחלה הזו תהיה דומה יותר לתנאי בראשית עם שלום, אחווה, אהבה ושיתוף, שיועילו לכל העמים לחזור כמה שיותר מהר לשגרת חיים נעימה.

השינוי המהותי ביותר שיאפיין את תקופת מלכות אלף השנים של המשיח ישוע הוא ריסון החטא, ריסון הקללה מבראשית ג'.
כאשר יחזור המשיח ישוע ארצה, השטן ייזרק לשאול למשך אלף שנים: יוחנן השליח כותב לנו בספר ההתגלות כ' 2-3: "…הוא תפש את התנין, הנחש הקדמוני אשר הוא המלשין והשטן, וקשר אותו לאלף שנים. השליך אותו אל התהום וסגר וחתם עליו כדי שלא יתעה עוד את הגויים עד תום אלף השנים. אחרי כן צריך שיותר לזמן מעט."

למרות שהשטן יהיה אסור בשאול והחטא יהיה מרוסן, עלינו לזכור שעדיין אין מדובר בתקופת הנצח.

הנביא ישעיה בפרק י"א מלמדנו שנוכחות המשיח ישוע בעולם תרסן את החטא, כך שגם טבע החיות ישתנה ויחזור להיות דומה לתקופת בראשית של לפני חטאם של אדם וחווה. הנביא ישעיה מציין שזאב ישכון עם כבש, דוב עם פרה, אריה יאכל תבן וילד ישב ליד נחש ארסי ללא כל חשש.

אנו כל כך רגילים לחיות בעולם הנתון לקללת החטא ושבוי בחטא ותוצאותיו, עד כי קשה לנו לדמיין עולם בראשיתי שלפני החטא.

האם אנשים יינשאו ויולידו ילדים במלכות המשיח?

כן!
כל הנושעים שורדי תקופת הצרה ייכנסו למלכות המשיח עם גופם הארצי ולכן הם יוכלו להינשא ולהוליד ילדים.
הלא נושעים הראשונים שיחיו במלכות המשיח יהיו הילדים שייוולדו לנושעים ששרדו את הצרה. רוב הילדים האלו ייוושעו במהלך חייהם.

ישעיה הנביא בפרק ס"ה 17-25 מתאר את סגנון החיים במלכות המשיח, ומציין שיהיו גם כאלו שלא ייוושעו:

17כִּֽי־הִנְנִ֥י בוֹרֵ֛א שָׁמַ֥יִם חֲדָשִׁ֖ים וָאָ֣רֶץ חֲדָשָׁ֑ה וְלֹ֤א תִזָּכַ֙רְנָה֙ הָרִ֣אשֹׁנ֔וֹת וְלֹ֥א תַעֲלֶ֖ינָה עַל־לֵֽב׃ 18‏ כִּֽי־אִם־שִׂ֤ישׂוּ וְגִ֙ילוּ֙ עֲדֵי־עַ֔ד אֲשֶׁ֖ר אֲנִ֣י בוֹרֵ֑א כִּי֩ הִנְנִ֨י בוֹרֵ֧א אֶת־יְרוּשָׁלִַ֛ם גִּילָ֖ה וְעַמָּ֥הּ מָשֽׂוֹשׂ׃ 19‏ וְגַלְתִּ֥י בִירוּשָׁלִַ֖ם וְשַׂשְׂתִּ֣י בְעַמִּ֑י וְלֹֽא־יִשָּׁמַ֥ע בָּהּ֙ ע֔וֹד ק֥וֹל בְּכִ֖י וְק֥וֹל זְעָקָֽה׃ 20‏ לֹא־יִֽהְיֶ֨ה מִשָּׁ֜ם ע֗וֹד ע֤וּל יָמִים֙ וְזָקֵ֔ן אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־יְמַלֵּ֖א אֶת־יָמָ֑יו כִּ֣י הַנַּ֗עַר בֶּן־מֵאָ֤ה שָׁנָה֙ יָמ֔וּת וְהַ֣חוֹטֶ֔א בֶּן־מֵאָ֥ה שָׁנָ֖ה יְקֻלָּֽל׃ 21‏ וּבָנ֥וּ בָתִּ֖ים וְיָשָׁ֑בוּ וְנָטְע֣וּ כְרָמִ֔ים וְאָכְל֖וּ פִּרְיָֽם׃ 22‏ לֹ֤א יִבְנוּ֙ וְאַחֵ֣ר יֵשֵׁ֔ב לֹ֥א יִטְּע֖וּ וְאַחֵ֣ר יֹאכֵ֑ל כִּֽי־כִימֵ֤י הָעֵץ֙ יְמֵ֣י עַמִּ֔י וּמַעֲשֵׂ֥ה יְדֵיהֶ֖ם יְבַלּ֥וּ בְחִירָֽי׃ 23 לֹ֤א יִֽיגְעוּ֙ לָרִ֔יק וְלֹ֥א יֵלְד֖וּ לַבֶּהָלָ֑ה כִּ֣י זֶ֜רַע בְּרוּכֵ֤י יְהוָה֙ הֵ֔מָּה וְצֶאֱצָאֵיהֶ֖ם אִתָּֽם׃ 24 ‏ וְהָיָ֥ה טֶֽרֶם־יִקְרָ֖אוּ וַאֲנִ֣י אֶעֱנֶ֑ה ע֛וֹד הֵ֥ם מְדַבְּרִ֖ים וַאֲנִ֥י אֶשְׁמָֽע׃ 25 זְאֵ֨ב וְטָלֶ֜ה יִרְע֣וּ כְאֶחָ֗ד וְאַרְיֵה֙ כַּבָּקָ֣ר יֹֽאכַל־תֶּ֔בֶן וְנָחָ֖שׁ עָפָ֣ר לַחְמ֑וֹ לֹֽא־יָרֵ֧עוּ וְלֹֽא־יַשְׁחִ֛יתוּ בְּכָל־הַ֥ר קָדְשִׁ֖י אָמַ֥ר יְהוָֽה׃

ניתן לכתוב רבות אודות הפסוקים הללו מישעיה ס"ה, אך אני רק אתייחס לנקודה אחת בפסוק 20: "לֹא־יִֽהְיֶ֨ה מִשָּׁ֜ם ע֗וֹד ע֤וּל יָמִים֙ וְזָקֵ֔ן אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־יְמַלֵּ֖א אֶת־יָמָ֑יו כִּ֣י הַנַּ֗עַר בֶּן־מֵאָ֤ה שָׁנָה֙ יָמ֔וּת וְהַ֣חוֹטֶ֔א בֶּן־מֵאָ֥ה שָׁנָ֖ה יְקֻלָּֽל"

בגלל ריסון החטא והקללה, אנשים יחזרו לחיות מאות שנים כפי שהיה בבראשית בתקופת אדם וחווה, ונוח. יחד עם זאת, מי שלא ייוושע עד גיל מאה, ימות!
אומנם זו תהיה תקופה של חסד, אך משפט אלוהים יפעל גם אז. מי שיגיע לגיל 100 שנים וימשיך לדחות את הבשורה, לא יזכה לחיות יותר מגיל 100 אלא יומת וישלח לאבדון.

חשוב גם לציין שגיל מאוחר של מאות רבות של שנים לא יתבטא בנכויות ומצב סיעודי המתלווה לזקנה וגיל מופלג, אלא ברעננות של חיים.

זכריה הנביא מציין את המיוחדות של שארית עם ישראל הנושעת בתפקידה ככוהנים בממלכת המשיח.
בעוד בימינו עמים רבים שונאים את עם ישראל, הרי שבעתיד, בתקופת מלכות המשיח, גויים ירדפו אחר יהודי ויבקשו ממנו שידריכם לאלוהים (זכריה ח' 23).

מי עתיד לשקם את ארץ ישראל ולכלכל את הכוהנים?

לאור הכתוב בספר ישעיה ס'-ס"א, כל עמי הגויים יעלו את מנחותיהם לציון, כדי להודות למשיח היושב שם.
המנחות הללו עתידות לממן את שיקום ארץ ישראל ולכלכל את הכוהנים העובדים בקודש. מכיוון שכלל עם ישראל עתיד לשרת ככוהנים, הרי שמנחות העמים תממנה את מחיית עם ישראל.

אין מדובר בניצול, חס וחלילה.
בכל שנה בחג הסוכות, כפי שכתוב בספר זכריה י"ד 16-21, כל העמים יעלו לירושלים (או נציגי העמים) ויביאו את מנחותיהם כביטוי של תודה על ברכה רבה בחייהם. כאשר עם ישראל ממלא את ייעודו, כל העמים נהנים. מכאן, מדובר באינטרס דו צדדי.
מבחינתו של אלוהים, תנאי ברית אברהם עדיין יהיו תקפים: מברכיך אברך.

ומה יהיה גורלם של אלו שימשיכו לדחות את חסדי אלוהים בישועה שהעניק להם במחיר חייו של המשיח ישוע? על כך כתב הנביא ישעיה בפרק ס"ה 13-16:

13לָכֵ֞ן כֹּה־אָמַ֣ר ׀ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֗ה הִנֵּ֨ה עֲבָדַ֤י ׀ יֹאכֵ֙לוּ֙ וְאַתֶּ֣ם תִּרְעָ֔בוּ הִנֵּ֧ה עֲבָדַ֛י יִשְׁתּ֖וּ וְאַתֶּ֣ם תִּצְמָ֑אוּ הִנֵּ֧ה עֲבָדַ֛י יִשְׂמָ֖חוּ וְאַתֶּ֥ם תֵּבֹֽשׁוּ׃ 14הִנֵּ֧ה עֲבָדַ֛י יָרֹ֖נּוּ מִטּ֣וּב לֵ֑ב וְאַתֶּ֤ם תִּצְעֲקוּ֙ מִכְּאֵ֣ב לֵ֔ב וּמִשֵּׁ֥בֶר ר֖וּחַ תְּיֵלִֽילוּ׃ 15‏ וְהִנַּחְתֶּ֨ם שִׁמְכֶ֤ם לִשְׁבוּעָה֙ לִבְחִירַ֔י וֶהֱמִיתְךָ֖ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֑ה וְלַעֲבָדָ֥יו יִקְרָ֖א שֵׁ֥ם אַחֵֽר׃ 16‏ אֲשֶׁ֨ר הַמִּתְבָּרֵ֜ךְ בָּאָ֗רֶץ יִתְבָּרֵךְ֙ בֵּאלֹהֵ֣י אָמֵ֔ן וְהַנִּשְׁבָּ֣ע בָּאָ֔רֶץ יִשָּׁבַ֖ע בֵּאלֹהֵ֣י אָמֵ֑ן כִּ֣י נִשְׁכְּח֗וּ הַצָּרוֹת֙ הָרִ֣אשֹׁנ֔וֹת וְכִ֥י נִסְתְּר֖וּ מֵעֵינָֽי׃

באיזו קבוצה אתה נמצא?

אנא, אם יש בינינו מישהו שעדיין סוגר את ליבו לישוע, בבקשה ממך, תחשוב שנית.

אל תדחה את אהבת אלוהים בישוע.

לסיכום:

אחים ואחיות.

כל המהלכים הגלובליים מהווים שלבים ומדרגות להחזיר את הבריאה למצב של בראשית א-ג. תקופת הצרה וזעם אלוהים על הרשעים הם שלבים בהם אלוהים מכין את הבריאה ויושביה למלכות המשיח הארצית בת 1000, ולאחריה לתקופת הנצח.
נוצרנו כדי לפאר את שם אלוהים ואת התכלית הזו יגשימו רק הנושעים בדם המשיח ישוע (בראשית א' 26-29, אל האפסים ב' 10, טיטוס ב' 14).

מי שהחליט לדחות את כפרת החטאים שאלוהים מעניק בחסד דרך המשיח ישוע, נשאר עם אשמתו וחטאו ועתיד לבלות את הנצח באגם האש. מדובר על נצח ללא אהבת אלוהים, ללא שמחה ושלום אלוהים. אף אדם בר דעת לא ירצה לבלות את הנצח במקום שכזה.

האירוע המשמעותי הבא זה ההילקחות.

האם אתה מוכן כרגע לראות את פני ישוע המשיח?
האם כוחך והאמצעים שאלוהים הפקיד בידך ובחייך שותפים לקידום מלכות אלוהים ובניית גוף המשיח?

הגיע זמן אמת. הבה נקדיש את חיינו למלא את ייעודנו – לפאר את שם אלוהים. הבה נתחיל היום, כי היום זה יום ישועה.

[1] שבע שנות הצרה הן השבוע הנבואי האחרון בנבואת דניאל מפרק ט' פסוקים 24-27.

[2] עלינו לזכור שבבראשית לא היו יבשות אלא יבשה אחת וים. בפרק י' 5, 25 נאמר שהארץ נפלגה ככל הנראה כתוצאה מהמבול ששינה את פני תבל.

[3] ישוע המשיח נצלב בחג הפסח, ובמותו הקים את הברית החדשה – חג המצות. ישוע המשיח קם לתחיה ביום ראשון בבוקר בדיוק במועד חג תנופת העומר, ובחג השבועות רוח הקודש הואצל על המאמינים הראשונים וקהילת המשיח קמה (מע"ש ב).

[4] אין מדובר בהילקחות שהרי אין איש יודע את מועד ההילקחות. מדובר בחזרתו של האדון ישוע ארצה בסיום הצרה. בני אותה תקופה ידעו היטב את המועד. כל שארית ישראל ושאר יראי אלוהים שייוושעו במהלך הצרה ידעו שאורכה נקבע לשבע שנים ובסיומן המשיח יחזור על הר הזיתים. הם גם ידעו שרדיפת צר המשיח מאמצע הצרה תיארך 42 חודשים שהם 1260 ימים (שלוש וחצי שנים), ולכן הם ידעו היטב את מועד חזרתו של המשיח ארצה (התגלות י"ב-י"ג).