סדר על פי האמונה היהודית משיחית

תפילה להתחלת סדר פסח. זכור להחביא אפיקומן.

 

שיר: הוא מלך המלכים

שיר: אין שם אחר

 

מוזגים כוס ראשונה.

התאספנו היום כדי לחגוג מאורע שעשה אלוהים לאבותינו במצרים לפני כ־ 3500 שנה.

אלוהים ציווה עלינו ללמד את המאורע הזה לבנינו לדורי דורות.

סיפור יציאת מצרים מוכיח את נאמנות אלוהים לעמו ישראל. דרך פעולת אלוהים עם ישראל יכולים כל הגויים ללמוד על ישועת אלוהים לכלל בני האדם המצייתים לדברו.

כשאנו חוגגים את חג הפסח אנו חייבים לזכור כי אלוהים לא נתן חגים על מנת למלא את השנה באירועים. כל חג נושא בחובו סמל של תוכנית הישועה של אלוהים עבור בני האדם, וכל זאת דרך הכפרה של המשיח. אל הקולוסים ב' 15-20, ואל הגלטים ד' 8-11, ויקרא כ"ג.

לכן, בעוד אנו זוכרים את הפסח שבו אלוהים הוציא את בני ישראל מעבדות מצרים, אנו חייבים ללמוד איך אותו הפסח של מצרים מהווה סמל לישועה גדולה יותר!

ובכן, איך הכל התחיל?

יוסף שנזרק לבור על ידי אחיו נלקח על ידי שיירת ישמעאלים למצרים ושם נמכר כעבד, הפך  בחסד אלוהים להיות משנה למלך מצרים. (סיפור פוטיפר והשנים בכלא המצרי)

יוסף ידע לפתור את חלומותיו של המלך ובדרך זו הציל את המצרים משבע שנות בצורת שבאו עליהם.

מפאת הרעב בארץ כנען, יעקוב ובניו ירדו למצרים כדי לשבור שבר. שם התאחדו האחים עם יוסף והתרבו מאוד ־ שמות א'.

לאחר שמת אותו מלך עלה מלך חדש לשלטון, מלך שלא הכיר את הטובה שעשה יוסף למצריים.

אותו פרעה חדש, חשש מהתרבותם של בני ישראל בארצו, שמא יהפכו לאויבים מבית בעת צרה ולכן ציווה להעבידם בפרך.

מכיוון שעבודת הפרך לא עצרה את התרבות בני ישראל, ציווה פרעה להשליך ליאור כל בן זכר עברי שייוולד.

אלוהים שבשמיים ראה ושמע את סבלות וזעקות בני ישראל

שמות א' 14:

"וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך".

"and they made their lives bitter with hard labor in mortar and bricks and at all kinds of labor in the field, all their labors which they rigorously imposed on them."

אלוהים זכר את ההבטחה שנתן לעבדו אברהם בספר…

בראשית ט"ו 13-14:

"ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול".

"God said to Abram, “Know for certain that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, where they will be enslaved and oppressed four hundred years."

במשך הערב אנו נשתה ארבע כוסות מיץ ענבים. כל כוס מסמלת שלב בהצלת עם ישראל מעבדות לחירות. שימו לב לשלבים, למרות שהם מתייחסים להצלה פיזית ממצרים, הם גם מצביעים על שלבי ההצלה של בני האדם מן החטא.

השלבים מתוארים בספר שמות ו' 6-8.

"לכן אמור לבני ישראל: אני ה' ־־

“Say, therefore, to the sons of Israel, ‘I am the LORD,…

 1.      והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצריים,
 2. I will bring you out from under the burdens of the Egyptians,
 3.      והצלתי אתכם מעבודתם,
 4. I will deliver you from their bondage.
 5. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים,
 6. I will also redeem you with an outstretched arm
  and with great judgments.
 7.      ולקחתי אתכם לי לעם.
 8. Then I will take you for My people,

"והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני ה' אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצריים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני ה'".

and I will be your God; and you shall know that I am the LORD your God, who brought you out from under the burdens of the Egyptians. [8] ‘I will bring you to the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you for a possession; I am the LORD.’”

 

הבה נשתה את הכוס הראשונה שמסמלת את היציאה מסבלות מצרים.

 1. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצריים,      I will bring you out …

נא למזוג ולמלא את הכוס שנית.

 

נוער: הצגה (יציאת מצרים)

 

שיר: עבדים היינו

עבדים היינו, היינו, עתה בני חורין, בני חורין.

עבדים היינו, עתה, עתה, בני חורין x2.

שיר: חונה מלאך אדוני סביב ליראיו

מה עשה אלוהים על מנת לשחרר את בני ישראל ממצרים?

למשפחה אחת משבט לוי נולד בן.

כדי להחביאו מהמצרים שרוצים להרוג כל תינוק, האם יוכבד והאב עמרם הכינו תיבה והחביאו את הילד ביאור בין קני הסוף. (שמות ב').

 

יום אחד, יצאה בת המלך לטייל לאורך גדת היאור וראתה את התיבה.

היא משתה את התיבה וראתה כי יש בתוכה תינוק. בת המלך קראה לתינוק משה, מכיוון שמשתה אותו מן המים.

מרים, אחותו הבכורה של משה אשר הופקדה לשמור על התינוק, הציעה לבת המלך שירותי הנקה. וכך מרים, אמו של משה הניקה וגם גידלה את בנה בארמון המלך.

 

משה התחנך בארמון מלך מצרים אך ספג מאמו המינקת את השתייכותו הלאומית.

כשגדל משה הוא ראה איש מצרי מכה עבד עברי, הוא הביט וראה כי אין איש רואה והרג את המצרי. משה טמן את גופת המצרי בחול.

למחרת ראה משה שני עברים מתקוטטים. משה פנה אל הרשע בניסיון להפסיק את המריבה אך הרשע ענה לו ואמר: "…מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי?"

משה הבין שזה רק עניין של זמן לפני שייתפס וייהרג ולכן ברח לארץ מדין (פרק ב').

בגלל אותה אשמת רצח, נאלץ משה לברוח ממצרים ולהיות רועה צאן במדבר למשך 40 שנה.

אלוהים חינך את עבדו ללמוד סבלנות, מכיוון שעמו ישתחרר לא בכוח הזרוע של משה אלא ביד ה'.

לאחר ארבעים שנה שמשה רעה צאן במדבר והזדקן, פגש אותו אלוהים במעמד הסנה הבוער (שמות ג').

אלוהים ציווה על משה ללכת לפרעה ולומר לו שישחרר את עמו. אלוהים העניק למשה כוח לעשות אותות כדי לאמת את דבריו.

משה ניסה להתחמק מהמשימה שאלוהים הטיל עליו בטענה שהוא מגמגם, אך התרצה לאחר שאלוהים צירף אליו את אחיו אהרון. משה ואהרון הלכו אל פרעה ואמרו לו שאלוהים דורש שישחרר את עמו למען יעבדו אותו במדבר.

פרעה סירב לבקשה ואף הגביר את עול עבודת הפרך על בני ישראל.

שיר: מקהלת גברים- Let My People Go

שלושה מרכיבים על שולחן הפסח:

 1. מרור
 2. מצות
 3. זרוע

 

א. אכילת מרור

על מנת לזכור את המרורים שעברו על בני ישראל במצרים. ניקח עלה כרפס, נטבול במי מלח או לימון ונאכל.

שמות א' 14:

"וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך."

"…and they made their lives bitter with hard labor in mortar and bricks and at all kinds of labor in the field, all their labors which they rigorously imposed on them."

 

מכיוון שפרעה סירב לשחרר את בני ישראל מעבדות, הביא אלוהים על פרעה ועל מצרים כולה 10 מכות אשר שכנעו לבסוף את פרעה לשלח מארצו את בני ישראל.

במגוון המכות הללו אלוהים הוכיח שהוא גדול וריבון מכל אלילי מצריים (במדבר לג 4). כמו כן אלוהים גדול יותר מכל אשר בבריאה.

ילדים: משחק 10 המכות ושיר 

 

דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר , שחין, ברד, ארבה, חושך ־ ומכת בכורות.

blood, frogs, gnats, insects, pestilence, boils, hail, locousts, darkness, slaying of the firstborn.

אלוהים ידע שמכת הבכורות תשכנע את פרעה לשחרר את העם ולכן באותו הערב ציווה אלוהים על בני ישראל לעשות דבר מאוד חשוב:

 

ילדים: פעילות צביעת משקופים

 

על שום כך נקרא החג ־ חג הפסח.

רבותי, אלוהים אינו זקוק לדם חיצוני כדי לדעת מי מתגורר ובאיזה בית. אלוהים עשה זאת כדי ללמד את עם ישראל דרך סמלים אודות הכפרה הנצחית שהוא עתיד להציג לעולם בעתיד.

שיר: ישוע כפרה המציא (עמ' 104)

שיר: הוא

ב. מדוע אנו אוכלים מצות ומנקים את ביתנו מחמץ?

בגלל החיפזון שביציאת מצרים, לא הספיק הבצק לטפוח ולכן נראה הלחם כמצה. שמות י"ב 39.

אלוהים ציווה על בני ישראל לנקות את בתיהם מחמץ השאור ולאכול מצות בכל השבוע של חג הפסח (שמות י"ב 17-20).

ניקיון החמץ הינו סמל לניקיון החטא מהחיים שלנו. חטא קטן יכול להרוס חיים שלמים. כמו שבפסח אנו מנקים את בתינו משארו, כך בכל יום וכל הזמן עלינו לוודא שחטא אינו שוכן בחיינו ובמחשבתנו.

לקחת מצה ולטבול בחרוסת.

 

שיר: מה נשתנה

הילד הצעיר במשפחה שואל…

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

א. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה, הלילה הזה, כולו מצה.

ב. שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות

הלילה הזה ־ כולו מרור.

ג. שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת

הלילה הזה ־ שתי פעמים.

ד. שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין, הלילה הזה ־ כולנו מסובין!

שיר: והיא שעמדה

והיא שעמדה והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו,

אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא, מצילנו מידם.

ג. על השולחן מונחת זרוע.

הזרוע מסמלת את כוח אלוהים בגאולת עמו.

שמות ו' 6:

"לכן אמור לבני ישראל, אני ה', והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים"

"Say, therefore, to the sons of Israel: "I am the LORD, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will deliver you from their bondage. I will also redeem you with an outstretched arm and with great judgments."

לאחר שפרעה שכל את בנו בכורו יחד עם בכורי עמו, הוא נאות לשלח את בני ישראל ממצרים.

בני ישראל יצאו מעבדות של 400 שנה ובידיהם רכוש רב (כפי שאלוהים הבטיח לאברהם בבראשית ט"ו 14), והחלו את מסעם לארץ ההבטחה.

המסע לא היה קל ומהיר. אלוהים חצה את ים סוף עבור בני ישראל ובאותו אירוע גם הטביע את פרעה וצבא מצרים שרדף אחר בני ישראל (שמות י"ד).

אלוהים קיים את ההבטחה שנתן לאברהם.

נוער: הצגה קצרה על קריעת ים סוף

נשתה כוס שניה, המסמלת את ההצלה ממצרים. (כוס ראשונה ־ הוצאתי)

 1.      והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצריים,
 2. I will bring you out from under the burdens of the Egyptians,
 3.      והצלתי אתכם מעבודתם,
 4. I will deliver you from their bondage.

למזוג ולהכין את הכוס השלישית.

* * *  אוכלים  * * *

שיר: הודו לאדוני כי טוב (להושיב ולמקד את הקהל)

 

התנ"ך מלמד שהעבדות של בני ישראל במצרים אינה העבדות היחידה תחת השמש.

למרות שבני ישראל יצאו את מצרים, חוו את כל גדולות אלוהים במהלך מסעם במדבר, הם עדיין נשארו עם לב חוטא המסרב לעשות את רצון אלוהים ומורד בכל דבר שאלוהים מצווה.

לא רק בני ישראל נשארו חוטאים ומורדים נגד אלוהים.

לכל בני האדם יש את אותו הטבע החוטא הדוחף אותנו לעשות את מה שאלוהים אוסר עלינו לעשות.

למרות שאנו יודעים מה אסור לעשות, אנו בכל זאת עושים את מה שאסור.

מדוע זה כך?

ישנה עבדות אשר אינה משתייכת רק לבני ישראל אלא לכלל בני האדם.

העבדות הזאת היא ־ עבדות החטא.

דויד המלך אומר בתהילים נ"א: "בחטא יחמתני אימי.."

שלמה המלך אמר בקוהלת ז' 20: "אין צדיק אין גם אחד".

אלוהים יקר, איך אני יכול להשתחרר מהעבדות הזו לחטא?

אלוהים קבע שקורבן דם טהור וקדוש הינו התשלום הראוי לכפרת חטאים עבור כל בני האדם החוטאים.

ויקרא י"ז 11   Leviticus 17:11

"כי נפש הבשר בדם היא ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר".

"For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you on the altar to make atonement for your souls; for it is the blood by reason of the life that makes atonement."

 

אלוהים השתמש באמצעים של פסח במצרים מכיוון שהם צל הכפרה שהוא תכנן עבור העולם. קורבן, דם, כפרה, אמונה. [הרי אלוהים יודע מי גר ובאיזה בית…]

נוער: הצגה על שיחרור מחטא

 

שיר: (עירית) על גבעה רחוקה (עמ' 97)

בפסח במצרים שה תמים היה מספיק. השה היה סמל!

ישעיה הנביא בפרק נ"ג מלמדינו כי על מנת שאלוהים ייפסח על חטאי בני האנוש פעם אחת ולתמיד, יש צורך בשה מיוחד, והשה הזה הוא שה האלוהים ־ המשיח ישוע, אל שדי.

ישעיהו נג 6:

"כולנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו, ויהוה הפגיע בו את עוון כולנו. ניגש והוא נענה ולא יפתח פיו, כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה, ולא יפתח פיו".

"All of us like sheep have gone astray, each of us has turned to his own way; but the LORD has caused the iniquity of us all to fall on Him."

 

ובפסוק 10 אומר ישעיה: "אם תשים אשם נפשו, יראה זרע יאריך ימים.."

"If He would render Himself as a guilt offering, He will see His offspring, He will prolong His days."

…אם נראה במשיח את קורבננו, כי אז הוא יספק (יראה – ראה בראשית כ"ב 8) לנו זרע – נצחיוּת..

ישוע המשיח, שה האלוהים בא לעולם. הוא נולד דרך מרים הבתולה בהתערבות רוח אלוהים (ישעיה ז' 14).

לאחר שיוחנן המטביל הטביל את ישוע, נפתחו השמים כמגילה, רוח אלוהים ירדה על ישוע בדמות יונה וקול אלוהים נשמע משמים אומר: "זה בני אהובי אשר חפצתי בו."

(מתי ג' 17).

יוחנן זיהה את משיח אלוהים במילים אלו:

"הנה שה האלוהים הנושא חטאת עולם" יוחנן א' 29.

במשך 3 שנים הציג ישוע המשיח את עצמו לעמו. ישוע לימד ופעל בכל כוח כדי להוכיח את אלוהותו ומשיחיותו על מנת שיזהוהו ויקבלוהו, אך בני עמו דחו אותו.

שירותו של שה האלוהים עמד להסתיים.

זה היה בחג הפסח, ישוע הטיל על שני תלמידיו, כיפא ויוחנן להכין את הסדר. (מתי כ"ו 17, לוקס כ"ב 7).

לקרא מתי כ"ו 26-30.

 

(זיכרו, יהודה איש קריות, הבוגד, אינו נוכח. מאחר שיהודה הבוגד אינו נוכח, נשארו רק התלמידים הנאמנים. רק בחברה שכזו יכל ישוע לומר את המשפטים הבאים)

 

 1. "כאשר אכלו לקח ישוע לחם, ברך ובצע ונתן לתלמידים באומרו: "קחו ואכלו, זה גופי."
 2. לקח את הכוס, ברך ונתן להם באומרו: "שתו ממנה כולכם,
 3. כי זה דמי, דם הברית [החדשה] הנשפך בעד רבים לסליחת חטאים.
 4. ואני אומר לכם, מעתה לא אשתה מפרי הגפן הזה עד אותו היום אשר אשתהו חדש עמכם במלכות אבי."
 5. לאחר ששרו את ההלל יצאו אל הר הזיתים."

 

Mat. 26:26-30:

"While they were eating, Jesus took some bread, and after a blessing, He broke it and gave it to the disciples, and said, “Take, eat; this is My body.” [27] And when He had taken a cup and given thanks, He gave it to them, saying, “Drink from it, all of you; [28] for this is My blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins. [29] “But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in My Father's kingdom.”

[30]  After singing a hymn, they went out to the Mount of Olives."

סעודת האדון: 

רבותיי, באותו הפסח ישוע לימד כי הוא תכלית הפסח, הוא השה האולטימטיבי!

א. אוכלים חתיכת מצה, המסמלת את גוף שה הכפרה של אלוהים ־ המשיח ישוע.

ב. שותים כוס שלישית, כוס הגאולה, מפני שמשתתפיה האמינו בדם השה. (יהודה איש קריות נמצא בחוץ!).

ההשתתפות בכוס הזו היא הכרזה לקבלת דם המשיח כדם כפרה ומכאן גם כניסה לברית חדשה עם ישוע. מסיבה זו כוס זו היא כוס גאולה.

שיר: מה אשיב לאדוני (כוס ישועות אשא)

(3. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים…)

 1. I will alsoredeem you with an outstretched arm
  and with great judgments.

 

מכינים את הכוס הרביעית.

לאחר מכן קראו ישוע ותלמידיו ממזמורי תהילים. תהילים קי"ח 21-29.

"אודך כי עניתני ותהי לי לישועה, אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה. מאת ה' היתה זאת, היא נפלאת בעינינו. זה היום עשה ה', נגילה ונשמחה בו".

באותו הערב הוסגר ישוע .

לאורך הלילה בוצע משפט בזק וכבר למחרת עלה המשיח על הצלב.

שה הפסח נטבח עבור חטאינו – ממש בחג הפסח. זה היה המועד שאלוהים קבע בספר ויקרא כ"ג.

בני ישראל במצרים נצטוו למרוח את דם השה על המשקוף ומזוזות הבית כדי שאלוהים יפסח עליהם ולא יהרוג את בכוריהם.

 

מה עלי לעשות היום על מנת שאלוהים יפסח עלי ביום שבו הוא ישפוט את החטא?

מה עלי לעשות כדי שדם המשיח יכפר על חטאי?

שאול השליח אמר באיגרת אל הרומים י' 9:

"ואם אתה מודה בפיך שישוע הוא האדון ומאמין בלבבך שאלוהים הקים אותו מן המתים ־ תיוושע"

"…If you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved."

אחים ואחיות יקרים:

שה הפסח אשר הוקרב במצרים היה צל הכפרה אשר הועיד אלוהים עבור כלל בני האדם.

השה של אלוהים, המשיח ישוע, משחרר כל בן אנוש מאמין מעבדות החטא ועונשו.

 

שיר: ישוע אל יקר

שיר: כי כה אהב

בכל פסח אנו מנקים את הבתים ודואגים שהכל יראה מצוחצח.

מכיוון שגוף המאמין הינו היכל אלוהים (ראשונה לקורינתים ג' 16) אנו מצווים לשמור על גוף נקי מחטא לאורך כל השנה. גוף נקי מחטא כדי לשמש כלים נאמנים לאלוהים.

ראשונה לקורינתים ה' 7-8:

"בערו את השאור הישן למען תהיו עיסה חדשה. הלא אתם כמצות, שהרי נזבח שה הפסח שלנו ־ המשיח.

לכן נחוגה לא בשאור ישן ולא בשאור הרוע והרשע, אלא במצות התום והאמת"

"Clean out the old leaven so that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened. For Christ our Passover also has been sacrificed. [8] Therefore let us celebrate the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth."

כעת נסיים עם הכוס הרביעית, כוס השייכות למשיח:

 1.      ולקחתי אתכם לי לעם.
 2. Then I will take you for My people,

הבה נזכור את סדר הכוסות:

 1.      והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצריים,
 2. I willbring you out from under the burdens of the Egyptians,
 3.      והצלתי אתכם מעבודתם,
 4. I will deliver you from their bondage.
 5. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים,
 6. I will also redeem you with an outstretched arm
  and with great judgments.
 7.      ולקחתי אתכם לי לעם.
 8. Then I will take you for My people,

 

שיר: אחד מי יודע?

תם ונשלם סדר פסח.

תפילה

מחפשים אפיקומן…. הסבר על מהות המילה ואיך הדבר מסביר את קבלת בן אלוהים באמונה

מצרכים נדרשים לסדר פסח:

 1. מיץ ענבים
 2. מרור
 3. זרוע של כבש
 4. מצות.