בוודאי.

בחירתו של אלוהים את עם ישראל נובעת מתוך כוחו הריבוני וחכמתו האינסופית.

אלוהים הבטיח לאברהם בברית חד צדדית, ז"א, ברית שרק אלוהים מחוייב למלא אחר ההבטחות שניתנו בה, שיקים ממנו עם ולעם זה אלוהים הבטיח נחלה ארצית, את ארץ ישראל השלמה (בראשית יב, טו).

למשה רבינו אלוהים אמר שעם ישראל עתיד להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש בקרב העמים (שמות יט 5-6).

אלוהים אינו נתון להפתעות ואינו מתחרט על בחירתו (אל הרומים יא 29). ז"א, כל שהוא מבטיח הוא מקיים עד תום.

למרות שעם ישראל סוטה מדרך אלוהים ודוחה את מושיעו, אין אלוהים נוטש את עמו ישראל (אל הרומים ט 1-6, יא 1-2).

אלוהים הוא זה שעתיד למשמע את עם ישראל ולהביאו לנקודה בה העם יתוודה על חטאיו ויחזור בתשובה כנה (זכריה יב 10 – יג 5).

אלוהים יעשה את כל זאת בישראל לא בגלל שעם ישראל צדיק מאחרים, אלא למען פאר שמו שלו, כדי שכל בני העמים יכירו אותו כאלוהים הנאמן לדברו – תמיד! (יחזקאל לו 21-23).

בסופו של דבר, כל שארית ישראל תיוושע ודרכה יגשים אלוהים את כל שהבטיח לעם ישראל (אל הרומים יא 25-26, הושע ב 16-25).

אבל, מה קורה לעם ישראל בשעה שהעם דוחה את ישועת אלוהים ואינו מקיים את תכלית בחירתו?

האם כל תוכניתו של אלוהים נעצרת כל עוד עם ישראל מקשיח עורפו כלפי אלוהים?

לא ולא!

בשעה שהעם הנבחר מסרב לציית לאלוהים ולמלא את תכליתו כשגרירי אלוהים בעולם, אלוהים פועל בגוף חדש וזמני שהקים לשם כך.

הגוף החדש והזמני נקרא – קהילת המשיח או גוף המשיח (אל האפסים ב-ג).

גוף המשיח – הקהילה העולמית מורכבת מנושעים מכלל העמים (אל הגלטים ג 26-29).

כל הנושעים הללו, נקראים גם כן, כוהנים לאלוהים, עם נבחר (פטר"א ב 9-10), שגרירי המשיח (אל הפיליפים ג 20).

תפקיד הקהילה הינו:

א. לבשר את בשורת הישועה לכלל בני האדם בעולם (מע"ש א-ב).

ב. להכשיר את המאמינים לעבודת השירות, אל שיעור קומתו המלא של המשיח ישוע, ז"א, לבגרות רוחנית (אל האפסים ד 12-13).

ג. להקניא את עם ישראל (אל הרומים יא 11). ז"א, לגרום לעם ישראל לקנא בשלום והברכה שהעניק לגויים נושעים בזכות אמונתם במשיח היהודי – ישוע!

עד מתי תמשיך הקהילה בתפקידה הזמני?

תפקיד הקהילה ממשיך עד ליום הילקחותה השמיימה (תסל"א ד 13-18, קור"א טו 51-58).

לאחר ההילקחות, מזקק אלוהים את עם ישראל במסגרת צרת יעקב בת שבע השנים. בסופה תישאר שארית מישראל, אך כולה נושעת (אל הרומים יא 25-26).

שארית נאמנה זו מישראל תשרת את אלוהים כממלכת כוהנים בממלכתו הארצית בת אלף השנים (זכריה ח 23, יד 16-21, הושע ב 16-25).

ישנם הטוענים שגוף המשיח, הקהילה החליפה לצמיתות את עם ישראל, וכעת הקהילה היא עמו הנבחר.

דיעה שכזו אינה תואמת את הכתוב בכתבי הקודש.

  1. דיעה זו נובעת מפרשנות מוטעית במקרה הטוב או כזו המכוונת משנאת ישראל ומייאוש ותסכול דחיית ישראל את מושיעו, ישוע.
  2. אימוץ הדעה שאלוהים החליף לצמיתות את עם ישראל בגורם אחר, דורש עיוות נבואות רבות בכתבי הקודש המיועדות לעם ישראל, צאצאי אברהם, יצחק ויעקב ולא לשום "גוף" אחר.

לסיכום:

עם ישראל הינו העם הנבחר גם היום, אך סורר לאלוהים ואינו מוכן להיכנע למושיעו. יום יבוא ושארית ישראל תיכנע למושיע ישוע ואז ימלא את יעודו.

אלוהים לא נטש את עמו ישראל. אלוהים ישנה את לב עמו למען פאר שמו!