האם קיימים נביאים בני זמננו?

 

האם קיימים נביאים בני זמננו?

העולם המשיחי האוונגליסטי בו אנו חיים מחולק באופן גס לשתי מחנות ראשיים – השונים בדעתם בכל הנוגע ליישום חלק ממתנות הרוח שבראשן נבואות ולשונות.

אני יכול רק לקוות שאלו האוחזים בדיעה השונה מזו שלי יתברכו במידה של סבלנות כדי לשמוע את טיעוני עד תום השיעור.

האם קיימים נביאים בני זמננו?

הבה נתחיל בהגדרה של המילה: נביא

נביא:

אדם אשר קיבל מסר מאלוהים ומוסר את דבר אלוהים במדויק (במילים ואף במעשים), לבני אדם שאליהם נשלח מאלוהים.

נבואה ומטרתה:

מסר הבא מאלוהים לבני אדם בנוגע לעתיד לבוא ונאמר מפי משרת אלוהים. מטרת הנבואה היא, לדעת את תוכנית אלוהים, לגרום לשומעים לחזור בתשובה לאלוהים, ולהישאר צמודים להוראתו בלבד (בראשית יח 17, עמוס ג 7, זכריה א 3-6, יונה וכו').

מבחן הנביא:

התורה ציוותה על בניה לבחון כל נביא או נבואה על סמך הפרמטרים הבאים:

א.      אם אדם המכנה עצמו נביא יחולל אפילו ניסים אך יסיט אתכם מדרך אלוהים – איננו נביא אמת

ב.      אם אדם המכנה עצמו נביא ינבא אירוע. עליכם לבדוק את ההתגשמות המדוייקת של דבריו.

נבואה מאלוהים חייבת להתאים לכל שנאמר בכתבי הקודש, ז"א, שנבואה כלשהי אינה יכולה לסתור עיקרון או הוראה או נבואה אחרת שאמר אלוהים (דברים יג, יח 15-22, א-מלכים יג).

דבר אלוהים ברור מאוד בנוגע לגורל נביאי שקר – כאלו שנבואתם לא התגשמה, או שניסו להסיט את ילדי אלוהים מדרך הישר – סקילה (דברים יג, יח).

בימינו בתי המשפט אינם פועלים על פי הדין בכתבי הקודש.

לפיכך, בימינו אנו מזהירים את בני הקהילה מאותו נביא שקר וכך איננו חשופים יותר להשפעתו הרעה.

מה בנבואה ומה תכליתה?

הנבואה כוללת נתונים ברורים ומדוייקים אודות אירוע או אירועים העתידים להתרחש כך שהאדם או העם להם ניתנה הנבואה יכולים למדוד את דיוקה ולוודא שמוצאה מפי אלוהים.

תכלית הנבואה לציין את אלוהים כריבון בלעדי ולהודיע את תוכניותיו.

תכליתה להזהיר את העם למען יסורו מן החטא ויחזרו לדרך אלוהים – למען יתברכו (ישעיה נח 1, יחזקאל כב 2, מג 10, מיכה ג 8, ישעיה מ 1-2, יחזקאל ג 17, לג 7-9, ירמיה ו 17, ישעיה סב 66).

האם כל ההגדרות הללו גם נכונות להגדרות הנביא שבספר הברית החדשה?

בוודאי שכן.

מה נאמר בברית החדשה בנוגע לתפקיד הנביא?

באיגרת לאפסים בפרק ד פסוקים 11-16 שאול השליח מציין שישוע המשיח העניק למאמינים מתנות חסד כדי להכשיר את הקדושים – אותנו – לעבודת השירות, לבניית גוף המשיח.

מתנות החסד ששאול השליח מציין בפסוקים אלו הן:

שליחים, נביאים, מבשרים, רועים ומורים…"

באיגרת לאפסים בפרק ב 20-22 שאול השליח מציין את תפקיד היסוד של השליחים והנביאים וכך גם קובע את "אורך חיי המדף" של מתנת  הנבואה.

 1. לכן אינכם עוד זרים או תושבים נוכרים, אלא בני עירם של הקדושים ובני בית אלוהים.
 2. בנויים על יסוד השליחים והנביאים, והמשיח ישוע עצמו הוא אבן הפינה.
 3. בו כל הבנין מחובר יחד וגדל להיות היכל קודש ליהוה.
 4. ובו גם אתם נבנים יחדיו להיות משכן אלוהים על ידי הרוח."

כמו שישוע הוא אבן פינה פעם אחת ולתמיד, כך הקונטקסט מחייב אותנו לקבל את תפקיד השליחים כמו שאול והשאר, והנביאים כמו ישעיה וירמיה כשלב בניה בסיסי. לאחר שנעשה, התמלא תפקידו ואינו תקף יותר.

כמו שאיננו בונים מרתף נוסף ויסוד נוסף לבנין לאחר שאלו נבנו בשלב הראשוני, כך צריך להבין שתפקיד השליחים והנביאים כמו שאול, ישעיה וירמיה, הסתיים ברגע שאנו אוחזים בידינו את כתבי הקודש השלמים.

אלוהים העניק למשרתים אלו את האחריות למלא את החסר בכתבי הקודש ולשם כך גם העניק להם כוחות ויכולות מיוחדים.

ב-קורינתים יב 12:

"הרי אותות ההיכר של השליח נעשו בקרבכם במלוא סבלנות, באותות ובמופתים ובגבורות…"

לאחר שהשליחים הוכיחו את אמינותם ושדבריהם כדבר אלוהים חיים, כל שנותר לנו זה להאמין ולחיות על פי ההדרכה שניתנה לנו ולא להוסיף דבר על דבריהם (התגלות כב 18-19).

האם מכאן עלינו להסיק שאלוהים אינו פועל היום בחיי האדם בכוחות על טבעיים?

חס וחלילה!

ה' כל הזמן פועל ואל לנו להגביל את מעורבותו בחיינו.

אנו מתפללים לרפואה, להגנה, לעזרה ולכל כך הרבה דברים כדי שנוכל לשרתו על פי רצונו.

אלוהים עונה ולעיתים תשובתו מתבטאת בפעולה על טבעית.

יעקב השליח מלמדנו להביא את החולה לפני הזקנים למען ימשחו את החולה בשמן, ויתפללו בעבור רפואתו.

במידה וירצה אלוהים, ריפוי החולה יכול להיעשות באותו הרגע ובאופן ניסי.

יעקב לא דרש שנביא את החולה לשליח או לנביא – אלא למשרתים הנוכחיים בקהילה – לזקנים (יעקב ה).

אם כן, האם ישנם נביאים כגון ישעיה וירמיה לאחר שכתבי הקודש נחתמו?

התשובה שלי היא: אין בימינו נביאים כמו ירמיה וישעיה וגם אין צורך יותר בנביאים כאלו.

יחד עם זאת, עלינו להיות מודעים למקרה יוצא מן הכלל

שני העדים שבספר ההתגלות פרק יא העתידים לנבא (התגלות יא 3).

שני עדים אלו עתידים להופיע במהלך צרת יעקב שתתגשם בעתיד.

שני העדים הללו הם חלק מהתגשמות נבואה שניתנה על ידי יוחנן השליח וכתובים בכתבי הקודש.

נוכחותם ופעולתם היא התגשמות נבואה, ועת פעולתם היא כאשר גוף המשיח – הקהילה, אינו נמצא בארץ אלא עם האדון בשמים.

ומה לגבי הכתוב בספר יואל פרק ב 28-32?

הנביא יואל מנבא שבאחרית הימים, אלוהים עתיד לשפוך את רוחו על כל בשר ובני ישראל עתידים לנבא, וזקניהם לחלום חלומות, ובחוריהם יראו חזיונות.

הנביא ממשיך בנבואתו ואומר שבאחרית הימים גם ייראו מופתים בשמים וגרמי שמיים ישתנו.

לאור הנאמר מפי שמעון פטרוס בספר מעשי השליחים ב אנו מסיקים שנבואת יואל החלה להתגשם לאחר תקומתו של ישוע.

נבואת יואל לא הסתיימה, שכן חלקים ממנה עתידים עוד להתגשם במהלך צרת יעקב, ובעת חזרתו של ישוע המשיח ארצה להקים את ממלכתו.

אל לנו להיבהל מנבואות שפרק התגשמותן ארוך, או מורכב ממספר שלבים.

יחזקאל הנביא בפרק לז מציין באותה הדרך את חזון העצמות היבשות.

חזון העצמות היבשות החל מאז נלקחו בני ישראל לגלות, ועתיד להיסתיים רק לאחר שרוח הקודש ישכון בכל בני ישראל.

היום, חזון העצמות היבשות התגשם רק במחציתו.

עם ישראל יוצא מארצות הגלות וחוזר לארץ ההבטחה. רוח הקודש עדיין לא כבש את כל לבבות בני ישראל…

האם כתבי הקודש מציינים תאריך פקיעת תוקף לחזון ונביא?

כן!

דניאל הנביא ציין את ששת המשימות שיתגשמו בסיום תקופת 70 השבועים בנבואה שבפרק ט.

דניאל ט 24:

שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קודשך

 1. לכלא הפשע
 2. ולהתם חטאת
 3. ולכפר עוון
 4. ולהביא צדק עולמים
 5. ולחתום חזון ונביא
 6. ולמשוח קודש קודשים"

70 השבועים שהינם פרק זמן של 490 שנים עתידים להסתיים בשובו של ישוע המשיח ארצה, בסוף תקופת הצרה הגדולה, כדי להקים את ממלכתו הארצית בת 1000 השנים.

מן הסתם, הנבואה הזו מבהירה ש-"חזון ונביא" יגיעו לקיצם בעת חזרתו של ישוע המשיח ארצה.

כעת לאחר שהסברתי את הבנתי בכל הקשור לפקיעת תוקף של נביאים כמו ירמיה וישעיה, הבה נקדיש מעט זמן להבין את המשמעות הנוספת של המילה – נבואה

באיגרת הראשונה לקורינתים שאול השליח מבהיר למאמינים בקורינתי איך עליהם להבין וליישם את מתנות הרוח בקהילה.

בפרק יב שאול מלמדם שאלוהים העניק מתנות רוח לכל ילדיו, ובריאותו הרוחנית של גוף המשיח מתבטאת בכך שכל איבר אכן פועל כפי  המתנות שנתן לו האדון.

בפרק יג שאול מלמד את המאמינים בקורינתוס ששירות, ולא משנה איזה, אינו מועיל אם אינו נעשה באהבה מקריבה עבור האדון וילדיו.

בפרק יד שאול מלמדם בצורה יסודית וברורה איך לבטא כראוי ועל פי רצון אלוהים את מתנות הלשונות והנבואה. אני מן הסתם מתמקד בנושא  מתנת הנבואה.

בספר "מתנות הרוח" אני מתייחס בהרחבה לנושא "הלשונות".

שאול אומר בפסוק 3: "אבל המתנבא משמיע לאנשים דברים שתכליתם לבנות, לעודד ולנחם."

א.      בתקופתו של שאול כתבי הקודש לא נחתמו עדיין (ספרי הברית החדשה) ונבואות חדשות יכלו להיאמר. היה מקום לנביאים כמו ישעיה  וירמיה, ועובדה היא שהשליחים המשיכו לנבא ולכתוב איגרות שנחשבות כחלק מכתבי הקודש.

שאול מבהיר שאת דבר אלוהים צריך לומר בדרך שתכליתה להועיל לזולת ולא לקדם את גאוותו של הדובר – כפי שעשו בני הקהילה בקורינתוס.

ב.      יחד עם זאת, הטקסט גם יכול ללמד את הדבר הבא:

לאחר חתימת הכתובים, למשל בימינו, המילה "מתנבא" מתייחסת לאדם המלמד את דברי הנבואה שבכתבי הקודש בדרך הראויה שתניב עידוד, נחמה ובנייה לכל שומע.

כשדבר אלוהים השלם בידינו, אנו לא זקוקים לעוד ירמיה או ישעיה אלא למורים ענווים ובקיאים בדבר אלוהים למען יורו בדיוק את משמעות דברי הנבואה שבדבר אלוהים.

אנו כל הזמן זקוקים למורים המקדישים זמן לתפילה ושינון דבר אלוהים. אנו כל הזמן זקוקים למורים שרוח אלוהים פועל בהם כך שיבינו נכונה את דבר אלוהים ויוכלו ללמד בדרך שתובן על ידי שאר ילדי אלוהים.

במידה והיו קמים נביאים נוספים כמו ירמיה וישעיה, הרי שדבריהם היו מחייבים את כלל בני האדם ולא רק את הקהילה בה הם התחברו.

במילים פשוטות, המילה להתנבא בפרק יד של האיגרת הראשונה לקורינתים מתייחסת היום למובן של:

חכמה ודעת בכל הקשור לפסוקים הנבואיים שבכתבי הקודש אשר מועברים לשאר המאמינים בבהירות ומניבים עידוד, נחמה ובניה רוחנית.

שאלה:

האם אלוהים יכול להופיע היום בחלום של אדם ולהעניק לו נתון אישי?

אין כל מניעה לאלוהים לעשות זאת למי שיבחר.

ההתגלות האישית של אלוהים לאדם כלשהו כדי לחזק את אמונתו או לכוונו בדרך ראויה אינה הופכת את אותו אדם לנביא.

זו לא ההגדרה לנביא!

זה חסד שאלוהים בחר לתת לאדם כלשהו ועל אותו אדם לפאר את אלוהים בשירות של חיים מלאי עשייה בטוהר וקדושה.

שאלה:

רבים טוענים שנוסטרדמוס נביא. האם נוסטרדמוס היה נביא?

תשובה:

לא!

מדוע? הרי הדיוק של דבריו עומד (על פי טענת תומכיו) על 75%.

נוסטרדמוס שחי בימי הביניים גדל במסגרת נוצרית ומסיבה זו יכל להכניס "לנבואותיו" נתונים שחלקם מכתבי הקודש ולכן יכלו להתגשם [ הכוונה לחלק שצוטט מכתבי הקודש].

לעומת זאת, נוסטרדמוס לא דייק במאה אחוזים בנבואותיו שאותן המציא מליבו, ולכן על פי דין תורה, כפי שכתוב בספר דברים יג ויח, הוא נביא שקר וראוי לסקילה.

על פי דין תורה, סטיה ולו קלה ביותר בנתון שלא התגשם, מהווה הוכחה שאינך דובר בהשראת אלוהים ומכן הינך נביא שקר.

שאלה:

היו אנשים שברחו מגרמניה לפני שהיטלר קיבל את השלטון. הם ראו את הנולד והבינו נכונה שהעתיד גרוע וברחו. אותם אנשים הצילו את חייהם ואת חיי אלו ששמעו להם.

האם הם היו נביאים?

לא!

אותם אנשים לא ניבאו אודות אדם בשם היטלר ומעשיו. הם לא ניבאו את התהליכים לפני מלחמת העולם הראשונה.

אותם אנשים ראו את המתרחש. הם זכו למידה של חכמה ודעת כחסד מאלוהים להבין לאן מצב פוליטי שכזה יכול להתדרדר. מידת החכמה והדעת היו להם לעזר כך שחייהם ניצלו, אך אינם נחשבים לנביאים.

שאלה:

מישהו בקהילה אמר לי שאם אתחתן עם אשה לא מאמינה אז חיי יהיו קשים, לא אוכל להתחבר עם מאמינים כפי שעשיתי וכו.

לא שמעתי לאותו אדם ובאמת, כל מה שהוא אמר לי התגשם אחד לאחד.

האם הוא נביא?

לא!

אותו אדם מפרט את שכתוב כבר בדבר אלוהים המזהיר אותנו לבל נינשא לחסר אמונה ואת הסכנות הטמונות בכך (ראה ב-קורינתים ו 14-18).

אותו אדם מגלה הבנה וחכמה לגבי האיסור שבדבר אלוהים בכל הקשור לנישואים עם אלו שאינם נושעים, אך אינו נביא ודבריו אינם נבואה חדשה כלשהי.

ישוע המשיח העניק לנו דוגמא המחזקת טענה זו:

מתי טז 1-4:

 1. "הפרושים והצדוקים ניגשו לנסות אותו ובקשו ממנו להראות להם אות מן השמים.
 2. השיב ואמר להם: "לעת ערב אתם אומרים, 'מזג אויר נאה, כי השמים אדומים'.
 3. ובבוקר, 'סגריר היום, כי אדומים וקודרים השמים'. את פני השמים אתם יודעים לפרש, אך את אותות הזמנים אינכם יכולים?
 4. דור רע ומנאף מבקש לו אות, ואות לא ינתן לו מלבד אות יונה הנביא ". הוא עזב אותם והלך."

ישוע המשיח מבקר את הצביעות של הפרושים והצדוקים, אך לא בזאת עניינינו.

הלקח מדברי ישוע ברור:

הבנה שעומדת לבוא סופת גשם או רוח, זאת לאור צבע השמיים, הינו דבר אפשרי המציין הבנה וחכמה אך לא נבואה.

מי שמבין לקרא את מזג האוויר ובעקבות זאת מתכונן היטב לבוא סופה, הריהו חכם אך לא נביא!

שאלה:

כל אחד מאיתנו היה בחייו בצומת בו נאלץ להחליט במה לבחור:

מהו מקום העבודה שאלוהים רוצה שאעבוד בו?

איזה מקצוע אלמד למען הפרנסה?

האם הבחורה המאמינה שהכרתי בקהילה היא באמת האישה שלי על פי רצון אלוהים?

כולנו מתפללים ומבקשים מאלוהים רמז ברור או אצבע מכוונת בצמתים כאלו בחיינו.

אלוהים נאמן ואכן עונה לנו דרך:

 1. קריאה בדבר אלוהים – אנו קוראים בדבר אלוהים ופסוק מיוחד מהווה נתון או רמז ברור שבעזרתו או מחליטים במה לבחור.
 2. תפילה –  אנו מציגים את בקשתינו לפני אלוהים והוא בחסדו, בעזרת רוח הקודש השוכן בגופנו,  מעניק לנו את החכמה, או את המצב המכריח אותנו לבחור את רצונו – ראה תהילים לז 4-5, א-יוחנן ה 14-155. תשובתו של אלוהים יכולה להיות בהברקה של חכמה או בכל דרך שבה יבחר אלוהים. אינני יכול וגם רוצה להגביל את האמצעים בהם אלוהים משתמש כדי להדריכני לחיות על פי רצונו.
 3. התחברות עם מאמינים בוגרים – במהלך התחברות עם מאמינים בוגרים אנו חולקים את שעל ליבנו. מאמין בוגר יכול לחלוק עימי  מניסיונו וכך להדריך אותי לעשות את הצעד על פי רצון אלוהים.

האם תשובה מאלוהים על ידי הדרכת רוח אלוהים העוזר לי לדעת מה לבחור, הופכת אותי לנביא?

ודאי שלא. אם כן, אז כל מאמין הוא גם נביא…

לכן עלינו להבדיל בין חכמה ודעת לבין נבואה.

דוגמא נוספת:

ספר דניאל יב 4:

דניאל מקבל נבואה שעתידה להתגשם בסמיכות לחזרתו של ישוע המשיח ארצה להקים את ממלכתו הארצית.

הנבואה כוללת נתונים מספריים מרתקים אך דניאל עצמו לא הבין את המכלול השלם של הנבואה.

התקופה בה דניאל חי הייתה רחוקה אלפי שנים מהתגשמות הנבואה הזו, ולכן דניאל יכל לצטט את המסר מאלוהים אך לא להבין את כולה.

לדניאל נאמר משפט מרתק:

יב 4: "ואתה, דניאל, סתום הדברים, וחתום הספר עד עת קץ. ישוטטו רבים ותרבה הדעת."

דניאל, אתה כרגע אינך מבין את כל הנבואה.

שמור את שנאמר לך כך שיהיה נגיש ונאמן למקור.

בעתיד, בסמיכות לעת בה תתגשם הנבואה, בני אותה תקופה יחפשו וימצאו את המשמעות ויזכו לנחמה ועידוד.

שימו לב שאלוהים לא אמר : שתרבה הנבואה, אלא שתרבה הדעת…

לאור זאת, כל מי שיבין את דברי דניאל וילמד עליהם אינו נביא אלא אדם שזכה לחכמה ודעת מאלוהים.

החכמה והדעת תתבטא בהבנה נכונה של הנבואה ויישומה בחיים האישיים של בני האדם.

באופן אישי אינני מאמין בקיום נביאים כמו ירמיה וישעיה בני זמננו. אני מאמין בלב שלם שאלוהים פועל במאמינים בכוח רוח הקודש כדי להעניק חכמה, הבנה ודעת בכל תחום שאנו זקוקים לו כדי לפאר את שם האדון.

אני מאמין שאלוהים פועל גם היום בכוחות על טבעיים. אלוהים עושה זאת כדי לעזור לילדיו, ולקדם את מלכותו.

כאשר אני שומע על אדם המכנה עצמו נביא, אני מציע לכל שומעיו:

 1. לרשום או להקליט את נבואתו.
 2. לבחון אם הנתונים אינם סותרים או נוגדים מילה, משפט או עיקרון כלשהם בדבר אלוהים
 3. לוודא את התגשמות "הנבואה" במאה אחוזים.
 4. במידה ו"הנבואה" לא התגשמה במאה אחוזים, על הקהילה להכריז על אותו אדם כנביא שקר ולהזהיר את כלל גוף המשיח מפניו.

אלוהים נאמן לילדיו ומעניק לנו בלב רחב את כל החכמה והדעת כדי להבין את הנעשה סביבינו וכך לדעת איך לקבוע מהלכים לעתיד.

אנו חייבים לעשות את ההבחנה בין נבואה כפי שנתנה יחזקאל ודניאל לבין שאר הדרכים בהם אלוהים פועל כדי לשוחח עימנו ולהדריך אותנו בחיי היומיום לחיות חיים המפארים את שם האדון ישוע המשיח.